Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Το έγκλημα

130458-crucifix.jpg
 Τὸ ἔγκλημα
«Ὤ τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς χριστοκτονίας τῆς τῶν προφητοκτόνων!» (Γ΄ στ. ἐγκ.)
Ἔγκλημα, φόνος ἀνθρώπου! Ἄλλοτε ὁ φόνος ἦταν κάτι σπάνιο. Τώρα, ἀλλοίμονο, δὲν περνάει μέρα χωρὶς ἕνα ἢ περισσότερα ἐγκλήματα. Καὶ γίνονται τόσο «τέλεια», ὥστε δὲν ἀφήνουν ἴχνη· οἱ δράστες μένουν ἄγνωστοι.

18.4.14-Φωτεινή Γραμμή τεύχος 58

18.4.14-Φωτεινή Γραμμή τεύχος 58
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 58
(ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)
                                                                                                     18.4.2014

Λόγῳ ἀπεριγράπτων δυσκολιῶν καὶ ἀντιξοοτήτων, ποὺ συνεχῶς πολλαπλασιάζονται, δὲν κατωρθώσαμε δυστυχῶς νὰ κυκλοφορήσουμε τὸ τεῦχος 58 ἀρχὲς Μαρτίου, μετὰ τοῦ Λευκώματος περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως εἴχαμε προαναγγείλει.

Ἐπὶ τέλους, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ κυκλοφοροῦμε τώρα τὸ τεῦχος 58.
Τὸ λεύκωμα περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ κυκλοφορήσῃ μὲ τὴν ἑπόμενη «Φωτεινὴ Γραμμή».

"ΤΟ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ"

laskagfos1-thumb-large.jpg
"ΤΟ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΕΚΕΙΝΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ"
__________________

Κεκλεισμένη ἡ Ἁγία Πόρτα
δεδιωγμένος ὁ γέρων Πατριάρχης Σωφρόνιος
ὁμοῦ μετά τῆς τῶν Ὀρθοδόξων ὁμηγύρεως
δεδιωγμένοι ἀπό Ἀρμενίων ἀλλοδόξων
ἀπό τόν Πανίερον τοῦτον Ναόν
ἐν ἔτει ἀπό τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως
χίλια πεντακόσια τεσσαράκοντα ἐννέα.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Σχολιασμός του άρθρου ''Ενώ βρισκόταν σε κώμα, άκουσε να μιλούν για δωρεά οργάνων!'' [ΒΙΝΤΕΟ 2014]


† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Η μαρτυρία της αληθείας

θεοφανης ο κρης η σταυρωση.jpg
 Ἡ μαρτυρία τῆς ἀληθείας
«Ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. Πᾶς ὁ ὢν ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου τῆς φωνῆς» (Ἰω. 18,37)
Χαρακτηριστικὸ γνώρισμα, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὸ ἑξῆς· ἡ ἀλήθεια διαιρεῖ τὸν κόσμο σὲ δύο ἀντίθετα στρατόπεδα· ἄλλοι τάσσονται ὑπὲρ τῆς ἀληθείας καὶ ἄλλοι κατὰ τῆς ἀληθείας.

† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών και αντί ημών

cf83cf84ceb1cf85cf81cf89cf83ceb9cf83.jpg
Ὁ Χριστὸς ἔπαθε ὑπὲρ ἡμῶν καὶ ἀντὶ ἡμῶν
Θὰ προσπαθήσω, ἀγαπητοί μου, νὰ πῶ ἕνα λόγο στὴν σταύρωσι τοῦ Χριστοῦ.
Τί εἶνε ἡ σταύρωσις; Μέγα μυστήριο. Τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ ἀκοῦμε τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ποὺ ἀνέβηκε μέχρι «τρίτου οὐρανοῦ» καὶ «ἤκουσεν ἄρρητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι» (Β΄ Κορ. 12,2,4), νὰ λέῃ, ὅτι οἱ Ἕλληνες (δηλαδὴ οἱ εἰδωλολάτρες), ὅταν ἄκουγαν γιὰ σταυρὸ καὶ ἐσταυρωμένο, τὸ θεωροῦσαν «μωρίαν», ἀνοησία (Α΄ Κορ. 1,18). Δὲν μποροῦσαν νὰ ἐμβαθύνουν στὸ νόημα ποὺ περικλείει ἡ σταύρωσις τοῦ Χριστοῦ. Καὶ σήμερα, ἂν ρωτή σετε μερικοὺς διανοουμένους, θὰ σᾶς ποῦν μόνο, ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε ἕνας μεγάλος ἀλτρουϊστὴς ποὺ θυσιάστηκε γιὰ τοὺς ἄλλους.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Ερμηνευτικά σχόλια στο Ευαγγέλιο της Κυριακής των Βαΐων κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο (video - 2014)

† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, «Δεινόν η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια»

prodosia.jpg
«Δεινὸν ἡ ῥαθυμία, μεγάλη ἡ μετάνοια»
Εἴπαμε, ἀγαπητοί μου, ὅτι ἀπόψε θὰ μιλήσουμε σύντομα. Θὰ ἑρμηνεύσουμε τὴ φράσι ἑνὸς τροπαρίου τῆς Μεγάλης Τετάρτης ποὺ λέει· «Δεινὸν ἡ ῥαθυμία, μεγάλη ἡ μετάνοια» (3ο τροπ. αἴν. Μ. Τετ.). Θὰ δοῦμε πρῶτα τὴ ῥαθυ μία καὶ κατόπιν τὴ μετάνοια. Παρακαλῶ προσέξτε.

Πρωτοπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αρνηταί της Αναστάσεως του Χριστού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ αΓ. γΡ. πΑΛΑΜΆς
Ἀρνηταὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ
ΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ
Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ
Στό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου (κεφ. 28) ὑπάρχει μιά λεπτομέρεια πολύ βασική, πού ἀναφέρεται στό πῶς οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἀποπειράθηκαν νά ἀμφισβητήσουν τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι δωροδοκοῦν τούς φύλακες καί τούς προτείνουν νά διαδώσουν ὅτι δῆθεν τό σῶμα τοῦ Θεανθρώπου τό ἔκλεψαν οἱ μαθητές Του ἐνῶ αὐτοί κοιμοῦνταν.

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και το αμερικανοσιωνιστικό ντοκιμαντέρ «Ιησούς: Θεωρίες συνομωσίας»

809890.jpg
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ για τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και το αμερικανοσιωνιστικό ντοκιμαντέρ «Ιησούς: Θεωρίες συνομωσίας»
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com
Πειραιεύς, 18 Ἀπριλίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Μᾶς αἰτιῶνται ὡς δῆθεν ἀντισημίτες ἐνῶ ἔχομε διακηρύξει άδιαπτώτως ὅτι σεβόμεθα καί ἀγαπούμε τόν λαό τοῦ Ἰσραήλ ἀλλά εἴμεθα ἀντισιωνισταί διότι ὁ Σιωνισμός ἀποτελεῖ διαχρονικά ὀξυτάτη μορφή ρατσισμοῦ ὅπως ὁ πρώην ἀδέσμευτος ΟΗΕ τό 1975 εἶχε διακηρύξει καί ἀφ’ ἑτέρου ἀδιάπτωτα μισεῖ τόν Χριστό καί ἐξακολουθεῖ νά τόν ἀνασταυρώνει σέ κάθε ἱστορική περίοδο μέ τήν κατασκευή ψευδῶν γελοίων καί χαλκευμένων ντοκυμαντέρς σκουπιδιῶν πού διανέμει στούς συμπράττοντες μαζί του γιά προφανεῖς λόγους. Εἶναι γνωστό βέβαια τό ἀβυσσαλέο μῖσος τῶν Ραββίνων τοῦ Ἰσραήλ ἐναντίον τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου καί ἡ ἔκπτωση τους ἀπό τόν θεϊσμό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί τοῦ προφητισμοῦ στόν ἑωσφορισμό τοῦ Ταλμούδ καί τῆς Καμπαλᾶ. Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι τό Ἑβραϊκό λόμπυ τῶν ΗΠΑ ὅπως ἀποδεικνύουν οἱ καταγγελίες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑβραίων σιωνοκρατεῖται. Ἀποτέλεσμα ἡ παραγωγή τῶν παραπάνω σκουπιδιῶν πού στοχεύουν στό νά ἀναπαράξουν τό μῖσος κατά τοῦ Χριστοῦ ἐνσπείροντας κατά τήν ἀνόητη ἀντίληψή τους τήν ἀμφιβολία στό σωτηριῶδες θεϊκό του ἔργο.

