Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑ

γόρτυνος-ιερεμίας.jpg
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 1 Ἰανουαρίου 2017
1. Πρώτη τοῦ ἔτους σήμερα, ἀδελφοί μου χριστιανοί. Νέον ἔτος ἔχουμε, τό ἔτος 2017. Ὡς ποιμενάρχης τῆς Μητροπόλεως αὐτῆς Σᾶς εὔχομαι τό ἔτος αὐτό ὅλοι ἐσεῖς, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν τόν Θεό καί νά τόν ζήσουμε σωστά μέσα στήν ἁγία Του Ἐκκλησία. Γιατί πρέπει, ἀδελφοί μου, νά ἀγωνιζόμαστε νά γίνουμε ὅλο καί καλύτεροι. Ἔτσι θά ἔχει νόημα ἡ ζωή μας καί ἔτσι θά ἀνεβαίνει καί θά προάγεται ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων.

 Συμβαίνει ὅμως νά πνιγόμαστε μέ τά διάφορα καί πολλά προβλήματα τῆς ζωῆς καί νά ἀμελοῦμε νά «φτιάξουμε» τόν ἑαυτό μας κάνοντας καλύτερη τήν σχέση μας μέ τόν Θεό Ἔτσι κάθε χρόνο βρισκόμαστε στό ἴδιο ἐπίπεδο καί θυμᾶται κανείς ἐδῶ τόν λόγο τοῦ προφήτου Ἱερεμίου ὅτι περνοῦν οἱ καιροί, τό καλοκαῖρι καί ὁ χειμώνας, καί ὅμως «δέν σωθήκαμε» (Ἱερ. 8,20). Ἔτσι καί σέ μᾶς. Πέρασε ἡ δεκαετία τοῦ ᾽90, ἦρθε τό 2000, πέρασε μία δεκαπενταετία του καί ἀκόμη δέν ἔχουμε γνωρίσει καί δέν ἔχουμε γευθεῖ τόν Θεό μας, γιατί «δέν σωθήκαμε», ὅπως μᾶς εἶπε ὁ προφήτης Ἱερεμίας. Γι᾽ αὐτό, χριστιανοί μου, εἶναι ἀνάγκη τό νέο ἔτος, τό 2017 νά βάλουμε ἕνα καινούργιο πρόγραμμα καί νά φροντίζουμε νά ἐφαρμόζουμε τό πρόγραμμα αὐτό, γιά νά γίνουμε καλύτεροι σάν χριστιανοί. Καί ἄν γίνουμε καλύτεροι σάν χριστιανοί, θά γίνουμε καλύτεροι σάν ἄνθρωποι, στήν κοινωνία μας καί στίς σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Ἔτσι θά κυλάει ὄμορφα ἡ ζωή μέ τήν ὄμορφη ἀγαπητική καί καθαρή σχέση μεταξύ μας.

