Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Ο ΣΩΤΗΡ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟ-ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οργάνωση-Ο-ΣΩΤΗΡ--300x150.jpg
Του Κυριάκου Κυριαζόπουλου
καθηγητή (επ.) του Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Α.Π.Θ.
Το αξιόλογο εκκλησιαστικό περιοδικό «Ο Σωτήρ» ισχυρίζεται ότι η δογματική απόφαση του Συνεδρίου της Αποστασίας «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» δήθεν δεν αναγνωρίζει τις αιρέσεις ως Εκκλησίες στο εξής σχόλιό του:

 «Η αναγνώριση απορρίφθηκε, χάρη κυρίως στη σθεναρή αντίσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η τελική απόφαση με τροπολογία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προϊόν συμβιβασμού των αντίθετων αντιλήψεων, δεν δέχεται ύπαρξη άλλων Εκκλησιών, αλλά μόνο ‘αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν των μη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής άλλων ετεροδόξων χριστιανικών Εκκλησιών και Ομολογιών’. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος, παρουσιάζοντας τη συμβιβαστική πρόταση, δήλωσε τα εξής: ‘Με την τροπολογία αυτή πετυχαίνουμε μία Συνοδική απόφαση που για πρώτη φορά στην ιστορία περιορίζει το ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων προς τους ετεροδόξους όχι στην ύπαρξη, αλλά μόνο στην ιστορική ονομασία αυτών των ετερόδοξων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών. Οι εκκλησιολογικές συνέπειες της αλλαγής αυτής είναι αυτονόητες. Όχι μόνο δεν επηρεάζουν αρνητικώς με οποιονδήποτε τρόπο τη μακραίωνη Ορθόδοξη παράδοση, αλλ’ αντιθέτως προστατεύεται με πολύ σαφή τρόπο η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία’. Αν και από πολλούς θεωρείται απαράδεκτη ακόμη και η συμβιβαστική αυτή απόφαση, εντούτοις παραμένει αναμφίβολο ότι η σκληρή οικουμενιστική πρόθεση να αναγνωριστούν οι ετερόδοξες ομάδες ως εκκλησίες αποφεύχθηκε» (http://aktines.blogspot.gr/2016/08/blog-post_600.html#more).
Η άποψη αυτή του περιοδικού «Ο Σωτήρ» είναι εσφαλμένη, για τους εξής λόγους:
1 - Η αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνέδριο της Αποστασίας της Κρήτης παραβίασε σαφώς την απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος του Μαïου 2016, η οποία έδωσε την εντολή στην αντιπροσωπεία της να ψηφίσει στο εν λόγω Συνέδριο της Αποστασίας ότι ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία.
2 – Η θεμελίωση του ισχυρισμού αυτού πάνω στη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών είναι ανεπιτυχής. Διότι η δήλωση αυτή του ίδιου Αρχιεπισκόπου, κατά το κοινώς λεγόμενο, απλώς «χρυσώνει το χάπι».
3 – Ο ισχυρισμός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ότι η «συνοδική» απόφαση περιορίζει το ιστορικό πλαίσιο των σχέσεων προς τους ετεροδόξους όχι στην ύπαρξη, αλλά μόνο στην ιστορική ονομασία αυτών των ετερόδοξων χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών, είναι σοφιστικός και λογικά ακατανόητος.
4 – Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ισχυρίζεται ψευδώς ότι δεν αναγνωρίζονται οι ετερόδοξες Εκκλησίες ή Ομολογίες, μέσω της σοφιστείας «της ιστορικής τους ονομασίας». Διότι οι συμμετέχουσες Αυτοκέφαλες ήθελαν να αποφύγουν ή να περιορίσουν τις αντιδράσεις των Ορθοδόξων πιστών, στην περίπτωση κατά την οποία προέβαιναν σε ευθεία και ειλικρινή αναγνώριση των αιρετικών ως Εκκλησιών, ενώ με την εκ πλαγίου και με πονηρό και σοφιστικό τρόπο αναγνώρισή τους επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τη διγλωσσία έναντι των Ορθοδόξων πιστών, όπως τούτο συμβαίνει με την υπ’ όψιν δήλωση του Αρχιεπισκόπου (την οποία εξέδωσε όχι στην Κρήτη, αλλά κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Αποστασίας μέσω της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου στην Αθήνα).
