Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου (κείμενο και υπογραφές κληρικών, μοναχών και λαϊκών)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω κείμενο υπογράφουν ήδη έξι Μητροπολίτες, πολλοί Ηγούμενοι, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. 
Ὅσοι ἐκ τῶν κληρικῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στήν μικρή αὐτή κατάθεση ὀρθοδόξου ὁμολογίας ἠμποροῦν νά τό δηλώσουν γράφοντας: «Συμφωνῶ μέ τό κείμενο ἐναντίον της ”Νέας Ἐκκλησιολογίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθο­λομαίου” καί προσυπογράφω». Νά  ἀποστείλουν δέ τήν δηλωση μέ τό ὄνομά τους καί τήν κληρική, μονα­στι­κή ἤ ἐπαγγελματική τους ἰδιότητα στή διεύθυνση: Περιοδικό «Θεοδρομία», Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη, Fax: 2310.276590 καί e-mail: synaxisorthkm@gmail.com  
Ἐπισημαίνεται ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη στό e-mail ἡ ἀναγραφή ὀνοματεπωνύμου, ἐπαγγέλματος (ἤ ἰδιότητος) καί τόπου διαμονῆς, μέ πεζούς καί τονισμένους χαρακτῆρες, πρός ἀποφυγήν λαθῶν (π.χ. παρατονισμῶν) στήν καταγραφή τοῦ ὀνόματος καί τοῦ ἐπωνύμου· ὄχι μόνον ἀναγραφή ὀνόματος ἤ e-mail.

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ.png

Μέ θλίψη γίναμε ὅλοι μάρτυρες τῶν διαδραματισθέντων πρό ὀλίγων μηνῶν στήν Ἁγία Γῆ. Μεταξύ τῶν ἄλλων, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος διατύπωσε στό πλαίσιο τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο στά Ἱεροσόλυμα στίς 25 Μαΐου τρ.ἔ. μία καινοφανῆ καί ἐντελῶς ξένη πρός τήν Ὀρθοδοξία ἐκκλησιολογία· ὡς ἡ χειρότερη ἔκφανση καί τό ἀποκορύφωμα μιᾶς παρεκκλίνουσας ἐκκλησιολογικῆς πορείας πού ἔχει ἐκκινήσει ἤδη ἀπό πολλοῦ, ἡ νέα αὐτή ἐκκλησιολογία, ἀπορρίπτει τό ἀκατάλυτον καί ἄφθαρτον τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί Αὐτή, κατά τούς ἁγίους Πατέρες, εἶναι «ὁ Θεάνθρωπος Χριστός παρατεινόμενος εἰς ὅλους τούς αἰῶνας καί εἰς ὅλην τήν αἰωνιότητα. Διά τοῦτο ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει “σπίλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων”»[1] . Ἀντιθέτως, σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἐκκλησία, παρά τό θέλημα τοῦ Παντοδυνάμου Χριστοῦ, ἔχει διασπασθεῖ.

1. Διατυπώσεις τῆς ἐκκλησιολογίας τῆς «διεσπασμένης ἐκκλησίας»
«Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπό τοῦ ἐν “ἀρχῇ Λόγου”,  τοῦ “ὄντος πρός τόν Θεόν”, καί “Θεοῦ ὄντος” Λόγου, κατά τόν εὐαγγελιστήν τῆς ἀγάπης, δυστυχῶς κατά τήν ἐπί γῆς στρατείαν αὐτῆς, λόγῳ τῆς ὑπερισχύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί τοῦ πεπερασμένου θελήματος τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, διεσπάσθη ἐν χρόνῳ. Οὕτω διεμορφώθησαν καταστάσεις καί ὁμάδες ποικίλαι, ἐκ τῶν ὁποίων ἑκάστη διεκδικεῖ “αὐθεντίαν” καί  “ἀλήθειαν”. Ἡ Ἀλήθεια ὅμως εἶναι Μία,  ὁ Χριστός, καί ἡ ἱδρυθεῖσα ὑπ᾿ Αὐτοῦ Μία Ἐκκλησία».
«Ἀτυχῶς, ὑπερίσχυσεν ὁ ἀνθρώπινος παράγων, καί διά τῆς συσσωρεύσεως προσθηκῶν “θεολογικῶν”, “πρακτικῶν” καί “κοινωνικῶν” αἱ κατά τόπους Ἐκκλησίαι ὡδήγηθησαν εἰς διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῆς πίστεως, εἰς ἀπομόνωσιν, ἐξελιχθεῖσαν ἐνίοτε εἰς ἐχθρικήν  πολεμικήν» [2].

