Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Ο Ηγούμενος Δοσίθεος Ι.Μ. Τατάρνης σε οικουμενιστικό παραλήρημα και υβρεολόγιο κατά των αντι-οικουμενιστών!

Παραθέτουμε δύο παρατηρήσεις ἐκ τῶν λεγομένων πού θά διαβάσετε ἀμέσως μετά.
Α) Τά λεγόμενα συνοψισμένα δημιουργοῦν ἕνα "μεταπατερικό" ἐτυμολογικό λεξικό τῆς λέξεως "ἀντι-οἰκουμενιστής", made by Ἡγούμενο Ἀρχιμανδρίτη κ. Δοσίθεο:
"Ἀντι-οἰκουμενιστές"= ὑπερορθόδοξοι, ζηλωτές, στειροελλαδίτες, γέμοντες χολῆς, βότρεις πικρίας, θυμός δρακόντων, ἀσπίδων (φιδιῶν) ἀνίατοι, σκότος, νῦξ, ἔρεβος, πτωχοδρομικοί ἑλλαδιστές, ἐκκλησιαστικοί ἐπαρχιῶτες, πρόσωπον ἐχθροῦ, λῦκοι, ἀναπεπτάμενος ἄνεμος, μυριάς λαοῦ συνεπιτιθεμένων τῇ Ὀρθοδοξίᾳ, νυχτερίδες φοβούμενες τό φῶς, γένος φευξήλιον, νυκτικόρακες ἐν οἰκοπέδῳ, στρουθία μονάζοντα ἐπί δώματος, καταφορά, συκοφάντες, ἀπέχθεια, μῖσος τῆς ἀγαπήσεως, κόρακες κρά-κρά, ἐθνοφυλετικοί, συγχέοντες οἰκουμενικότητα μέ οἰκουμενισμόν, τάλανες, λιθοβολοῦντες. (Ἴσως μᾶς ξέφυγε κάτι, συγχωρέστε μας...).
Ἐφ' ὅλων αὐτῶν χαίροντες λέμε:
          
1.  "μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν." (Ματθ. 5, 11-12).
2. Γιά τήν μεγαλύτερη ἀκρίβεια ἀποδόσεως τῶν "συνωνύμων" τῆς λέξως "ἀντι-οἰκουμενιστές", παραπέμπουμε τόν Σεβαστό Ἡγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Τατάρνης σέ ὅλους τούς Ἱερούς Κανόνες πού ἀφοροῦν τίς αἱρέσεις καί στά Συναξάρια ὅλων τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν καί Μαρτύρων ὑπέρ τῆς Πίστεως καί κατά τῶν αἱρέσεων!
Β) Ὁ Ἡγούμενος κ. Δοσίθεος δέν βρῆκε "ἴχνος κακοδοξίας" στό Φάναρι...