5 – Η αλήθεια είναι ότι η φράση «η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει την ιστορική ονομασία των άλλων ετεροδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών ή Ομολογιών» προβαίνει, εκ πλαγίου και με πονηρό, σοφιστικό και παραπλανητικό για τους Ορθοδόξους πιστούς τρόπο, στην αναγνώριση των αιρετικών ως Εκκλησιών μέσω της ιστορικής ονομασίας τους ως Εκκλησιών, πριν μετατραπούν λόγω των αιρετικών τους θέσεων σε αιρέσεις.
6 – Η εν λόγω φράση χαρακτηρίζει ρητά τις αιρετικές ομάδες ως Εκκλησίες.
7 – Η εν λόγω φράση χαρακτηρίζει, εξ αντιδιαστολής, την Ορθόδοξη Εκκλησία ως άλλη ετερόδοξη Εκκλησία, διότι χαρακτηρίζει τις αιρετικές ομάδες σαν «άλλες ετερόδοξες (Χριστιανικές Εκκλησίες ή Ομολογίες)», πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τόσο η Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και οι αιρετικές ομάδες έχουν την Αλήθεια, ενώ ναι μεν τούτο είναι, με βάση την Πατερική Θεολογία και την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, άτοπο και σοφιστικό, πλην όμως είναι εντελώς Οικουμενιστικό, δεδομένου ότι ο Οικουμενισμός δέχεται την ενότητα των «εκκλησιών μέσω της ποικιλίας των πίστεων μέσα στην «Εκκλησία του Οικουμενισμού».
8 – Κατόπιν των ανωτέρω, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ότι η ανωτέρω φράση δήθεν προστατεύει με σαφή τρόπο την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, διότι πράττει το εντελώς αντίθετο, την απαρνείται και υιοθετεί επισήμως τον Οικουμενισμό (ή Γνωστικισμό ή Θρησκευτικό Συγκρητισμό). Τούτο θα φανεί λίαν προσεχώς στην κοινή «Σύνοδο» Παπικών και πρώην Ορθοδόξων, η οποία θα χαρακτηριστεί ψευδώνυμα ως «Οικουμενική», για ένωση με κοινό ποτήριο και κοινή διοίκηση υπό των Πάπα και συνακόλουθη μετατροπή των πρώην Ορθοδόξων Εκκλησιών σε Ουνιτικές, ενώ αυτές δεν θα παύσουν να αναφέρονται παραπλανητικά ως «Ορθόδοξες». Τότε δεν θα χρειαστεί άλλη δογματική απόφαση για την ένωση αυτή, διότι αρκεί η συγκεκριμένη φράση της δογματικής απόφασης του Συνεδρίου της Αποστασίας της Κρήτης, καθώς και τα Κείμενα της Μεικτής Θεολογικής Επιτροπής Παπικών και Ορθοδόξων.
9 – Επομένως, το περιοδικό «Ο Σωτήρ», το οποίο επηρεάζει όσους ακολουθούν την εκκλησιαστική αδελφότητα «Ο Σωτήρ» και άλλους, σφάλλει, όταν καταλήγει στο εν λόγω δημοσίευμά του ότι  δήθεν παραμένει αναμφίβολο ότι αποφεύχθηκε η σκληρή οικουμενιστική πρόθεση να αναγνωριστούν οι ετερόδοξες ομάδες ως εκκλησίες. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει θεολογικά και λογικά «σκληρή» και «μαλακή» οικουμενιστική πρόθεση» αναγνωρίσεως των αιρετικών ομάδων σαν Εκκλησιών. Η αληθινή διάκριση είναι μεταξύ «ευθείας και ειλικρινούς» και «εκ πλαγίου και με πονηρό και σοφιστικό τρόπο» αναγνωρίσεως των αιρετικών ομάδων σαν Εκκλησιών. Αντιθέτως, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, το Συνέδριο της Αποστασίας των Χανίων εισήγαγε «συνοδικώς», δηλ. δεσμευτικά για τις δέκα (10) Αυτοκέφαλες, την Παναίρεση του Οικουμενισμού (ή Γνωστικισμού – GNOSIS ή Θρησκευτικού Συγκρητισμού) [βλ. τη Μελέτη και την  Περίληψή της στο www.theognosia.gr].  

