Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Ανοικτή επιστολή προς το μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων


en8ronisitimo8eou-083_0.jpg
Καρδίτσα 30-11-2016 Μνήμη  αποστόλου Ανδρέα του πρωτοκλήτου
Ανοικτή επιστολή προς το Σεβασμιώτατο μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο

Σεβασμιώτατε,
   Ως πιστά τέκνα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του ΧΡΙΣΤΟΥ, θα θέλαμε να σας καταθέσουμε τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας ως ορθόδοξοι πιστοί Χριστιανοί.
   Είμαστε κατασκανδαλισμένοι με την αφωνία σας σε θέματα δόγματος και -τώρα τελευταία- με την στάση σας να μην ενημερώνετε το ποίμνιό σας, για το τί ψηφίσθηκε στην λεγομένη «Αγία και μεγάλη» Σύνοδο και για τα αιρετικά ανοίγματα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Γι’ αυτό το λόγο, επειδή ἡ σιωπή σε θέματα πίστεως είναι ενοχή, και -κατά τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά- είναι το τρίτο είδος αθεΐας, σας θέτουμε καθηκόντως ως Χριστεπώνυμο πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας τις εξής ερωτήσεις:
α) Συμφωνείτε να χαρακτηρίζονται οι αιρέσεις ως Εκκλησίες;
β) Συμφωνείτε με την αποδοχή τον μεικτών γάμων καταλύοντας έτσι κανόνες Οικουμενικών συνόδων;
β) Συμφωνείτε ότι ὁ παπισμός είναι αίρεση και ο  Οικουμενισμός παναίρεση;
γ) Συμφωνείτε με τα οικουμενιστικά ανοίγματα του πατριάρχη Βαρθολομαίου και τις συμπροσευχές με τούς κάθε είδους αιρετικούς και αντίχριστους; Σας παραθέτουμε τις απόψεις του για την περίπτωση που δεν τις γνωρίζετε.
Ο Πατριάρχης κ.Βαρθολομαίος:
 • Πιστεύει καὶ κηρύττει τις ιδέες του αντίχριστου Οικουμενισμού: «Όλες οι θρησκείες είναι οδοὶ σωτηρίας». Η μεγαλύτερη ύβρις όλων των εποχών εναντίον του ΧΡΙΣΤΟΥ. Μόνο ο διάβολος θὰ μπορούσε νὰ υποστηρίξει τέτοια πράγματα!
 • Πιστεύει και κηρύττει πως το Κοράνιο (και οι γραφὲς των άλλων θρησκειών) είναι «ίσο με την Αγία Γραφὴ και ιερό όπως αυτή» και πως οι μωαμεθανοί μπορούν να πάνε στον παράδεισο χωρὶς να πιστεύουν στον ΧΡΙΣΤΟ!
 • Πιστεύει και κηρύττει πως πολλὲς εντολὲς του Θεού είναι προσωρινές, διαφωνώντας  ακόμα και με τον ΚΥΡΙΟ μας ο οποίος μας βεβαιώνει στην επί του όρους ομιλία Του:Αμὴν γὰρ λέγω υμίν, έως αν παρέλθῃ ο ουρανὸς και η γή, ιώτα έν ή μία κεραία ου μὴ παρέλθῃ απὸ του νόμου έως αν πάντα γένηται. Ός εὰν ούν λύσῃ μίαν των εντολών τούτων των ελαχίστων και διδάξῃ ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσεται εν τη βασιλείᾳ των ουρανών
 • Ονομάζει «ευλογημένη» και τιμά την Συναγωγή των Εβραίων, όπου βλασφημείται ο ΧΡΙΣΤΟΣ και η Θεοτόκος. Σύμφωνα με τον ιερό Χρυσόστομο όμως η Συναγωγή «είναι χώρος δαιμονίωνόπου συνάζονται οι σταυρωτές του ΧΡΙΣΤΟΥ και θεομάχοι»
 • Πιστεύει και κηρύττει τη βασικὴ αρχή της Μασονίας ότι δηλαδή: «έκαστος δύναται να λατρεύει τον Ένα Θεό ως [=όπως] προτιμά…». «Ο Θεὸς ευαρεστείται εις την ειρηνικὴ συμβίωση των ανθρώπων και μάλιστα αυτών οι οποίοι Τὸν λατρεύουν ανεξαρτήτως των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις την πίστιν μεταξὺ των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών».
