Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Λυκούργος Νάνης, ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΣΙΖΗ

6.png
Για μία ακόμη φορά ο κρίμασιν οις οίδε Κύριος διακρατών τους οίακας της εν Κωνσταντινουπόλει Εκκλησίας του Χριστού ομίλησε τη γλώσσα του κόσμου τούτου, του αιώνος του καταργουμένου. Τη γλώσσα που "κληρονόμησε" από τους "μέντορές" του στον οικουμενισμό, τον Αθηναγόρα Σπύρου και το Μελίτωνα Χατζή.
Εξεφράσθη με όρους και κατηγορίες της λεγόμενης "Νέας Εποχής" και της "πολιτικής ορθότητας" και όχι με αντίστοιχους Ορθοδόξου πατερικής θεολογίας.

Ουδείς λόγος εξήλθε ποτέ από τα χείλη του, προτρεπτικός σε μετάνοια των πλανεμένων χριστιανών της Δύσεως και στην εν ταπεινώσει επιστροφή τους στη μάνδρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την οποία λόγω εγωισμού και οιήσεως απομακρύνθηκαν.
Ο κ.Βαρθολομαίος εδώ και πολλά χρόνια με συγκεκριμένες δηλώσεις και εκδηλώσεις του, με τις πράξεις και παραλείψεις του, ανασταυρώνει ΄και παραδειγματίζει το Θείο Δομήτορα της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας και προσθέτει συνεχώς νέες πληγές στο σώμα Της τορπιλλίζοντας το δογματικό και ιεροκανονικό υπόβαθρο του εκκλησιαστικού οργανισμού.
Εγκληματεί κατά συρροήν εις βάρος της Ορθοδόξου πίστεως.
Και όμως! Κάποιοι επιεικέστατα αφελείς ισχυρίζονται, προφανώς κατόπιν διαβεβαιώσεώς τους από την πλευρά του ιδίου σε κατ ιδίαν συζητήσεις τους, ότι αυτό γίνεται "για τα μάτια του κόσμου" και η Ορθοδοξία εις ουδέν βλάπτεται!
Αν είναι δυνατόν! Προδίδουμε την Ορθοδοξία με ανήκουστες δηλώσεις και επαίσχυντες πράξεις και μετά δικαιολογούμαστε ότι αυτό που πράξαμε το καναμε "για τα μάτια του κόσμου" και ότι δεν το εννοούσαμε;
Επομένως, με την ίδια γελοία και σαθρή "λογική", ο πρωτοκορυφαίος απόστολος που την αλήστου μνήμης νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης αρνήθηκε "για τα μάτια του κόσμου" το Χριστό δικαιολογείται για αυτήν του την άρνηση! Αφού δεν αρνήθηκε μέσα του το Χριστό αλλά μόνο εξωτερικά, "για τα μάτια του κόσμου"! Μόνο που ο θειότατος Πέτρος "εξελθών εξω έκλαυσε πικρώς"! ΚΑΙ ΕΞΕΠΕΣΕ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ! Και όλα αυτά "για τα μάτια του κόσμου"!
Αλλά όταν έχεις δίπλα σου αφελέστατους συνομιλητές τότε μπορείς με το αζημίωτο να ισχυρίζεσαι ό,τι θέλεις χωρίς ουσιώδη αντίλογο και να δικαιολογείς τα αδικαιολόγητα, αντιδράσεως και αντιστάσεως μη ούσης...Έχει, πλέον, καταστεί ηλίου φαεινότερον ότι η κατάσταση με τον οικουμενισμό και τους οικουμενιστές έχει φθάσει στο απροχώρητο! Ουδέποτε στο πλαίσιο της νεοτέρας εκκλησιαστικής Ιστορίας είχαν σημειωθεί τόσες και τέτοιου είδους προδοσίες και με τέτοια μαζικότητα και επαναληψιμότητα όπως συμβαίνει στις ελεεινότατες ημέρες τις οποίες ζούμε! Οίστρος οικουμενιστικός έχει καταλάβει μεγάλο αριθμό κορυφαίων εκκλησιαστικών αξιωματούχων ενώ το οικουμενιστικό δηλητήριο έχει διαχυθεί σε βάθος εντός του εκκλησιαστικού σώματος τόσο σε επίπεδο κατωτέρου βαθμού κληρικών όσο και σε επίπεδο απλών μελών της Εκκλησίας. Τι δε να πει κανείς και για ικανό αριθμό επιστημόνων θεολόγων, ακαδημαικών και μη! Αντί οι τελευταίοι ταπεινώς και με βαθειά συναίσθηση της ιερής αποστολής τους να συντελέσουν στην απόκρουση της εισβολής του συγκρητισμού στον εκκλησιαστικό οργανισμό αυτοί εργάζονται για την καλλιέργεια και προαγωγή και περαιτέρω διάχυσή του στο εκκλησιαστικό