Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Κατάνυξις Έκτακτο: Ο Μητροπολίτης Άνθιμος απειλεί με επιστολές τους ιερείς π.Θεόδωρο Ζήση και π. Νικόλαο Μανώλη

Πυροδοτήθηκε η επιστολή βόμβα του οικ. πατρ. Βαθολομαίου για εκκαθαρίσεις αγωνιστών κληρικών.

Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Όπως είχαμε αποκαλύψει εγκαίρως, στην τελευταία συνεδρίασή  της, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος (Δ.Ι.Σ.) είχε ρητή εντολή απευθείας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που απαιτούσε την καρατόμηση του πατρός Θεοδώρου Ζήση και των συν αυτώ.
Στη συνέχεια δημοσιεύσαμε πρώτοι την επιστολή που απέδειξε με θλιβερό τρόπο, πως ο Οικουμενικός Πατριάρχης επιχειρεί να  γίνει Καπετάν Φοβέρας και Τρομάρας για την Εκκλησία της Ελλάδος
Πιστέψαμε τότε ειλικρινά και γράψαμε οτι “κατά τα φαινόμενα η Δ.Ι.Σ. αφόπλισε την πατριαρχική βόμβα, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και τοποθέτησε το Πατριαρχικό γράμμα στο χρονοντούλαπο της  Ιστορίας”.
Σήμερα με αποκλειστικό διπλό έγγραφο φωτιά, καταγγέλουμε  το φασιστικό πρόσωπο της Εκκλησιαστικής διοίκησης. Αποκαλύπτουμε με τραγικό τρόπο, πως η βόμβα του Πατριάρχη όχι μόνο δεν απενεργοποιήθηκε αλλά απασφαλίστηκε για να εκραγεί με στόχο τον  πατέρα Θεόδωρο Ζήση και τον πατέρα Νικόλαο Μανώλη.

Πρόθυμος δήμιος, φυσικός αυτουργός και αδίστακτος εκτελεστής του πρωτοφανούς Πατριαρχικού τρομοκρατικού γράμματος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.
Αντί να αρθεί στο ύψος της Αρχιερατικής του ευθύνης, να σηκώσει στους ώμους του τον σταυρό του μαρτυρίου, να ορθοτομήσει ελέγχοντας την Πατριαρχική αυθαιρεσία και να επαινέσει τους δύο κληρικούς, για τον αταλάντευτο αγώνα τους κατά της συνοδικής νομιμοποίησης του οικουμενισμού, που επιχειρείται με τη σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης, ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, επιλέγει να εκτελέσει  το διπλό “συμβόλαιο” της μαφίας του Φαναρίου.
Εμείς τους παραδίδουμε στη συνείδηση του πιστού λαού του Θεού και τον ίδιο και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και κυρίως τον Καπετάν Φοβέρα και Τρομάρα.
Κατόπιν της αποστολής των δύο εγγράφων στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και θερμής παρακλήσεως προς δημοσίευση από μέρους των απειλουμένων κληρικών (π.Θ.Ζήση και Π.Ν.Μανώλη), δημοσιεύουμε κατά σειράν, με μορφή κειμένου, τις επιστολές του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, πρώτα προς τον π. Νικόλαο Μανώλη και έπειτα προς τον π. Θεόδωρο Ζήση, παραθέτοντας και τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα στο τέλος της ανάρτησης.

1η επιστολή

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Ι Ε Ρ Α     Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ     Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Βογατσικού 7 – 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231-229871, και τηλεομ.231-229861.-
αριθμ. πρωτ. 722.-                                        Εν Θεσσαλονίκη τη 10-12-2016.-
Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον
π. Νικόλαον Μανώλην, Εφημέριον
Ιερού Ναού αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας
της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Ενταύθα
Αιδεσιμολογιώτατε,
Έχοντες υπ’όψει, τας κατά καιρούς αλλά και προσφάτους αναφοράς σας, και τας ομιλίας σας, μέσω του διαδικτύου, εις τους ιστοτόπους katanixis.blogspot.gr και katihisis.blogspot.gr περί θεμάτων απτομένων της πνευματικής δικαιοδοσίας του Σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, ετέρων Πατριαρχείων ως επίσης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, και ότι κατά το Σάββατον 3ην Δεκεμβρίου 2016 απευθύνατε αντικανονικώς, «Ανοιχτή επιστολή προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο για το ψευδές Δελτίο Τύπου της Ιεράς Συνόδου» παραθεωρούντες με τρόπον αντικανονικόν την οικείαν σας  εκκλησιαστικήν αρχήν, και εν προκειμένω την Ιεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης, εις ην και ανήκετε κανονικώς και ουσιαστικώς ως κληρικός της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, δεδομένου δε ότι ταύτα πάντα προκαλούν την πνευματικήν σύγχυσιν και διάστασιν των συνειδήσεων των πιστών του πληρώματος της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατρικώς σας γνωρίζομεν τα κάτωθι:
Διά της υπ’ αριθμ. 2195/1001/14-5-2015 Αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μετατέθητε εις τον ιερόν Ναόν αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 196/2-4-2015 ημετέρας αιτήσεως. Η εν λόγω μετάθεσή σας ως αναφέρεται, μεταξύ των άλλων, εις την σχετικήν Συνοδικήν Απόφασιν εγένετο και «…προς αποκατάστασιν της ειρήνης εν τη ενορία Προφήτου Ηλία άνω πόλεως Θεσσαλονίκης, προς κατασίγασιν και περεταίρω αποτροπήν της δημιουργίας φατριαστικών φαινομένων, προς ανάπαυσιν του ημετέρου λογισμού εν τη ενορία ημών… αλλά και ένεκα της πατρικής και προστατευτικής μερίμνης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, μη επιθυμούντος την κίνησιν καθ΄υμών κανονικής διαδικασίας, αλλ’ επιδιώκοντος την προστασίαν της ενότητος εντός της ενορίας του προφήτου Ηλία άνω πόλεως, ως και της ιερατικής υποστάσεως υμών, ου μην αλλά και την υμετέραν πνευματικήν ανέλιξιν και ωρίμανσην».
Διά των υπ’ αριθμ. 784/20-11-2015 και 923/31-12-2015 ημετέρων εγγράφων αποσταλλέντων προς υμάς και εχόντων πλήρη σχέσιν με την εσχάτως προβαλλομένην διά του διαδικτύου συμπεριφοράν σας, σάς κατεγράψαμεν πατρικώς και κατ’ οικονομίαν τας συμβουλάς και τας παραινέσεις βάσει των οποίων είχετε και έχετε την δυνατότητα καταλλαγής και ειρηνεύσεως προς οικοδομήν των ενοριτών σας.
Διά της υπό ημερομηνίαν 13-1-2016 επιστολής σας, απευθυνόμενης προς τον οικείον Μητροπολίτην σας, εκφράζετε αδυναμίαν αντιλήψεως του ακριβούς περιεχομένου του φερομένου καθ’ υμών πειθαρχικού παραπτώματος και παρακαλείτε να σας διευκρινήσωμεν σχετικώς προς κατανόησιν και συμμόρφωσίν σας τα όσα διά των ως άνω ημετέρων εγγράφων σας γνωρίζομεν. Εις την εν λόγω επιστολήν σας δεν σάς απεστείλλαμεν σχετικήν απάντησιν κρίνοντες τούς προβληματισμούς και τούς συλλογισμούς σας ατυχείς, οι οποίοι μάλιστα καταδεικνύουν την εκ μέρους σας έλλειψιν διαθέσεως προς κατανόησιν των υφ’ ημών γραφομένων.
Αναμένοντες άχρι τούδε την τοιαύτην υφ’ υμών συμμόρφωσιν και επαναφοράν εις την κανονικήν τάξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, διαπιστούμεν, δυστυχώς, ότι συνεχώς εμφανίζεται εις τους ιστοτόπους katanixis.blogspot.gr και katihisis.blogspot.gr η ψευδεστάτη είδησις βρίθουσα ανακριβειών και συκοφαντικών αναφορών ότι «Με νέα, πρόσφατη εντολή (20-11-2015), ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, απαγορεύει εκ νέου και στην ενορία του αγίου Σπυρίδωνος να Ομιλεί ο π. Νικόλαος!!! Κρίνεται ως επικίνδυνος!!! Ο π. Νικόλαος Μανώλης, εφημέριος του ιερού βυζαντινού ναού Προφήτου Ηλιού Θεσσαλονίκης επί 26 έτη, για λόγους Πίστεως (ως γνωστόν ο π. Νικόλαος δίνει μεγάλες μάχες εναντίον της παναίρεσης του Οικουμενισμού που έχει αλώσει τα υψηλά κλιμάκια της εκκλησιαστικής ηγεσίας), από τις 21 Μαῒου 2015, μετατέθηκε αναγκαστικά, με την σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, και την απόφαση του τελευταίου, στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας. Στη νέα του ενορία ο π. Νικόλαος, παρά τις συνεχιζόμενες απειλές και τους εκφοβισμούς, συνεχίζει ακάθεκτος το αντιοικουμενιστικό και αντιαιρετικό του έργο καθώς και την εν γένει πνευματική του δραστηριότητα», ενώ εν τοις πράγμασιν καθίσταται πασιφανές ότι ομιλείτε ιδιωτικώς και δημοσίως, κηρύττετε και αρθρογραφείτε εν πλήρει ελευθερία.
Ωσαύτως, καθίσταται γνωστόν, ότι ένεκα των ομιλιών και των άρθρων σας εις το διαδίκτυον και εις τους ως άνω ιστοτόπους, προκαλείτε δυστυχώς και πάλιν την αναγραφήν ανοικείων, αναρμόστων και χυδαίων σχολίων όπως π.χ. «…να ξέρεις και τούτο όμως αν συλλειτουργήσεις μεθαύριο με τον ακατανόμαστο, θα μας απογοητεύσεις…» ή «…δεν χρειάζεσαι ιδιαίτερη ευλογία από κανέναν! Πρώτα απ’ όλα μην ξαναμνημονεύσεις τον Άνθιμο Θεσσαλονίκης. Τότε να δεις χάριν Κυρίου που θα λάβεις!».
Τέλος, εις την εν λόγω ανοικτήν επιστολήν σας διχάζετε και σκανδαλίζετε τους χριστιανούς με τα παρακάτω: «Για μας όλους τους παραδοσιακούς πιστούς, δε θα μένει, παρά η μόνη διέξοδος, η τελευταία μας δυνατότητα ευλογημένης αντίδρασης, η διακοπή του μνημοσύνου όσων ιεραρχών και πατριαρχών θα δεχτούν τις αποφάσεις της Κρήτης. Χιλιάδες κληρικοί και μοναχοί, πλήθος λαού, θα οδηγηθούμε στην αποτείχιση και τότε θα είναι πολύ αργά...».
Εν συνεχεία των ανωτέρω διαπιστούμεν εσχάτως, και δη, προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης εν Κρήτη συνελθούσης Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, την αναφοράν σας κατά τας ομιλίας σας και μάλιστα μέσω του διαδικτύου εις ενεργείας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου και εταίρων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επί τούτοις, πατρικώς σας εφιστώμεν την προσοχήν, διά τελευταίαν φοράν, όπως του λοιπού, με σεβασμόν προς την κανονικότητα και την αγιότητα της κατ’ ανατολάς Ορθοδόξου, Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και την νομιμότητα της τοπικής Διοικούσης Εκκλησίας, εις ην και ανήκετε κανονικώς, παύσητε να προβαίνητε εις σκανδαλισμόν των συνειδήσεων των πιστών και εις πρόκλησιν διά την δημιουργίαν «αποτειχίσεων», «σχισμάτων» και «ανταρσιών», δεδομένου ότι το τοιούτον τυγχάνει αντικανονικόν και εκκλησιολογικώς απαράδεκτον.
Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