 • Επιδιώκει την κατάργηση ή τροποποίηση πλειάδας  Ιερών Κανόνων, κάτι που για την Ορθοδοξία είναι γνώρισμα αιρετικού ανθρώπου. Ονομάζει τοις Ιερούς Κανόνες που θέσπισαν οι άγιοι πατέρες ως «Τείχη του αίσχους»!
 • Πιστεύει και κηρύττει -σε αντίθεση με το Σύμβολο της Πίστεως,τη διδασκαλία των Συνόδων και των Αγίων πατέρων- πως ο Παπισμός είναι κανονική «εκκλησία» , με έγκυρα μυστήρια και ο αιρεσιάρχης Πάπας κανονικής Επίσκοπος!  Το 1995 συνυπέγραψε με τον Πάπα «Κοινή μαρτυρία πίστεως». Κατήχησε μάλιστα και την νεολαία υπέρ του Πάπα. Το 2011 ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δέχτηκε επίσκεψη ομάδας φοιτητών του Ποντιφικού Ινστιτούτου Sant Apollinare. Αναφερόμενος στους φοιτητές τους είπε: «Ακολουθήστε τον Πάπα! Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ είναι ένας μεγάλος θεολόγος που κάνει καλό σε όλες τις Εκκλησίες. Ακολουθήστε τον με αγάπη και συμπάθεια».
 • Συμπροσευχήθηκε με αιρετικούς Προτεστάντες οι οποίοι είναι διαστρεβλώνουν τη διδασκαλία του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, υβρίζουν τη ΘΕΟΤΟΚΟ, περιφρονούν τα ΄Αγια μυστήρια της Εκκλησίας και ως Eικονομάχοι, βρίσκονται υπὸ τον αναθεματισμό της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Επιπρόσθετα κάνει αποδεκτό το βάπτισμα των Προτεσταντών (Λουθηρανών).
 • Τον Νοέμβριο του 1993 προέβη όλως αντικανονικώς ως άλλος Πάπας σε άρση των αναθεμάτων ανάμεσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στην αίρεση των Μονοφυσιτών. Η κάθε πλευρὰ αναγνώρισε την άλλη ως Ορθόδοξη! Τις καταδίκες και τα αναθέματα της 4ης Οικουμενικής προς τοὺς Μονοφυσίτες (που τα επανέλαβαν οι επόμενες Σύνοδοι) τα ονομάζει «παρεξηγήσεις του παρελθόντος που έχουν ξεπεραστεί» αφού «δεν υπάρχει θεολογία που μας χωρίζει»!
 • Αναγνωρίζει  τις χειροτονίες των Αγγλικανών προτεσταντών αιρετικών.
 • Το 1991 στο Μπάλαμαντ του Λιβάνου αποδέχτηκε τα  μυστήρια των παπικών καθὼς και την εωσφορική Ουνία…».
 • Στο συνέδριο του Π.Σ.Ε., το 2006, στο Porto Alegre, αποδέχτηκε την κοινὴ δήλωση με τους Προτεστάντες, ότι δεν υπάρχει μόνο Μία Εκκλησία, αλλά ότι οι 348 «εκκλησίες» μέλη του ΠΣΕ είναι γνήσιες εκκλησίες. Μία δὲ από αυτὲς είναι και ἡ Ορθόδοξη Εκκλησία! Οι ποικίλες αιρετικές διδασκαλίες των Προτεσταντών θεωρούνται ως διαφορετικοὶ τρόποι εκφράσεως της ιδίας πίστεως και ως ποικιλία των χαρισμάτων του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Δέχεται δηλαδή σε πλήρη αντίθεση με τους αγίους πατέρες ότι τελικὰ δεν υπάρχουν αιρέσεις! «Αυτὲς οι εκκλησίες καλούνται να συμβαδίζουν ακόμη και όταν διαφωνούν».
 • Με όλα τα παραπάνω δεδομένα αρνείται τέσσερα άρθρα του  Συμβόλου της Πίστεως.
