Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΟΠΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

λήψη.jpg
Στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση της μία νέα αιρετική δοξασία που λέγεται ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Η αίρεση αυτή, όπως οι περισσότερες αιρέσεις που έχουν εισπηδήσει στην πατρίδα μας, προήλθε από το εξωτερικό.

Η δοξασία αυτή πρεσβεύει την αντιβιβλική και αντιπατερική θέση ότι δήθεν ο Αδάμ προήλθε από τα ζώα μέσω κατευθυνόμενης από τον Θεό εξελίξεως !!! Δηλαδή η δοξασία αυτή προσπαθεί να συμβιβάσει την Δημιουργία με την υλιστική και άθεη θρησκεία της Εξέλιξης. Έτσι γεννήθηκε το έκτρωμα – δοξασία της Εξελικτικής Δημιουργίας!  
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ :
 Η Γραφή  λέγει ότι ο Αδάμ είναι Πρωτόπλαστος :
 «Ειμί μεν καγώ θνητός άνθρωπος ίσος άπασι και γηγενούς απόγονος ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ» Σοφία Σολομώντος 7:1
« Αδάμ γαρ πρώτος επλάσθη, είτα Εύα»  Α Τιμόθεο 2:1
« σὺ ἐποίησας ᾿Αδὰμ καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖκα αὐτοῦ• ἐκ τούτων ἐγεννήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα» Τωβίτ 8:6
Ενώ η Αγία Γραφή λέγει ότι από τον Αδάμ και την Εύα προήλθε το ανθρώπινο σπέρμα,οι αιρετικοί λέγουν ότι υπήρχαν άνθρωποι προ- αδαμιαίοι !!!
Αν αυτό ήταν αλήθεια δεν θα υπήρχε το εδάφιο Τωβίτ 8:6 και τα όμοια προς αυτό.
ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :
Ο  Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ότι ο Αδάμ πρό του εμφυσήματος του Δημιουργού ήταν ένα νεκρό χωμάτινο άγαλμα:
«Ἐννόησον γάρ μοι τὴν τάξιν τῆς διαπλάσεως͵ καὶ λογίζου πρὸ τοῦ ἐμφυσήματος τοῦ Δεσπότου͵ ὅπερ αὐτῷ γέγονεν εἰς πνοὴν ζωῆς͵ καὶ ἐγένετο εἰς ψυχὴν ζῶσαν͵ τί ἦν ὁ πλασθείς. Ἁπλῶς εἰκὼν ἄψυχος͵ καὶ ἀνενέργητος͵ καὶ εἰς οὐδὲν χρήσιμος͵ ὥστε τὸ πᾶν καὶ τὸ εἰς τοσαύτην αὐτὸν τιμὴν ἀγαγὸν͵ ἐκεῖνό ἐστι τὸ παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγονὸς εἰς αὐτὸν ἐμφύσημα».
Οι αιρετικοί όμως επιμένουν ότι ο Αδάμ είχε γονείς προαδαμιαίους ανθρώπους που εξελίχθηκαν από πιθήκους !
Επίσης ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει : «Ποῖος γάρ, εἰπέ μοι, γάμος ἀπέτεκε Ἀδάμ;»
Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει ότι η Εύα δεν εγεννήθη όπως ο Σηθ ούτε είναι αγέννητη όπως ο Αδάμ, ο Αδάμ δηλαδή είναι αγέννητος : «Ἡ γὰρ Εὔα οὔτε ἐγεννήθη, ὡς ἐγεννήθη ὁ Σὴθ, οὔτε ἀγέννητος ἦν, ὥσπερ ὁ Ἀδάμ· ἀλλ' ἐπορεύθη ἐκ τῆς πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ.
Ο Μέγας Βασίλειος λέγει : «τοῦ Ἀδὰμ μὴ γεννηθέντος ἀλλὰ πλασθέντος»
Ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης λέγει : «ὁ Ἀδὰμ κατὰ τὴν φυσικὴν τῶν ἀνθρώπων γέννησιν οὐκ ἐγεννήθη».