2. Συγκεκριμένα, νά τί θέλω νά σᾶς πῶ:
(α) Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωί, νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί νά παρακαλεῖτε τήν Παναγία νά περάσει ὡραῖα ἡ ἡμέρα, χωρίς νά κάνετε κακό στούς ἄλλους, ἀλλά οὔτε καί σεῖς νά πάθετε κακό.
(β) Στίς δουλειές σας πού πηγαίνετε θά ἀντιμετωπίζετε βέβαια δυσκολίες. Αὐτό εἶναι μία καλή εὐκαιρία, χριστιανοί μου, νά ἐξασκεῖτε τήν ὑπομονή σας, ἡ δέ ὑπομονή φτιάχνει ἕναν τέλειο ἄνθρωπο. Δέν βγαίνει τίποτε, χριστιανοί μου, μέ τά μεταξύ μας μαλώματα καί μάλιστα, ὅταν αὐτοί οἱ «μεταξύ μας» εἶναι οἱ καθημερινοί συνεργάτες μας. Καί αὐτοί καί ἐμεῖς καί ὅλοι μας ἔχουμε ἐλαττώματα. Ἄς ὑπομένουμε λοιπόν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ἄς ἀνεχόμαστε ἀλλήλους, ὅπως ὁ Θεός μακροθυμεῖ καί ἀνέχεται ἐμᾶς, παρά τά τόσα ἁμαρτήματά μας.
(γ) Κάθε μέρα, ἀδελφοί μου, κάθε μέρα, ξαναλέγω, εἶναι πολύ καλό νά διαβάζετε ἕνα κομματάκι ἀπό τό Βιβλίο τοῦ Θεοῦ, πού τό λένε «Καινή Διαθήκη». Εἶναι ἕνα καινούργιο συμβόλαιο μέ τόν Θεό αὐτό τό Βιβλίο, συμβόλαιο πού γράφτηκε μέ Αἷμα, γι᾽ αὐτό καί λέγεται «Διαθήκη». Πρέπει νά τό διαβάσουμε τό βιβλίο αὐτό. Τώρα τελευταῖα μέ τά καλά σας παιδιά τοῦ Γυμνασίου καί Λυκείου ἔστειλα σέ ὅλους σας τήν Καινή Διαθήκη, μέ τό κείμενο καί τήν μετάφρασή της, ἀπό τόν Ἀρκάδα μέγα θεολόγο, τόν πατριάρχη τῶν θεολόγων, τόν μακαριστό καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου Παναγιώτη Τρεμπέλα (κατάγεται ἀπό τήν Στεμνίτσα· εἶναι δικός μας). Σᾶς παρακαλῶ πάλι, χριστιανοί μου, νά διαβάζετε καθημερινά ἕνα κομματάκι ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐπιθυμῶ νά γίνετε σεσοφισμένοι καί ἐνσυνείδητοι χριστιανοί.
(δ) Παρατηρῶ, ἀδελφοί μου, ὅτι δέν ἀγαπᾶτε τήν ἐξομολόγηση. Ὁ πολύς λαός καί μάλιστα τά νέα τα παιδιά καί νέοι ἄνδρες καί γυναῖκες παραμένουν ἀνεξομολόγητοι. Ἡ Μητρόπολή μας ἔχει πνευματικούς. Ἐξομολογῶ καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος. Θά μοῦ δίνετε μεγάλη χαρά μέ τό νά μέ ἀπασχολεῖτε σέ μία προσωπική συνάντηση μαζί σας, γιά ἐξομολόγηση ὅμως ἡ συνάντηση αὐτή. Ἀλλά, καί ἄν, γιά λόγους πού ἐσεῖς ἔχετε, δέν θέλετε νά ἐξομολογεῖστε σέ τοπικούς πνευματικούς, οὔτε σέ ἐμένα, στήν Ἀθήνα πού πηγαίνετε ἤ στίς γείτονες ἐδῶ πόλεις, νά πᾶτε κάπου νά ἐξομολογηθεῖτε.
(ε) Βάλετε, χριστιανοί μου, μόνοι σας, σάν κανόνα τῆς ζωῆς σας, γιά σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας, νά ἐκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή. Ἰδιαίτερα τά παιδιά σας πρέπει νά ἔχουν τήν ἐμπειρία αὐτή τοῦ κυριακάτικου ἐκκλησιασμοῦ μέ τόν μπαμπά καί τήν μαμά τους. Στήν θεία Λειτουργία ζοῦμε τόν Θεό καί ὅλη τήν πίστη μας. Ἐκεῖ παίρνουμε τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, πού μᾶς εἶναι ἀναγκαία γιά τήν ζωή μας. Ἐκεῖ λέγουμε καί ψάλλουμε τό «εἴδομεν τό φῶς τό ἀληθινόν, ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον».
(στ) Εἶναι πολύ σημαντικό τό τελευταῖο αὐτό πού σᾶς γράφω τώρα, χριστιανοί μου: Νά πηγαίνετε νά κοινωνᾶτε τά Ἄχραντα Μυστήρια. Νά λαμβάνετε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μέ τήν θεία Κοινωνία. Εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ καί δέν πρέπει νά ἀποκόπτεστε ἀπό τό Τραπέζι τοῦ Θεοῦ. Τά ἀπόπαιδα ἀποκόπτονται ἀπό τό τραπέζι τοῦ πατέρα τους. Ἀλλά ἐσεῖς εἶστε παιδιά τοῦ Θεοῦ εὐλογημένα, ἁμαρτωλοί βέβαια, ὅπως καί ἐγώ, ἀλλά πού ἀγαπᾶμε ὅλοι μας τόν Θεό καί ζητᾶμε συγγνώμη γιά τά ἁμαρτήματά μας. Δέν πρέπει λοιπόν νά μένετε ἀκοινώνητοι. Πᾶτε νά ἐξομολογηθεῖτε καί μέ τήν εὐχή τοῦ πνευματικοῦ σας νά κοινωνᾶτε.
3. Σᾶς ἔδωσα, χριστιανοί μου, μέ αὐτά πού σᾶς εἶπα σήμερα ὡς ποιμενάρχης σας τήν πρώτη τοῦ ἔτους, σᾶς ἔδωσα, λέγω, ἕνα πρόγραμμα πνευματικῆς ζωῆς, πού παρακαλῶ νά ἀρχίσετε νά τό ἐφαρμόζετε τό νέο ἔτος. Ἄς εἶναι εὐλογημένος ἀπό τόν Χριστό καί τήν Παναγία ὁ χριστιανός καί ἡ χριστιανή ἐκείνη πού θά θελήσει νά κάνει ἐφαρμογή τό 2017 αὐτά πού σᾶς ἔγραψα στήν ἐφετινή μου αὐτή ἐγκύκλιο γιά τό νέο ἔτος. Ἔτσι θά ζήσουμε καλύτερες μέρες στήν ταλαίπωρη πατρίδα μας, γιατί, γιά τό κακό πού συμβαίνει σ᾽ αὐτήν, τήν εὐθύνη τήν ἔχουμε ὅλοι μας μέ τά ἁμαρτήματά μας. Καλή μετάνοια λοιπόν σέ ὅλους μας.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

