Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Κυκλοφορεί το φύλλον της 16.9.16 του «Ορθοδόξου Τύπου»

_.png

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἐπὶ ξυροῦ ἀκμῆς εὑρίσκεται τὸ Φανάρι. Τὴν ἐπιβίωσιν τοῦ Φαναρίου ἀπειλεῖ ἡ διαθρησκειακὴ πορεία ποὺ ἠκολούθησαν οἱ Πατριάρχαι.
➢ Ἀποκρυπτογράφησις τοῦ “κώδικος” πεπραγμένων τῆς “ΑκΜΣ”. Τοῦ μοναχοῦ π. Ἐπιφανίου Καψαλιώτου.
➢ Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης ἐν συγκρίσει μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1273). (Ἐπίλοιπα Ἁγίων Πατέρων καὶ Συνόδων). Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

➢ Σχίζετε τὴν Ἐκκλησίαν, Παναγιώτατε! Ἐπιστολὴ Γέροντος Σάββα Λαυριώτου πρὸς τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον.
➢ Πολιτιστικὴ ὑποβάθμισις, ἡ τῆς βλασφημίας ἀποποινικοποίησις. Τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν.
➢ Ἕνα ἐθνοκτόνον σχέδιον Συντάγματος. Γράφει ὁ κ. Θεόδωρος Ν. Κορμπίλας, Ὑποστρ/γος ΕΛ.ΑΣ.
➢ Τοὺς ἐνόχλησεν ὁ Χίου. Τοῦ κ. Χ. Μηνάογλου.
➢ Ἠπειρῶτες νεομάρτυρες. Γράφει ὁ Ἀρχιμ. π. Σαράντης Σαράντος.
➢ «Οἱ φίλοι τοῦ Θεοῦ»
➢ Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης θὰ ἔλθη ἀντιμέτωπος μὲ τὴν Ἱεραρχίαν του;
➢ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου: «Θὰ κάνω δική μου τράπεζα»
➢ Ἀπὸ ποῖον κατευθύνεται ἡ Συνταγματικὴ ἀναθεώρησις;
➢ Ἡ Ἱ. Κοινότης θὰ λάβη θέσιν;
➢ Δίδομεν ἀντίδωρον εἰς τοὺς αἱρετικούς; Τοῦ κ. Βασιλείου Χατζητριανταφύλλου.
➢ «Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη...». Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἀθανασίου Μηνᾶ.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

1 σχόλιο :

1) Ενδέχεται το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου

2) Υβριστικά ή προσβλητικά και εν γένει παράνομου περιεχομένου σχόλια δεν θα αναρτώνται ή θα αφαιρούνται

3) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.

4) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

5) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com