Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Αρχ. Κύπρου για Σύνοδο Κρήτης: Δεν θα μας κρατήσουν όμηρους οι αντιρρησίες (ΒΙΝΤΕΟ)

kiprou-xrisostomos.jpg

Βαρυσήμαντη συνέντευξη παραχώρησε ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄ στον π. Παναγιώτη Καποδίστρια, για λογαριασμό του ηλεκτρονικού περιοδικού "Νυχθημερόν", το εσπέρας της 17ης Δεκεμβρίου 2016, στο φιλόξενο Αρχονταρίκι της Μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου εν Ζακύνθω, όπου διέμενε κατά το τριήμερο του Πολιούχου του Τζάντε.

Η συνομιλία αφορούσε α) στην επίσκεψή του στη νήσο του Αγίου Διονυσίου - Αγίου της Συγγνώμης και της Ανεξικακίας, β) το άλυτο επί τόσες πια δεκαετίες εθνικό ζήτημα του Κυπριακού, επί του οποίου -ως γνωστόν- ο ίδιος υψώνει φωνή στεντόρεια, αλλά και γ) την κορυφαία στιγμή της υπ' ουρανόν Ορθοδοξίας του 21ου αιώνα, δηλαδή την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο (Κρήτη 2016). Κατ' αυτή την πολυσήμαντη σύγκληση ο ίδιος στοιχήθηκε στο πλευρό της πλειονοψηφίας των Ορθοδόξων, μαχόμενος υπέρ της Ενότητος και του Διαλόγου.
Ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου, κατά την διάρκεια της συνέντευξης ήταν ιδιαίτερα πρόσχαρος, μειλίχιος και με σοφία και εμπειρία απάντησε στα ερωτήματα του Νυχθημερόν. Εννοείται, τα ερωτήματα θα ημπορούσαν να είναι περισσότερα ή χρήση υποερωτημάτων, κρίθηκε όμως καλόν, η παρουσίαση να είναι συνοπτική για την καλύτερη παρακολούθησή της από το ευρύ κοινό των αναγνωστών μας!11 σχόλια :

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΜΟΛΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗΝ ΜΑΣ:

  «Μιᾶς  καί τό ἔφερε ὅμως ἡ κουβέντα, εἰς τήν μόλις χθεσινή προπαγανδιστική τηλεοπτική ἐκπομπήν  συνέντευξίν σας, εἰς τό («ΗashTag» RIK) ΡΙΚ, παρετήρησα δυστυχῶς, ὅτι ἀναγνωρίζετε προσωπικῶς, ἐσεῖς ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου μαζί βέβαια μέ τό ὅλον Νεορθόδοξον φατριαρχικόν συνάφι σας, τό δῆθεν Βάπτισμα καθῶς καί ἄλλα τινά Μυστήρια εἰς τούς αἱρετικούς  καί σχισματικούς! Ἄπαγε τῆς ἀνοησίας καί τῆς στυγνωτάτης θεομπαιξίας μακαριώτατε. Γιατί δέν ἀναγνωρίζετε τότε καί τά Μυστήρια τῶν ΓΟΧ τῆς Κύπρου; Ἀφοῦ μαζί τους ἔχωμεν τήν ἴδια Πίστη;! Εἴστε ᾆραγε, ὑπερ ἄνω τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Θεοφόρων Πατέρων, καί ὑπέρ ἄνω τῶν Ἱερῶν καί Θείων Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας; Δηλαδή, ἀδελφοί καί πατέρες, ὁ μακαριώτατος Κύπρου, ἀναγνωρίζει, μερικά μυστήρια στούς Φραγκολατίνους, Ἀγγλικανούς, Λουθηροκαλβίνους, Μαρωνῖτες, Οὐνῖτες (μάλιστα αὐτούς τούς Οὐνίτες, φοβηθήκεν ὁ ταλαίπωρος, νά τούς πεῖ ὡς ἔχωσιν, καί τούς ἀποκάλεσεν ὡς «Ἑλληνόρυθμους Καθολικούς», μᾶλλον τζάμπα πατριωτισμοί μακαριώτατε) κ.ο.κ. χωρίς κἄν νά κάνει ἀναφορά, ὅτι ὑφίσταντο προΝικαιϊκοί Κανόνες ( π.χ. Σύνοδοι τῆς Καρχηδώνος κ.ἄ.), Ἀποστολικοί Κανόνες, Κανόνες τῶν Ἁγίων Μεγάλων Οἰκουμενικῶν ἤ καί Τοπικῶν Θεοφόρων  Συνόδων, Κανόνες Ἁγίων Πατέρων μέ ἐπικύρωσιν Οἰκουμενική, πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΩΣΙΝ ῥητῶς ἀλλά καί ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩΣΙΝ σαφῶς, ὅτι ὐφίστανται Μυστήρια, καί σωτήριος Θεία Χάρις ἐκτός τῆς Ὀρθοδοξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης ὑπεραμύνθηκε τῶν «Μεικτῶν Γάμων», ἀποσιωπώντας πονηρῶς, τούς σωρηδόν ἄλλους τόσους Ἱερούς Κανόνες πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΩΣΙΝ ῥητῶς τήν τέλεσιν τέτοιων μεικτῶν συγκρητιστικῶν γάμων.
  Ἀλλ΄ ὅμως, ὅταν ἤρθε ἐκείνη ἡ ὥρα καί ἡ στιγμή, πού ἔγινε κουβέντα, διά τά δικαιώματα τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κων/Πόλεως, ὁ μακαριώτατος Κύπρου, ἐθυμήθηκεν, ὅλως παραδόξως, μέχρι καί τόν ἱερό Κανόνα (!) τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ποῦ ἐπικυρώνει, τά ἴσα «πρεσβεία τιμῆς» τοῦ πατριάρχου Νέα Ρώμης μετά τοῦ πάπα τῆς Πρεσβυτέρας Ρώμης. Αὐτή ἡ πανούργα καί ἐπιλεκτική μνήμη μας θά μᾶς μπάσει, ἄν δέν μετανοήσωμεν ἔγκαιρα, εἰς τά τρίσβαθα τῆς Κολάσεως.
  Τελικῶς, τό προσυπογράφω: ὅτι δέν εἶστε ἀνόητοι, δέν εἴστε ἡμιμαθεῖς, δέν εἴστε ἀδιάβαστοι, δέν εἴστε… δέν εἴστε, ἀλλά εἴστε σαφῶς, μεγάλοι κουτοπόνηροι καί θλιβεροί πανούργοι Κληρικοί καί θεολόγοι, πολλῷ μᾶλλον κερκοπίθηκοι, μακαρώτατε, ὅπως ὁ Μέγας καί Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, μᾶς διδάσκει, ἀλλά καί ἀποκαλεῖ τούς ΑΝΑΞΙΟΥΣ καί ΠΑΝΟΥΡΓΟΥΣ πατριάρχες, ἀρχιεπισκόπους καί ἐπισκόπους τῆς ἐποχῆς του. 
  Τό οἰκουμενιστικόν-συγκρητιστικόν παραμύθιν και ποίημαν, ἐκ τοῦ Φαναρίου ἐπιβαλλόμενον, μᾶς τό ἀράδιασεν «μία χαρά τζαί θκυό τρομᾶρες» ὁ ἅγιος Κύπρου.
   Ἐξάπαντος ὅμως εἶχεν καί τά θετικά του ὁ ἄνθρωπος: ὅπως π.χ. θετικές πατριωτικές ἀπόψεις στό Ἐθνικόν μας πρόβλημα· σωστήν πολιτική ἄποψιν, θέσιν καί δικαίαν πολιτικήν κρίσιν· περίφημες ἀναλυτικές οἱκονομολογικές σκέψεις, προτάσεις, θέσεις καί ἐνέργειες ἐπενδήσεων· πλούσιον φιλανθρωπικόν ἔργον· βοηθήστε τουλάχιστον μακαριώτατε, νά ἐξοφλήσετε καί τά ἀνυπέρβλητα χρέη τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς νήσου μας, ἤ ἔστω, ἀνοίξτε δουλειές εἰς τάς ἐπιχειρήσεις καί ἐπενδύσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ὅπως δουλέψωμεν ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνεργοι Ἑλληνοκύπριοι. Σέ ὅλα τοῦτα συμφωνοῦμεν, καθῶς καί σέ τόσα ἄλλα ζητήματα μαζί σας, ἀλλά Μακαριώτατε, ΠΟΙΟΣ εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχήν θεσμικῶς σας ῥόλος;»

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  ΝΑΙ εἰς τά μυστήρια τῶν αἱρετικῶν! ΟΧΙ εἰς τά μυστήρια τῶν ΓΟΧ! https://theanthropologia.wordpress.com/2016/07/16/%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%E1%BC%B0%CF%82-%CF%84%CE%AC-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%84%E1%BF%B6%CE%BD-%CE%B1%E1%BC%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%E1%BF%B6%CE%BD-%CE%BF%CF%87/

  ἤ ΣΧΟΛΙΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/06/blog-post_96.html