2η επιστολή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι ΕΡΑ  ΜΗΤ Ρ Ο ΠΟΛΙ Σ   Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ
Βογατσικού 7 – 546 22 Θεσσαλονίκη, τηλ. 231-229871, και τηλεομ.231-229861.-
αριθμ. πρωτ. 721.-                                        Εν Θεσσαλονίκη τη 10-12-2016.-
Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον
π. Θεόδωρον Ζήσην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου
Ιερόν μετοχιακόν Ναόν αγίου Αντωνίου
Της καθ΄ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
Εντάυθα
Αιδεσιμολογιώτατε,
Δια του παρόντος ημετέρου εγγράφου και έχοντες υπόψη τας κατά καιρόν, ως και εσχάτως αναφοράς σας, μέσω του διαδικτύου, και τα ομιλίας σας εν τη αιθούση του ιερού μετοχιακού Ναού αγίου Αντωνίου της Ιεράς Μονής αγίας Θεοδώρας της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, περί θεμάτων απτομένων της πνευματική δικαιοδοσίας του Σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, ως επίσης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, και δεδομένου ότι ταύτα πάντα προκαλούν την πνευματικήν σύγχυσιν και διάστασιν των συνειδήσεων των πιστών του πληρώματος της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, πατρικώς και κανονικώς σας γνωρίζομεν τα κάτωθι:
Κατόπιν της υπο ημερομηνίαν 31-3-2008 αιτήσεώς σας, και της σχετικής και νομίμου κανονικής διαδικασίας, απελύθητε κανονικώς εκ της θέσεώς σας ως κληρικού του σεπτού Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου, προσεπιδηλούντες την γραμμήν την οποίαν θα τηρήσητε κατά την άσκησιν της ποιμαντικής σας ευθύνης, και εν συνεχεία δια του υπ’ άριθμ. Πρωτ. 84/1-4-2008 κανονικού απολυτηρίου γράμματος συμπεριελήφθητε εις τον ιερόν κλήρον της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, ως άμισθος κληρικός αυτής.
Κατόπιν παρακλήσεώς σας, σας παρεχωρήσαμεν προσωρινώς το θυσιαστήριον του ιερού μετοχιακού Ναού του αγίου Αντωνίου, ανήκοντος εις την Ιεράν Μονήν της αγίας Θεοδώρας δια να τελήτε την Θείαν Λειτουργίαν καθ’ εκάστην Κυριακήν και να ομιλήτε προς το εκκλησίασμα δια την πνευματικήν οικοδομήν αυτού και προς σωτηρίαν ψυχών.
Επίσης, διαπιστούμεν εσχάτως, και δη προ και μετά την σύγκλησιν της Μεγάλης εν Κρήτη συνελθούσης Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ως και αναγράφεται ανωτέρω, την αναφοράν σας κατά τας ομιλίας σας και μάλιστα μέσω του διαδικτύου εις ενεργείας του Οικουμενικού ημών Πατριαρχείου και ετέρων Πατριαρχείων και Ορθοδόξων Εκκλησιών, ως και της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Επί τούτοις, πατρικώς σας εφιστώμεν την προσοχήν όπως του λοιπού, με σεβασμόν προς την κανονικότητα και την αγιότητα της κατ’ ανατολάς Ορθοδόξου, Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού και την νομιμότητα της τοπικής Διοικούσης Εκκλησίας, εις ην και ανήκετε κανονικώς, παύσητε να προβαίνητε εις σκανδαλισμόν των συνειδήσεων των πιστών και εις πρόκλησιν δια την δημιουργίαν «αποτειχίσεων», «σχισμάτων» και «ανταρσιών», δεδομένου ότι το τοιούτον τυγχάνει αντικανονικόν και εκκλησιολογικώς απαράδεκτον.
Ευχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

93 σχόλια :

 1. Μήπως ξέρετε πού θα λειτουργήσει ο Άνθιμος την Κυριακή, για να μαζευτούμε καμιά κατοσταριά ατομα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλό είναι να του παραπονεθούμε και να του ζητήσουμε να αφήσει τις απειλές και τις εκφοβίσεις... Πάντως το πρόγραμμα της ιστοσελίδας της μητρόπολης νομίζω πως δε λέει κάτι σχετικά με το ερώτημα που έθεσα ποιο πάνω... Αν κανείς γνωρίζει ας το γράψει εδώ, είναι καλό να μας ακούσει ο κ. Άνθιμος, να μας δει και να καταλάβει πόσο μας πληγώνει τα τελευταία χρόνια.

   Διαγραφή
  2. ΣΤΟ ΣΑΙΤ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΑ ΤΟ ΜΑΘΕΤΕ

   Διαγραφή
  3. Ποτέ δε μας ακουσε

   Διαγραφή
  4. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΦΩΤΙΟ ΣΤΟ ΠΩΣΕΙΔΩΝΙΟ

   Διαγραφή
  5. Στις μέρες μας, και μεις ο λαός, έχουμε υποχρέωση να αγωνιστούμε υπέρ της Ορθοδοξίαs...

   Διαγραφή
 2. Λόγω ηλικίας, με το ενάμιση πόδι στον τάφο, να σκεφτεί πως επιτρέπει να έρθει στην Ορθοδοξία η νέα εκκλησιολογία της ψευδοσυνόδου της Κρήτης και να κλάψει για την μεγάλη αυτήν αμαρτία αντί να βαρύνει τη ψυχή του με τις διώξεις των δυο αυτών αγωνιστών παραδοσιακών ιερέων που κοσμούν την μητρόπολή που.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Άγιος Παίσιος Αγιορείτης:
  "Μετά λύπης μου, από όσους φιλενωτικούς έχω γνω­ρίσει, δεν είδα να έχουν ούτε ψίχα πνευματική ούτε φλοιό. Ξέρουν, όμως, να ομιλούν για αγάπη και ενότη­τα, ενώ οι ίδιοι δεν είναι ενωμένοι με τον Θεόν, διότι δεν Τον έχουν αγαπήσει"
  και
  "Επίσης, ας γνωρίσωμεν καλά ότι η Ορθόδοξος Εκ­κλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ίεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί."

  Μα καλά, τί λόγια είναι αυτά; Πως εκστομεί τέτοια σκανδαλώδει λόγια ένας Άγιος; Πως εκφράζεται έτσι εναντίων Πατριαρχών και φιλενωτικών ιερωμένων;
  Και αντί να καθαιρεθεί έγινε και Άγιος;

  Ποιος άραγε σκανδαλίζει; ο Άγιος Παίσιος που τα αναφέρει ή αυτοί που λενε, για παράδειγμα, ότι η Εκκλησία έχει έλλειψη;

  Χαράλαμπος εκ Θεσσαλονίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σεβασμιώτατε κ. Ανθιμε δεν ντρέπεστε; Ακόμη και σε τέτοια ηλικία δεν έχετε σταματήσει να διώκεται τον π. Νικόλαο και άλλους αγωνιστές ιερείς όπως τον π. Θεόδωρο Ζήση οι οποίοι μάχονται υπέρ της πίστεώς μας.
  Εύχομαι κ. Ανθιμε να μετανοήσετε πρωτού να είναι αργά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κάτω τα χέρια από τους δύο παραδοσιακούς ιερείς , τους ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΑΣΙ.Αν διώκονται αυτή τη στιγμή, είναι μακάριοι! Αλοίμονο στους νεοπατερικούς οικουμενιστές!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ό,τι δεν τόλμησε η Σύνοδος, το τολμά ο Ανθιμος Θεσσαλονίκης. "Μωραίνει ο Θεός ον βούλεται. ..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μα δε γνωρίζει ο Σεβασμιότατος Θεσσαλονίκης ότι πρέπει να πειθαρχεί στο Θεό και όχι στο Βαρθολομαίο που παραβιάζει τους Ιερούς Κανόνες και εισάγει καινοφανή εκκλησιολογια;
  Άλλωστε ,Σεβασμιώτατε, τι άλλο περιμένετε από δω και πέρα από την καλή μαρτυρία την επί του φοβερού βήματος του Θεού;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ἀντιγράφω ἀπό προχθεσινό κείμενόν μας: «Ὁ Μητροπολίτης Θε/νίκης κ. Ἄνθιμος μετά τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἐνεργῶσι κάπως θρασύδειλα καί ἐν πανουργείᾳ χιλίων Κληρικάντηδων Κερκοπιθήκων ἵνα καθαιρεθῶσι οἱ Κληρικοί τοῦ πρώτου, π.χ. τόν παπαΘόδωρον Ζήσην καί τόν παπαΝικόλαον Μανώλη, καί ἐπιτέθην μέχρι καί στήν ἰδικήν μας «Δαβιδικήν σφενδόνη», ὅπως μᾶς ἐξοντώση κυρίως ψυχολογικά. Πρόκειται διά στυγνή Νεοφαναριώτικην φατριά, κλειστόν κύκλωμα συνεργάζονται μετά τινῶν ἰσχυρῶν Μασσώνων, ὅπερ συστηματικῶς τήν ὁποῖαν καί ἀποκαλύπτουμεν. Να γνωρίζεται, ὅτι ἄν τυχόν καθαιρεθῶσι οἱ πιό πάνω Κληρικοί, κύριος πρωταἴτιος θά εἶναι ὁ τριεμοιχεπιβάτης Σεβασμιώτατος κ. Ἄνθιμος.»

