Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Ανοιχτή επιστολή π. Σ. Σαράντου προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο για την επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο

sarantos.jpg
Σᾶς ἐκλιπαροῦμε ὡς ὑπεύθυνο καί στοργικό πνευματικό μας πατέρα νά βρεῖτε τόν τρόπο νά ὑπερβεῖτε τίς πολλές πιέσεις καί νά σταθεῖτε ἀκέραιος καί ἀκλόνητος ὁμολογητής τῆς μοναδικῆς ὀρθοδόξου Πίστεως σ’ αὐτή τήν ὄντως ἀκραία, ὁριακή καί ἱστορική στιγμή
 
ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Β. ΗΠΕΙΡΟΥ 47 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 2108025211
Ἀμαρούσιον 8-4-2016
Πρός τόν Μακαριώτατον
ἀρχιεπίκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερώνυμον
Μακαριώτατε
Πάτερ καί Δέσποτα κ. Ἱερώνυμε.
Θρηνῶ καί ὀδύρομαι μετά τῶν πνευματικῶν μου τέκνων, γιατί βρισκόμαστε ὅλο καί πιό βαθιά μέσα στή μεγάλη θλίψη τῶν «χειμερίων» ἡμερῶν πού διερχόμαστε.
Εἴχαμε τόν ὀξύτατο προβληματισμό ἐξ αἰτίας τῆς σχεδιαζομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου καί τῶν ζητημάτων πού ἀνακύπτουν ἀναφορικά μέ αὐτήν. Τό πλήρωμα τῶν πιστῶν εὐχό­μαστε χειρί τοῦ παντοδυνάμου ἐν Τριάδι Θεοῦ, νά μήν πραγματοποιη­θεῖ, ὄχι μόνο γιά τούς γνωστούς λόγους πού ἀναφέρει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἀλλά καί πολύ περισσότερο, ἄν πρόκειται νά δοθεῖ συνοδικότητα καί ἐκκλησιολογική ἀνα­γνώριση στούς παναιρετικούς παπικούς, προτεστάντες τοῦ ΠΣΕ, διαφόρους μονοφυσῖτες καί λοιπούς, μέσῳ τῶν προσκεκλημένων παρατηρητῶν τους.
Ἡ θλίψη μας ὀγκοῦται, γιατί αἰφνιδίως πληροφορούμαστε, ὅτι ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν ἡ ὑμετέρα Μακαριότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μετά τοῦ παναιρεσιάρχου πάπα Φραγκίσκου θά ἐπισκεφθεῖτε τή νῆσο Λέσβο, τῆς φιλτάτης ἡμῶν καί ὀρθοδόξου ἑλληνίδος γῆς.
Ὡς εὐπειθής ἐν Χριστῷ πνευματικός υἱός Σας, ἐλάχιστος τῶν πρεσβυτέρων τῆς ἁγιωτάτης ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, γονυκλινής Σᾶς παρακαλῶ νά ἐνθυμηθεῖτε, τί καλό προσέφερε ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα τό σωτήριον ἔτος 2001 στήν Πνύκα τῶν Ἀθηνῶν. Αἰφνίδιος θάνατος Μητροπολιτῶν, ἔκπτωση μητροπολιτικῶν θρόνων καί δεινά, ὧν οὔκ ἐστιν ἀριθμός. Ἦταν ὁλοφάνερη ἡ ἀπαρέσκεια τοῦ φρουροῦντος ἡμᾶς ἐν Τριάδι Θεοῦ διά τῆς ἀκτίστου Χάριτός Του ἐξ αἰτίας τῆς δουλικῆς προσκυνήσεως τοῦ παναιρεσιάρχου πάπα Ἰωάννου ὑπό τῶν θεοτιμήτων Ἱεραρχῶν μας καί ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, μακαριστοῦ πλέον Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου.
