Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016

Κανονικά ο διαφωνών Μητρ. Λεμεσού στην αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στην Πανορθόδοξη


Ένας από τους πρώτους Ιεράρχες που διαφώνησαν με κείμενα της Πανορθόδοξης ήταν ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.

        Ήταν ο Ιεράρχης που σε επιστολή του εντόπιζε σοβαρά κενά θεολογικών και νομοκανονικών ζητημάτων, ενώ είχε αναφέρει και χαρακτηριστικά ειδικά για το κείμενο των σχέσεων με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο: "Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες Εκκλησίες αλλά μόνον αιρέσεις και σχίσματα, εάν θέλουμε να ακριβολογούμε στους ορισμούς μας".
        Παρόλα αυτά διαβάζοντας σήμερα την αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κύπρου στη Σύνοδο της Κρήτης το όνομά του ήταν κανονικά στη λίστα. Ακολουθεί ολόκληρη η λίστα:
         
        1. Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος.
        2. Μητροπολίτης Πάφου κ. Γεώργιος.
        3. Μητροπολίτης Κιτίου κ. Χρυσόστομος.
        4. Μητροπολίτης Κυρηνείας κ. Χρυσόστομος.
        5. Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος.
        6. Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος.
        7. Μητροπολίτης Κωνσταντίας & Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος.
        8. Μητροπολίτης Κύκκου & Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.
        9. Μητροπολίτης Ταμασοῦ & Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας.
        10. Μητροπολίτης Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβας.
        11. Ἐπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος.
        12. Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης κ. Νεκτάριος.
        13. Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαος.
        14. Ἐπίσκοπος Λήδρας κ. Ἐπιφάνιος.
        15. Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος.
        16. Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος.
        17. Ἐπίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος.
        Σύμβουλοι:
        1. Ἀρχιμανδρίτης Ἰωάννης Ἰωάννου
        2. Ἀρχιμανδρίτης Αὐγουστῖνος Κκαρᾶς
        3. Ἀρχιμανδρίτης Βενέδικτος Ἰωάννου
        4. Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Ἰωαννίδης
        5. Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μουσουρούλης καὶ
        6. κ. Μιχαὴλ Σπύρου, θεολόγος.

1 σχόλιο :

 1. Στή λίστα εἶναι, ἐπειδή εἶναι ὅλοι κι ὅλοι, ἅπαντες οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου! Δέν ξέρω ἄν συμφωνήσαν νά ἐγγραφῶσιν εἰς τήν λίστα ἀλλ΄ οὔτε γνωρίζω ἄν ἀποφάσισαν ὁμόφωνα ὅπως μεταβῶσιν εἰς τήν Κρήτην.

  ΟΥΔΕΜΙΑ ἐπίσημως πληροφόρησιν ὑφίστατο εἰς τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Κύπρου.

  Ὁ ἕνας κρύβετε ἀπό τόν ἄλλο, καί ὁμιλῶσιν μερικοί, δημοσίως, ἄνευ τινός ἀντιλόγου, ΜΟΝΟΝ οἱ Ἀρχιοικουμενιστές τῆς νήσου.

  Αὐτό ὅλο ὅμως, δέν σημαίνει κατανάγκη, ὅτι ἔχωσιν σκοπόν νά συμετάσχωσιν εἰς τήν μέλλουσαν Σύνοδον. Ἄν λοιπόν συμμετάσχωσιν θά ἀποδειχθῶσιν πάμπολλά σέ πάμπολλους, καί οἱ μάσκες θά πέσωσιν μόνον καί μόνον διά τῆς ἐνεργοῦς συμμετοχῆς των.

  Ἐπίσης ποιός δύναται νά εἰπεῖ π.χ. ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τριμμυθοῦντος κ. Βαρνάβας Σταυροβουνιώτης ἤ ἔστω ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μουσουρούλης ἀρχηγέτης τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἐν τῇ Κύπρῳ «Ο ΣΩΤΗΡ», ὅτι ἐπιθυμῶσιν νά ὑπάγουν ἤ ὄτι εἶναι Οἰκουμενιστές; Ἀστεία πράγματα. Ἀπλῶς ἀνάμεσα σ΄ αὐτούς κρύβονται καί μερικοί κρυφοδαγκανιάρηδες σιγονταροοικουμενιστές... πού πολλοί τούς ἔχωμεν σέ ὑψηλήν ἐξιδανικευμένην θέσιν εἰς τάς συσκοτισμένας συνειδήσεις μας.

  Ἐπίσης, ἄν παρατηρεῖτε προσεκτικά τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα τῆς Κύπρου, γέγονε μόλις πρόσφατα, μία δῆθεν Θεολογική Ἡμερίδα εἰς τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπήν Κύπρου πού ἀπουσίαζαν σαφῶς, ἀρκετοί Μητροπολῖτες, τρανή ἀπόδειξις, διά ὅτι μερικοί τουλάχιστον ἐξ αὐτῶν, ΔΕΝ συμφωνῶσιν, μέ τήν περιρρέουσαν ἀτμόσφαιραν τῆς κακοΣυνόδου.

  Ἄν τυχόν καί παρευρεθεῖ εἰς τήν Μέλλουσα Σύνοδον ὁ «Γέρων» Μητροπολίτης κ. Ἀθανάσιος Νεοβατοπαιδινός θά ἀποδειχθεῖ τοῖς πάσιν ἡ περίεργη διγλωσσία του καί ἡ σύμπλευσίς του μετά τῶν Νεοφαναριωτῶν Νεοβατοπαιδινῶν Οἰκουμενιστῶν. (Διαβάστε ὅμως τό νεοκδωθέν Φύλλο τοῦ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ διά νέες σοβαρώτερες ἀποκαλύψεις περί τοῦ Λεμεσοῦ)

  Ὅσοι ἐπιθυμεῖτε ὅμως νά βγάλετε μερικά ἀντικειμενικά συμπεράσματα, ἄν θέλετε ρίξτε μιά ματιά στά πρόσφατα κείμενά μας, προτοῦ βιαστεῖτε νά βγάλετε ἄλλα αὐθαίρετα συμπεράσματα:

  1ον. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2016
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/02/blog-post_43.html

  2ον. ΤΕΤΆΡΤΗ, 1 ΙΟΥΝΊΟΥ 2016
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ «ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ» ΣΥΝΟΔΟΝ;http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/06/blog-post_1.html

  3ον. ΤΕΤΆΡΤΗ, 8 ΙΟΥΝΊΟΥ 2016
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/06/blog-post_76.html

  4ον. ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 10 ΙΟΥΝΊΟΥ 2016
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΝΗΣ, ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄, http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/06/blog-post_96.html

  5ον. Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΙΚΗΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ τοῦ Παναγιώτου Π. Νούνη, http://orthodoxostypos.gr/pdf/latest.pdf

  Εὐχαριστῶ διά τήν ὑπομονή καί τήν φιλοξενία

  Χριστός Ἀνελήφθη ἐν Δόξῃ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com