Σάββατο, 4 Ιουνίου 2016

Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος: Γιατί η Σύνοδος δεν είναι Οικουμενική!!!

(Τετάρτη.1/6/2016 22:40-23:20 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ CRETA. Ἐκπομπὴ: Ἐκτακτη Ἐπικαιρότητα. ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα)
Δημοσιογρ:– Ἔχουν καταγραφεῖ ἱστορικὲς Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι στὴν πορεία τῶν αἰώνων. Ἡ προσεχὴς δὲν εἶναι Οἰκουμενική…
Σεβ. Είρηναῖος:- Ναί! Ναί! Διότι δὲν μετέχουν οἱ ἄλλες ἐκκλησίες. Μετέχει μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καὶ μεῖς ἔχωμε τὴν Ἅγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Δὲν ἔχει ἡ Σύνοδος καμμιὰ σχέσι μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ ἐκκλησία ἤ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλον.

Δημοσιογρ:– Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν ὁρίστηκε Οἰκουμενικὴ; Ἀπὸ ἀνησυχία στὴν ἱεραρχία, μήπως ὑπάρξουν ἀντιδράσεις;
Σεβ. Είρηναῖος:– Ὄχι. Μόνο γιὰ τὸ λόγο ὅτι οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι παληά εἶχαν τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Χριστιανῶν, ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν. Μετὰ τὸ 1054, ποὺ ἔγινε τὸ σχίσμα, δὲν συμπορευόμαστε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ τὴ Ρωμαιοκαθολική. Γι’αὐτὸ τὸ λόγο ἡ Σύνοδος ἡ δική μας, ποὺ θὰ γίνει σὲ λίγο, εἶναι σύνοδος μόνο τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, γι’αὐτὸ δὲν εἶναι Οἰκουμενική.
(Σχόλιο: Τόσο ἀπλά καὶ καθαρά. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι μία ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐκκλησίες. Ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Οἱκουμενικὴ Σύνοδο. Προφανῶς, συμφωνα μὲ αὐτὴ τὴν ἄποψι, τὸ «Μία, Ἀγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία» τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως , θὰ ἦταν ρεαλιστικώτερο νὰ ἐπαναδιατυπωθεῖ «Μία ἀπὸ τὶς πολλές».
Ἐπίσης τὰ ὅσα ἐπαναλαμβάνονται στὸ κείμενο : «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο» περὶ πολλῶν ἐκκλησιῶν -καὶ γιὰ τὴν προσπάθεια ἐνότητός τους (καὶ ὄχι γιὰ ἐπιστροφὴ τῶν ἀπομακρυνθέντων στὴν Ἐκκλησία, ἐφ᾿ὅσον τὸ θέλουν)- δὲν εἶναι διατυπώσεις γιὰ νὰ «περιγράψουν» τὰ αἰρετικὰ μορφώματα καὶ τὰ λένε συγκαταβατικῶς «ἐκκλησίες», ἀλλὰ εἶναι ἔκφρασις τοῦ τὶ πιστεύουν καὶ φρονοῦν γιὰ  τὴν Ἐκκλησία καὶ  τοὺς αἱρετικοὺς οἱ συγκεκριμένοι Ποιμένες μας. Τὶς θεωροῦν κανονικὲς ἐκκλησίες ποὺ ὅλες μαζὶ συναποτελοῦν τὴν Οἰκουμενικὴ Ἐκκλησία γι’αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν μπορεῖ νὰ κάνει Οἱκουμενικὴ Σύνοδο, διότι δὲν «μετέχουν» καὶ οἱ ἄλλες ἐκκλησίες, ὅπως λέγει ὁ Σεβασμιώτατος!!!)
Γ.Τ.