  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_49.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Από τον Άννα στον Κα'ι'άφα.Αμφότεροι βαρύνονται.
  Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές ιερείς κατά της σύγχρονης παναίρεσης του οικουμενισμού! !! Οι πιστοί γνωρίζουν πολύ καλά πως ο Πατριάρχης υπηρετεί ξένα κέντρα που πολεμούν την Ορθοδοξια κ α ι την Ελλάδα.Το Κολυμπάρι θα γίνει το "Βατερλώ" του ιδίου και των συν αυτώ.
  Χιλιάδες πιστών είμαστε στο πλευρό των αγωνιστών ιερέων που είναι παλικάρια της πίστης !!! Ο Μητροπολίτης Άνθιμος ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου.Δεν μπορεί να ανακοψει την οργή των πιστών για τις κακοήθειες της Συνοδου της Κρήτης, τιμωρώντας τους πνευματικούς μας δασκάλους.Ντροπή !!! για τις απειλές.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μόνο επαίνους έπρεπε να στειλει στους αγωνιστές ιερείς π.Θεοδωρο Ζήση και π. Νικόλαο Μανώλη ή Ι.Μ. Θσσαλονίκης που δε φέρνουν σύγχυση αλλά ενημερώνουν και καταρτίζουν προς σωτηρία ψυχής τον πιστό λαό του Θεού
  ΒΒ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δε μας είπε ο κ. Άνθιμος τελικά ήρθε ειρήνη στην ενορία του προφήτη Ηλία; Ο κόσμος το χει τύμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. κ. Βαρθολομαίε και κ. Ιερώνυμε Λιάπη, κ.¨Άνθιμε, με τη κουστωδία σας στη συνείδηση του Ορθοδόξου πληρώματος της Εκκλησίας είστε καθηρημένοι, αφορισμένοι και Ανάξιοι για τις αιρέσεις που εισηγάγατε στην πίστη μας.
  Δεν μας πτοούν οι κατάπτυστες απειλές σας.
  Ο Λαός θα προασπιστή τους Αγωνιστές του κληρικούς και Λαϊκούς ιδιαιτέρως δε τον π. Θεόδωρο Ζήση τον π. Παϊσιο και τον π. Νικόλαο Μανώλη και όλους που θα διωχθούν. Αν τολμήσετε να τους πειράξετε θα ανάψετε καλή φωτιά, θυμηθείτε τους Θεολογικούς της Λαρίσης....
  Ο πιστός Λαός θα γίνει άγρυπνος φρουρός και με την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ θΑ ΝΙΚΗΣΗ!
  Διάκος Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. "πατρικώς";;; ας γελάσω... Τέτοιο πατέρα _ τέρας είχαν πολλοί άγιοι Μάρτυρες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πατέρες μαζί σας,τον δρόμο τον ξέρουμε.
  Θλίψη και πόνο προκαλεί η όλη κατάσταση!Δυστυχώς,οι ποιμένες έπεσαν θύματα του αρχέκακου όφεως. Ας ευχηθούμε ο δικαιοκρίτης Θεός να τους φωτίσει έστω και την τελευταία στιγμή,διότι δεν ξέρουν τι κάνουν.Ας τους ευχαριστήσουμε ακόμα ακόμα, γιατί είναι η αιτία που εμείς θα ομολογήσουμε ΧΡΙΣΤΟ,ΑΥΤΟΝ που οι ίδιοι με τις πράξεις τους πρόδωσαν.
  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Δυστυχῶς, πρωτοῦ καλά-καλά στεγνώσει τό μελάνι τοῦ προτελευταίου  ἀντιῤῥητικοῦ κειμένου μας (10 Δεκεμβρίου 2016) κατά τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου μέ τίτλον «Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ» τά τελευταία ἐπίσημα ἀπειλητικά γράμματα τά διεμοίρασεν ὁ τρισμοιχεπιβάτης τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, ἕνα ἀκόμη θλιβερόν φερέφωνον τῶν Οἰκουμενιστικῶν ἐνεργειῶν τοῦ αἱρετικοῦ πατριάρχη μας.

  Ἀμφότεροι οἱ Νέοι Ὁμολογητές τῆς καρδιᾶς μας καί Πρωτοπρεσβυτέροι τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, δυστυχῶς, ὡς ἀναμενόμενον λοιδωρούνται καί κατηγορούνται (πῶς ἐξάλλου θα καθαιρεθῶσι ἄνετα, δύο πολύτιμοι Κληρικοί καί Πρωτοπρεσβύτεροι, ἄν δέν ὑφίστατο καί κάποιο λογικοφανές κατηγορητήριον;), ΑΝΑΠΟΔΕΙΚΤΑ καί ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΑ βέβαια, ἀπό τήν ἐν λόγῳ Μητροπολιτικήν Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν τους πού μνημονεύει ἀντιΚανονικά τόν Αἱρεσιάρχην τοῦ «Ὀρθόδοξου Οἰκουμενισμοῦ» πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίον, ὅτι ἄκουσον-ἄκουσον ἀσχολήθησαν μέ ζητήματα πού ἄπτονται τῆς δῆθεν ΑΠΟΛΥΤΗΣ «πνευματικῆς δικαιοδοσίας» τοῦ μή Σεπτοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Θρόνου τῆς Βασιλεύουσας.

  Ποιά εἶναι ἡ περίφημη πνευματική δικαιοδοσία τοῦ Φαναρίου;

  Ὁ διάχυτος ἐωσφορικός «Πνευματικός Οἰκουμενισμός»; Προφανῶς περί τούτου ἀκριβῶς πρόκειται. Τί εἶναι ὅμως ὁ «πνευματικός οἰκουμενισμός»;

  Τοῦτο τό Φαναριώτικον «πνευματικόν» ἀκαδημαϊκόν μάθημα, τό διδασκώμεθα καλά, ὡς ἀνυποψίαστα μαθητούδια καί μελλοντικοί φερέλπιδες, ἐξάπαντος νεοΦαναριῶτες δικηγορίσκοι, δηλ. ἐκκολαπτῶμενα πειθήνια ὄργανα τοῦ Πατριαρχείου· ὅμως πρέπει νά γίνει τοῖς πᾶσι κατανοητόν ἤ ἔστω εὐκολο-χώνευτον, ὅτι τοῦτη ἡ σατανική παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι πολύ σοβαρά καί «ἀμετάκλητη δέσμευσις» καθῶς σημειώνουν με ἔμφαση διάφοροι Οἰκουμενιστές Καθηγητές μας στά οἰκουμενιστικά τους ἐγχειρίδια.

  Ὁ «Πευματικός Οἰκουμενισμός» εἶναι: θανατηφόρον ὑδροκυάνειον καί τοξικόν δηλητήριον, «θεολογικά ναρκωτικά»,  ἤ ἄν θέλετε ΝΟΘΟΝ καί ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΟΝ ὑβριδικόν παιδίον τινάς τερατογενέσεως, καρπός ὑπό τινός τοῦ κακόμοιρου βιαστοῦ-ἐπιβήτωρος τοῦ Βατικάνειου «Ρωμαιοκαθολικισμοῦ» πού ἐσύναψεν μοιχικήν «διαχριστιανικήν» σχέσιν μετά τοῦ ἑκάστοτε Οἰκουμενι(στι)κοῦ Πατριάρχου. Ὑφίστατο ὅμως καί τινά ἰσχυρόν «ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ» γιά ὅσους ἐπιθυμῶσι τήν πνευματικήν ἀσφάλειάν τους.


  Δηλαδή, ὁ Πατρολόγος Καθηγητής παπαΘόδωρος Ζήσης μετά τοῦ παπαΝικόλαου Μανώλη, ἀποκαλύπτωσιν: εὐθυτενῶς, ὁμολογιακῶς, ποιμαντικῶς, ἀληθῶς, κανονικῶς, πνευματικῶς, πράγματα πού ἐμπίπτωσι δηλ. στά Ποιμαντικά, Κανονικά και Ἐκκλησιολογικά τους καθήκοντα, τόν πανοῦργον καί σατανικόν «Πνευματικόν Οἰκουμενισμόν» τῶν Νεοφαναριωτῶν, καί ἐκείνοι οἱ δείλαιοι, λυσάξασι ἀπό αἱμοδιψήν οἶστρον χιλίων Βρυκολάκων γιά νά τούς καθαιρέσωσι.

  Ὁμιλοῦμεν διά καθαρά προμελετημένην, παντελῶς ἄδικον καί ἀντιΚανονικήν καθαίρεσιν-ἐκδίκησιν ὑπό τῆς Ζηζιουλέϊκης νοσηρῆς φατριᾶς.

  Καθαιρέστε τους λοιπόν γιά νά ἡσυχάσει δῆθεν ἡ ψυχούλα σας, ἵνα φορτώσετε ΔΥΟ ἀκόμη ἀναμένα κάρβουνα στά κεφάλια σας. ΑΝΑΞΙΟΙ!

  Κοντολογίς, πρόκειται... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_16.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΣ

  "Εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν".

  Φτάσαμε στο σημεῖο να αποτελεί κριτήριο εγγυρότητας
  η δίωξη ή έστω η απειλή δίωξης από Μητροπολίτη.