Ενώ λοιπόν η Πατερική συμφωνία και η Θεόπνευστη Γραφή λαμβάνουν αντι-εξελικτική θέση υπάρχουν ορισμένοι πλανεμένοι οι οποίοι θεωρούν ότι η ψευτο-επιστημονική Εξέλιξη συνδιάζεται με την Αγία Γραφή !!! Ψάχνουν μάλιστα να βρούν ψευδοεπιχειρήματα για την δήθεν Βιβλική και Πατερική στήριξη των αιρετικών απόψεών τους.
Με ένα τέτοιο ψευδοεπιχείρημα θα ασχοληθούμε στο παρόν άρθρο. Το επιχείρημα αυτό μάλιστα το ακούσαμε σε ομιλία Ιερέα οπαδού της αίρεσης της Εξελικτικής Δημιουργίας ! Μάλιστα. Στους έσχατους καιρούς που ζούμε υπάρχουν Κληρικοί που πιστεύουν στα σοβαρά ότι ο άνθρωπος έχει κτηνώδη καταγωγή !
Το επιχείρημα του Πατρός Ειρηναίου Δεληδήμου :
Ο Πατήρ Ειρηναίος Δεληδήμος αντί να πολεμά την παναίρεση του Οικουμενισμού και την Μεταπατερική λεγομένη θεολογία προσπαθεί να στηρίξει την αίρεση της Εξελικτικής Δημιουργίας. Σε ομιλία του υποστηρίζει ότι το σώμα του ανθρώπου προήλθε μέσω βιολογικής εξελίξεως από τα κτήνη και μόνο η ψυχή του δεν είναι προϊόν εξελίξεως ! Αναφέρει ότι το Εβραϊκό κείμενο της Γραφής όταν περιγράφει την Δημιουργία του κόσμου, των ζώων και του ανθρώπου, χρησιμοποιεί δύο ρήματα, (το ΜΠΑΡΑ και το ΑΣΑ) τα οποία δήθεν δικαιώνουν την Εξέλιξη ! Σύμφωνα με τον Πατέρα Ειρηναίο το ρήμα ΜΠΑΡΑ σημαίνει την απευθείας δημιουργία κάποιου πράγματος, ενώ το ρήμα ΑΣΑ σημαίνει την δημιουργία κάποιου πράγματος μέσω ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. Σύμφωνα με την θεωρία αυτή η λέξη ΜΠΑΡΑ χρησιμοποιείται για απευθείας δημιουργικές πράξεις του Θεού, (όπως η δημιουργία του Ουρανού και της Γης), ενώ το ρήμα ΑΣΑ για δημιουργία π.χ των ζώων της ξηράς τα οποία δήθεν προήλθαν μέσω διαμόρφωσης- εξέλιξης προυπάρχουσας μορφής ζωής – των ζώων της θαλάσσης ! Για τον άνθρωπο ο Πατήρ Δεληδήμος λέγει ότι η Γραφή χρησιμοποιεί και τα δύο ρήματα (ΜΠΑΡΑ/ΑΣΑ) λόγω του ότι ο άνθρωπος έχει και σώμα και ψυχή. Για μεν το σώμα ισχύει το ΑΣΑ= διαμόρφωση μέσω προυπάρχοντος σώματος (ο πίθηκος έγινε άνθρωπος !), για δε την ψυχή ισχύει το ΜΠΑΡΑ=κατευθείαν δημιουργία της από τον Θεό. Η ομιλία αυτή του Πατρός Ειρηναίου Δεληδήμου είναι αυτή :https://www.youtube.com/watch?v=0SCU72qQEs8
Παρατηρούμε ότι η ομιλία αυτή προβάλεται από την φιλο-Οικουμενιστική Μητρόπολη Δημητριάδος ! Καθόλου περίεργο λοιπόν που στα πλάισια αυτής της ομιλίας, ο Πατήρ Ειρηναίος Δεληδήμος αναφέρεται σε αιρετικούς ως Χριστιανούς ! Μάλιστα αναφέρεται σε Παπικό και τον ονομάζει Ιερέα! Ιερέας ο αβάπτιστος Παπικός !!! Ο Οικουμενισμός και η Εξελικτική Δημιουργία χέρι –χέρι !!! Ξεχνά ο Πατήρ Δεληδήμος ότι Καθολική Εκκλησία είναι ΜΟΝΟ η Ορθόδοξη.
ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΜΠΑΡΑ»  ΚΑΙ «ΑΣΑ»
Το ρήμα ΜΠΑΡΑ σύμφωνα με τα Εβραϊκά λεξικά δεν σημαίνει μόνο την απευθείας δημιουργία όπως λέγει ο Πατήρ Δεληδήμος, αλλά επίσης την διαμόρφωση όπως το ΑΣΑ. Άρα τα δύο ρήματα είναι συνώνυμα και μάλιστα όταν συνυπάρχουν στην ίδια πρόταση ως Εβραϊκός συνωνυμικός παραλληλισμός.
Το  ρήμα ΑΣΑ
«ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν (-ρήμα ΜΠΑΡΑ) ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» Γένεση 1:1.
« καὶ ἐποίησεν (-ρήμα ΜΠΑΡΑ) ὁ Θεὸς τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα κατὰ γένη αὐτῶν» Γένεση 1:21.
« καὶ ἐποίησεν (-ρήμα ΑΣΑ) ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος» Γένεση 1:25.
« καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν (-ρήμα ΑΣΑ) ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς.  καὶ ἐποίησεν                   (-ρήμα ΜΠΑΡΑ) ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν (-ρήμα ΜΠΑΡΑ)  αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν (-ρήμα ΜΠΑΡΑ) αὐτούς» Γένεση 1:26-27.
Κατά την θεωρία του Πατρός Δεληδήμου και άλλων η ύπαρξη του ρήματος ΜΠΑΡΑ στο εδάφιο Γένεση 1:1 σημαίνει την απευθείας δημιουργία του Ουρανού και της Γης.
Η ύπαρξη του ρήματος ΜΠΑΡΑ στο εδάφιο Γένεση 1: 21 σημαίνει την απευθείας δημιουργία της ζωής στην θάλασσα.
Η ύπαρξη του ρήματος ΑΣΑ στο εδάφιο Γένεση 1:25 σημαίνει την  δημιουργία της ζωής στην ξηρά μέσω  διαμόρφωσης προυπάρχουσας ζωής ! Δηλαδή η προυπάρχουσα θαλάσσια ζωή εξελίχθηκε σε ζωή στην ξηρά.
Η δε ταυτόχρονη αναφορά των ρημάτων ΜΠΑΡΑ και ΑΣΑ στην δημιουργία του ανθρώπου ερμηνεύεται όπως αναφέραμε με την άποψη ότι το ΜΠΑΡΑ αναφέρεται στην ψυχή που δεν εξελίχθηκε από κάτι άλλο και το ΑΣΑ στο σώμα που δήθεν προήλθε από βιολογική εξέλιξη- διαμόρφωση !
‘Όλα αυτά αποτελούν ανόητες δογματικές προτάσεις ανθρώπων εμποτισμένων από την θρησκεία της Εξελικτικής Δημιουργίας.
Ιδού οι λόγοι :
 1. Δείξαμε ήδη ότι τα Εβραϊκά λεξικά δεν δικαιώνουν την ερμηνεία των λέξεων ΜΠΑΡΑ και ΑΣΑ όπως τις παρουσιάζει ο Δεληδήμος και οι όμοιοι του.
 2. Στο εδάφιο Γένεση 1:31 αναφέρεται « καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε (-ρήμα ΑΣΑ), καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν».
Δηλαδή το ρήμα ΑΣΑ χρησιμοποιείται για ΟΛΑ όσα δημιούργησε ο Θεός. Μήπως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα από διαμόρφωση προηγούμενων υλικών ;  Όχι ασφαλώς ! Εκ του μηδενός εποίησε ο Θεός τα πάντα.
