Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

Γέρων Σάββας: «Ληστρική η Σύνοδος της Κρήτης

geron-savvas-lavriotis.jpg
Εχθές δημοσιεύσαμε την καταδίκη του πατρός Σάββα Λευρεώτη από την μονή της Αγίας Λαύρας Αγίου Όρους. Στη παρακάτω συνέντευξη ο πατέρας Σάββας τα εξηγεί όλα αναλυτικά. Ο ίδιος όπως έχει από μέρες ανακοινώσει διέκοψε το μνημόσυνο του Οικουμενικού Πατριάρχη.

12 σχόλια :

 1. Ἀλλοίμονο, ἄν ὁ κάθε πιστός μεταβληθεῖ σέ κριτή καί δικαστή καί τοποθετήσει ἔτσι τόν ἑαυτό του ὑπεράνω Συνόδων καί Πατέρων καί ἔχει τήν ἀξίωση νά κρίνει τήν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως τοῦ κάθε ἐπισκόπου. Στήν περίπτωση αὐτή καταργεῖται κάθε ἔννοια ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, καταργεῖται οὐσιαστικά ὁ Συνοδικός Θεσμός τῆς Ἐκκλησίας, ἀνατρέπονται τά πάντα καί ἐπικρατεῖ μία χαώδης κατάσταση, τήν ὁποία κάθε πιστός, ἀνάλογα μέ τό ἐπίπεδο τῆς πνευματικῆς του καταστάσεως, κρίνει καί ἀξιολογεῖ πόσο «Ὀρθόδοξος» ἤ πόσο «αἱρετικός» εἶναι ὁ κάθε ἐπίσκοπος. Στούς πιστούς αὐτούς, πού θά φθάσουν σέ μιά τέτοια κατάσταση πλάνης καί ὑπερηφανείας ἁρμόζει ὁ λόγος τοῦ ΞΔ΄ (64ου) Κανόνος τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου : «Τί σεαυτόν ποιεῖς ποιμένα, πρόβατον ὧν; Τί γίνη κεφαλή, πούς τυγχάνων; Τί στρατηγεῖν ἐπιχειρεῖς, τεταγμένος ἐν στρατιώταις»; Ὁ Θεός νά μᾶς φυλάξει ἀπό τέτοιο κακό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστά
   αφήστε τους αιρετικούς να αλωνίζουν μέσα στην εκκλησία μας.
   Συνεχίστε να παριστάνετε τα πρόβατα.

   Μάλλον δεν γνωρίζετε εκκλησιαστική ιστορία, να δείτε τι έκαναν οι πιστοί στο παρελθόν, πως αντιμετώπισαν ληστρικές συνόδους και αιρετικούς πατριάρχες.

   Διαγραφή
 2. Οἱ 13ος, 14ος καί τό πρῶτο μέρος τοῦ 15ου ἀπειλοῦν μέ καθαίρεση τούς κληρικούς ἐκείνους, πού θά τολμήσουν νά ἀπομακρυνθοῦν καί δέν μνημονεύσουν, ταυτόν εἰπεῖν ἀποτειχιστοῦν, ἀπό τόν οἰκεῖο ἐπίσκοπο, προτοῦ ἡ Σύνοδος νά ἐξετάσει καί καταδικάσει τά ἐγκλήματα καί παραπτώματα (ἤ ἀδικήματά) του. Ὁ 13ος μάλιστα αἰτιολογεῖ παρακάτω, γιατί ἐπιβάλλει μία τέτοια ποινή : «Ὁ γάρ ἐν πρεσβυτέρου τάξει τεταγμένος καί τῶν Μητροπολιτῶν ἁρπάζων τήν κρίσιν καί πρό κρίσεως αὐτός κατακρίνων, ὅσον τό ἐπ’ αὐτῶ τόν οἰκεῖον πατέρα καί ἐπίσκοπον, οὗτος οὐδέ τῆς τοῦ πρεσβυτέρου ἐστίν ἄξιος της τιμῆς ἤ ὀνομασίας». Ἐάν ὁ ἐπίσκοπος κατηγορεῖται γιά αἵρεση, τότε καί πάλι ἡ Σύνοδος (πολλῶ μᾶλλον τώρα) εἶναι ἁρμοδία νά κρίνει καί νά ἀξιολογήσει ἐάν καί κατά πόσον ὁ ἐπίσκοπος εἶναι αἱρετικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Διαβάστε και λίγο παρακάτω όμως. Έχουν και συνέχεια τα κείμενα των κανὀνων σε όσα αφορούν στους επισκόπους που σκανδαλίζουν. Άλλωστε ας μην προτρέχουμε, διακοπή μνημοσύνου δεν μπορεί να γίνει από έναν μοναχό ή έναν λαϊκό. Οι ιερείς και οι επίσκοποι που μνημονεύουν τον επίσκοπο ή τον πατριάρχη κάνουν διακοπή μνημοσύνου.Ας μην πετροβολούμε τον Π. Σάββα ο οποίος θέλωντας προφανώς να τονίσει την σοβαρότητα των ζητημάτων προέβη σε αυτήν την τοποθέτηση.