Δέν θά σχολιάσουμε τίποτε περισσότερο ἐπ' αὐτοῦ, οὔτε ἀπό ὅλα τά ὑπόλοιπα ρηθέντα του. Ἁπλῶς θά παραπέμψουμε σέ κάποια πρόσφατα λεγόμενα καί πραχθέντα,
ἐδῶ:
Ἐδῶ:
Οἱ ἀνώτεροι ἐκκλησιαστικές μας ἡγέτες Πατριάρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος συμμετεῖχαν σέ συμπροσευχές ἐνάντια στούς Ἱερούς Κανόνες καί καθίστανται καθαιρετέοι!!! (βίντεο)
Καί ἐδῶ: 
Οἱ ἀνώτεροι ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες Πατριάρχης καί Ἀρχιεπίσκοπος συμμετεῖχαν σέ συμπροσευχές ἐνάντια στούς Ἱερούς Κανόνες καί καθίστανται καθαιρετέοι!!! Συμπροσευχή Νο2 (βίντεο & φωτό)
Κλείνοντας τούτη τήν εἰσαγωγή, νά σημειώσουμε:
α) πώς ἄν θέλαμε νά παραθέσουμε καί ἄλλα λεγόμενα καί πραχθέντα πού ὑπερχειλίζουν κακοδοξίας μόνο ἐκ τοῦ Πατριάρχου, θά εἴχαμε φτιάξει ἕναν ἠλεκτρονικό ἀντιαιρετικό τόμο. Ἄν προσθέταμε δέ καί τῶν λοιπῶν οἰκουμενιστῶν καί "μεταπατερικῶν" ρασοφόρων καί θεολόγων, θά εἴχαμε μία ἐγκυκλοπαίδεια, πιθανόν καί μία βιβλιοθήκη. Καί
β) ἀγαπᾶμε τά πρόσωπα, δέν θίγουμε τίποτε ἐπί προσωπικοῦ, δέν μᾶς πέφτει λόγος. Ὅλοι εἴμαστε εἰκόνες Θεοῦ μέ δυνατότητα μετανοίας καί σωτηρίας μέχρι τελευταίας πνοῆς τῆς ζωῆς μας. Μᾶς ἀφορᾶ μονάχα ὅ,τι ἔχει νά κάνει μέ τά θέματα Πίστεως, τά ὁποῖα εἶναι κοινή κληρονομία καί περιουσία ὅλου τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τοῦ Πατρός Θεοῦ.
  Ἀκολουθεῖ τό οἰκουμενιστικόν συνηγορικόν κείμενο:
 Τέλος, συμφωνοῦμε καί σέ κάτι μέ τόν Ἡγούμενο κ. Δοσίθεο,
 σέ τοῦτο:
ΕΛΕΟΣ!


9 σχόλια :

 1. Ενώ είναι ακραιφνής τηρητής του τυπικού και δυναμικός κληρικός και παραδοσιακός, στο συγκεκριμένο θέμα είναι τελείως αφελής και προσωπολάτρης.Γι' αυτόν, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ό εκάστοτε Πατριάρχης έχουν ένα είδος αλάθητου. Μαζί με τον Προικοννήσου είναι αυτό που λέμε "χρήσιμοι ηλίθιοι"! Μακάρι ό Κύριος να φωτίσει αμφότερους να δούν σε τί πλάνη έχουν πέσει και να μετανοήσουν, γιατί ειλικρινά πρόκειται για δύο εξαίρετους κατά τ' άλλα κληρικούς!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΥΓΕ στο συντάκτη της τεκμηριωμένης και εμπεριστατωμένης κριτικής που άσκησε σε βάρος των ΕΠΕΙΚΕΣΤΑΤΑ απαράδεκτων και προκλητικότατων θέσεων-δηλώσεων καθώς και των προσβλητικότατων, σε βάρος όσων θεοφιλώς αντιδρούν και ανθίστανται στη σύγκληση της προβληματικότατων προδιαγραφών επικειμένης να διεξαχθεί συνόδου της Κρήτης, χαρακτηρισμών του συγκεκριμένου ηγουμένου.