 1. Το ρήμα ΜΠΑΡΑ αναφέρεται και στον διαχωρισμό του φύλου των ανθρώπων σε άρσενικό και θηλυκό. Άρα στο σώμα τους, γιατί το σώμα έχει φύλο. Συνεπώς η άποψη ότι το ΜΠΑΡΑ αναφέρεται στην ψυχή που δημιουργήθηκε απευθείας και το ΑΣΑ στην σταδιακή διαμόρφωση του σώματος μέσω εξέλιξης, πάει περίπατο ! «ἄρσεν καὶ θῆλυἐποίησεν (-ρήμα ΜΠΑΡΑ) αὐτούς». Και το ΜΠΑΡΑ λοιπόν αναφέρεται στο σώμα και γενικά σε όλον τον άνθρωπο και το ΑΣΑ ομοίως – «ποιήσωμεν (-ρήμα ΑΣΑ) ἄνθρωπον».
 2. Στην φράση «ποιήσωμεν (-ρήμα ΑΣΑ) ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» το ρήμα ΑΣΑ δεν αναφέρεται  στο σώμα του ανθρώπου (που σύμφωνα με τον Πατέρα Δεληδήμο το ΑΣΑ σημαίνει την διαμόρφωση του σώματος από προυπάρχουσα μορφή ζωής), διότι υπάρχει η φράση «κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» που αναφέρεται στον ΑΣΩΜΑΤΟ ΘΕΟ ! Ο Θεός δεν διαμόρφωσε δήθεν το ανθρώπινο σώμα μέσω εξέλιξης «κατ᾿ εἰκόνα  καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» Του. Πώς θα ήταν άλλωστε αυτό δυνατόν αφού ο Θεός είναι ΑΣΩΜΑΤΟΣ ; Ως Πνευματική Προσωπικότητα ο άνθρωπος είναι «κατ᾿ εἰκόνα  καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν» του Θεού.
 3. « Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο (- Εβρ. «εκτίσθησαν»-ρήμα ΜΠΑΡΑ )· ᾗ ἡμέρᾳἐποίησε (- ρήμα ΑΣΑ) Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν» Γένεση 2:4. Το εδάφιο αυτό είναι σωστός κόλαφος για τις θεωρίες περί ΜΠΑΡΑ/ΑΣΑ του Πατρός Δεληδήμου. Η Γραφή εφαρμόζει και τα δύο αυτά ρήματα στον Ουρανό και στη Γη. Λοιπόν Πατέρα Ειρηναίε Δεληδήμο….Ο Ουρανός και η Γη δημιουργήθηκαν απευθείας (ΜΠΑΡΑ σύμφωνα με την άποψή σας) ή διαμορφώθηκαν από προηγούμενα υλικά (ΑΣΑ σύμφωνα με την άποψή σας) ; Με άλλα λόγια….ΠΟΙΑ η διαφορά του ΜΠΑΡΑ και του ΑΣΑ στο παρόν εδάφιο ;
 4. « πάντας ὅσοι ἐπικέκληνται τῷ ὀνόματί μου· ἐν γὰρ τῇ δόξῃ μου κατεσκεύασα (-ρήμα ΜΠΑΡΑ) αὐτὸν καὶ ἔπλασα (- ρήμα ΓΙΑΤΣΑΡ) αὐτὸν καὶ ἐποίησα (-ρήμα ΑΣΑ) αὐτόν·  καὶ ἐξήγαγον λαὸν τυφλόν» Ησαϊας 43:7-8. Ομοίως τα ρήματα ΜΠΑΡΑ, ΓΙΑΤΣΑΡ και ΑΣΑ παραλληλίζονται συνωνυμικώς και κονιορτοποιούν τα επιχειρήματα του Δεληδήμου και των συν αυτώ… Να σημειωθεί δε ότι το παρόν χωρίο αναφέρεται στον λαό Ισραήλ ο οποίος προήλθε όπως είναι γνωστό από προγενέστερους πληθυσμούς και όμως υπάρχει το ρήμα ΜΠΑΡΑ.