  ἤ http://www.orthodoxostypos.gr/pdf/2122.pdf

  ἤ http://orthodoxianthanatos.blogspot.com.cy/2016/07/blog-post_1.html?spref=fb

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο άνθρωπος έχει ξεφύγει. Είναι ή ενσάρκωση του φασισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι σε πρόσφατη έρευνα στην Κύπρο έχει τίς περισσότερες αρνητικές γνώμες μεταξύ των Κυπρίων ιεραρχών. Στην ίδια έρευνα, οι πιστοί τού θυμίζουν την υπόσχεση που είχε δώσει στην ενθρόνισή του ότι θα είχε παραιτηθεί στά 5 χρόνια και ήδη έχουν περάσει 10 χρόνια από την ενθρόνισή του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΝΘΟΛΟΓΙΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΩΝ: Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η «ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_48.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 3 πουλλάκια κάθονταν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η Εκκλησιά νυκοκοιρεύτε με όσα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ονειρεύεται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΥΠΕΡ ΠΟΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ Ο ΚΥΠΡΟΥ?ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μου άρεσε πολύ η ανάλυση για το θέμα της Ομηρίας.
  Μίλησε ο πρώτος διδάξας.
  Γιατί δεν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος αν κράτησε όμηρους τους τέσσερις επισκόπους του που αρνήθηκαν να υπογράψουν στην Κρήτη?
  Για να μην τρελλαθούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀμετανόητοι!
  Ἀκοῦστε τὸ βίντεο (μετὰ τὸ 13:00) καὶ φοβηθεῖτε τὴν ἀμετανοησία τοῦ ἀνθρώπου:

  Καυχιέται ὁ Χρυσόστομος Κύπρου, διότι νιώθει ὅτι συνετέλεσε στὴν εἰσαγωγὴ φασιστικῶν μεθόδων στὸ Συνοδικὸ σύστημα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας! Καυχιέται γιὰ τὴν ληστρικὴ μανία τῶν συντελεστῶν τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου! Οὐσιαστικὰ ἐπιμένει ὅτι «Ὀρθοδοξία» εἶναι οἱ κακόδοξες διαδικασίες καὶ ἀποφάσεις τῆς Συνόδου! Λέγει ἐξωφρενικὰ καὶ ἀνήκουστα πράγματα.
  Τολμᾶ νὰ πεῖ ὁ ἀθεόφοβος ὅτι ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν διατήρηση τῆς Πίστεως, εἶναι ἕνα …τίποτα! «Γιατί –διερωτᾶται– νὰ πικραίνουμε τὶς καρδιές μας γιὰ τὸ …τίποτα»!!! (Δεῖτε στὸ 17:30 στὸ βίντεο) Τὸ πᾶν γι’ αὐτὸν εἶναι «τί θέλει ἡ (Οἰκουμενιστική) πλειοψηφία, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο…» κι ὄχι τί θέλει ὁ Θεός», τί ἐντέλλονται οἱ Ἅγιοί μας!
  Ὁ ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ εἶναι χριστιανός. Εἶναι μιὰ χαρακτηριστικὴ εἰκόνα ψευδο-ποιμένα. Ἄλλαξε οὐσιαστικὸ καὶ τὸ «γενηθήτω τὸ θέλημά Σου» μὲ τὸ «γενηθήτω» τὸ θέλημα τῶν παναιρετικῶν Οἰκουμενιστῶν. Θέλει, λέει, τὸ «νοικοκύρεμα τῆς Ὀρθοδοξίας», αὐτὸ ποὺ στὴν σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι ἡ ἔνταξη τῆς Ὀρθοδοξίας στὴν Πανθρησκεία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Θέλω να μου πει κάποιος αν άκουσε κάποιον Ιεράρχη στη Μεγαλόνησο να μιλά για τη Σύνοδο της Κρήτης.
  Που είναι ο λαλίστατος Μόρφου?
  Που είναι ο Πνευματικός Αθανάσιος και οι άλλοι δύο δικοί του επίσκοποι που διαφώνησαν στην Κρήτη?
  Που είναι οι ιερείς?
  Που είναι οι ηγουμένοι του νησιού?
  Που είναι οι θεολόγοι?
  Σιώπησαν οι πάντες.
  Για να μην υπάρξει σχίσμα?
  Για να μήν διχαστεί ο λαός που κοιμάται στην άγνοιά του?
  Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επέβαλε φασιστικά την απόλυτη σιγή.
  Και κρατάει όμηρο ολόκληρο το νησί.
  Και μετά μας μιλά για πολυφωνία.
  Εδώ ταιριάζει το τραγούδι "δεν θα περάσει ο φασισμός".
  Αλλά τι λέω.
  Πέρασε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οδυνηρές οι
  φιλοοικουμενιστικές ενέργειες του Αρχ.Κύπρου.Αδίστακτα ποδοπατεί τους δεσπότες και πλαστογραφεί τις υπογραφές τους.Τραγικές ενέργειες, αντικανονικές, αντισυνοδικές, ποινικά κολάσιμες.Τι άλλο θα δούμε;
  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com