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ "ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ, Η ΑΠΟΓΝΩΣΙΣ"

st-john-chrysostom.jpg

Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ "ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ, Η ΑΠΟΓΝΩΣΙΣ"
Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο στο διάβολο, όσο η απόγνωσις.  Γι’ αυτό δεν τον ευχαριστούμε τόσο πολύ όταν αμαρτάνουμε, όσο όταν κυριευώμαστε από απελπισία.
Άκουσε, λοιπόν, στην περίπτωσι εκείνου που πόρνευσε πως ο Παύλος φοβάται πολύ περισσότερο από την αμαρτία την απόγνωσι.  Διότι γράφοντας στους Κορινθίους έλεγε τα εξής:  «Όλως ακούεται εν υμίν πορνεία, και τοιαύτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοις έθνεσιν ονομάζεται»˙  “Και γενικά ακούγεται ανάμεσά μας ότι υπάρχει πορνεία  και μάλιστα τέτοια πορνεία, η οποία ούτε μεταξύ των εθνών δεν υπάρχει” (Α΄ Κορ. 5,1) (...).
(Περί Μετανοίας,  Α΄ ΕΠΕ 30,96.    PG 49,278)

ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ

Giota_K-photoGerontos-1.jpg
ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ
Αγίου Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
Ο Θεός μου έδωσε αυτή την χάρι απ’ την υπακοή μου στους Γέροντές μου.  Όσοι αγάπησαν και προσκολλήθηκαν στον Γέροντά τους πήραν το χάρισμα που είχε ο ίδιος.  Ο Άγιος Πρόχορος από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο Άγιος Πρόκλος από τον Άγιο Χρυσόστομο, ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος από τον Γέροντά του.  Και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι ο Προφήτης Ηλίας έδωσε το χάρισμα της προφητείας στον μαθητή του, Προφήτη Ελισσαίο.

«Διατί αβάπτιστος και ανεξομολόγητος άνθρωπος είνε αδύνατον να σωθή» π.Θ. Ζήσης - Διδαχές Αγ. Κοσμά Αιτωλού Ε' [ΚΕΙΜΕΝΟ & ΒΙΝΤΕΟ-2014]

Π. Θεόδωρος Ζήσης - Διδαχές Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Ε'.png
Θέματα ανάρτησης: Β΄Διδαχή Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, 
ο Κύριος αγαπά τον γάμον μα περισσότερο την παρθενίαν, συμβουλές για όσους θέλουν να γίνουν μοναχοί/μοναχές, να φυλάγουμε το άγιον βάπτισμά μας, δεύτερο βάπτισμα η αγία εξομολόγηση, μεγάλο κρίμα να μη βαπτίζουμε τα παιδιά μας εγκαίρως, «διὰ τοῦτο τὰ παιδιά σας σεληνιάζονται, δαιμονίζονται, ἔχουν φόβον, γίνονται κακορρίζικα, διατὶ δὲν εἶνε καλὰ βαπτισμένα», η ευθύνη των γονέων, συμβουλές για τη βάπτιση προς τους ιερείς και προς τους γονείς, η βάπτιση του Κυρίου μας, τα θαύματά του, τί υπέστη ο Ιούδας από την κακία και την φιλαργυρία του, ακόμα και οι βασιλείς να είναι ταπεινοί όπως ο Κύριος, οι έντεκα μαθητές μετάλαβαν τα Άχραντα Μυστήρια με καλή προαίρεση και εφωτίσθηκαν, ο Ιούδας μετάλαβε με κακή προαίρεση και μπήκε ο διάβολος στην καρδιά του, να κάνουμε παρακλήσεις στην Παναγία να μεσιτεύει γιατί ο Κύριος είναι οργισμένος από τις πολλές μας αμαρτίες, συμβουλές για την σωτηρία της ψυχής, πουθενά δεν έκανε διάλογο ο νηπτικός, θεολόγος και ομολογητής Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο πάπας μας εξευτελίζει με δηλώσεις του κι εμείς του ετοιμάζουμε υποδοχή στο Πατριαρχείο, το ίδιο σκηνικό είχε ο Άγιος Γρηγόριος αιχμάλωτος, προπυλακιζόμενος, με τους διαλόγους που κάνουν οι σημερινοί σε τουριστικά μέρη;
Βρισκόμαστε στο τελευταίο κομμάτι της Β’ Διδαχής του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο π. Θεόδωρος μας συνδέει με την προηγούμενη διήγηση και στη συνέχεια μας διαβάζει το τελευταίο μέρος αυτής της διδαχής όπου ο Άγιος ομιλεί για την παρθενία, για τη γέννηση του Χριστού, για τη διδασκαλία του, για τα θαύματά του και φτάνει μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη.