 5. « καὶ εἶπεν ῎Εσδρας· σὺ εἶ αὐτὸς Κύριος μόνος, σὺἐποίησας (- ρήμα ΑΣΑ) τὸν οὐρανὸν» Νεεμίας 9:6. Ο Θεός εκ του μηδενός εποίησε τον Ουρανό δεν τον διαμόρφωσε από προυπάρχων υλικό όπως ερμηνεύει το ρήμα  ΑΣΑ ο Πατήρ Δεληδήμος.
Να προσέχουμε αδελφοί τις καινοφανείς πλάνες που εισπηδούν στην πατρίδα μας με το ένδυμα της Επιστήμης ή το στόμα ακόμη και Κληρικών ! Οι καιροί είναι Έσχατοι!
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

5 σχόλια :

 1. Δεν είναι τόσο απλά ούτε απλοϊκά τα πράγματα. Εξέλιξη υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει. Η ερμηνεία της αν δεν γίνεται σύμφωνα μόνο με την ορθόδοξη παράδοση των Πατέρων, καί οι δύο πλευρές έχουν άδικο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν καταλαβαίνω ΑΠΟΣΤΟΛΕ ποίες είναι οι δύο πλευρές που έχουν άδικο και σε τι έχει άδικο η κάθε πλευρά ; Ποία η δική σου άποψη ;

   Διαγραφή
  2. Σε ζητήματα στα οποία εμπλέκεται η επιστήμη και ο ορθολογισμός, η προσοχή πρέπει να είναι μεγάλη διότι η Εκκλησία δεν έχει να χωρίσει τίποτα με την επιστήμη. Η εξατομικευμένη θρησκεία ή θρησκείες, ναι. Βλέπε τι θα πάθαινε ο Γαλιλαίος από τους ιεροεξεταστές.
   1. Οι δύο πλευρές είναι: α. η καθαρά υλιστική πως τα πάντα είναι ύλη από το πουθενά που εξελίσσεται σε ανώτερες μορφές συνεπώς και ο άνθρωπος ο οποίος επιστρέφει με τον θάνατό του στην ανυπαρξία και όλα όσα αναφέρει η Α.Γραφή είναι συμβολικά ή και παραμύθια και β. η πνευματιστική ότι ο Θεός δημιούργησε με κάποιο σαν μαγικό τρόπο τον άνθρωπο στιγμιαία κάνοντας πηλοπλαστική, ανεξάρτητα από την υπόλοιπη εξέλιξη της φύσης που ο ίδιος πριν δημιούργησε. Όχι βέβαια ότι αν ήθελε δεν μπορούσε να το πράξει ακριβώς έτσι. Σε τελική ανάλυση ο χωμάτινος άνθρωπος που επιστρέφει στο χώμα είναι γεγονός.
   2. Ουδείς σώφρων αρνείται την εξέλιξη των ειδών – όχι τη Δαρβίνειο που έχει εντελώς ξεπεραστεί επιστημονικά (μόνο ο Φίλης επιμένει σ’ αυτήν) – αλλά και τη γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη μας (απολιθώματα, ορυκτά, υδρογονάνθρακες κλπ).
