Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Εμπλοκή στα Ιεροσόλυμα: Ισραηλινοί επικοιστές παραβιάζουν το καθεστώς του ναού της Αναστάσεως

08.jpg
Διαβάζουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων: Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 26ης Ὀκτωβρίου, ἡμέρας μνήμης τοῦ Ἁγίου Δημητρίου (π.ἑ.) / 8ης Νοεμβρίου 2016, Ἰσραηλινοί ἐποικισταί (settlers)– μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς  ὀργάνωσεως «Ἀτέρετ Κοχανίμ», οἱ ἐργαζόμενοι νά ἀπελευθερώσουν τήν Ἁγίαν Γῆν ἐκ τῶν μή Ἰουδαϊκῶν στοιχείων καί οἱ ἐν τῇ νοοτροποίᾳ ταύτῃ  καταλαβόντες τό ἔτος 1991 ἄνευ  γνώσεως καί συγκαταθέσεως τοῦ Πατριαρχείου τήν ἰδιοκτησίαν αὐτοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως..
.. τοῦ ξενῶνος δηλονότι τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου / St. John Hostel, παρεβίασαν δικαστικήν συμφωνίαν καί ἐξαπατήσαντες τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν τῶν Ἱεροσολύμων, ἐγκατέστησαν σιδηροῦν φράκτην καί χαλάσαντες ὀροφήν ἑνός ἐκ τῶν δωματίων τοῦ ἔναντι τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Μετοχίου τῆς Γεθσημανῆς, κατῆλθον εἰς αὐτό.
Ὅτε τοῦτο ἐγένετο ἀντιληπτόν, κατῆλθον ἐπί τόπου οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες, ὁ Πρόεδρος τῶν Οἰκονομικῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, ὁ Γέρων Σκευοφύλαξ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως κ. Ἰσίδωρος, ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, ὁ Δραγουμανεύων Ἀρχιμανδρίτης π. Ματθαῖος καί ἄλλοι καί ἐπί πάντων ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος καί καλέσαντες ἐπί τούτου τήν Ἰσραηλινήν Ἀστυνομίαν διεμαρτυρήθησαν ἐντόνως διά τό ὅτι ἡ πράξις αὕτη ἀποτελεῖ παραβίασιν ὑπαρχούσης δικαστικῆς ἀποφάσεως περί οὐδεμιᾶς ἀλλαγῆς τῆς κειμένης ἐν τῷ ξενῶνι καταστάσεως, ὡς καί παραβίασιν τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, καθ᾽ ὅτι εἰς τόν χῶρον αὐτοῦ εὑρίσκεται τό εἱρημένον παρεκκλήσιον. Ἡ Ἰσραηλινή Ἀστυνομία συνεργασθεῖσα μετά τοῦ Πατριαρχείου, ἀπεμάκρυνε τούς οἰκιστάς ἐκ τοῦ δωματίου, εἰς τό ὁποῖον εἰσῆλθον, ἄχρι διευθετήσεως τοῦ προβλήματος τήν ἑπομένην διά δικαστικῆς ἐντολῆς.
Τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης 27ας Ὀκτωβρίου / 9ης Νοεμβρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. κατῆλθε καί πάλιν ὁ Μακαριώτατος μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί τῶν ὡς ἄνω εἱρημένων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί συνεργασθέντες μετά τῆς Ἰσραηλινῆς Ἀστυνομίας, συνεφώνησαν νά ἐργασθοῦν οἱ Νομικοί Σύμβουλοι τῶν δύο πλευρῶν διά τήν ἐπαναφοράν τῶν ἀλλαγέντων εἰς τήν προτέραν αὐτῶν κατάστασιν ὑπό τόν ὅρον τῆς διασφαλίσεως τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος εἰς τό ἑξῆς ἀπό πάσης προσβολῆς ἐναντίας.
 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com