   Διαγραφή
  2. εδώ όμως δεν μιλάμε για έναν αιρετικό επίσκοπο
   μιλάμε για αγέλη προβατόσχημων λύκων
   οι κανόνες τί λένε για τέτοιες περιπτώσεις; αυτά που λένε οι κανόνες να εφαρμοστούν, κι οι πιστοί θα πράξουν όπως καταλαβαίνουν μέχρι να γίνει η σύνοδος και να καταδικάσετε την δράκα των αιρετικών και των πρακτόρων

   Διαγραφή
 3. ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 2 ΓΙΑ ΠΑΣΤΟΡΕΣ Η ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΥΣ !!!! ΕΥΓΕ !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μηπως γνωριζει κανεις, πως ειναι δυνατον ο μοναχος να κοψη το Μνημοσυνο Πατριαρχη η γενικα Επισκοπου ?
  Τελει την Θεια Λειτουργια η Μυστηρια ο μοναχος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ληστρική όχι Λυστρική..θα γελάνε στο πατριαρχείο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Περί διακοπής μνημόσυνου Πατριάρχη Αθηναγόρα
  Ἐὰν ἀνοίξετε τὸ Πηδάλιο καὶ μελετήσετε τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τότε θὰ δῆτε ὅτι ὄχι «ὅλως αὐθαιρέτως» ἀλλὰ «ὅλως κανονικῶς» διεκόψαμε τὴ μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου.

  Τὴν διεκόψαμε μετὰ ἀπὸ φρικώδεις δηλώσεις του περὶ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, περὶ φιλιόκβε κ.λπ.. «Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» διεκηρύσσοντο, σὲ παγκόσμιο κλίμακα, ἀντορθόδοξες διδασκαλίες, ποὺ ἔχουν καταδικασθῆ ἀπὸ πλῆθος Συνόδους.

  Οἱ δὲ τρεῖς μητροπολῖται τῆς Βορείου Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μὲ πόνο ψυχῆς προχωρήσαμε στὴν διακοπὴ τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου, μὲ ἔγγραφο πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο δηλώσαμε ὅτι, ἐὰν ὁ πατριάρχης διέψευδε τὶς σχετικὲς δηλώσεις, ἐμεῖς θὰ ἐπαναλαμβάναμε τὸ μνημόσυνο.

  Ἀλλὰ δυστυχῶς ἐκεῖνος ἐπέμεινε στὶς πεπλανημένες ἀντιλήψεις του. Τὸ δὲ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος, παρ᾿ ὅλες τὶς πιέσεις ποὺ δέχθηκε, δὲν προχώρησε νὰ ἐπιβάλῃ κυρώσεις ἐναντίον μας, δείχνει ὅτι κατὰ βάθος ἀνεγνώριζε τὴν ὀρθότητα τῆς ἐνεργείας μας.