σώμα! Και το χείριστον όλων! Ο οικουμενισμός εδραιώθηκε και σε επίπεδο "συνόδου"! Διότι, ναι μεν, στην περίπτωση της φαιδράς πανηγύρεως της Κρήτης δεν μπορούμε να μιλάμε για Σύνοδο αλλά για ψευδοσύνοδο, ληστρική σύνοδο, μόρφωμα συνόδου, συνοδικό έκτρωμα όπως επισταμένως έχει καταδειχθεί και σίγουρα οι αποφάσεις ενός σώματος με αντικανονική, εξ υπαρχής σύνθεση, πάσχουν ακυρότητα και ουδολως τυγχάνουν δεσμευτικές για το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας(αφήνω το γεγονός ότι απουσίαζε το μείζον τμήμα του Ορθοδόξου κόσμου), τυγχάνουν, όμως, (οι εν λόγω αποφάσεις) δηλωτικές μαζικών τάσεων, ροπών και αντιλήψεων πάνω στο οικουμενιστικό ζήτημα και πρόβλεπτικές σχετικών μελλοντικών εξελίξεων κεκαλυμμενων με συνοδικό μανδύα και ο νοών νοείτω...
Επομένως τι πρέπει να γίνει κατόπιν της οικτράς διαπιστώσεως σύμφωνα με την οποία η κατάσταση με τη μειοδοσία της Πίστεως  έχει φθάσει στο απροχώρητο, τόσο από απόψεως ποσότητος των αυτουργών της όσο και ποιότητος και μαζικότητός της;
Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η ενδεδειγμένη υπό τις παρούσες περιστάσεις στάση των ορθοφρονούντων ποιμένων συνίσταται στην από την πλευρά τους  διακοπή του μνημοσύνου του πατριάρχη Βαρθολομαίου  κατά το παράδειγμα της πλειοψηφίας των μονών του αγίου Όρους και των αοιδίμων τριών πεπαρρησιασιασμένων και ομολογητών ιεραρχών, πολυκλαύστων και παμποθήτων και περιποθήτων Αμβροσίου του λεοντόκαρδου, Αυγουστίνου του νεοχρυσοστόμου και Παύλου του απλού και κεχαριτωμένου οι οποίοι στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και την αρχή της δεκαετίας του 1970 μετά πολλής συνοχής της καρδίας μεν, υπείκοντες στην ύψιστη επιταγή της στιγμής δε, προέβησαν στην παύση του μνημοσύνου του πυραυλοκινήτως φερομένου, κατά τον μακαριστό Φλωρίνης Αυγουστίνο,προς ένωση μετά των αιρετικών παπικών κεκοιμημένου πατριάρχου Αθηναγόρα.
Έγραψε σχετικώς ο π.Αυγουστίνος σε επιστολή του προς τον επίσης κεκοιμημένο πατριάρχη Δημήτριο: " "Παρ όλην δε την έξωθεν πίεσιν, ίνα επαναλάβωμεν το μνημόσυνον, ημείς ΕΠΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗΝ, καθ όσον ο προκάτοχος υμών, παρά τας εκκλήσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και τας εντόνους διαμαρτυρίας των ευσεβών χριστιανών, δεν προέβη εις διάψευσιν ή διευκρίνησιν των προς τους δημοσιογράφους δοθεισών συνεντεύξεων, αι οποίαι δυστυχώς μέχρι του θανάτου αυτού μη διαψευσθείσαι ή διευκρινισθείσαι θα παραμείνουν δυστυχώς εις το παθητικόν της ιστορίας του προκατόχου υμών, ανδρός μεν κατά τα άλλα ευφυούς και εναρέτου, δυστυχώς όμως εξ υπερβολικής αισιοδοξίας εις επικινδύνους πρωτοβουλίας και ενεργείας παρασυρθέντος από τα πνέοντα εν ταις ημέραις ημών ισχυρά ρεύματα του οικουμενισμού και του συγκρητισμού". (Βλέπε Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ σελ.134). Αν έκανε τι έκανε ο Αθηναγόρας τότε τι να πούμε για το Βαρθολομαίο!!!
Διότι πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι η συγκεκριμένη ενέργεια φρέναρε σε κάποιο βαθμό τον οικουμενιστικό οίστρο του τότε πατριάρχη με ό,τι κάτι τέτοιο συνεπάγεται για την εύδρομη πορεία του σκάφους της Εκκλησίας μας.
Υ.Γ.Εννοείται ότι τα φληναφήματα περί δήθεν ακυρότητος των μυστηρίων που τελούνται από αρχιερείς που διακόπτουν το μνημόσυνο του πατριάρχη τυγχάνουν ανάξια σχολιασμού και εκθέτουν εκείνους που τα εκφέρουν και διατυπώνουν... 