  Κίτρινη κάρτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δυστυχώς ο Παναγιότατος Θεσσαλονίκης , όπως και πολλοί άλλοι ανήκουν στην κατηγορία των ανθρώπων και δει Ιεραρχών ,που αντί να ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας τον φιμώνουν. Δεν αντιλαμβάνεται ο Παναγιότατος και οι ψιθυριστές αυλικοί του, ότι πρόκειται για μια κινδυνεύουσα Εκκλησία ;Τρέμει για την καρεκλίτσα του και κλίνει τον αυχένα στις εντολές του αιρετικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, αντι να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Έχει αναλογιστεί άραγε την υστεροφημία του; έχει αναρωτηθεί πόσο σκανδαλίζει ο ίδιο το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας (και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης) ,διώκοντας τους Ορθοδοξότερους φαεινούς αστέρες της Θεσσαλονίκης; Φυσικά και όχι, για να γράφει απειλητικές επιστολές , αλλά όλοι είμαστε έτοιμοι για νέους αγώνες απέναντι στον ανέσχιντο οικουμενιστή Δεσπότη Θεσσαλονίκης. Πατέρες μαζί σας! Στώμεν καλώς! Γαλατάς Χρήστος Θεολόγος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Συγγνώμη, αλλά δεν καταλαβαίνω ότι αφού η απόφαση για την καθαίρεσή τους είναι προειλημμένη γιατί δεν διακόπτουν πρώτοι την επικοινωνία (μνημόνευση); Εκτός κι αν η στρατηγική είναι "μένουμε μέχρι αυτός να μας διώξει" ίσως για να εκτεθεί περισσότερο. Μα το πράγμα φωνάζει ότι συνταυτίζεται με τους Ουνίτες του Φαναρίου, άρα ήδη αιρετικός και κατά τους Ιερούς Κανόνες δυνάμει καθηρημένος. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε μαζί τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Έλεος Μακαριώτατε!!!!!Αντί να τους επαινείτε που διαφυλάττουν τα Άγια και τα Όσια της Πίστεώς μας και να τους καμαρώνετε που ορθοτομούν τον Λόγο του Θεού και της Ορθοδοξίας,τους κυνηγάτε μετά μανίας να σιωπήσουν;Γιατί;Επειδή υπερασπίζονται με σθένος και παρρησία το ''ο παπισμός είναι αίρεση και ο Οικουμενισμός παναίρεση'';;;Επειδή ο Πατριάρχης φυλιέται και αγκαλιάζεται και συνλειτουργεί με αιρετικούς και αλλοθρησκους σημαίνει ότι ο λαός και ο κλήρος πρέπει να το δεχτούν;Ευτυχώς έχει μείνει προζύμι από κληρικούς που κρατάει ψηλά το άρμα της Ορθοδοξίας.Εμείς σαν λαός είμαστε ιδιαιτέρως υπερήφανοι που στην Αγιοτόκο Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοιους καθαρούς και γνήσιους αγωνιστές κατά των αιρέσεων.Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και ο Άγιος Δημήτριος είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γνήσιο και ανόθευτο Ορθόδοξο φρόνημα αυτών των κληρικών και μακάρι να τους μοιάξετε κι εσείς οι υπόλοιποι που το μόνο που σας νοιάζει είναι να είστε αρεστοί στο Πατριαρχείο και στον κόσμο.Όλοι εμείς που στηρίζουμε Τον Πάτερ Νικόλαο και τον Πατέρα Θεόδωρο θέλουμε να είμαστε αρεστοί στον Θεό και ας το πληρώνουμε ακριβά αυτό το τίμημα ποικολοτρόπως.Φύγετε Δέσποτά μου από αυτήν την παγίδα που σας στήνει ο Πατριάρχης πριν είναι αργά για την ψυχή σας και στηρίξτε αυτούς τους κληρικούς για να μείνετε στην συνείδηση του κόσμου ως ένας νέος Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς και αυτό θα σας οδηγήσει κατευθείαν στην αγκαλιά του Θεού.ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ο αγώνας του συνειδητού πιστού Ορθόδοξου λαού, εναντίον του δαιμονοκίνητου Οικουμενισμού, θα είναι ανένδοτος και ανυποχώρητος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Πώς γίνεται να θυμούνται οι παναγιώτατοι και οι σεβασμιώτατοι τους ιερούς κανόνες όποτε τους βολεύει και να βαφτίζουν αντικανονικό ότι τους ενοχλεί; Μας περνάνε για άβουλα όντα; Δόξα τω Θεώ ξέρουμε να διαβάζουμε και μελετάμε αγίους πατέρες. Ποιός είναι αντικανονικός λοιπόν; Ο π. Νικόλαος, ο π. Θεόδωρος, οι άγιοι πατέρες ή ο φιλοπαπικός πατριάρχης και οι συν αυτώ; Είναι ντροπή για τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης αυτές οι επιστολές.
  Αναστασία Νικολάου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Ντροπή για την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.
  Προτείνω στον πιστό λαό της Θεσσαλονίκης να μη ξαναπατήσει στον μητροπολιτικό ναό, αφού ο δεσπότης τους αγνοεί πρώτον απ' όλους τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά και όλους τους αντιπαπικούς αγίους.
  Προτείνω σε όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς να αντιδράσουν σε αυτή τη δικτατορική τακτική. Ήρθε ο καιρός των νέων διωγμών των χριστιανών. Αυτή είναι η αρχή. Κρατηθείτε από αγίους πνευματικούς γιατί οι οικουμενιστές όπως βλέπουμε απαιτούν να ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε για την πίστη μας.
  Είμαστε μαζί σας σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία με σκοπό την αντίδραση του πιστού λαού στην απαράδεκτη αντιμετώπιση των δύο άξιων ιερέων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης.
  Όσο για τις επιστολές του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, δεν έχω λόγια. Χωρίς επιχειρήματα και μακριά από την ορθοδοξία μας. Τα παιδιά μου που είναι μαθητές λυκείου γελούν με αυτά που διαβάζουν. Αυτές τις κρίσιμες ώρες για τη Μία Αγία Εκκλησία μας, το πρόβλημα του Επισκόπου Θεσσαλονίκης δεν είναι να διαφυλάξει την Ορθοδοξία ανόθευτη, αλλά α) μη θιχτεί η εικόνα (το ίματζ) του οικουμενιστή πατριάρχη και β) τα σχόλια που έγραψε σε δημοσιευμένο άρθρο ένας πιστός λαϊκός. Κι εμείς περιμένουμε, αυτός ο Επίσκοπος να στηρίξει την Ορθοδοξία, να πολεμήσει τις αιρέσεις και να εμπνεύσει το ποίμνιό του, να το ενισχύει πνευματικά και να αντέξει στα δύσκολα που έρχονται. Για γέλια και για κλάμματα η κατάστασή του. Λυπάμαι.
  Άννα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Δυστυχώς ο Μητροπολίτης Άνθιμος δεν ξέρει ποιό είναι το συμφέρον του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Όσους μας "πληροφορεί" η Χάρις του Κυρίου αισθανόμαστε ηρεμία , σταθερότητα, ανάπαυση , είμαστε "καλυμμένοι" όπως λέει ο γερωνΑγάθωνας παρά τις απειλές,τις επιστολές και τις διώξεις του π.Νικολάου..Πόσο μάλλον ο ίδιος που ζει από δω τον Παράδεισο για όλα αυτά..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. πατερες μαζι σας,.Ντροπη και αισχος να διωκωνται οι υπρασπιστες της ορθοδοξιας,κυριε Ανθιμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Απίστευτο!!! Αντί να μετανοήσει, να τους ζητήσει συγνώμη και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, γράφει ακόμα απειλητικά γράμματα. Τί ακριβώς κάνουν λάθος σεβασμιώτατε αυτοί οι ιερείς; Εσείς κάνετε λάθος που δεν βλέπετε την αλήθεια. Τέτοια γράμματα έπρεπε προ καιρού να στείλει στον οικουμενικό πατριάρχη. Εκείνος κινείται αντικανονικώς και εκκλησιαστικώς απαράδεκτα. Κάνετε μεγάλο λάθος και εκτός από εμάς που όπως αποδεικνύεται δεν σας ενδιαφέρει η κρίση μας, να γνωρίζετε ότι θα σας κρίνει ο Δίκαιος Κριτής. Εκεί δεν περνάνε τέτοιες δικαιολογίες.
  Γιώργος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Ζούμε στην εποχή της ΄΄ ελευθερίας΄΄ , αυτή η ελευθερία απαγορεύει να ακούγεται η αλήθεια. Τι κακό έχουν τα κηρύγματα του π. Νικολάου; Προφανώς δεν έχουν παρευρεθεί οι επικριτές του ούτε σε ένα από αυτά , καθώς δεν εκφράζει ΠΟΤΕ προσωπικές του απόψεις, παραθέτει πάντα αποσπάσματα λόγων Αγίων Πατέρων σε θέματα πίστης και ορθοδοξίας. Εκτός αν έχουν καταργηθεί οι Άγιοι Πατέρες και δεν το ξέρουμε! Έλεος πια , τέτοια λογοκρισία και φίμωση ούτε σε μέρες που χαρακτηρίζονται ως ΄΄ μαύρες΄΄ δεν είχαμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Τελικά, ποίος "ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας" αυτός που συνεχώς απειλεί Ιεροκανονικώς (;) ή αυτοί που με αποδείξεις (και κάτω από πιέσεις) μιλάνε την αλήθεια;
  Τέτοια κατάπτωσις;
  ΤΡ. ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Εγω ενα ξερω πως αν δεν ηταν ο π.Ζησης και ο π.Νικολαος δεν θα ειχα ιδεα περι Οικουμενισμου..το μονο που καταφερνετε Δεσποτα&λοιποι ιερεις της Μητροπολης Θεσσαλονικης ειναι να απακαλυπτετε το αληθινο σας προσωπο&σκοπο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Σεβασμιώτατε κε Άνθιμε, ευλογείτε! Το 1974 ζώντος του προκατόχου σας, μακαριστού Κωνσταντίου, ηρωικής μορφής της Καβάλας, των Καλαβρύτων και της Αλεξανδρουπόλεως σπεύσατε και καταλάβατε όλως αντικανονικώς το θρόνο του αγίου εκείνου ανδρός. Μετά πολλά έτη εγκαταλείψατε την ακριτική Αλεξανδρούπολη και διά μεταθεσεως (είναι γνωστά τα φρικτά επιτίμια που προβλέποιν οι σχετικοί ιεροί κανόνες) περιεπτύχθητε την πάγκαλον νυμφην του Θερμαικού, ίνα μνησθώμεν του μακαριστού Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου που χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη φράση εξ αφορμής άλλης, ομοειδούς περιπτώσεως.
  Εν συνεχεία κινήσατε τη διαδικασία του διωγμού εις βάρος του ομολογητού και αγωνιστού κληρικού π.Νικολάου Μανώλη.
  Κατά την τελευταία συνέλευση της Ιεραρχίς ρεπορτάζ σας φέρει, ομού μετά του μητροπολίτου Περσιτερίου, όχι μόνο να υπεραμύνεσθε της ψευδοσυνόδου του Κολυμπαρίου αλλά και να ζητείτε από τον αρχιεπίσκοπο να μην επιτραπεί εν συνόδω σχετική συζήτηση!!! Δεν είδαμε να προβήκατε σε κάποια διάψευση του εν λόγω ρεπορτάζ.
  Και εσχάτως υποπέσατε στο ολίσθημα να απευθύνεται την απαράδεκτη αυτή επιστολή σε δύο εκλεκτούς, ομολογητές και αγωνσιτές ιερείς.
  Κατόπιν όλων αυτών, δεν νομίζετε ότι προκαλείτε το Θεό; Δεν σκέπτεσθε λιγάκι ότι είσθε προβεβηκώς τη ηλικία; Σύνετε σεβασμιώτατε! Σύνετε και πάψτε να προκαλείτε άλλο Θεό και πιστό κλήρο και λαό! Ανακρούσατε πρύμνα σεβασμιωτατε!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαύρη η ώρα και η στιγμή που ήρθε στη Θεσσαλονίκη μας. Παντού χώθηκε, παντού έκανε ζημιά. Έως και στην εκλογή του Φιλότουρκου και μισέλληνα Μπουτάρη βοήθησε.