6 σχόλια :

 1. Τον πάπα να καταράσθαι όπως έλεγε κι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι είναι αυτά που λέτε κ. Ειρηναίε; Ντροπή σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτά που υποστηρίζει ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης και ο πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι απόψεις της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας περί συνόδων και οικουμενικότητος διατυπωμένες εδώ και χρόνια. Παρουσιάζονται όμως αντεστραμμένα. Οι ρωμαιοκαθολικοί υποστήριζαν ότι δεν μπορούν να γίνουν οικουμενικές σύνοδοι γιατί δεν συμμετέχουν οι ορθόδοξοι. Εκεί τα διάβασαν;Η Ρωμαιοκαθολική θεολογία τους εμπνέει στις τοποθετήσεις τους; Παραθέτουμε σχετικά έργα για πληροφόρηση όσων θέλουν, Y. Congar,1274-1974.Structures ecclesiales et conciles dans les relations entre Orient et Occident, επίσης L. Bouyer, L'Eglise de Dieu,corps du Christ et Temple de l'Esprit.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτό είναι φοβερό, ο πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης μας διδάσκουν και ο πατριάρχης επιπλέον εφήρμοσε, ρωμαιοκαθολικές απόψεις για τις συνόδους και την οικουμενικότητα τους. Ο Congar είναι άκρως διαφωτιστικός για τις πηγές της ΄΄θεολογίας΄΄ αυτών των εκκλησιαστικών μας ταγών και τις ρωμαιοκαθολικές καταβολές της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ πΟΥ ΑΛΩΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΟΤΟΚΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ως Οικουμενική μπορούσε να οριστεί αν έπραττε τα εξής:
  Όλες οι Οικουμενικές σύνοδοι, είχαν ως κέντρο σύγκλισης τους μία κακοδοξία. Ο Μέγας Αθανάσιος πρώτος γράφει, πως για να συγκληθεί Οικουμενική σύνοδος επιτρέπετε μόνο στην περίπτωση όπου στην βάση της εξετάσει θέμα κακοδοξίας. Οι οικουμενικές ως γνωστόν αντιμετώπισα ως Κύρια προβλήματα τους, τον Άρειανισμό, έπειτα τον Νεστοριανισμό, τον Ευτυχιανισμό, τον Μονοφυσιτισμό, τους Εικονομάχους, το filioque(η 8η του Ιερού Φωτίου) και τον Βαρλαάμ, περί των άκτιστων ενεργειών(9η Οικουμενική Παλαμά). Αυτή την περίοδο λοιπόν, ζούμε μία εξίσου μεγάλη Αίρεση αυτή του Οικουμενισμού. Έπρεπε λοιπόν, αν ήθελε να ονομάζετε Οικουμενική, να συνεχίσει από εκεί όπου σταμάτησε η σύνοδος του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Να καλέσει σε απολογία τον πάπα Ρώμης, όπως έπρατταν σε όλες τις συνόδους οι Πατέρες( στην πρώτη κάλεσαν τον Άρειο, έπειτα τον Νεστόριο, τον Ευτυχή κ.λ.π) να ομολογήσει Πίστη(μη δεχόμενος επίσης όλα τα κακόδοξα δόγματα τα οποία απορρέουν από το filioque) εις την αγία Τριάδα όπως αυτή διατυπώθηκε στις προγενέστερες συνόδους, με το σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ως ορθό υπάρχει χωρίς προσθήκη filioque. Σε αντίθετη περίπτωση, όπου δεν ομολογήσει πίστη, αποκόπτεται ως Αιρετικός από το σώμα της Εκκλησίας και ονοματίζεται ο καθολικισμός επίσημα Αίρεση. Ως αίρεση, δεν έχει ονομαστεί, παρά μόνο από την σύνοδο του Ιερού Φωτίου, μόνον τον filioque και όχι το Πατριαρχείο Ρώμης, τις οποίες αποφάσεις δέχτηκε και ο τότε πάπας Ρώμης Ιωάννης. Μόνο αν καλέσει σε απολογία μπορεί να ονομαστεί ως Οικουμενική.. Προς το παρόν, αυτό που θα γίνει, θα είναι απλά μία Υπέρ-Σύνοδος.. μία συνάντηση για καφέ.. και τίποτε άλλο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com