 • Είναι Αγιομάχος και Πατρομάχος. Δήλωσε: «Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν [το Σχίσμα] προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπὲρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλά οφείλουμε ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσουμε τα σφάλματα εκείνων»! Είναι δηλαδή απροκάλυπτα αγιομάχος. Αυτὸς όμως που βλασφημεί τους Αγίους είναι αντίχριστος.
 • Ο άγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος αναφέρει τα εξής: «Το μη κρίνετε ίνα μή κριθήτε, περί βίου εστίν, ου περί πίστεως». Και ο Μέγας Βασίλειος, εκφράζοντας το consensus patrum, αναφέρει: «Το να εφησυχάζει κανείς, όταν το κινδυνευόμενον είναι η Πίστις, τούτο είναι .ίδιον της αρνήσεως, το δε να ελέγχει είναι ομολογία ειλικρινής». Εξάλλου o μέγας εν ομολογηταίς άγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης αναφέρει σχετικά: «Εντολή γάρ Κυρίου μη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως. Ώστε ότε περί πίστεως ὁ λόγος εστίν ειπείν εγώ τίς ειμί; άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης, Ουά, οι λίθοι κεκράξουσι και συ σιωπηλός και άφροντις;» Και οΜέγας Βασίλειος τονίζει για να μας αφυπνίσει «Της σιωπής το κρίμα φοβερόν εστί!» ().
          Για όλους αυτούς τούς λόγους Σεβασμιώτατε, γράφουμε αυτό το γράμμα με πόνο και αγάπη για την φιλτάτη Ορθοδοξία μας, πού τόσο βάλλεται από τις αντίχριστες δυνάμεις, αλλά και από προβατόσχημους λύκους και ψευδεπισκόπους. Αλλά και για τη δική σας αφωνία.  Από εσάς περιμένουμε μίαν απάντηση σε όλα αυτά. Συμπορεύεσθε με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και με τις αιρετικές του δοξασίες ή με τη Αγία μας Εκκλησία; Ουδείς δύναται δυσί Κυρίοις δουλεύειν!
         Αναμένουμε τη απάντηση σας, Σεβασμιώτατε, και σας διαβεβαιώνουμε και σας καθησυχάζουμε ότι εμείς θα παραμείνουμε πιστά τέκνα της Εκκλησίας του ΧΡΙΣΤΟΥ, μη αποδεχόμενοι καμμία καινοτομία και αγωνιζόμενοι με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε την Ιερά παράδοση και Παρακαταθήκη της Ορθοδόξου Πίστεώς μας!
Με σεβασμό και αγάπη
Για τους φίλους του Αγίου Όρους Ν. Καρδίτσας
Κων/νος Νάσιος τηλ. 6974939273
(έπονται 47 υπογραφές και η συλλογή συνεχίζεται)

6 σχόλια :

 1. Μπράβο σας!!! Είσαστε πρότυπο για μίμηση και μακάρι οι απανταχού ορθόδοξοι να απευθύνουμε ανάλογες επιστολές στους κατά τόπους Ποιμένες.Επιτέλους να τους αναγκάσουμε να πάρουν θέση για να δούμε κσι εμείς τι θα κάνουμε Έχει εξαντληθεί η υπομονή πλέον, ο λαός του Θεού δεν μπορεί άλλο να εμπαίζεται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λυπούμαι που σάς λέγω ότι ΔΕΝ θά λάβετε καμία απάντηση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ε καί;; Το καθήκον τους το έκαναν, έδωσαν την καλή ομολογία. Δεν πρέπει να αποθαρρύνουμε,αλλά να επαινούμε τέτοιες κινήσεις!

   Διαγραφή
 3. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΛΑΙΚΟΥΣ. ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανωνυμη : ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ !!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com