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ

yt.jpg
ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ: ΡΩΣΙΑ, ΓΑΜΟΙ ΟΜΟΦΥΛΛΟΦΙΛΩΝ, ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΟΜΟΦΥΛΛΟΦΙΛΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ, ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ

ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ
Στην συγκεκριμένη ανάρτηση η Κατάνυξη επέλεξε να προβάλλει ένα ρωσικό ντοκυμαντέρ για την εξάπλωση της ομοφυλλοφιλικής προπαγάνδας, το "Sodom" του δημοσιογράφου Arkadiy Mamontov.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Την Κυριακή 30/11/2014 το πρωί, ο πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, θα αναλύσει ένα οικογενειακό θέμα για όλους

Αναδημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης λόγω του προσεχούς νέου Μαθήματος


Ομιλία του π. Νικολάου Μανώλη: Οικογένεια, Ορθόδοξη ζωή, Οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις συζύγων, ανατροφή παιδιών, παιδιά-γονείς, νέοι γονείς, νέοι παππούδες, εκκλησιαστική επικαιρότητα. Είναι μερικά από τα θέματα της Ομιλίας. 

Την Κυριακή 30/11/2014, 10.30-12.00 πμ 

- Στίς αἴθουσες κατηχήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης (Ἰέρωνος 8), στά πλαίσια τῆς ἀνοιχτῆς κατηχητικῆς συνάντησης "ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ".

Ἀφορά ὅλες τίς ἠλικίες τῶν ἐνηλίκων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν.

Δείτε τα περιεχόμενα του νέου φύλλου του Ορθοδόξου Τύπου της 28.11.2014

Κυκλοφορεῖ τό φύλλον τῆς 28.11.14 τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
◇ Νέα «Ὁμολογία Πίστεως»: Δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν τὴν κατάργησιν ἢ ἀλλοίωσιν τῶν δογμάτων τῆς πίστεως.
◇ Πῶς ἐνομοθέτουν κάποτε οἱ Ὀρθόδοξοι Κυβερνῆται! Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Ε. Βολουδάκη.

Η παλικαρίσια παρέμβαση του π. Θεοδώρου Ζήση και η στάση του Θεσ/νίκης κ. Ανθίμου στην Ημερίδα για τις Ισλαμικές σπουδές [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

vlcsnap-2014-11-27-18h02m07s202.jpg
Μπράβο πατέρα Θεόδωρε, συγχαρητήρια. Μας εντυπωσιάσατε για ακόμα μια φορά. Τέτοιος ηρωισμός δεν μπορεί παρά να πηγάζει από Την Χάρη Του Κυρίου μας! Είστε πλημμυρισμένος από Αυτήν!