   3. Αν γίνουμε φανατικοί οπαδοί της περίπτωσης (1) οι αντιφάσεις στις οποίες θα υποπέσουμε είναι μεγάλες, π.χ για το (α), καμία εμπειρία ορθόδοξου θεόπτη αγίου δεν την υποστηρίζει και για το (β) αν το δεχθούμε όπως είναι γραμμένο (κατά γράμμα) γιατί να μην απλουστεύσουμε και τις ημέρες της δημιουργίας σε 24άωρα, ενώ είναι γνωστό ότι πρόκειται για τεράστιες σε σχέση με την αντίληψη του χρόνου από τον άνθρωπο γεωλογικές χρονικές περιόδους;
   4. Το πρόβλημα δεν τίθεται σε συμβολισμούς αλλά σε πραγματικότητες. Δηλαδή αν ο Αδάμ πρωτόπλαστος, υπήρξε ή όχι σε δεδομένη χρονική συγκυρία ή είναι είτε συμβολισμός είτε φαντασίωση. Το δεύτερο δεν το συζητάμε καν διότι όταν το συμβολικό μετατρέπεται σε φαντασιακό τα πράγματα δυσκολεύουν και γίνονται αθεράπευτα. Άλλωστε όλη η εκκλησιολογία μας είναι γεμάτη από αποδεκτούς συμβολισμούς (ιχθύς, άμπελος κλπ) οι οποίοι όμως παραπέμπουν σε αληθινές καταστάσεις. Παρόμοια έχουμε τις παραβολές από τον ίδιο τον Χριστό. Είναι αδύνατο αν δεν γίνει μια τέτοια υπεραπλούστευση, το κτιστό έλλογο πτωτικό πλάσμα να έρθει σε κοινωνία με «πράγματα» του ακτίστου ή αοράτου κόσμου για τα οποία ουδεμία εμπειρία έχει και ομοιότητα υπάρχει. Επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτημα, η ορθόδοξη απάντηση είναι πως ναι, πρωτόπλαστος Αδάμ φυσικά και προϋπήρξε ως ξεχωριστή ανθρώπινη οντότητα. Η πτώση έπεται. Με τις γνώσεις και το περιβάλλον της εποχής τους ομιλούν οι άγιοι και κάθε ένας άγιος ξεχωριστά. Δεν είναι μάγοι. Και η Γένεσις με λόγια της εποχής απευθύνεται στους ανθρώπους της εποχής. Και ο άνθρωπος των Πετραλώνων ανθρωποειδές που υπήρξε ήταν. Κανένας δεν θα πειστεί ότι δεν υπήρξε αφού τον βλέπει. Εάν τώρα ήταν άνθρωπος και πρόσωπο με τη θεολογική έννοια πού να το ξέρουμε! Και ο Αδάμ πλάστηκε και διαπλάστηκε από τον Θεό και δεν γεννήθηκε κατά τη φυσική γέννηση των άλλων ανθρώπων. Άριστα τα λέγει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης με τα στοιχεία της εποχής του και όλοι οι άλλοι. Πώς να γεννηθεί από τη φυσική εξέλιξη αφού ήταν ο πρώτος που του εμφύσησε ο Δημιουργός Θεία πνοή; Πιθηκάνθρωπος ήταν; Αυτοί κι αν υπήρξαν δεν μας αφορούν και μας αφήνουν θεολογικά παντελώς αδιάφορους. Οι ανθρωπολόγοι ας τα μελετούν. Δεν βλάπτει όπως δεν βλάπτει και η μελέτη των δεινοσαύρων. Άλλο το ένα κι άλλο το άλλο. Τα ίδια λέμε με άλλα λόγια. Αφορισμοί όμως περί της μη ύπαρξης της εξέλιξης δεν περπατούν απλά διότι το πλαίσιο με τους περισσότερους δεν είναι κοινό (ορθόδοξο) και δεν μας καταλαβαίνουν.
   5. Προσωπικά, με καλύπτει σε μεγάλο βαθμό ή προσέγγιση από τον άγιο Ιερόθεο Ναυπάκτου. Σχετικά, έχω γράψει: http://sarandides.blogspot.gr/2016/05/blog-post_16.html

   Διαγραφή
 2. Πολυ ωραια απαντηση κ. Σαλταουρα. Μπραβο σας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ναι, εξέλιξη υπάρχει, αλλά αφορά μόνο σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ειδών τα οποία ενδέχεται να τροποποιηθούν για να εξυπηρετήσουν την επιβίωση, για παράδειγμα ένα πτερύγιο, τα αυτιά, η ουρά, κ.ο.κ. Αλλά από τίγρης αντιλόπη δεν γίνεσαι, ούτε από ρινόκερως κατσίκι. Ούτε από πίθηκος άνθρωπος, βέβαια, ας περάσουν και εκατομμύρια χρόνια. Δυστυχώς οι συνάνθρωποί μας που δεν μπορούν να το δουν αυτό και να το κατανοήσουν έχουν κάποια βλάβη ας το πούμε έτσι, ή όπως πιο σωστά έχει λεχθεί "και άνθρωπος εν τιμή ων ου συνήκε, παρεσυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις και ωμοιώθη αυτοίς".

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com