Μακαριώτατε πάτερ καί Δέσποτα,
Κάθε φορά πού τό πιστό ποίμνιο τῶν εὐσεβῶν, θεοφοβούμενων χριστιανῶν μᾶς ἐρωτοῦσαν, γιατί ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος δέν ὑψώνει ἐλεγκτικό λόγο ἐναντίον τῶν ἀποδομούντων τήν ἔνδοξο ἑλληνική καί ὀρθόδοξο Παράδοσή μας, εἴχαμε τόν ἐξ υἱϊκῆς πεποιθήσεως ἀντίλογον: Ὁ Μακαριώτατος Ἱερώνυμος προσπαθεῖ νά κρατάει ἰσορροπίες, τίς ὁποῖες ἐμεῖς δέν ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα.
Τώρα ὅμως μένουμε ἄφωνοι ἐλάχιστο χρόνο, πρό τοῦ ἀνοσίου τολμήματος. Εἶναι δυνατόν νά συνυπάρξετε καί οἱ δύο ταγοί τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως εἰς τήν Παναγία Τριάδα, μετά τοῦ αἱρεσιάρχου ποντίφηκος;
Τί καλό θά προσφέρει στό πανέμορφο νησί μας ἡ παρουσία τοῦ «ἀλλοτρίου»;
Εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ἀπέραντη θλίψη θά προκληθεῖ στούς πιστούς τῆς νήσου Λέσβου, ἀλλά καί σέ ὅλο τό πανελλήνιο ἀπό τή φρικτή εἰκόνα μείξεως τῶν Ἀμείκτων τῆς Ἀληθείας μετά τοῦ ψεύδους. Ρῖγος καί φόβος μᾶς καταλαμβάνει, μήπως μετά ἀπό μιά ἐπίσκεψη τοιαύτης σημασίας τοῦ ποντίφηκος, προκαλέσουμε τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ. Ἄν καί πολλαχῶς ἐλεηθήκαμε ὑπ’ Αὐτοῦ, παρά ταῦτα δέν τολμήσαμε νά ἀρνηθοῦμε «βοήθεια» καί «συμπαράσταση» ἀπό τούς αἱρετικούς, ἡ ὁποία οὐδέποτε εὐοδώθηκε ἀπό τόν Ὕψιστο.
Μακαριώτατε,
Ἡ εὐτελεστάτη ἐλαχιστότητά μου, μετά τῶν ἐν Χριστῷ ἀγωνι­ζομένων πνευματικῶν τέκνων ἡμῶν, Σᾶς ἐκλιπαροῦμε ὡς ὑπεύθυνο καί στοργικό πνευματικό μας πατέρα νά βρεῖτε τόν τρόπο νά ὑπερβεῖτε τίς πολλές πιέσεις καί νά σταθεῖτε ἀκέραιος καί ἀκλόνητος ὁμολογητής τῆς μοναδικῆς ὀρθοδόξου Πίστεως σ’ αὐτή τήν ὄντως ἀκραία, ὁριακή καί ἱστορική στιγμή.
Ἀσπάζομαι εὐλαβῶς τήν Δεξιάν Σας
Διά τήν Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν
ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος τοῦ Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.

3 σχόλια :

  1. Στού κουφού (καί διαπλεκομένου μέ τήν κοσμική εξουσία)τήν πόρτα όσο θέλης βρόντα...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο Παπα-Σαράντης 20 χρόνια κάνει αγιασμό στις ΟΥΡΣΟΥΛΙΝΕΣ με τον παπικό ιερέα δίπλα του και τώρα "Ρῖγος καί φόβος" τον καταλαμβάνει; Πλάκα μας κάνει;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Ο παπά Σαράντης στην ημερίδα τού Πειραιά πού διοργανώθηκε κατά της Συνόδου, δήλωσε επί λέξη, σέ απάντηση τι θά κάνει την επόμενη μέρα μετά τη σύνοδο. "Εμείς θά συνεχίσουμε νά κάνουμε το έργο μας στις ενορίες κανονικά, όμως χέρι προδοτών Αρχιερέων δέν θά φιλάμε"...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com