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Βλάσφημη σειρά του ALPHA TV μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.

_1.png
Η Βλάσφημη σειρά του ALPHA TV μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Εναι τέχνη το ωσφόρου, θέλοντας ν βλασφημήσει τν Θε κα τος γίους, ν βάζει τος νθρώπους του ν διαπράξουν ατν τν ασχρ κα κολάσιμη μαρτία.  διος δν τολμ ν βλασφημήσει, πείθει μως τος δαιμονόπληκτους κα δαιμονισμένους παδούς του, ν μολύνουν τν πατρίδα μας κα τν ρθόδοξη συνείδηση το λαο. Δν ντέχει ν βλέπει τος χριστιανος ν γωνίζονται πνευματικ ατν τν ελογημένη περίοδο. Καίγεται π τς νηστεες κα τς προσευχς κα τος κδικεται.

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «ΚΡΥΒΕΤΑΙ» Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «ΚΡΥΒΕΤΑΙ» Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.jpg
ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ «ΚΡΥΒΕΤΑΙ» Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ  ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΠΟ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ
Τον συγκλονιστικό πραγματικά ισχυρισμό ότι κάπου μέσα στον χώρο της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης κρύβεται μέχρι σήμερα ο Τίμιος Σταυρός του Ιησού Χριστού, παραθέτει ο πολύ γνωστός  Τούρκος δημοσιογράφος της εφημερίδας, Sabah, Hıncal Uluç, επικαλούμενος τις   πολυετείς και εντατικές έρευνες του επίσης πολύ γνωστού Τούρκου ιστορικού, Radi Dikici από την Σαμψούντα του Πόντου.

† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Αμέλεια

Myron.jpg
Ἀμέλεια
«Δεινὸν ἡ ῥαθυμία! μεγάλη ἡ μετάνοια!…» (αἶν. Μ. Τετ.)
Ἐάν, ἀγαπητοί μου, σᾶς πῶ ὅτι ἕνα περιστέρι ἔγινε κοράκι καὶ ἕνα κοράκι ἔγινε περιστέρι, δὲν θὰ τὸ πιστέψετε. Καὶ δικαίως. Διότι τέτοιες μεταβολὲς δὲν γίνονται στὴ φύσι. Τὸ περιστέρι μένει περιστέρι, τὸ κοράκι μένει κοράκι· ἡ τίγρις μένει τίγρις, τὸ ἀρνάκι μένει ἀρνάκι.

ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ «ΙΟΥΔΕΣ», ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-(ΠΟΛΛΩΝ ΕΥΡΩ)-ΕΚΛΟΓΩΝ

%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82.jpg
ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ «ΙΟΥΔΕΣ», ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ-(ΠΟΛΛΩΝ ΕΥΡΩ)-ΕΚΛΟΓΩΝ
Κορυφαίος εκκλησιαστικός παράγοντας στο πλευρό της αρχιεπισκοπής που επί χρόνια περιδιαβαίνει εκκλησίες, μοναστήρια και διάφορα γνωστά εκκλησιαστικά μπλογκ και μια γνωστή εφημερίδα με βαρύγδουπα άρθρα του για να διαφημίζει τα «καλά» της Ορθοδοξίας ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με «ορθόδοξο» τρόπο να… κατευνάσει την οργή του εκκλησιάσματος που υποφέρει από την λαίλαπα του μνημονίου, αίφνης εμφανίζεται υποψήφιος του μεγαλυτέρου μνημονιακού κόμματος για την ευρωβουλή. Βλέπετε είναι πολλά τα λεφτά για να είσαι ευρωβουλευτής!