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ-ΗΜΕΡΙΔΑΣ της 26/11/2014 ενάντια στην ίδρυση κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

http://www.pentapostagma.gr/wp-content/uploads/2014/03/%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B5%CF%82-500x272.jpg

Δείτε στο τέλος ολόκληρη την εκδήλωση

Ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι στή Συγκέντρωση-Ἡμερίδα ἐνάντια στήν ἵδρυση «κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.», πλῆθος πολιτῶν, κληρικῶν, λαϊκῶν, ἐκπαιδευτικῶν, φοιτητῶν καί Πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν, ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί τεσσάρων διακεκριμένων ἀκαδημαϊκῶν καθηγητῶν ἀπό διάφορες Πανεπιστημιακές Σχολές, ὁμόφωνα καί διά βοῆς ἐγκρίνουμε το παρακάτω ψήφισμα:

Ι.Βυζ.Ν. Προφ. Ηλιού Θεσσαλονίκης, Ανακοίνωση: Κατηχητικό μάθημα τμήματος νέων (18-35 ετών), το Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Αναδημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης λόγω του προσεχούς νέου Μαθήματος

Θέματα της ανάρτησης: Κατηχητικό τμήμα, Ενοριακή συνάντηση, Η Κλίμαξ του αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, Ορθόδοξη Κατήχηση, Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ι.Βυζ.Ν. Προφ. Ηλιού Θεσσαλονίκης, Κατηχητικό Νέων
Το Κατηχητικό τμήμα νέων Νεανικοί Κατηχητικοί Διάλογοι του Ιερού Βυζαντινού ναού Προφήτου Ηλιού της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης, συνεχίζει τα μαθήματα του κάθε Σάββατο στις 11.00 έως τις 12.30 το μεσημέρι, στη μεσαία τάξη των κατηχητικών (απέναντι από το Ναό, Ιέρωνος 8).
Το κατηχητικό αυτό μάθημα, αφορά νέους ανθρώπους ηλικίας 18 έως 35 ετών. Κατηχητής και διδάσκων είναι ο υπεύθυνος του πνευματικού, κηρυκτικού και κατηχητικού έργου της ενορίας, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης.  Όσοι είστε αυτής της ηλικίας είστε ευπρόσδεκτοι.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μας εστάλει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου
fragkiskos-vartholomaios.jpg 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ
Χαίρετε,
Για την επικείμενη επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 29-30 Νοεμβρίου, έχω τα ακόλουθα να σας ανακοινώσω...
Κατά την επίσημη υποδοχή του πάπα στο Φανάρι, το εσπέρας του Σαββάτου, θα γίνει δοξολογία και οικουμενική προσευχή στον πατριαρχικό ναό του αγίου Γεωργίου.

Λυκ. Νάνης, Οι επίσκοποι θα πρέπει να σκεφθούν σοβαρά τη διακοπή του μνημοσύνου του πατριάρχη

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ.png
Πρόκειται για σχόλιο από εδώ
Θέματα ανάρτησης: Αντιοικουμενιστικός λόγος, Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Σαν μονιός άγριος και σαν χείμαρρος μανιασμένος έχει εισβάλλει ο δαιμονοκίνητος οικουμενισμός στον εκκλησιαστικό βίο μεταίρων τα τεθέντα υπό του Κυρίου, των αποστόλων και των πατέρων όρια, μεταθέτων τα αμετάθετα, καταλύων τα ακατάλυτα, μειγνύων τα άμεικτα και συγχέων τα ασύγχυτα.

Ο νεο-οθωμανισμός της σημερινής Tουρκίας, Ομιλία του Ν. Χειλαδάκη [ΒΙΝΤΕΟ]


Θέματα που αναλύονται στο αποκαλυπτικό ΒΙΝΤΕΟ: Ατατούρκ, Νεοοθωμανισμός, Ελληνοτουρκικές σχέσεις, Ελλάς, Τουρκία, Ρωσία, ΓΑΠ, Κυπριακή ΑΟΖ, Μπαρμπαρός, Pax Othomana, Μεχμέτ Γκιορμέζ, Προξενείο Κομοτηνής, Κρίση στα Ίμια.
Στην oμιλία του κ Χειλαδάκη που σας παρουσιάζουμε, ακούγονται σκληρές αλήθειες. Αποκαλύπτεται η πανεθνική μειοδοσία σε Ελληνοτουρκικό επίπεδο, ξεσκεπάζεται η πραγματική θέση της Τουρκίας στο σημερινό κόσμο, τα ισχυρά και τα αδύναμα σημεία της με απλό, ξεκάθαρο και τεκμηριωμένο λόγο.