13 σχόλια :

 1. Ο γνωστός για την ανθενωτική του δράση Γεννάδιος Σχολάριος, μαθητής του αγίου Μάρκου Ευγενικού και μετά ταύτα πρώτος Πατριάρχης του υπόδουλου Γένους, στο φλέγον θέμα της συμπροσευχής με τους ετεροδόξους και της εν γένει επικοινωνίας μαζί τους -που τόσο σκανδαλίζει και ενοχλεί τους καθ' ημάς υπερορθόδοξους, σε σημείο να καθυβρίζουν και να διασύρουν ορθόδοξους Πατριάρχες και επισκόπους δεν θα διστάσει στην Επιστολή του προς τον Μάξιμο Σοφιανό, ηγούμενο της Μονής Σινά, να υποστηρίξει τα εξής άκρως σημαντικά (και για πολλούς μη αναμενόμενα): «Έτι ηρώτησαν οι μοναχοί ει ένι συγκεχωρημένον, ίνα διδώτε τοις Αρμενίοις ή Λατίνοις την παναγίαν τοις προσκυνηταίς. Ημείς δε λέγομεν ίνα διδώτε αυτοίς και το αντίδωρον· χριστιανοί γαρ είσί και δια τούτο έρχονται εκ τοσούτων διαστημάτων εις προσκύνησιν του δεσποτικού τάφου. Ει γουν και εσχισμένοι εισίν αφ' ημών δια τίνα ζητήματα της πίστεως και εισίν ετερόδοξοι, αλλά ως χριστιανοί μετά πίστεως και ευλαβείας ζητούσι τον αγιασμόν ημών, και ημείς οφείλομεν διδόναι· [...] Το μέγα μυστήριον της κοινωνίας μόνον μη δίδοτε αυτοίς, ου μόνον δια την του μυστηρίου υπεροχήν, αλλά δια το μυστήριον τούτο παριστάν μεν όλην την θείαν οικονομίαν, προηγουμένης δε της ομολογίας του συμβόλου της αληθούς πίστεως τελειούσθαι, και δια τούτο τοις εις την θείαν οικονομίαν ή εις την θεολογίαν ψευδοδοξούσι και τη καθολική αντιλέγουσιν εκκλησία ου δει αυτό δίδοσθαι. Eι δε τις απ' αυτών βουληθείς προσμείναι αυτόθι ή νοσήσας αρνήσεται μεν την πάτριον δόξαν, ομολογήσει δε την δόξαν της καθολικής εκκλησίας, αξιούτε αυτόν και της τοιαύτης κοινωνίας. Τούτό εστιν η συνήθεια της καθολικής των χριστιανών εκκλησίας. Διό και oι αγιώτατοι πατριάρχαι, ότε ελειτούργουν εορτασίμως, ερχόμενους και Αρμενίους και Λατίνους και ισταμένους μετά πάσης ευλαβείας εις την λειτουργίαν, ουκ εδίωκον, αλλά και απερχομένους μετά των ορθοδόξων και προσκυνούντας και ασπαζομένους την πατριαρχικήν χείρα και ευλόγουν και εδίδουν αυτοίς το αντίδωρον· ως γαρ μαθηταίς του Χριστού ουκ εξέβαλον έξω τους εις αυτούς ερχομένους. Αρκετόν ούν εστιν ότι υμείς ου ζητείτε ουδέ λαμβάνετε αγιασμόν παρ' αυτών, διότι εισίν ετερόδοξοι και κεχωρισμένοι αλλά εάν ζητώσιν αυτοί τον αγιασμόν αφ' υμών, οφείλετε μη αποπέμπειν αυτούς, ως προείπομεν» (βλ. L. Petit-X. Siderides-M. Jugie, Oeuvres complètes de Georges-Gennade Scholarios, t. IV, Paris, 1935, σ. 201-202).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο άγιος Γεννάδιος ονόμαζε αιρετικούς τους παπικούς. Ο Βαρθολομαίος γιατί ποτέ δεν τους ονόμασε έτσι;