  Δυστυχώς, στην περίπτωση κάποιων προσώπων, ο πόνος και η αγάπη προς το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που όντως χειμάζεται, πορευόμενο διά μέσου των αιώνων εν μέσω αντιχριστιανικών και ανθελληνικών συμπληγάδων, και ο οποίος δονεί κάθε ελληνική ψυχή που δεν έχει αλλοτριωθεί από τον εθνομηδενιστικό και εθνοαποδομητικό λίβα που επιχειρεί λυσσωδώς να αποξηράνει κάθε ικμάδα φιλοπατρίας, παραθεωρεί την ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΣ θλιβερότερη πραγματικότητα επί τη βάσει της οποίας το Φανάρι, από τις αρχές του περασμένου αιώνα, έχει υιοθετήσει στον κατ εξοχήν ευαίσθητο τομέα των διαχριστιανικων, κατ αρχήν, και των διαθρησκευτικών, κατά τα επόμενα έτη, σχέσων μία καταστροφική και μειοδοτική πολιτική που αντίκειται και αντιτίθεται οξέως προς το γράμμα και το πνεύμα των Θείων και Ιερών Κανόνων, των εν Πνεύματι Αγίω ρυθμιζουσών τις σχέσεις Οροδοξίας και αιρέσεων, αμβλύνει την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του ποιμνίου επί τη βάσει της οποίας η Ορθόδοξος Εκκλησία αποτελεί τον ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ φορέα της Αληθείας και τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ενώ οι άλλες χριστιανικές ομολογίες αποτελούν σχισματικές και αιρετικές κοινότητες, κατασκανδαλίζει τις ψυχές των ορθοφρονούντων πιστών, υποθάλπει και πυροδοτεί διαιρέσεις και σχίσματα, ακυρώνει την αληθινή έννοια της Ορθοδόξου Ιεραποστολης προς τους ετεροδόξους και αλλοθρήσκους και εν γένει προδίδει την Ορθοδοξία.
  Εδώ και πάνω από εκατό χρόνια, δηλώσεις και εκδηλώσεις Φαναριωτών ηγετικών εκκλησιαστικών παραγόντων πιστοποιούν του λόγου το αληθές.
  Λ.Ν.(συνεχίζεται)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό Οικουμενικο Πατριαρχείο,αγαπητέ μου κ.Νάνη τραβάει ο,τι τραβάει από θεία παραχώρηση για τις προδοσίες της πίστεως. Οπως έλεγε ό μακαριστός π.Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, χίλιες φορές να καταποντιστεί στά βάθη της θάλασσας από το να υπάρχει είς βάρος της πίστεως!!

   Διαγραφή
 3. Δύναται κανείς να λησμονήσει τις οικουμενιστικού περιεχομένου εγκυκλίους των αρχών του περασμένου αιώνα, το τραγελαφικό "Πανορθόδοξο Συνέδριο" και το Μεταξάκειον άγος, την ολέθριο Αθηναγόρειο πολιτική που προκάλεσε τέτοιου είδους και τόσης εντάσεως σάλο ώστε ανάγκασε επισκόπους και τις περισσότερες μονές του Αγίου Όρους να διακόψουν τη μνηημόνευση του ονόματος του τότε πατριάρχη;
  Και, για να έλθουμε στις ημέρες μας, "τι να πει κανείς και τι να μολογήσει", κατά το κοινώς λεγόμενο, για τα ΑΙΣΧΗ, (ΝΑΙ, ΔΕ ΘΑ ΑΜΒΛΥΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΝΟΧΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥΣ), του Μπάλαμαντ, του Πόρτο ΑΛέγκρε, του Σαμπεζύ, της Καμπέρας, της Ραβένας, του Πουσάν, της Γροιλανδίας, των θρονικών εορτών στο Φανάρι, της δωρεάς αγίου Ποτηρίου στον ουνίτη ψευδεπίσκοπο των Αθηνών, των κατάπτυστων πατριαρχικών δηλώσεων επί τη βάσει των οποίων ""Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δέν ἐπιδιώκει νά πείση τούς ἄλλους περί συγκεκριμένης τινος ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἤ τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νά τούς μεταστρέψει εἰς συγκεκριμένον τινά τρόπον σκέψεως», τη συγκάλυψη των φικαλέων χαρκιανάκειων, ζηζιούλειων και "ελπιδοφόρων" κακοδοξιών και ετεροδιδασκαλιών τη στιγμή κατά την οποία ομολογητές και ιεραποστολικώς δρώντες θεολόγοι "αφορίζονται" αναπολόγητοι και για τόσα άλλα ολισθήματα και πνευματικά εγκλήματα με πρωταγωνιστές Φαναριώτες κληρικούς;
  Αλήθεια, πώς αντέδρασε το Φανάρι στη μήνυση που υπέβαλλε ο μακασριστός Φλωρίνης Αυγουστίνος σε βάρος του Στυλιανού Χαρκιανάκη για τις περί του Προσώπου του Χριστού μας φρικώδεις και βλάσφημες δηλώσεις του;
  Τι έπραξε;
  Απλούστατα, συγκάλυψε τον ένοχο επίσκοπο απογοητεύοντας και κατασκανδαλίζοντας τους πιστούς.