Το ''ντουντού'' του παππού... Σχετικό άρθρο του Ν. Χειλαδάκη

pope10.jpg
Θέματα που αναφέρονται στο άρθρο: Πάπας Ρώμης, Οικουμενικό Πατριαρχείο, τρομοκρατική επίθεση, Κράτος Βατικανού, Τουρκία.
Το γεγονός οτι ο πάπας Φραγκίσκος της Ρώμης, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη έχει αποδειχθεί. Κάθε του κίνηση είναι στρατηγικά μελετημένη και επικοινωνιακά θωρακισμένη προφανώς από πρωτοκλασάτους image makers παγκοσμίου φήμης.

Η Ελληνική σιωπή και αδιαφορία απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, άρθρο του Ν. Χειλαδάκη

Τουρκικό δημοσίευμα.jpg
Θέματα: Εθνικά, Ελληνοτουρκικά, Φιλότουρκοι
Ενταγμένη στο "ανατολίτικο" παζάρι είναι ως γνωστό η τουρκική διπλωματία και τακτική απέναντι στη γείτονά της Ελλάδα.
Μια διπλωματία ξεπερασμένη, στείρα και βασισμένη στο Νεοθωμανικό δόγμα του Ερντογάν.

Με χριστιανικό ήθος και προσωπικούς αγώνες κατορθώνουμε το ασυμβίβαστο με το κακό, άρθρο για τον Ιερό Χρυσόστομο

st-john-chrysostom.jpg
ΘΕΜΑΤΑ: Βίοι Αγίων, Συναξάρι, Ιερός Χρυσόστομος
Την εποχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου (4ος αιώνας) δεν είχε ακόμη διαμορφωθεί αυτό που λέμε Ελληνορθόδοξος συνείδηση.
Το ελληνικό πνεύμα και η νέα Χριστινική θρησκεία βρισκόταν στην αρχή μιας πορείας που έμελλε να διαμορφώσει κάτι το ξεχωριστό στην Ιστορία της ανθρωπότητας.

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Ελάτε να παρακολουθήσετε την πατερική ερμηνεία των ι. Αναγνωσμάτων της Κυριακής, το Σάβ. 29/11, από τον π. Νικόλαο Μανώλη

Αναδημοσίευση της παρούσης ανακοίνωσης λόγω του προσεχούς νέου Μαθήματος

Θέματα της ανάρτησης: Ομιλία του π. Νικολάου Μανώλη, Πατερική Ερμηνεία, Αποστολικό Ανάγνωσμα, Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, Αγία Γραφή, Ορθόδοξη Ερμηνεία. 

Το Σάββατο 29/11/2014, 9.00-10.30 πμ 
Πατερική Ερμηνεία του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της ερχομένης Κυριακής (Εορτή του Αποστόλου Ανδρέα, 30/11/2014): Ιωάννου α΄35-52 ("Εἰστήκει ¨ο Ἰωάννης καί ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο...")

- Στίς αἴθουσες κατηχήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βυζαντινοῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιού Θεσσαλονίκης (Ἰέρωνος 8), στά πλαίσια τῆς ἀνοιχτῆς κατηχητικῆς συνάντησης "ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ".

Ἀφορά ὅλες τίς ἠλικίες τῶν ἐνηλίκων, ἀνδρῶν καί γυναικῶν.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Νέα Εποχή (Α΄) [ΚΕΙΜΕΝΟ & ΒΙΝΤΕΟ 2014]