3 σχόλια :

 1. Μητροπολίτης Γλυφάδας: ΕΟΡΤΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

  Ὁ Χριστός μας εἶναι τό πραγματικό Νόημα τῆς ἱστορίας, τῆς παγκόσμιας, τῆς ἐθνικῆς, ἀλλά πολύ περισσότερο τῆς προσωπικῆς.

  http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={6A685741-E0BE-4540-859A-8F6786B612B2}

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Άνοστο,άοσμο,άγευστο,άκαιρο και καθυσηχαστικό...Η εφαρμογή στην πράξη του λόγου του κ.Ιερεμία "με τις συνόδους θα ασχολούμαστε;Να κοιτάξουμε να σώσουμε τις ψυχές μας!"Για το φονικό καμία κουβέντα...Δεν μας είπε ο κ.Ιερεμίας πως κοινωνάει αυτός μα καθαρή συνείδηση όταν δεν εφαρμόζει το ευαγγέλιο το οποίο προτείνει στους πιστούς του;
  Που βρίσκει το θάρρος να προσέρχεται στο Άγιο Ποτήριο όταν φοβάται να ομολογήσει Χριστό μπροστά στον αιρετικό βαρθολομαίο;
  Βέβαια ο Κύριος το είπε: αυτά που σας λένε να τα κάνετε ...κατά τα έργα τους μην κάνετε...