  Και έχει αφήσει ασύδοτους ιεράρχες του Οικουμενικού θρόνου αν ασχημονούν παντοιοτρόπως στις σχέσεις τους με τους αιρετικούς.
  Υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό και λοιπό υλικό ώστε να παρέλκει κάθε περαιτέρω προσπάθεια τεκμηριώσεως των ανωτέρω.
  Ας τοξεύσει, λοιπόν, προς τα εκεί τα βέλη της κριτικής του ο συγκεκριμένος ηγούμενος και όχι προς τους ασκούντες κριτική προς το παραπαίον, επί θεμάτων που σχετίζονται με την προάσπιση του Ορθοδόξου Δόγματος, Φανάρι.
  Ο Ορθόδοξος Ανατολικός Μοναχισμός, διαχρονικά αποτελεί το θεματοφύλακα του πατρώου Δόγματος και μέγα πολέμιο του συγκρητισμού και των αιρέσεων.
  Οι ορθοφρονούντες μοναχοί και πάλι θα βρεθούν στην πρωτοπορία του αγώνα εναντίον της εκκλησιαστικής και εκκλησιολογικής "θεσμοθετήσεως" του επαράτου οικουμενισμού που, κατά τα φαινόμενα, θα υπηρετήσει και προωθήσει η μέλλουσα να συγκληθεί ψευδο-σύνοδος του Κολυμπαρίου.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν είναι δυνατόν. Τελικά πολλοί λίγοι ιερείς (μετρημένοι στα δάκτυλα) έμειναν αντι-οικουμενιστές και δεν έχουν πέσει σε πλάνη.
  Ο Θεός να φυλάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μωραίνει Κύριος όν βούλεται απολέσαι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ-ΧΑ....

  Συγνώμη ἀλλά ὅσα γράφει ὁ Γέρων Δοσίθεος μέ ἔχωσιν ἀπλώσει εἰς τά δάπεδα... ποῦ τά βρίσκει ὁ ἄνθρωπος. Ἔχεις ὄντως χάρισμα φιλολογικόν! Νά τό χαίρεται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Προφανώς ο παππούλης απασχολημένος με τα ποιμαντικά του έργα δεν διάβασε ή δεν πληροφορήθηκε τίποτε από όσα πράττουν (λαμπρές συμπροσευχές) και διδάσκουν (διηρημένη η εκκλησία) οι οικουμενιστές της εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και όχι μόνον. Κατανοητό αυτό από έναν ευσεβή κληρικό.Γιατί δεν μπαίνει στον κόπο όμως να ρωτήσει τον ίδιο τον Χριστό, όπως έκανε παραδείγματος χάριν ο άγιος γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης να τον πληροφορήσει ο ίδιος για το τι είναι ο οικουμενισμός και από ποιό πνεύμα εμπνέονται οι θιασώτες του κληρικοί και λαϊκοί. Η να φροντίσει να πληροφορηθεί τι δίδαξαν οι σύγχρονοι άγιοι για αυτά τα θέματα και να διδάξει και αυτός κατόπιν όμοια με αυτούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συμφωνώ κι εγώ για το έλεος!
  Κι όμως είναι τόσοι αυτοί που θεωρούν πως ό,τι και να πει ο τάδε πνευματικός άνθρωπος, αφού είναι αυτός που είναι, καλά τα λέει. Βρε χριστιανέ μου, δεν πρέπει αυτά που λέει να συμφωνούν με τους Αγίους Πατέρες; ΕΛΕΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com