   Διαγραφή
 31. Εντύπωση προκαλεί! Ο κ. Άνθιμος κατηγορεί μεταξύ άλλων τον π.Νικόλαο ότι με
  τα άρθρα και τις ομιλίες του στα συγκεκριμένα ιστολόγια προκαλεί την αναγραφή ανοίκειων; ανάρμοστων;χυδαίων;κ.λ.π.σχολίων π.χ.....αν όμως συλλειτουργήσεις με τον ακατονόμαστο θα μας απογοήτεύσεις....Δεν καταλαβαίνω,στο ακατονόμαστο αναφέρονται οι ως άνω χαρακτηρισμοί; Aν ναι, τότε θα πρέπει ν'αναρωτηθεί ο κ. Άνθιμος, αν αυτά που λέει ή κανει οδηγούν κάποιους στο να μην θέλουν ούτε με το όνομα μα ούτε και με την ιδιότητα του να τον αποκαλέσουν όταν αναφέρονται σ' αυτόν.
  Φτηνές προφάσεις πού τελικά δεν πείθουν.Αν ως τόσο πιστεύει ότι οι εν λόγω πατέρες και όχι μόνο, με ψεύδη και παρερμηνείες παραπλανούν τους πιστούς και δημιουργούν πρόβλημα εντός της εκκλησίας, ας τους καλέσει σε δημόσια συζήτηση και ας αποδείξει ότι έτσι είναι όπως τα λέει,διαφορετικά ας τους αφήσει ήσυχους να οδηγούν αυτοί το ποίμνιο καθώς οι εντεταλμένοι ποιμένες αποδείχτηκαν ανίκανοι.
  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Μήν μασάς πάτερ μου!! Ημασταν, είμαστε και θα είμαστε πάντα δίπλα σου!! Τί προθυμία να υπακούσει ό Παναγ(ρ)ιώτατος στον Παναγ(ρ)ιώτατο του Φαναρίου!Κάτι μου λέει πως όλα ήταν συμφωνημένα μεταξύ τους εδώ και καιρό. Πρέπει όλοι μαζί να στείλουμε επιστολή στην Δ.Ι.Σ. και να ζητήσουμε την προστασία των δύο αξίων κληρικών μας.Ο Ανθιμος ουσιαστικά ενεργεί ώς κράτος έν κράτει, γράφοντας στά παλιά του τά παπούτσια τήν αγνόηση της Δ.Ι.Σ. στις απειλές του Βαρθολομαίου.Μία απορία έχω κ.Ανθιμε:Δεν κοιτάτε να σώσετε τήν ψυχή σας που έχετε τά μαύρα σας τά χάλια από πλευράς υγείας;;; Τόση κακία πιά;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Οποιος λεει την αληθεια εχει τον Θεο βοηθεια,ουτε εσεις ουτε ο π.Ζησης εχετε να φοβηθειτε καποιον/κατι,το μισος που τους συνενωνει για εσας ειναι στεφανι,καλη συνεχεια του αγωνα ευχομαι και να ειστε σιγουροι πως θα μας βρουν και εμας μπροστα τους...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Λυπούμαι που δέν κατοικώ στήν Θεσσαλονίκη...Αναρωτιέμαι, δέν μπορεί νά βρεθή ένας, ΕΝΑΣ, πραγματικός Ορθόδοξος Χριστιανός καί τήν ώρα που ομιλεί ο Άνθιμος νά υψώση τήν φωνή του καί νά φωνάξη "ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ!";

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Λιάκο θα πρέπει η θεσσαλονίκη νά γίνει δεύτερη Λάρισα Ο άγιος γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος στόν βροντο δέν έκανε ό,τι έκανε Έδωσε ένα σύνθημα για αντίσταση !

   Διαγραφή
 35. Τι να πούμε και τι να πρωτοσχολιάσουμε;!Ο μ. Άνθιμος μάχεται τόσα χρόνια για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων και τα εθνικά θέματα.. Την Άλωση της Πίστης δεν την βλέπει;;
  Σε τι έχει άδικο ο π.Θ.Ζήσης ή ο π. Ν.Μανώλης;; Που είναι το λάθος ή έστω η υπερβολή σε όσα λένε;;
  Τα τελευταία 100 χρόνια επιβάλλονται (με αυταρχικό τρόπο), μονομερείς ενέργειες Πατριαρχών και άλλων "υψηλά ιστάμενων" στην εκκλησιαστική Ιεραρχία, συνεχείς προσεγγίσεις αιρετικών, παραβάσεις Ι.Κ. κ.α. με αποκορύφωμα την σύνοδο στην οποία υπήρξαν τόσες μεθοδεύσεις.. επιβλήθηκε ως ανώτερος αριθμός συμμετεχόντων 25 επίσκοποι από κάθε αυτοκέφαλη εκκλησία, με αποτέλεσμα από 800 συνολικά επισκόπους να πάρουν μέρος μόνο 162.Αυτό λέγεται συνοδική διαδικασία;
  Και εκτός του ότι πολλές εκκλησίες δεν δέχτηκαν την συμμετοχή όπως Ρωσίας, Γεωργίας, Βουλγαρίας κ.α., ακόμα και από τους συμμετέχοντες πολλοί δεν υπέγραψαν όπως οι 17 από τους 25 Σέρβους.Kαι φτάσαμε να δούμε ακόμα και δικτατορική και απαξιωτική υποκατάσταση υπογραφών όσων αρνήθηκαν, από τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου.

  Στην σύγκληση της Ιεραρχίας της Ελλαδικής Εκκλησίας για να δεχτεί ή να απορρίψει τα κείμενα της συνόδου, (όπου προηγήθηκε η γνωστή επιστολή του Πατριάρχη) είχαμε την εισήγηση του μ.Σερρών που εκθείαζε τη σύνοδο και "δημιούργησε το ανάλογο κλίμα".
  Οι αντιδράσεις κυρίως από τον μ.Ναυπάκτου (ΤΟΝ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ!), αγνοήθηκαν και καταπολεμήθηκαν.
  Και στο τέλος, ενώ τους είπε να μην φύγει κανείς αν δεν αναγνωσθεί το Ανακοινωθέν προς τον λαό, δυστυχώς τελείωσαν την συνεδρίαση, αφήνοντας (σε ποιούς;) στους μ. Δημητριάδος, Σύρου, και Μεσσηνίας (που πιστεύει στη θεωρία της "διηρημένης εκκλησίας), να συντάξουν το γνωστό ΨΕΥΔΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ περί ομοφωνίας στη σύνοδο και έγκριση των προτάσεων του μ.Σερρών.
  Έτσι η εικόνα που έμεινε ήταν η Εισήγηση του μ.Σερρών και ευτυχώς που βγήκε ο μ. Κυθήρων και διέψευσε το Ανακοινωθέν.
  Όλα αυτά δεν ενόχλησαν τον μ. Άνθιμο;;Γράφει στην επιστολή για "Μία Αγία.. Εκκλησίας"
  Aυτή η έννοια, υπάρχει ή δεν υπάρχει;;
  Tι έγινε στη σύνοδο;;Δεν "εξαφανίστηκε" ουσιαστικά η λέξη αίρεση;;Υπάρχει κάτι χειρότερο από αυτό και για τους Ορθόδοξους αλλά και για τους ετερόδοξους-αιρετικούς για τους οποίους θα θεωρείται πλέον περιττό να ψάξουν την Αλήθεια;;
  Το Άγιο Πνεύμα ως το Πνεύμα της Αληθείας δεν οδήγησε όλους τους Αγίους Πατέρες να διατυπώσουν ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ τα Δόγματα ;;Δεν είπε ο Κύριος να μην αλλάξουμε ούτε ένα γιώτα ούτε μία κεραία;;Όσοι τα έχουν αλλάξει δεν είναι αιρετικοί;; Γιατί δεν το λέμε;;

  Να ξέρουν οι Ιεράρχες ότι Η ΛΕΞΗ ΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΣΩΣΕ ΠΟΛΥ ΚΟΣΜΟ!
  Με πολύ θλίψη για όσα συμβαίνουν τους το λέμε.
  Όσοι είμαστε στην επόμενη γενιά από τη δική τους, και μεγαλώσαμε μέσα στο άθεο κλίμα των τελευταίων δεκαετιών που κατέκλυσε την Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση.. όσοι δεν είχαν πνευματικά εφόδια στα πρώτα βήματα στην Πίστη.. τους έσωσε από την προσέγγιση και τον προσηλυτισμό των αιρετικών Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΑΙΡΕΣΗ, παρόλο που δεν είχαν ακόμα την επάρκεια να ξεχωρίσουν την αλήθεια.Είναι ο ίδιος φόβος που προκαλείται με τη λέξη "ναρκωτικά" που μας έλεγαν οι γονείς μας και έτσι προφυλαχθήκαμε στα μαθητικά μας χρόνια.