6 σχόλια :

 1. Το κείμενο της αλλαγής είναι σαφές και διαχωρίζει την ιστορία από την οντολογία.Άλλο ιστορική ονομασία και άλλο εκλησιαστικότητα. Δέχεται την ιστορική ονομασία της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας ή της εκκλησίας της Αιθιοπίας ή της εκκλησίας της Αγγλίας, αλλά όχι ότι έχουν και εκκλησιαστικότητα σήμερα. Δεν έχουν θέση σε αυτό το σημείο νομικισμοί και να συζητάμε για να συζητάμε. Πάσχει βεβαίως γιατί έγινε υπό πίεση. Πως θα ονομάζεται η Λουθηρανική εκκλησία, με την οποία κάνει και διάλογο η Ορθόδοξη, η οποία δεν υπήρχε πρίν από το σχίσμα και εκ τούτου δεν έχει ιστορική καταβολή η ονομασία της, Λουθηρανική ομοσπονδία πιστών; Η ανάγκη της αλλαγής προέκυψε κατόπιν των διαφωνιών του αρχιεπισκόπου Κύπρου, εξ όσων γνωρίζουμε, στην πρόταση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και εξ αιτίας της αρχής της ομοφωνίας. Εάν δεν τροποποιούνταν η πρόταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και δεν υπήρχε ομοφωνία λόγω των αντιρρήσεων του αρχιεπισκόπου της Κύπρου στην πρώτη πρόταση, αυτήν της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος,θα υιοθετούνταν συνοδικώς το βλάσφημο προσυνοδικό κείμενο.Αυτό το οποίο αναγνώριζε εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις. Αυτά θα μας πεί προφανώς και η προσεχής σύνοδος της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος για αυτό το σημείο συγκεκριμένα. Ότι παραμένει πιστή στις αποφάσεις της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και υπό το πνεύμα και με την ερμηνεία αυτών των συνοδικών αποφάσεων της συνόδου της ιεραρχίας έγιναν οι αλλαγές στην Κρήτη. Το καλύτερο θα ήταν να επιμείνει και να αποχωρήσει έάν δεν γινόταν αποδεκτή η πρόταση της ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά αυτό δεν έγινε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εν αναμονή της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα σχόλιο για τα σημεία 1-6,8 και 9 του ανωτέρω άρθρου. Το τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι νόμιμο θα το αποφασίσει η ιερά σύνοδος της ιεραρχίας της εκκλησίας της Ελλάδος πολύ σύντομα, το αρμόδιο δηλαδή όργανο, η οποία έδωσε και την εντολή-πρόταση προς την αντιπροσωπεία της εκκλησίας της Ελλάδος και προς την σύνοδο της Κρήτης. Δεν θα το αποφασίσουν οι αρθρογράφοι. Πως γνωρίζει ο κ. καθηγητής ότι η σύνοδος της ιεραρχίας δεν θα αποδεχθεί τις εξηγήσεις και τους χειρισμούς που έκανε στην Κρήτη η αντιπροσωπεία και δεν θα τους επικροτήσει; Είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι στην Ελλάδα η σύνοδος της ιεραρχίας δεν θα διατυπώσει προς τους εγγύς και προς τους μακράν καθαρή την ορθόδοξη διδασκαλία σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα πίστεως; Θα σηκωθούν και οι πέτρες εναντίον όσων αφελών επισκόπων επιχειρήσουν να κάνουν πολιτική με τα ιερά της πίστεως. Εδώ δεν είναι Κωνσταντινούπολη ή Αμερική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με καμουφλαρισμένο τρόπο προσδόθηκε εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις που παραμόρφωσαν και κατάντησαν αγνώριστο το χριστιανισμό.
  Καμουφλαρισμένη προδοσία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κάποτε ένα παιδάκι που το λέγανε Γεώργιο έβαλε τα κλάματα γιατί ένα άλλο παιδάκι τον φώναζε επίτηδες Γιάννη. Τότε πήγε μια ομάδα από δυνατά παιδάκια και λέει απειλητικά. Τον φωνάζεις Γιάννη; Όχι Γιάννη, Γιαννάκη. Ά, τότε εντάξει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Δε χρειάζεται να περιμένουμε την απόφαση της ιεραρχίας τον Οκτώβριο, για να ξέρουμε αν μας κοροϊδεύει ο αρχιεπίσκοπος ή όχι. Με την απόφασή τους θα ξέρουμε αν μας κοροϊδεύουν, ή όχι, και αυτοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com