   Διαγραφή
  2. Εσείς διαπιστὠνετε ὀτι είναι οι ετερόδοξοι 'εις ημἀς ερχὀμενοι;' αυτό είναι το κλειδί της συμπεριφοράς προς αυτούς του κειμένου. Και ο άγιος Αρσένιος Καπαδόκης διάβαζε στους Τούρκους ευχές όταν το ζητούσαν, λέγοντας ότι αυτοί έρχονται στην πίστη μας δεν πάμε εμείς στην δική τους. Και στο΄Αγιον Όρος εάν κάποιος ενδιαφέρεται για την ορθόδοξη πίστη του συμπεριφέρονται όπως στους κατηχουμένους. Σήμερα εμείς τρέχουμε πίσω από αυτούς και δηλώνουμε ότι αποτελούν και αυτοί πνεύμονα της εκκλησίας. Δεν είναι μόνον η πτυχή της συγκατάβασης είναι και οι άλλες του κειμένου για την αξία της ορθοδοξίας, τις οποίες ποτέ δεν αναδεικνύουν οι οικουμενιστές.

   Διαγραφή
  3. Θα υπέγραφε ποτέ τα επαίσχυντα κείμενα του Σαμπεζύ, του Μπάλαμαντ και του Πουσάν ο Γεννάδιος Σχολάριος;
   Θα ανεχόταν τις κακοδοξίες του Βαρθολομαίου, του Αυστραλίας, του Προύσης και του Περγάμου;
   Θα συμπροσευχόταν στο θέατρο της Ασσίζης;
   Θα δώριζε άγιο δισκοπότηρο στον ουνίτη ψευδεπίσκοπο της Αθήνας;

   Διαγραφή
  4. Καλό θα σου κάνει πρώτε ανώνυμε να μελετήσεις με προσοχή το πόνημα του π.Αναστασίου Γκοτσόπουλου για τις συμπροσευχές.