  Είναι ΕΓΚΛΗΜΑ ο "αποχαρακτηρισμός" της έννοιας "αίρεση".
  Αυτή τη στιγμή μεταλλάσσεται συνολικά η Πίστη..
  Η θεολογική γλώσσα και το θεολογικό περιεχόμενο όσων ακούμε κοντεύει να καταντήσει κοινωνιολογία.. ανθρωπολογία.. οικολογία.. "πολιτική" διπλωματία..
  Ο σύνδεσμος της "ενότητας του Αγίου Πνεύματος" με την αλήθεια, για τον οποίο μας μιλάει ο Απ.Παύλος, χάνεται για χάρη των "καλών δημόσιων σχέσεων"..
  Ποιο είναι τελικά το ζητούμενο; Mια επίπλαστη ειρηνική εικόνα στην εκκλησία με φιμωμένους κατασκανδαλισμένους πιστούς;;
  Μια Πίστη που θα εξαφανίζεται μέσα στο συγκρητισμό της "Νέας Εποχής" και του Οικουμενισμού;;
  Κανείς δεν θέλει διαιρέσεις και σχίσματα αλλά πρέπει να καταλάβουν οι ιεράρχες ότι φτάσαμε στο μη περαιτέρω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΗΣΤΟΙ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.ΝΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ.ΑΙΣΧΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Αναρωτιέμαι τί περιεχόμενο πρέπει να έχουν οι πάρα τω Δεσπότη αρχιμανδρίτες, σύμβουλοι, νομικοί κλπ., οι οποίοι του επιτρέπουν να αποστέλλει τέτοια έγγραφα που υποβαθμίζουν την εικόνα του Μητροπολίτη τους.
  Το καλό του θέλουν ή θέλουν να τον θάψουν μια ώρα αρχύτερα; Τυφλοί είναι και δεν βλέπουν ότι αυτοί οι ιερείς ακολουθούν τους αγίους πατέρες; Ή τελικά ο φθόνος είναι αυτός που κουμαντάρει τις ενέργειές τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Στον 21ο αιώνα με τόσες ελευθερίες και να λογοκρίνεται ο λόγος της πίστεως!!!! ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ!!!! Τα ύστερά σας σκεφτείτε Παναγιώτατε. Τίποτα δε σας έμεινε και τίποτα από αυτά δεν θα πάρετε μαζί σας. Ωφελείστε την ψυχή σας την ίδια, έστω και την τελευταία στιγμή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Βρε δεν πάμε καλά. Ωραίος πατήρ ο Μητροπολίτης. Όλο πατερικώς και πατερικώς γράφει. Το ποίμνιο λέει σκέφτεται και τους πιστούς μην σκανδαλιστούν. Το ότι είναι ποιμένας που το πηγαίνει το ποίμνιο στη σφαγή το σκέφτεται;;; Το ότι θα έπρεπε να κάνει ό,τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι δύο ιερείς το σκέφτεται; Το ότι θα έπρεπε να είναι μπροστάρης και να ομολογήσει Χρηστό και Αγίους Πατέρες το σκέφτεται;;; ΌΟΟΟΟΧΙ φοβάται τον Οικουμενικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ήθελα να ήξερα όταν αυτός ο Μητροπολίτης πήρε την πατερίτσα και έγινε Μητροπολίτης είχε όνειρα να αγιάσει ή να κάνει φήμη ξακουστή, να μαζέψει λεφτά και να κάνει καλές συμφωνίες με το πατριαρχείο. Ήθελα να ήξερα τώρα στα ύστερα αν θυμάται αν είχε πίστη και ορθόδοξη ιδεολογία-φρόνημα στα νιάτα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Τωρα εξηγειται γιατι "σταματησε" η διωξη απο την ΔΙΣ. Ανελαβε ο κ. Ανθιμος να τακτοποιησει το ζητημα.
  Τον λυπαμαι γιατι η ιστορια θα τον καταταξει στους διωκτες της Εκκλησιας του Χριστου. Δεν θελω να σκεφτω οτι δεν θα δει προσωπο Θεου. Πραγματικα τον λυπαμαι.
  Οσο για τους αγωνιστες μαρτυρες πατερες Θεοδωρο Ζηση και Νικολαο Μανωλη, τα στεφανια ειναι ηδη ετοιμα.
  Σεβαστοι πατερες μαζι σας στην ερημο. Χ.Α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ!.ΟΠΟΙΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΔΙΧΑΖΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ.Ο Π.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΔΙΧΑΖΕΙ Η ΜΗΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΣΑΝ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ?ΤΙ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Π.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ?Η ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΦΕΡΕΙ Η Η ΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ?ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ?ΣΕ ΟΤΙ ΔΕ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 13/1/16 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΟΧΙ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΤΥΧΕΙΣ ΑΛΛΑ ΔΙΟΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΤΕ ΟΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΑΛΛΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΟΥ.ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΟΜΩΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ.ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ.ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ Η ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ?ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. MA TI ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ;

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ!

  ΤΩΡΑ ΤΙ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΥ...;
  ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ΚΑΙ ΤΙΝΟΣ...;
  Ε, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ...;

  ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ!!!

  Ο Μπλεκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. «Πάντα εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Επειδή εμείς αγαπάμε τον πλησίον, έτσι και τον κύριον Άνθιμον,του δίνουμε λοιπόν την αγάπη μας με ένα ωραίο τραγουδάκι με παράπονο να πούμε.

  Γιατί ενώ εμείς τον αγαπάμε, έρχεται εκείνος με τα πλούτη
  και παίρνει την αγάπη ετούτη
  και κλέβει του φτωχού τ’ αρνί
  και είμαστε και χριστιανοί.

  Αυτός ο εκείνος, είναι ο Ποντίφηκας με τον βαρθολομαίο, όλοι οι οικουμενιστές, η νέα τάξις πραγμάτων.

  Παμε λοιπον... Τρα λα λα λα λα

  https://www.youtube.com/watch?v=YU0sDzWxTfA

  Μητσάρας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. ΜΗΝ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΕΣΑΙ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΑΑΑΑΑΑΑ!
  ΤΩΡΑ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΡΕΜΙΑ.ΕΝΕΡΓΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΝ ΣΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕς ΣΟΥ. ΑΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΚΑΣ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.

  ΜΕΓΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΚΕΠΕ ΗΜΑΣ.

  ΟΠΟΙΟΣ ΣΚΑΒΕΙ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΕΦΤΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑ. ΑΣ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΙΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΗΣΕΙ ΟΠΩΣ ΚΙ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Rassadel, ηγούμενος Εφραίμ ... Εκκλησία και ΔΙΑΠΛΟΚΗ. Η προκλητική πρόταση της δικαιοσύνης. Αποκαλύψεις. Σχόλια για το κατάντημα της εκκλησίας μας.

  http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/12/blog-post_16.html
  http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/12/rassadel.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ο σεβ . Άνθιμος όσο συδαυλίζει την φωτιά ,τόσο αυτή φουντώνει Αυτές του οι ενέργειες τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα και είναι εις βάρος του και της απολογίας του ενώπιον του φοβερού βήματος οσονούπω και της υστεροφημίας του ενώπιον της εκκλησίας Θά στιγματιστεί μέ τέτοιου είδους εκκλησιαστικά ειδεχθείς πράξεις εναντίον αξίων κληρικών ομολογητών της πίστεως που η πρόνοια του Θεού χορήγησε στην εκκλησία για να ποιμαίνουν τά λογικά πρόβατα καί να την διαφυλάξουν από τους νοητούς λύκους της κακοδοξίας και αιρέσεως Η θέλησή τους είναι ατσάλινη και δέν πρόκειται να αναστείλουν τον αγώνα ενώπιον των απειλών Παρηγοριά τους είναι η πληροφορία της συνειδήσεώς των και στήριγμά τους η αγάπη του λαού που θα τον βρεί απέναντί του ο παναγιώτατος Η προσευχή μας μας δίνει την βεβαιότητα οτι είναι καιρός για αντίσταση κλήρου και λαού και άς χυθεί αίμα και άς πέσουν μερικές τίμιες κεφαλές αγωνιστών ,η θυσία θα είναι υπέρ της πίστεως που ο Χριστός ανταμείβει μέ το αμαράντινον στέφανον του μαρτυρίου Εμπρός λοιπόν η έξοδος του Μεσολογγίου ,η έξοδος από την ζοφερά αίρεση επίκειται Φάγαμε καί τά τελευταία ποντίκια και σκορπιούς της δηλητηριώδους αιρετικής των διδασκαλίας Δέν μένει παρά η έξοδος εις μνημόσυνον αιώνιον μιας εκκλησιαστικής εποποιίας που θα διασώσει την εκκλησία από την φοβεράν αιρετικήν εκτροπήν της πονηράς ημέρας που ζούμε Εμπρός !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης για λίγο καιρό σίγησε και νομίσαμε πως "σωφρονίστηκε".Διαψευστήκαμε όμως, καθώς φαίνεται "έπιασε πάλι δουλειά"!!! Βλέπει να ναυαγεί η επαίσχυντη Σύνοδος του Κολυμπαρίου και όντας δεκανίκι του αιρεσιάρχη Πατριάρχη, φοβερίζει μήπως και φιμώσει τους ιερείς που κτυπούν, προς δόξαν Θεού, το θηρίο της παναίρεσης του διαβολοκίνητου οικουμενισμού.
  Δέσποτα ματαιοπονείς, γιατί οι εν λόγω ιερείς έχουν σκοπό μοναδικό της ζωής τους να υπηρετήσουν το Χριστό με όποιο τίμημα και ουχί να χαϊδέψουν αυτιά και "προσκυνημένους" λυκοποιμένες.
  Άγιοι λειτουργοί του Υψίστου, είμαστε μαζί σας, πολυς λαός οργισμένος είναι μαζί σας, όλοι έτοιμοι για αγώνες υπέρ της Πίστης του Χριστού της Αγίας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Ένα.... καλό έκανε ο Άνθιμος Έστειλε τον πατέρα Νικόλαο Μανώλη στην Τρίανδρια Αλλιώς δε θα είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε έναν άγιο σύγχρονο πατέρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. θα τραβηξει κι αλλο αυτο το βιολι δεσποτα?ελεος πια,μας κουρασατε!!αλλα αν επιμενετε ηρθε η ωρα φαινεται να τα ξαναπουμε.Κι αυτην την φορα θα βρεθειτε προ μεγαλων εκπληξεων!ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΑΣ -ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Ο ΠΑΝΙΚΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΛΥΜΠΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΔΗΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Οποιος διαβάσει τις δύο επιστολές, αντιλαμβάνεται ότι δεν πρόκειται καθόλου για "βόμβα" ούτε για "απειλή", αλλά για απλή νουθεσία ενός Επισκόπου πρός δύο κληρικούς του, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο συζητούν για "αποτειχίσεις", "σχίσματα", κλπ.
  Τί να κάνη ο Επίσκοπος ? Να αδιαφορήση ? Δεν έχει υποχρέωση να προφυλάξη το ποίμνιο του, το οποίο αναστατώνεται όταν διαβάζει συνεχώς τέτοιες αναρτήσεις και παρακολουθεί τέτοιες ομιλίες ?
  Η σημερινή κοινωνία είναι αρκετά διαλυμένη από μόνη της, δεν χρειάζεται άλλες ταραχές και αναστατώσεις.
  Χρειάζεται κληρικούς που οικοδομούν, στηρίζουν, θεραπεύουν και συμπαρίστανται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι να σου πει κανείς 8:08! Τόσο δύσκολο σου είναι να καταλάβεις ότι πρόκειται για θέματα πίστεως;

   Διαγραφή
  2. Με όλο τον σεβασμό ανώνυμε αδελφέ,ξέρεις τι λες ή σου ξεφεύγουν;
   Θεωρείς ότι οι επιστολές προς τους π. Θ.Ζήση και Ν. Μανώλη είναι απλή νουθεσία και στα πλαίσια της υποχρέωσης του Επισκόπου προκειμένου να προφυλάξη το ποίμνιο;
   Στην προκειμένη περίπτωση από τι και από ποιούς να το προφυλάξει;
   Μήπως οι αποδέκτες των επιστολών είναι εχθροί της Ορθοδοξίας; Μα δεν κάνουν τίποτα παραπάνω από το ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας και να κατηχούν τους πιστούς σύμφωνα προς τους λόγους του Κυρίου των Αποστόλων και των πατέρων της πίστης μας.
   Μήπως πάλι επειδή δεν "ορθοτομούν" τους λόγους των νεοπατέρων οικουμενιστων δεσποτάδων πρέπει τους πάρουμε τα κεφάλια; Για σκέψου λίγο.
   Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο ότι, στην σημερινή διαλυμένη κοινωνία χρειάζονται κληρικοί που οικοδομούν,στηρίζουν θεραπεύουν και συμπαρίστανται, εν ΧΡΙΣΤΩ ΙΗΣΟΥ όμως, μην το ξεχνάμε.
   Επειδή λοιπόν έτσι είναι, θα πρέπει αυτούς τους ελάχιστους άξιους κληρικούς και μοναχούς (μην ξεχνάμε και αυτούς, γιατί και αυτοί διώκονται)να τους στηρίζουμε με κάθε τρόπο.
   Εκτός και ασθενούμε από Επισκοπίτιδα και δεν το πήραμε χαμπάρι.
   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ

   Διαγραφή
 54. «Ἀδελφοί, παρακαλῶ ὑμᾶς, διὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἵνα τὸ αὐτὸ λέγητε πάντες, καὶ μὴ ᾖ ἐν ὑμῖν σχίσματα, ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καὶ ἐν τῇ αὐτῇ γνώμῃ. Ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι. Λέγω δὲ τοῦτο, ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Ἀπολλώ, ἐγὼ δὲ Κηφᾶ, ἐγὼ δὲ Χριστοῦ. Μεμέρισται ὁ Χριστός; Μὴ Παῦλος ἐσταυρώθη ὑπὲρ ὑμῶν; Ἢ εἰς τὸ ὄνομα Παύλου ἐβαπτίσθητε;»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Σας συχαθηκε ο λαος με την δεσποτοκρατεια σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 56. Εάν ήμουν στη θέση τού Σεβ Κου Θεσσαλονίκης Κου Άνθιμου, θα τούς έλεγα τά εξής, ""Εφόσον καταγγέλεις Π. Νικόλαε Μανόλη αντικανονικότητες σε θέματα Πίστεως πού αγγίζουν αίρεση τούς πνευματικούς ταγούς, γιατί δεν κάνεις αποτείχηση, και με μνημονεύεις και έρχεσαι καί παίρνεις καί τον μισθουλάκο σου;
  Εσύ είσαι ανακόλουθος της απλής δεοντολογίας , γιατί κάνεις δήθεν το λιοντάρι από μέσα. Λιοντάρια είναι όλοι όσοι ακολουθούν την δεοντολογία καί κάνουν πράξη αυτό πού πιστεύουν, καί όχι όσοι κάνουν καταγγελίες και παραμένουν στην κοινωνία με τους ταγούς τούς υπεύθυνους αυτών πού καταγγέλεις;
  Τής υποκρισίας το κεφάλαιο δηλαδή με άλλα λόγια.....Δηλαδή τζάμπα μάγκας..!! ""

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΥ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 2 ΙΕΡΕΙΣ?ΟΠΩΣ ΙΣΩΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΒΟΛΕΥΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΤΟΥΣ ¨¨ΞΕΦΟΡΤΩΘΟΥΝ¨΄.ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΕΝΑΙΣΕΙΣ,ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΟΣΑ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 'ΒΑΡΙΑ' ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ.ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ. ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΜΟΥ ΕΣΥ!!!ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

   Διαγραφή
 57. Συμφωνώ απόλυτα μέ τον Κο Άνθιμο. Δηλαδή εφόσον θέλεις να είσαι σε αυτό το μαντρί, να κάνεις υπακοή και να φέρεσαι όπως επιθυμούν οι Ταγοί σου. Εάν δέν σου αρέσει ο τρόπος πού λειτουργεί αυτή η Εκκλησία πού είσαι μέλος, κάνεις αποτείχηση και φεύγεις. Αυτή είναι η τάξη της Αγίας Εκκλησίας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Μαρίνο είμαστε λίγο γνώριμοι από παλαιά διαδικτυακά εννοώ Αυτή δέν είναι η τάξη της Αγίας Εκκλησίας Ποιός σάς δίδαξε αυτά τά πράγματα ; Η εκκλησία δέν είναι κανενός Βαρθολομαίου και κανενός Ανθιμου Καμμία εκκλησία δέν λέει να κάνουμε υπακοή στους ταγούς Αυτό τό ΄΄μαντρί ΄΄ όπως το αποκαλείτε δέν είναι κάποια λέσχη , είναι η εκκλησία του Χριστού και από την εκκλησία φεύγουν οι αιρετικοί και όχι οι ορθόδοξοι ! Προσέξ'τε λίγο σάς παρακαλώ !

   Διαγραφή
  2. AYTH H EKKΛHΣIA EINAI ΟΡΘΟΔΟΞΗ. Κ ΜΑΡΙΝΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΑΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡ ΣΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑ ΜΑΝΩΛΗΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟ

   Διαγραφή
  3. Αγαπητοί ανώνυμοι both, 1:12 & 8:39, (βάλτε ένα όνομα ), η Αγία Εκκλησία είναι τού Χριστού, όταν το ποίμνιο δηλαδή η Αγία Στρατευόμενη Εκκλησία είναι ενωμένο με την Αγία Θριαμβεύουσα Έκκλησία διά της υιοθέτησης και ομολογίας τών Αγίων Δογμάτων. Τότε ναί, και μόνο τότε η Εκκλησία συγκεντρωτικά είναι Τού Χριστού. Όταν η Ταγοί καταφρονούν τα Αγία Δόγματα, τότε αποκόπτονται από την Αγία Εκκλησία του Χριστού και γίνονται αιρετικοί, φτιάχνουν την δική τους Εκκλησία, τού διαβόλου την Έκκλησία.
   Εσείς όλοι δεν έχετε καταλάβει πώς οι Ταγοί σας θέλουν έτσι την Εκκλησία τους. Όσο και να ουρλιαζετε ουδέν πετυχαίνει. Η Αγιοπνευματική τακτική, είναι να φεύγεις της αίρεσης, όχι να ουρλιάζεις από μέσα να σε ακούσουν;
   Βέβαια καταλαβαίνω τον Πάτερ Νικόλαο Μανώλη, ότι με αποτείχηση χάνει τον μισθουλάκο...Τι να κάνουμε ή Χριστός ή Χρυσός, κάποιες φορές δέν βαδίζουν μαζί...

   Διαγραφή
  4. Αν ήταν να φεύγουν όσοι μάχονται για την ορθοδοξία και να μην δίνουν τη μάχη έως εσχάτων θα είχαμε γίνει παπικοί από την ψευδοένωση και δεν θα είχαν τώρα τέτοια προβλήματα.!

   Διαγραφή
 58. Να τους στείλετε στον Καιαφα για απολογία κ.Αννα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον θέλει να κάνουν το ίδιο λάθος που έκαναν οι ίδιοι ,οι παληοημερολογίτες για να δικαιώσουν έτσι έμμεσα την λάθος τότε αποτείχησήτους.

   Διαγραφή
 59. Ο παν.Άνθιμος μας έχει δείξει το πρόσωπό του εδώ και πολύ καιρό.
  Είχα την ελπίδα, ότι μετά αυτό που επέτρεψε ο Θεός να πάθει με το σκάνδαλο του Παπαφείου, θα ερχόταν σε συναίσθηση και θα αξιολογούσε πνευματικά και τους πάνω από αυτόν και τους γύρω του, αλλά κυρίως τους ιερείς που ο Θεός του εμπιστεύτηκε...
  Δυστυχώς λίγος φωτισμός από το Άγιο Πνεύμα ούτε στα στερνά του...
  Ο πατριάρχης Ιωάννης Βέκκος σε περιμένει και εσένα και τον Π.Βαρθολομαίο κακομοίρη Άνθιμε αν δεν παραδειγματιστείς από τους Αγίους πατέρες που καταδιώκεις!!!!
  Κατερίνα από την πατρίδα σου Πελοπόννησο που μόνο περηφάνεια δεν νοιώθει για σένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Μόνο λύπη και απογοήτευση μας δημιουργεί ή ανάγνωση των επιστολών του μητροπολίτη του μας κ.Ανθιμου ,διότι απέχει πολύ από την ΑΛΗΘΕΙΑ,η οποία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ορθόδοξου Πίστεως ,όπως μας διδάσκει ο Μέγας Βασιλειος.Οι κατηγορίες στο πρόσωπο του πατρός Νικολαου Μανωλη και Θεοδωρου Ζηση είναι άδικες γιατί απευθύνονται σε ΙΕΡΕΙΣ που μάχονται για την υπεράσπιση της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. APO GERMANIA: PATERA THEODORE ! PATERA NIKOLAE ! SINEXISTE; EIMASTE MAZI SAS , AISXOS TI EINAI AYTA E ! KAI EDO TO IDIO, APO TOTE POU AKOUSA POSO AGIOS EINAI O PATRIARXIS MAS,DEN PAO ALLO STON PNEYMATIKO MOU; ANEKSOMOLOGITI KAI ERXONTAI AGIES MERES, TA XRIMATA DEN TREXOUN OPOS KAI EKEI ETSI PERIPOU KAI EDO APO TIS TSEPES MAS, GIA NA KANOUME ENA TAKpote SIDI STIN PATRIDA GIA EKSOMOLOGISI KAI THIA EPIKINONIA; KRIMA REZILI MAS KANANE, TI NA PO TOUS KSENOUS TORA GIA TIN ORTHODOXIA ??? AGIOI PATERES TIS EKKLISIAS TIS ELADOS; KIRIE ANTHIME POU KAI ESY SINFONIS MAZI TOUS, TA XALIA MAS, DEN THELETE NA AGIASETE KAI AYTOUS POU THELOUN TOUS EMPODIZETE, AISXOS, KRIMA! tora eimaste pragmatika probata xoris pimena, taleporoi anthropoi emeis.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. AKOMH??? olo akouo AGIOI AGIOI, to TO AGIOS EINAI AGGELIKOS YMNOS KAI PREPI STON KYRIO KAI THEO MAS, OXI SE AYTOUS POU TON PRODIDOUN!!!! aman pia eskasa

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. giati adelfia den ßlepo ta sxolia mou apo germania???? ti egrapsa pou den itan kalo??? to ßrisko adiko, katholou eugeniko, kala kai eulogimena Xristougenna. mirofora

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλή μου τά σχόλια είχαν κολλήσει στά 32 για πολλές μέρες Δέν ξέρουμε τον λόγο Αυτό δέν ήταν μόνο για σάς Νά είστε καλά! Καλά Χριστούγεννα !