157.2014_03_30-IMG_1207 Natural History Museum of LA.jpg
Ορισμένα από τα βασικά θέματα της ανάρτησης είναι τα εξής:
Η Νέα Εποχή έχει μπει στα σπίτια μας «με τα τσαρούχια» για να αλλοιώσει το ορθόδοξο φρόνημά μας - ξεμάτιασμα, ζώδια, εκπομπές, παιχνίδια, βιβλία, ρούχα, τρόφιμα – Η Νέα Εποχή μας θέλει άβουλα όντα – θα βρει στρωμένη τη γη ο Αντίχριστος – μπερδεμένοι οι ιερείς μας – οι οικουμενιστές εννοούν υπακοή στη διοικούσα Εκκλησία, εμείς λέμε υπακοή στην Αγία Εκκλησία - Όποιος κάνει στα θέματα πίστεως, αντίθετα με τις Οικουμενικές Συνόδους, είναι στην αίρεση – γιόγκα, διαλογισμός, ανατολικές θρησκείες είναι ξένα – Γινόμαστε όργανα της Νέας Εποχής και δεν το ξέρουμε– Πνευματική ζωή, προσευχή και όχι  θετική σκέψη – πώς θα είναι ο Αντίχριστος – γιατί τα παιδιά μας φέρονται σαν δαιμονισμένα – π.Αντώνιος Αλεβιζόπουλος και π.Αρσένιος Βλιαγκόφτης για τη Νέα Εποχή – Βασικά στοιχεία της Νέας Εποχής -Πατριάρχες και Μητροπολίτες συμφωνούν ότι αλήθεια υπάρχει και σε άλλες θρησκείες! – Μη φοβάστε τις ασθένειες της Νέας Εποχής – Προβολή της Νέας Εποχής από ΜΜΕ, καλλιτέχνες κλπ – Γκουρού κάνουν προσηλυτισμό σε πόλεις μας παρά το ότι αυτό αντίκειται στο νόμο.

"1η Μαχητική Ομιλία", Τετάρτη 15-10-2014

Στην παρούσα ανάρτηση παρακολουθούμε το Α΄ μέρος της ομιλίας του π. Νικολάου Μανώλη για τη Νέα Εποχή.

Εφιστά την προσοχή μας και επισημαίνει τον μεγάλο κίνδυνο που εισβάλλει με πολλούς τρόπους, με πολλά μέσα στα σπίτια μας.

Πέφτουμε στις παγίδες του διαβόλου και θα δώσουμε λόγο για όλες αυτές τις ανοησίες που κάνουμε, θεωρούμε ίσως «αθώες» αλλά αλλοιώνουν την χριστιανική μας πίστη.

Ανακοίνωση: Αναβάλλεται η μαχητική Ομιλία της Τετάρτης 26 Νοε. του πατρός Νικολάου Μανώλη

174.2014_05_03-IMG_1903.JPG LA Arboretum2.jpg
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΕΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
Αναβάλλεται για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, η προγραμματισμένη Ομιλία του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2014, στα πλαίσια της ανοιχτής σύναξης όλων των ενηλίκων.

H ατομική βόμβα των μουσουλμάνων

10.jpg
Θέματα: Κοράνι, Τζιχάντ, Μουσουλμανισμός, Ισλάμ

632 μ. Χ. Πεθαίνει ο Μωάμεθ. Αφήνει στους πιστούς της θρησκείας που ίδρυσε το "ιερό βιβλίο", το Κοράνι.
636 μ. Χ: Ο βυζαντινός στρατός, που 8 χρόνια πριν είχε καταλύσει το Περσικό Κράτος, των αιώνιο εχθρό της αυτοκρατορίας, καταστρέφεται στη μάχη του ποταμού Γιαρμούκ στην Παλαιστίνη από τους Άραβες που καταλαμβάνουν οριστικά την Παλαιστίνη, τη Συρία, την Αίγυπτο.

Σωρεία παπικών ολισθημάτων, άρθρο του θεολόγου Βασ. Χαραλάμπους

image001.jpg
Τα θέματα που περιλαμβάνει η ανάρτηση: Παπική εκκλησία, Η ΜΑSKI, Εκκλησιαστική διακονία, Το Βατικανό κοσμική εξουσία, Ο Πάπας απλά "Ο Πέτρος", Αίρεση, Οι συμπροσευχές. 

Η χρεωκοπημένη παπική Εκκλησία πασχίζει ποικιλοτρόπως και παντοιοτρόπως να προβάλλεται.
"Ιδού η οδός" κατά την υπόδειξη του Πάπα Φραγκίσκου σε άρθρο.
Η "MASKI" μια Ιταλική Παπική Προσκοπική Κίνηση Ενηλίκων, ας μη μας ξενίζει, προσφέρει υπηρεσίες "στην εκκλησία και στην κοινωνία με τις αξίες της πίστης, της αδελφοσύνης και της αγάπης για το Θεό και τον πλησίον" όπως ισχυρίζεται ο ρωμαιοκαθολικός Ποντίφικας.