  Προσέφερε δὲ ἡ ἐνέργειά μας αὐτὴ ὑψίστη ὑπηρεσία στὸ Πατριαρχεῖο, διότι ὑπῆρξε ἕνα φρένο στὸν πατριάρχη, ποὺ ἔσπευδε πυραυλοκινήτως πρὸς ἄκαιρον ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικούς (Ἀπαντήσεις ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων, Ἀθῆναι 1973, σσ. 49-50).
  † ἐπίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης
  Πηγή: www.augoustinos-kantiotis.gr

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αγαπητέ ανώνυμε, είναι ευλογημένο να μας πείτε με απλά λόγια τι θέλετε να πείτε;
  Σαν τελευταίος όλων, έχω να καταθέσω ότι δοξάζω τον Θεό, τον μόνο Αληθινό Θεό, που μας χαρίζει πατέρες Ομολογητές στις μέρες μας, να υπερασπίζονται την πίστη μας. Κυρίως να μεταφέρουν και σε εμάς τους απλούς λαϊκούς, τις εντολές των αγίων πατέρων ότι όταν κινδυνεύει η πίστη δεν πρέπει να σιωπούμε. Να αγιάσεις πάτερ μου. Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα σου. O οικουμενισμός είναι παράθεση στην ποια δυστυχώς ανήκει o πατριάρχης μας και πάρα πολλοί άλλοι. Δυστυχώς. O καθένας που θέλει να σωθεί, ας βρει απλανή πνευματικό οδηγό. ΠΡΟΣΟΧΉ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΊ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. πρέπει να τον καθαιρέσουν.... επιτελους... εει κανει και πολλα απο μητιληνη να ξεκινησει κανεις......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Μετά τό σχίσμα τοῦ 1054, ὅποτε διεκόπη πλέον ἐπίσημα πάσα ἐκκλησιαστική κοινωνία ὅλων τῶν Πατριαρχείων τῆς Ἀνατολῆς μέ τήν Ρώμη, ἐδημιουργήθησαν στό Βυζάντιο δύο θρησκευτικές παρατάξεις, πού ἀντιστοιχοῦσαν σέ δύο θεολογικά ρεύματα : τό ῥεῦμα τῶν Ἑνωτικῶν ἤ Λατινοφρόνων καί τό ῥεῦμα τῶν ἀνθενωτικῶν ἤ Ὀρθοδόξων. Οἱ Ὀρθόδοξοι δέν διέκοπταν τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Λατινόφρονες, (παρ’ ὅλο πού αὐτοί δέν εἶχαν ἀκραιφνῶς Ὀρθόδοξο φρόνημα), παρά μόνον ὅταν αὐτοί προχωροῦσαν, μετά ἀπό διαλόγους καί συνοδικές διαδικασίες, σέ ἐπίσημη ἕνωση μέ τούς Παπικούς. Καί τέτοιου εἴδους ἑνώσεις, μᾶλλον ψευδοενώσεις, ἔγιναν δύο μέχρι τώρα. Ἡ ψευδοένωσις τῆς Λυών τό 1274 καί αὐτή τῆς Φεράρας­ Φλωρεντιας τό 1438­-39. Τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι δέν θά πρέπει νά συγχέεται ἡ διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς Παπικούς μέ τήν διακοπή αὐτῆς μέ τούς Λατινόφρονες. Ἄλλη ἡ μία ἀποτείχιση καί ἄλλη ἡ ἄλλη ἀποτείχιση. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, πού ἔζησαν μετά τό σχίσμα, ἔθεταν ὡς ὄρο διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τήν ἕνωση μέ τόν Παπισμό καί ὄχι τίς προσπάθειες γιά τήν ἕνωση ἤ τούς διαλόγους. Ευχόμεθα καί πλήθος πλανεμένων συνανθρώπων μάς , νά μάθουν νά διακρίνουν τήν διαφορά μεταξύ τής πλήρους ενώσεως μέ τούς αιρετικούς καί τής απλής παραβάσεως ιερών κανόνων .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com