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ

anastasi 1.jpg
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΟΥ
         
 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ  
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
 Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή τοῦ Πάσχα 2014
ΠΑΣΧΑ 2014
Ἀδελφοί μου χριστιανοί,
Χριστός Ἀνέστη!

1. Λαμπρό γεγονός ἑορτάζουμε σήμερα. Ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας. Τό γεγονός αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστης μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός,  εἶναι Θεός καί ὄχι ἄνθρωπος. Καί ἀκόμη, τό γεγονός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ  ἀποδεικνύει Αὐτόν πραγματικό Σωτῆρα καί Λυτρωτή μας. Ἀκοῦστε, γιατί: Τήν Μεγάλη Παρασκευή μέ τόν σταυρικό Του θάνατο ὁ Χριστός πρόσφερε τόν Ἑαυτό Του Θυσία στόν οὐράνιο Πατέρα γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἐρωτοῦμε:

Μοναχός Σεραφείμ, Η Μασονία και οι Πατριάρχες. Η μασονική προώθηση του Οικουμενισμού (7ον τελευταίον)

 
Η ΜΑΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
Ἡ μασονική προώθηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
(7ον τελευταίον)
«Τόν Δεκέμβριο τοῦ 1929 ὁ Νεώτερος ἔλαβε ἕνα ἐπεῖγον γράμμα ἀπό ἕνα ἀπό τούς πιό ἔμπιστούς του ἀντιπροσώπους. Ὁ Τζόν Μόττ εἶχε μόλις ἐπιστρέψει ἀπό μία περιοδεία στίς προτεσταντικές ἱεραποστολές στήν Ἀσία καί ἦταν ἀρκετά ἀνήσυχος. Ὁ Μόττ ἦταν ἕνας χιλιαστής πού ἔλπιζε νά ἐπιταχύνει τή Δευτέρα Παρουσία, εὐαγγελιζόμενος τόν κόσμο “ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ”. Ἀλλά δέν ἦταν φουνταμενταλιστής· πίστευε ὅτι ἡ ἐπιστήμη ἦταν ἡ ἐξέταση τοῦ νοῦ τοῦ Θεοῦ, καί ὁ ἔκφωνος προσηλυτισμός τοῦ ὁποίου εἶχε γίνει μάρτυρας μεταξύ τῶν φουνταμενταλιστῶν μισσιοναρίων στήν Κίνα τόν ἀνησύχησε βαθιά. Ἄν δέν ἐπιδεικνύονταν περισσότερη ἀνεκτικότητα καί κοινωνική μέριμνα ἀπό τούς Ἀμερικανούς ἱεραποστόλους σέ ὅλο τόν Τρίτο Κόσμο, οἱ ἱεραπόστολοι θά εὑρίσκονταν ἀντιμέτωποι μέ τήν ἴδια θυμώδη ἐθνικιστική ἀντίδραση τῆς ὁποίας μόλις εἶχε γίνει μάρτυρας» [60].

† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Υποκρισία

farisaioi.jpg
Ὑποκρισία
«Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί,…» (Ματθ. 23,13 κ.ἑ.)
Δριμύς, ἀγαπητοί μου, δριμὺς δριμύτατος ὑπῆρξε ὁ ἔλεγχος τοῦ Κυρίου ἐναντίον τῶν φαρισαίων καὶ γραμματέων. Οὐδέποτε ἄλλοτε ὁ Κύριος μίλησε μὲ τέτοια δριμύτητα.