   Διαγραφή
 64. Κύριε ελέησον! Μα καλά, δεν βλέπει ο Σεβασμιότατος πως οι μόνοι που σκανδαλίζουν είναι αυτοί που πάνε κόντρα σε αυτούς που ομολογούν την αλήθεια;; Νομίζουν ότι οι πιστοί δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει και για το πόσο ψεύτικη τελικά αποδείχθηκε η αποκαλούμενη ''Αγία και Μεγάλη Σύνοδος΄΄;;;Ας αφήσει ο Σεβασμιότατος τους δύο αυτούς άξιους πατέρες μας να κηρύττουν ελεύθερα, η Εκκλησία μας τους έχει ανάγκη, δεν είναι οι μόνοι που απορρίπτουν την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, ούτε τα ιστολόγια φταίνε που κάποιοι αγανακτούν με όσα λυπηρά συμβαίνουν εις βάρος της πίστης μας, οι καιροί μας είναι πονηροί, καλό είναι να μην δημιουργούμε μεταξύ μας περισσότερα προβλήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. ΣΠΑΝΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»

  «ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥ»

  Κύριε Ἀθηναῖε,
  Ἀνταπαντῶν εἰς τόν Ἀρχ. π. Ἄνθιμον Ρούσσαν ( Ἡ ἐπιστολή αὐτοῦ ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ «Καθημερινή», φύλλον 12. 11. 65), ἔχω νά παρατηρήσω τά ἐξῆς:
  1)     Ἄν τό μεταθετόν ὑπάρχῃ καί εἰς ἄλλας ὅμοδόξους  Ἐκκλησίας, αὐτό δέν εἶνε λόγος νά ἰσχύσῃ καί εἰς ἡμᾶς. Τάς παραβάσεις τῶν ἄλλων πρέπει νά προσέχωμεν ἤ τούς Ἱερούς Κανόνας; Ὑπάρχουσιν ὁμόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀδιαφοροῦσαι διά τά κωλύματα τῆς Ἱερωσύνης ἤ χειροτονοῦσαι διγάμους. Μήπως θά ἦτο πρέπον νά λάβωμεν καί αὐτά ὡς παράδειγμα;
  2)    Ὁ ἀνωτέρο κληρικός ἀναφέρει ὅτι πλεῖστοι ἐκ τῶν μετατεθέντων παλαιότερον Ἀρχιερέων «ὑπῆρξαν μέγισται φυσιογνωμίαι, ἀνεγνωρισμένοι τηρηταί τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐχειροτόνησε τόν ἐπιστολογράφον σας κ. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον».
  Ατυχέστατη ἡ ὑπόμνησις! Πληροφορῶ τόν π. Ἄνθιμο ὅτι ὁ ἀναφερόμενος Ἱεράρχης εἶχε πικρῶς μετανοήσει διά τήν μετάθεσιν αὐτοῦ καί ἠγωνίζετο σφόδρα ἐναντίον τοῦ μεταθετοῦ, ὅπερ ἀπεκάλει ἐγγράφως «στίβον συναλλαγής». Ἀλλά μήπως καί ἕτερος σύγχρονος Ἱεράρχης, ὁ Τρίκκης Διονύσιος, πραγματικόν σέμνωμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, δέν μετενόησε πικρότατα διά τήν πρό ἑπταετίας γενομένην μετάθεσιν αὐτοῦ; Ἀνέγνωσεν ὁ π. Ἄνθιμος τήν δημοσίαν αὐτοῦ ἐξομολόγησιν ἐν τῇ «Ἀναπλάσει» τοῦ π. Ὀκτωβρίου; Μεταφέρω ἐξ αὐτῆς ὀλίγας φράσεις: «... τήν ἰδιαιτέραν ψυχικήν ἐμπειρίαν τήν ὁποίαν ἐδοκίμασα ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς μεταθέσεώς μου ἔχω καθῆκον νά ἐκθέσω: Πρῶτον,  ὅτε ἐπληροφορήθησαν οἱ χριστιανοί τῆς Ἐπαρχίας μου (Λήμνου) τήν μετάθεσίν μου ἐλυπήθησαν, ἐστενοχωρήθησαν, ἐπικράνθησαν, ἠγανάκτησαν ἀκόμη θά ἔλεγον... Τούς ἐγκατέλιπον χωρίς λόγον. Ἐγενόμην αἴτιος παραπικρασμοῦ αὐτῶν καί σκανδαλισμοῦ τῶν συνειδήσεών των. Πόσον μέγας ὁ πόνος ἐκεῖνος! Ὁποία δέ ταπείνωσις καί ἐξουθένωσις πρό τῶν χριστιανῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἔνδακρυς ἐχωριζόμην, χωρίς τήν δύναμιν νά ἀπαντήσω ἱκανοποιητικῶς εἰς τό δίκαιον παράπονόν των!... Ὑπάρχει ἴσως ἕν θετικόν στοχεῖον εἰς τήν προσωπικήν μου ἱστορίαν. Ἡ συνείδησις τῆς ἀναξιότητος τήν ὁποίαν ἐβίωσα ἀπό τότε ἤδη μέχρι σήμερον...».
  3)    Οὐδείς διαφωνεῖ ὅτι ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015) ΜΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΡΟΥΣΣΑΝ» http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2015/08/blog-post_67.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Παρακαλώ τους λόγους που ακυρώθηκε το σχόλιο???????Απορω και εξισταμαι

   Διαγραφή
 66. π. Μανώλη, αποτείχισις η μώνη λίσις για να κρατιθει ανοθευτη η πιστη.
  Κανε αποτειχηση εσεις, και μεις ειμαστε εδω να σας υποστηριξουμε.
  Οσο ειστε μεσα στη λυκοφολια, δεν θα λαμψει το φως της ορθοδοξιας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. Εξεκλιναν άμα ηχρειωθησαν!!!μωραινει Κύριος ους βουλεται απωλέσει!!!Όλοι εσεις οι λύκοι που φοιτησατε στα καθολικά σχολεία για μεταπτυχιακές σπουδές για μάθετε την ορθοδοξία??????πιστεύετε ότι ο ορθόδοξος λαός κοιμάται και δεν παρακολουθει.Λοιπον Τόλμηστε να τα βάλετε με τον πατήρ Θεοδωρο και τον πατηρ Μανωλη και θα διαπιστώσετε την πλάνη σας τη οικτραν.Οπως λέει ο απόστολος των εθνών ότι πρώτα θα έλθει ή αποστασία και και αποκαλυφθεί ο υιός της απώλειας δηλαδή εσείς που δεν υποφερετε πια να κινεισθε τις σκιές και θρασύτητα παρουσιάζεσθε ως νοησιαρχες που νομίζετε ότι ανεβήκαμε μήπως στον 4ον ουρανον σας αναμενόμενο εν ονόματι ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.Ας σας λυπηθεί!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 68. Τι έγινε αγαπητοί φίλοι απορριψατε τόσο ταχύτατα το σχόλιο και δεν μπορείτε να πείτε τους λόγους της απόρριψης!!!Γνήσιοι ορθόδοξοι είσαστε τι εκπλήξεις σας αρέσουν τα καθώς πρέπει δηλ τα υποκριτικά??? Να ενημερώσουν τους φίλους μας ΑΝΑΜΕΝΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. STON AGIO DHMHTRIOKAI STH AGIA SOFIA PREPEI NA TOYS TOPOUETHSEIS ANTISTOIXA ANTI NA TOUS APEILEIS PANAGIVTATE TA DIAMANTIA DEN KRYBONTAI OY TIUEASIN TON LYXNON YPO TON MODION ALL. EPI THN LYNIAN POTE DEN EINAI ARGA HLIAS APO SERRES

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. Προς π. Θ. Ζήση και π. Ν. Μανώλη
  « Είπε Κύριος τω Ιησοί υιώ Ναυή.. .ίσχυε ουν και ανδρίζου, φυλάσσεσθαι και ποιείν καθότι ενετείλατό σοι Μωϋσής ο παίς μου, και ουκ εκκλινείς απ' αυτών εις δεξιά ουδέ εις αριστερά...ίσχυε και ανδρίζου, μη δειλιάσης, μηδέ φοβηθής, ότι μετά σου Κύριος ο Θεός σου εις πάντα ου εάν πορεύη ».
  Ιησούς του Ναυή Α, 1-9
  Ο προφήτης Ηλίας λέει προς τον Κύριον:
  « Κύριε, τους προφήτας σου απέκτειναν και τα θυσιαστήρια σου κατέσκαψαν καγώ υπελείφθην μόνος, και ζητούσι την ψυχήν μου».
  Και ο Κύριος του λέει:
  «Κατέλιπον εμαυτώ επτακισχιλίους άνδρας οίτινες ουκ έκαμψαν γόνυ τη Βαάλ».
  Ρωμ. ΙΑ,3-4
  Αθανάσιος
  Ερώτηση προς κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό:

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 71. Ερώτηση προς κάθε Ορθόδοξο Χριστιανό:
  Κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας οι πιστοί απαγγέλουν το «Σύμβολο της πίστεως» και το «Πάτερ ημών». Μήπως όμοια και οι πιστοί μετά το «Εξαιρέτως της παναγίας αχράντου...» στην εκφώνηση του ιερέως «Εν πρώτοις μνήσθητι Κύριε, του αρχιεπισκόπου ημών (και αναφέρεται το όνομα του τοπικού επισκόπου), ον χάρισαι ταις αγίαις σου εκκλησίαις εν ειρήνη, σώον, έντιμον, υγιά, μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας», θα πρέπει εκφώνως όπως το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ημών» να λένε αυτό το αίτημα, ή έστω και μυστικώς και να προσθέτουν πριν από τη λέξη «αρχιεπισκόπου» τη λέξη «αιρετικού», εφ όσον, δέχεται τις αποφάσεις της συνόδου της Κρήτης;
  Κατ' αυτόν τον τρόπο α) Παρακαλούμε τον Θεό ο αιρετικός αρχιεπίσκοπος να έλθει σε επίγνωση της καταστάσεως του και να ορθοτομεί τον λόγον της αληθείας, β) Δεν ξεχνούμε την προδοσία της πίστεως που έκανε και περιμένουμε τη μετάνοια του. γ) Μας ακούνε, εφ' όσον το λέμε εκφώνως και οι διπλανοί μας και προβληματίζονται; δ) Εμάς τους λαϊκούς ο αιρετικός επίσκοπος δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα, ούτε θα φοβηθούμε τις απειλές του, ούτε... Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα.
  Τσουκνίδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι μεν αλλά...Πώς είναι δυνατόν να παραδέχεσαι και μάλιστα εν ώρα Θείας Λειτουργίας ότι ο επίσκοπός σου είναι αιρετικός και να εξεκολουθείς να κοινωνείς εκκλησιαστικά μαζί του; Ή να είναι επίσκοπος ενώ είναι αιρετικός; Τι σόι επίσκοπος είναι τότε;

   Διαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com