ΔΙΣ: ΟΧΙ στην καύση των νεκρών, ΣΕΒΑΣΜΟΣ στο ανθρώπινο σώμα, την Πίστη και την Παράδοση της Εκκλησίας μας

synodiko_ekklisaki.jpg
Θέματα που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση: Η Παράδοση, Απόφαση ΔΙΣ, Ο Χριστός και οι Απόστολοι, Μηδενισμός, Άθεοι, Άγια Λείψανα, Ελευθερία. 
"Στήκετε, κρατείτε ταςπαραδόσεις, ας εδιδάχθειτε είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ημών", προτρέπει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β'προςΘεσσαλονικείς επιστολή του (2. 15-16).
Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος επιλαμβανόμενη του ζητήματος της καύσης των νεκρών που ψήφισε η Βουλή, αποφάσισε να ενημερώσει τους κατά τόπους Μητροπολίτες για τις κανονικές συνέπειες της αποτέφρωσης του σώματος

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΛΟΥΝΕ ΛΙΓΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ!!!

Μας εστάλει μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομίου

TROIKA.JPG

Όταν οι πρόγονοι των Φραγγο-Λατίνων Τροϊκανών φώναζαν: ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΛΟΥΝΕ ΛΙΓΟ ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ!!!
«Poco pane e molte bastonate»

Ο Παπικός Ιερομόναχος  Fra Paoli Sarpi συμβούλευε τις αρχές του Ενετικού κράτους να φέρονται τυραννικώς  προς τους υπηκόους  του ανατολικού δόγματος (Ορθοδόξους)
Πρέπει να φέρωνται  προς τους άπιστους Έλληνες πάντοτε ως άγρια θηρία και ότι χρειάζονται εις αυτούς.
Poco pane e molte bastonate. Λίγο ψωμί και πολύ ξύλο.

Πόσες ημέρες μένουν μέχρι την επόμενη αντίστροφη μέτρηση;

Θέματα της ανάρτησης: Χριστούγεννα, Νέα Εποχή, Ορθόδοξη πίστη, Θρησκευτική εορτή, Άγιος Βασίλειος, ιδιότυπος ρατσισμός

Έχει σχεδόν καθιερωθεί στη μοντέρνα εποχή να μετρούμε ανάποδα τις ημέρες που απομένουν για τα Χριστούγεννα.

Δεν ισχύει κάτι τέτοιο με το Πάσχα ούτε με κάποια άλλη θρησκευτική μας εορτή. Μπορούμε να δούμε πίσω από αυτή τη μεθόδευση, απλώς τα επαγγελματικά κίνητρα από πανέξυπνους μαρκετίστες. Μπορούμε να προσπεράσουμε το γεγονός χαρακτηρίζοντάς το επουσιώδες. Να το προσφέρουμε και αυτό ορεκτικό στο πλούσιο τραπέζι της λήθης.
Μια αρκετά διαφορετική αλλά λογική άποψη, θα ήταν να σκεφτούμε πως το “τέντωμα” της προσδοκίας ενός χαρμόσυνου γεγονότος, αρωματίζει τις προηγούμενες μέρες και θεωρείται βάλσαμο στον καημό και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μας αλλάζει προς το καλύτερο τη διάθεση και αυξάνει τις αντοχές μας.

Επίπλαστη ενότητα με βλάσφημες οικουμενιστικές πρακτικές. Άρθρο του θεολόγου Β. Χαραλάμπους

motoff8.jpg
Θέματα που περιλαμβάνονται στην ανάρτηση: Οικουμενιστικές στρεβλώσεις, Ιδιωτική ένωση η κοινότητα Taize, Άγιοι Πατέρες, Ολισθήματα Ορθοδόξων, Πάπας, Ορθόδοξο δόγμα, Οικουμενική Σύνοδος.
Οικουμενιστικές στρεβλώσεις χειρίστου είδους μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τις πρακτικές που ακολουθεί η δήθεν "μοναστική" κοινότητα Taize στη Γαλλία προκειμένου να πετύχει την κοινωνία μεταξύ των Χριστιανών.