Τετάρτη, 16 Απριλίου 2014

Συνεχίζεται το «παιχνίδι» των Παπικών με την επιστροφήν Ιερών Λειψάνων

roma_18.JPG
Συνεχίζεται τὸ «παιχνίδι» τῶν Παπικῶν μὲ τὴν ἐπιστροφὴν Ἱερῶν Λειψάνων 
Ὁ Παπισμὸς ἐκτὸς ἀπὸ τὴν διπλωματίαν τῆς «ἀγαπολογίας», μὲ τὴν ὁποίαν καλύπτει ὅλας τὰς αἱρέσεις καὶ τὰς κακοδοξίας του, ἔχει ἐφεύρει καὶ τὴν ἐπιστροφήν Λειψάνων Ἁγίων, τὰ ὁποῖα ἥρπασαν κατὰ τὴν φραγκοκρατίαν (πρὸ τῆς ἁλώσεως ἀπὸ τοὺς Τούρκους). Ἡ ἡμετέρα Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τὰ ἀναγνωρίζει πειθομένη εἰς τὰς διαβεβαιώσεις τῶν Παπικῶν. Πάντα ταῦτα ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐπιστροφῆς τεμαχίου Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Συμφώνως πρὸς τὸ ραδιόφωνον τῆς Ἐκκλησίας, ὑπὸ ἡμερομηνίαν 23ην Μαρτίου:

Ο ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.jpg
Ο ΑΧΜΕΤ ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Ο Νεοοθωμανιστής και νυν υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο πολύ φιλόδοξος διπλωμάτης που οραματίστηκε την ανασύσταση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και την προώθηση του τουρκικού επεκτατισμού στα Βαλκάνια, στην Μέση Ανατολή και στον Καύκασο, ο πολύ γνωστός εδώ στην Ελλάδα, Αχμέτ Νταβούτογλου, θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Τουρκίας μετά τις προεδρικές εκλογές του ερχόμενου Αυγούστου.

Γεώργιος Ζερβός, Εκφράζουν νέαν αίρεσιν ή παρενόησαν κυριολεκτικώς;

Αγία Γραφή.jpg
Ἐκφράζουν νέαν αἵρεσιν ἢ παρενόησαν κυριολεκτικῶς; 
Ἕνα νέον θεολογικὸν «φροῦ τον» κυκλοφορεῖ εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ὀρθόδοξοι καθηγηταὶ τῆς θεολογίας διατυπώνουν τὴν ἄποψιν ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀναθεώρησιν κάποιων ἀποφάσεων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ διατάξεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, θὰ πρέπη νὰ ἀναθεωρηθῆ τὸ Εὐαγγέλιον, νὰ καταργηθῆ ἡ νηστεία, νὰ σμικρύνη ἡ θεία Λειτουργία, νὰ ἀλλάξουν τὰ Ἱερὰ Μυστήρια κ.λπ.

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ διά τις αντιχριστιανικές θέσεις του κ. Ν. Δήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833 (19), Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com
200px-Nikos_Dimou.jpg
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ διά τις αντιχριστιανικές θέσεις του κ. Ν. Δήμου
Πειραιεύς, 15 Ἀπριλίου 2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
Ἡ ἀναφορά τοῦ κ. Ν. Δήμου στό «δῆθεν» Ἅγιο Φῶς πού τό ἐξομοιώνει μέ εἰδωλολατρικό σύμβολο θέτει ἀναπόδραστα γιά ἐκεῖνον καί τούς ἀναγνῶστες του κάποια πολύ σημαντικά ἐρωτήματα:

Γ. Παπαθανασόπουλος, Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, νικητής του θανάτου

γιαχβε.jpg
Ο Θεάνθρωπος Ιησούς, νικητής του θανάτου
        Για μιαν ακόμη χρονιά βιώνουμε το Μυστήριο της απέραντης αγάπης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τον άνθρωπο. Για τη σωτηρία του πλάσματός Του ο «αχώρητος παντί εχωρήθη εν γαστρί» και στη συνέχεια εδέχθη τον φθόνο, την απιστία, τη συκοφαντία, τα ραπίσματα, τους κολαφισμούς, τις ειρωνίες, την άδικη καταδίκη και τον σταυρικό θάνατο. Οι εχθροί του πίστεψαν πως με την ταφόπλακα τέλειωσαν με τον ενοχλητικό. Όμως ο Χριστός, Υιός και Λόγος του Θεού, που τόσο ταπεινώθηκε για τη σωτηρία μας, νίκησε τον θάνατο, τον κατήργησε και βασιλεύει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Αναστάσιμη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης κ.Ανδρέου