  Κ.Ιερεμία συγκεκριμένα, νά τί θέλω νά σᾶς πῶ:
  (α) Ὅταν ξυπνᾶτε τό πρωί, νά λέτε τό «Πάτερ ἡμῶν» καί νά παρακαλεῖτε τήν Παναγία να σας δώσει θάρρος και τιμιότητα,φωτισμένο νου και ταπείνωση για να δείτε την πλάνη σας και την ευθύνη σας απέναντι σε τόσες ψυχές που έχετε στην δούλεψη σας....
  β) Βγαίνουν πολλά Κ.Ιερεμία μέ τά μεταξύ μας μαλώματα καί μάλιστα, ὅταν αὐτοί οἱ «μεταξύ μας» εἶναι οἱ καθημερινοί συνοδοιπόροι μας προς την Βασιλεία των ουρανών λαικοί,ιερείς,επίσκοποι,πατριάρχες,ειδικά όταν οι τσακωμοί γίνονται για θέματα πίστεως και αιρέσεως...Ας χαλάσουμε και καμιά πονηρή και αρρωστημένη καρδιά που σαν φίδι τρώει πονηρά τις καρδιές των προβάτων του Κυρίου....
  γ)Κ.Ιερεμία αυτά τα τίμια να πείτε στα αγαπητά σας παιδιά: Βάλετε, χριστιανοί μου, μόνοι σας, σάν κανόνα τῆς ζωῆς σας, γιά σᾶς καί τήν οἰκογένειά σας ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η οποία είναι πολύ κοντά όπου ο αιρετικός πατριάρχης μας θα διασκορπίσει σε όλη την Ελλάδα μας, παπικούς λύκους και ουνίτες που θα μπαίνουν στις εκκλησίες μας και θα τολμούν "να λειτουργούν" μαζί με τους δικούς μας ιερείς και δεσποτάδες και πατριάρχες...τότε παιδιά μου θα απαγορεύεται να μπαίνετε σε αυτές τις εκκλησίες να ἐκκλησιάζεστε, να εξομολογείστε, να κοινωνάτε,να ανάβετε κεράκι, να φιλάτε τις εικόνες και να τις ονομάζετε εκκλησίες...
  Αν με ρωτήσετε παιδιά μου πως θα γίνει αυτό, σας απαντώ τίμια και αντρίκια ότι κι εγώ, με την δειλία μου,την αδυναμία μου να τα βάλω με τους εχθρούς της εκκλησίας γιατί δεν αγαπώ ούτε 'σας ούτε την εκκλησία του Χριστού, έβαλα το λιθαράκι μου σ' αυτήν την κατάντια...Γιατί παιδιά μου κι εγώ και οι συνάδελφοι μου επίσκοποι και πατριάρχες πήραμε την θέση μας όχι γιατί μας επέλεξε το Άγιο Πνεύμα με την δική σας συγκατάθεση και ψήφο αλλά με άλλους τρόπους που δεν είναι επί τους παρόντος να σας πω.
  δ) Σᾶς ἔδωσα, χριστιανοί μου, μέ αὐτά πού σᾶς εἶπα σήμερα ὡς ποιμενάρχης σας τήν πρώτη τοῦ ἔτους, σᾶς ἔδωσα, λέγω,ένα παράδειγμα ειλικρινής εξομολογήσεως και ποιμαντικής ευθύνης για την κατάντια εμού και της εκκλησίας μας.Με απόλυτη τιμιότητα σας συμβουλεύω να φυλάγεστε από εμάς τους μισθωτούς ποιμένες και να χρησιμοποιείτε το αισθητήριο που είχε πάντα ο ο ορθόδοξος λαός ,ο οποίος διέβλεπε και καταδίκαζε όλες τις ανά τους αιώνας αιρέσεις όπως αυτής της παναίρεσης του οικουμενισμού....
  Υφαντής Γιώργος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!
  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΟΠΟΥ ΙΕΡΕΙΣ ΘΥΜΙΑΖΟΥΝ ΠΑΠΑΔΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΕΙΔΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΧΡΙΣΤΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΝΑ ΠΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΥΘΕΩΣ ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΑ
  ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ, ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ...
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΕΗΣΕΙΣ, ΕΝΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ; ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ; ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΧ ΑΚΜΠΑΡ; ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΠΑΙΔΙΑ; ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΄΄ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ΄΄ ΣΤΟ ΧΑΡΜΑΝΛΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΧΟΤ ΣΠΟΤ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΕΚΕΙ, ΠΟΙΟΥΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΝΝΟΟΥΝ ΟΤΑΝ ΛΕΝΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ; ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ; ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ; ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΜΑΣ; ΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΟΜΑΣΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com