   Διαγραφή
  5. Προς 7:48,20/9: "Πάντως ο Οικ. Πατριάρχης στάθηκε ιδιαίτερα και στους αντιδρώντες: "Φυσικά, μερικοί άνθρωποι έχουν ισχυρή -θα μπορούσαμε να πούμε φονταμενταλιστική- πεποιθήση ότι θα προτιμούσαν να θυσιάσουν τη ζωή τους από το να αλλάξουν τις απόψεις τους. Άλλοι είναι, δυστυχώς, ακόμα και πρόθυμοι να αφαιρέσουν τις ζωές αθώων θυμάτων για να υπερασπιστούν τις απόψεις αυτές. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε περισσότερο προσεκτικά, να "δούμε ο ένας τον άλλο", με αγάπη και συμπόνια πιο βαθιά "στα μάτια". Γιατί, σε τελική ανάλυση, είμαστε πάντα πολύ πιο κοντά ο ένας στον άλλο από ό,τι είμαστε σε απόσταση ή διαφορετικοί μεταξύ μας" σημείωσε...
   Αυτά τα "ορθόδοξα" δήλωσε ο πατριάρχης μεταξύ άλλων στην Ασσίζη που δεν διασύρεται απ την κριτική που του ασκείται αλλά αυτοδιασύρεται με τα όσα λέει και κάνει.

   Διαγραφή
  6. Και επειδή το είπε ο Γεννάδιος Σχολάριος, κάτι τρέχει στά γύφτικα!!Τό τί λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν σε απασχολεί καθόλου;; Να σου θυμίσω τί είπε ή ίδια ή Θεοτόκος στον μοναχό της Μονής Ζωγράφου που φύλαγε την Μονή Ζωγράφου λίγο πριν εισβάλλουν οι λατινόφρονες του Βέκκου;; "Φεύγε τέκνον μου, έρχονται οι εχθροί εμού και του Υιού μου!" Μήπως και ή Παναγία μας υπερορθόδοξη είναι;;; Πάψτε επιτέλους με τις ταμπέλες δειλοί που κρύβεστε πίσω από την ανωνυμία σας και μετανοήστε επιτέλους!!

   Διαγραφή
  7. »Στήν 6ην Παγκόσμια Συνάντηση «Θρησκείας καί Εἰρήνης» στίς 4-1-1994 ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος δήλωσε: Ἐμεῖς οἱ θρησκευτικοί ἡγέτες πρέπει νά φέρουνε στό προσκήνιο τίς πνευματικές ἀρχές τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφοσύνης καί τῆς εἰρήνης. Ἀλλά γιά νά τό πετύχουμε αὐτό πρέπει νά εἴμαστε ἑνωμένοι στό πνεῦμα τοῦ ἑνός Θεοῦ, ΡΚαθολικοί, καί Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καί Ἑβραῖοι, Μουσουλμάνοι, Ἰνδοί, Βουδισταί….» Ποῖον Θεό ἐννοεῖ; Τό διευκρινίζει: « Αὐτόν πού ταιριάζει στόν καθένα»!!! («ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ» ἀρ. 494, σελ. 23 Γενεύη 1994, καί Ὀρθόδοξος Τύπος 11-9-2009)... ὁ ἴδιος εἶχε δηλώσει (ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ἀρ. 523. σελ. 12, Γενεύη 1995) ὅτι «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοί σωτηρίας»...».
   Tι έχεις να πεις πρώτε ανώνυμε γι αυτό το αίσχος;

   Διαγραφή
 2. Μαλλον δε αν θα συνεχισουν οι οικουμενισται την πορειας τους στο βαθυ σκοταδι της πανθρησκειας,τα μυστηρια που τελουντε από οικουμενιστες θα είναι ακυρα ,αν δεν είναι ηδη,παρα οσων κοβουν το μνημόσυνου του οικουμενιστη πατριαρχη Βαρθολομαίου,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. https://www.youtube.com/watch?v=zF4DZaBK_Rk
  Νικόλαος Σωτηρόπουλος: Βαρθολομαίος ο μεγάλος αιρετικός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Θα βάλετε κανένα σχόλιο ή θεωρείτε την γνώμη των αναγνωστών ως περιττή? Αν είναι έτσι καταργήστε τον σχολιασμό.. Όταν τάχα μου διώκονται οι χαρτοπολεμιστές ψευδο-αντιοικουμενιστές ανανεώνετε τα σχόλια κάθε 2 ώρες και τώρα πάνε 4 ημέρες....ΕΛΕΟΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com