Αναστάσιμη Εγκύκλιος Μητροπολίτου Κονίτσης Ανδρέου
 
ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἀριθ.  Πρωτ.: 9                                                                                                      Νύκτα Ἀναστάσεως 2014  
Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ                                                                
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 171η
ΘΕΜΑ : Πάσχα, Κυρίου Πάσχα !
        Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
-Α-
        Μόλις πού ξημέρωνε στήν Ἱερουσαλήμ, στήν προφητοκτόνο πόλη. Μέσα στό μισοσκόταδο τοῦ πρωϊνοῦ τῆς Κυριακῆς – « λίαν πρωί τῆς μιᾶς σαββάτων » ( Μάρκ. ιστ΄ 2 ) – μερικές γυναικεῖες μορφές διασχίζουν ἀθόρυβα τούς δρόμους. Σέ λίγο, περνᾶνε τά τείχη κι’ ἀνηφορίζουν πρός τόν Γολγοθᾶ,τόν μέχρι τότε ἀσήμαντο λόφο, πού ὅμως ἔμελλε νά γίνη πιό ψηλός καί ἀπό τά Ἰμαλάϊα. Γιατί ἐκεῖ, πρίν ἀπό τρεῖς ἡμέρες εἶχε παιχθῆ τό Θεῖο Δρᾶμα : Ἡ Σταύρωση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί γιατί « ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ἐσταυρώθη ( ὁ Κύριος ) κῆπος , καί ἐν τῷ κήπῳ μνημεῖον καινόν, ἐν ὧ οὐδέπω οὐδείς ἐτέθη », ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης ( Ἰωάν. ιθ΄ 41). Δηλαδή, κοντά στόν τόπο τῆς σταυρώσεως ὑπῆρχε ἕνας κῆπος καί μέσα στόν κῆπο, πού ἀνῆκε στόν Ἰωσήφ τόν ἀπό Ἀριμαθαίας, ὑπῆρχε ἕνας καινούργιος τάφος στόν ὁποῖο, μέχρι τότε, κανένας δέν εἶχε ἐνταφιασθῆ. Σ’ αὐτό , λοιπόν, τό μνημεῖο, βιαστικά, ἐνταφίασαν τόν Ἰησοῦ, ἐπειδή ἦταν κοντά, ἀλλά καί ἐπειδή σέ λίγο θά ξημέρωνε ἡ ἑορτή τοῦ ἑβραϊκοῦ Πάσχα (Ἰωάν. ιθ΄ 42).

Χρήστος Λιβανός, «Η παραβολὴ της παντρεμένης γυναίκας και του Σωματείου των διαζευγμένων»

PATRIARXHS BARTHOLOMAIOS ASIZI PAGOSMIOPOIHSH THRHSKEION.JPEG
«Ἡ παραβολὴ τῆς παντρεμένης γυναίκας καὶ τοῦ Σωματείου τῶν διαζευγμένων»
Θὰ ἀρχίσουμε τὸ παρὸν ἄρθρο μὲ μία παραβολή. Μὲ παραβολὲς μιλοῦσε ὁ Χριστὸς στοὺς ᾿Ιουδαίους· μὲ παραβολὴ ἂς μιλήσωμε καὶ ἐμεῖς σήμερα.
᾿Εδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, λοιπόν, ἱδρύθηκε ἕνα Σωματεῖο μὲ τὴν ἐπωνυμία «Σύλλογος διαζευγμένων γυναικῶν», τὰ δὲ μέλη τοῦ Σωματείου κατὰ κανόνα ἦταν ὅλα γυναῖκες διαζευγμένες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τους. ῾Υπῆρχε ὅμως μία ἐξαίρεσι. Μία ἀπὸ τὶς γυναῖκες αὐτὲς δὲν ἦταν διαζευγμένη. ῏Ηταν παντρεμένη, εἶχε σύζυγο καὶ παιδιά. Αὐτὸ ὅμως δὲν τὴν ἐμπόδισε νὰ λάβῃ μέρος ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν διαζευγμένων γυναικῶν στὴν ἵδρυσι τοῦ Σωματείου. Εἶναι δηλαδὴ ἱδρυτικὸ μέλος τοῦ Σωματείου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ βέβαια δὲν ἄρεσε στὸν ἄνδρα της καὶ τὰ παιδιά της, τὰ ὁποῖα ἀντέδρασαν καὶ ἀντιδροῦν μέχρι σήμερα. Αὐτὴ ὅμως δὲν τοὺς δίνει σημασία. Θεωρεῖ τὶς ἰδέες τους καθυστερημένες καὶ τὶς ἀντιρρήσεις τους ὑπερβολικές. Αὐτὴ θέλει νὰ εἶναι σύγχρονη καὶ προοδευτική, ὅπως εἶναι καὶ οἱ ἄλλες γυναῖκες – μέλη τοῦ Σωματείου.

† Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, Η μακροθυμία του Θεού

M.Deytera.jpg
Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ
«Φθάσαντες πιστοὶ τὸ σωτήριον πάθος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
τὴν ἄφατον αὐτοῦ μακροθυμίαν δοξάσωμεν...» (αἶν. Μ. Δευτ.)
Ἀπόψε, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει ἡ ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Ἡ Ἐκκλησία μας, φιλόστοργη μάνα, κάνει μία «οἰκονομία»· ὥρισε τὰ «γράμματα» τοῦ ὄρθρου τῆς αὐριανῆς ἡ μέρας νὰ διαβάζωνται σήμερα.

Μερκούρη κατά Κωστόπουλου: «Να ζητήσετε ταπεινά συγγνώμη δημοσίως»

thumbnail.jpeg

Μερκούρη κατά Κωστόπουλου: «Να ζητήσετε ταπεινά συγγνώμη δημοσίως»                        

Η Ειρήνη Μερκούρη μέσω της προσωπικής της σελίδας στο facebook τα έχωσε στον Πέτρο Κωστόπουλο με αφορμή τα σχόλιά του στο Πρωινό Mou για το θεό.
Συγκεκριμένα η τραγουδίστρια έγραψε:
"Κ. Κωστόπουλε σήμερα καταφέρατε να απογοητεύσετε σχεδόν όλη την Ελλάδα. Γιατί; Το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και κάνατε το τεράστιο λάθος να χλευάσετε τον Δημιουργό των Πάντων τον Υιό του Θεού, τον Ιησού Χριστό τον οποίο αποκαλέσατε τραμπούκο και ότι τους έσπασε στο ξύλο όλους. Και σας ρωτώ καταλάβατε τι κάνατε; Προφανώς επειδή δεν καταλάβατε τι κάνατε, σας θυμίζω λοιπόν εγώ ως αμαρτωλή...

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Ο Συναξαριστής του Σαββάτου του Λαζάρου και της Κυριακής των Βαϊων [ΒΙΝΤΕΟ 2014]


Η ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ !!!!!


ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΚΟΝΤΖΟΣ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ (Μεγάλη Τετάρτη - Μεγάλη Πέμπτη)

%CE%B7+%CE%AC%CE%BA%CF%81%CE%B1+%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B9%CF%82.jpg

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΠΑΘΟΥΣ (Θεολογικά σχόλια στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος)
       Θεολογικά σχόλια στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Μια νοητή συνοδοιπορία με τον Μεγάλο Ελκόμενο, το Λυτρωτή μας Χριστό, προς το εκούσιο Πάθος Του. Μια ταπεινή παρότρυνση και ένα μικρό βοήθημα για την οντολογική μετοχή μας στην απολυτρωτική διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου, με τη βίωση των Αχράντων Παθών του Σωτήρος μας, ο Οποίος, για τη δική μας απολύτρωση «εταπείνωσεν εαυτόν γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού» (Φιλ.2,8 ).