Πρώτον γιατί δεν είναι "μοναστική" και δεύτερο γιατί δεν επιδιώκει την κοινωνία των Χριστιανών Ορθόδοξα όπως εμείς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι γνωρίζουμε από τους Άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Καιρός να ορθώσουμε ανάστημα και να διαμαρτυρηθούμε. Φωνή λαού, οργή Θεού.! Μητροπολίτου Ιερεμία

Τα θέματα της ανάρτησης: Ερμηνεία του δέκατου και ενδέκατου Αποστολικού Κανόνα, Οι παραβάτες αφορίζονται και αν είναι κληρικοί καθαιρούνται, Εκπτώσεις στη Πίστη και τους Ιερούς Κανόνες. Καιρός για αντίσταση.
Σοφά και φρόνιμα ενεργώντας ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας επέλεξε να κηρύξει- διδάξει στο ποίμνιο του απλά και κατανοητά το δέκατο και ενδέκατο Αποστολικό Κανόνα.

Ο θαυμασμός για την ανθεκτικότητα των θεμελίων της Αγια-Σοφιάς και η πρόβλεψη της κατάρρευσης των Μιναρέδων!

Θέματα της ανάρτησης: Αγία Σοφία, Βυζάντιο, Κωνσταντινούπολη, Τζαμί, Μιναρέδες, Τουρκία
Πολλά ερωτηματικά προκαλούν μια σειρά από θαυμαστά γεγονότα που συμβαίνουν στις μέρες μας γύρω από την "Αγια-Σοφιά το μέγα μοναστήρι" στη Βασιλεύουσα των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη.
Άλλον ένα Παρθενώνα έκτισαν οι Χριστιανοί και το αφιέρωσαν στη Σοφία του Θεού, λέει κάπου πολύ όμορφα η Μαρία Ιορδανίδου στο έργο της "Λωξάντρα".

Η προκλητική και προσβλητική δήλωση του Πάπα, άρθρο του κ. Γ. Παπαθανασόπουλου

patriarch-and-pope.jpg
Θέματα της ανάρτησης: Παπισμός, Πάπας Φραγκίσκος, Οικουμενισμός
Προκλητική και προσβλητική είναι η δήλωση του Πάπα και είναι άξιο απορίας πώς είναι δυνατό να το ανεχόμαστε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί!
Στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου και ενώπιον χιλιάδων πιστών ο αιρεσιάρχης Πάπας Φραγκίσκος διαμήνυσε πως η παπική Εκκλησία είναι η "υγιής". Και η Ορθόδοξη είναι η "ασθενής".

Εκτός από την Ιστορία επαναλαμβάνεται και η μυθολογία μας.

greece-eu-flag.jpg
Θέματα που αναφέρονται στο άρθρο: Πολιτική, ΕΟΚ, πολιτικοί, χρέος, Ευρώπη, φτώχεια.
Είναι αλήθεια πως ο κ. Δημητράκης έχει την σπάνια ικανότητα να παρουσιάζει συνοπτικά μα πολύ περιεκτικά, τη σύνδεση του παρελθόντος με το παρόν, σε ότι αφορά την κρίση. Μας προσφέρει ένα εξαιρετικό άρθρο που σίγουρα θα μας προβληματίσει όλους.
Θα το χαρακτηρίζαμε “άλμα μνήμης” στο παρελθόν της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Την συμφόρηση που έχει προκαλέσει στον πολίτη μία και μόνη λέξη, η λέξη κρίση, τη βιώνουμε και την ομολογούμε όλοι.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ουνία, Η προπαγάνδα του Παπισμού στην πράξη (ενδιαφέρον άρθρο του κ. Β. Χαραλάμπους)

Θέματα της ανάρτησης: Ουνία, παπισμός, Ρουμανία, ελληνοκαθολικοί, συνοδικότητα, οικογένεια, προπαγάνδα, παπική εκκλησία, παπισμός, Βατικανό, συνοδικότητα του παπισμού, αλάθητο, εξουσία, κακοδοξία, αίρεση
Προπαγάνδα σύμφωνα με τη Wikipaideia είναι "η παρουσίαση ενός μηνύματος με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εξυπηρετήσει συγκεκριμένους σκοπούς...
Σκοπός της προπαγάνδας είναι να αλλάξει δραστικά τις απόψεις των άλλων αντί απλώς να μεταδώσει γεγονότα...