Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Οικουμενιστική συμπαράσταση: "Συνεργασία Αρχιεπισκόπου Beniamin Aatas και Μητροπολίτη Σουηδίας" (ΦΩΤΟ)

IMG_5895-770x439_c.jpg
Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Η συμπαράσταση εκφράζεται με χίλιους δύο τρόπους, όχι όμως με τη συμπροσευχή με τους αιρετικούς. Αυτό το επιβάλλει ο Οικουμενισμός. Απλά και ξεκάθαρα.

Παρακολουθώντας προσευχητικώς το διαρκώς ογκούμενο κύμα των προσφύγων, την συνεχιζόμενη τρομοκρατία και την καταστροφή μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς, όπως ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Παλμύρας στη Συρία, η Ι. Μητρόπολη Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της προς τους διωκόμενους αδελφούς μας για τα δεινά που υφίστανται εξαιτίας της βαρβαρότητας του πολέμου και επισημαίνει το σύγχρονο παγκόσμιο πρόβλημα της κρίσης του πολιτισμού και της καταστροφής του περιβάλλοντος.
Πολύ εύστοχα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στην εγκύκλιό του για την έναρξη της Ινδίκτου, επεσήμανε τα εξής: «Περιβάλλον καί Πολιτισμός εἶναι ἔννοιαι καί ἀξίαι παράλληλοι καί ἀλληλοπεριχωρούμεναι. ….. Διό καί ὀφειλετικῶς ἀπό τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦ θησαυρίζοντος μοναδικήν παράδοσιν καί διατηροῦντος τάς εὐρυτέρων παραμέτρων ἀξίας τῆς πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἐφιστῶμεν τήν προσοχήν πάντων τῶν ὑπευθύνων καί παντός ἀνθρώπου εἰς τήν ἀναγκαιότητα τῆς προστασίας, παραλλήλως πρός τό φυσικόν περιβάλλον, καί τῆς παγκοσμίου πολιτισμικῆς κληρονομίας, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν κινδύνῳ, ἐξ αἰτίας τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τῶν πολεμικῶν συρράξεων ἀνά τήν ὑφήλιον ἀλλά καί ἄλλων αἰτίων. Οἱ πολιτισμικοί θησαυροί, οἱ ὁποῖοι ὡς μνημεῖα θρησκευτικά καί πνευματικά, ἀλλά καί, ὡς διαχρονική ἔκφρασις τοῦ ἀνθρωπίνου νοός, ἀνήκουν εἰς ἅπασαν τήν ἀνθρωπότητα καί ὄχι ἀποκλειστικῶς εἰς τά κράτη ἐντός τῶν συνόρων τῶν ὁποίων εὑρίσκονται, διατρέχουν τούς αὐτούς κινδύνους πρός τό περιβάλλον καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ μέριμνα διά τήν προστασίαν τοῦ τε περιβάλλοντος καί τῶν ἀτιμήτων ἀξιῶν τοῦ πολιτισμοῦ κρίνεται ἐπιβεβλημένη, διά τό εὖ ζῆν τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου.»
Στην Χριστουγεννιάτικη εγκύκλιό του, ο Παναγιώτατος ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς Αἴγυπτον πορευόμενον Θεῖον Βρέφος εἶναι ὁ πραγματικὸς ὑπερασπιστὴς τῶν σημερινῶν προσφύγων, τῶν διωκομένων ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρωδῶν. Ἀτυχῶς, σήμερον ἡ τρομοκρατία, οἱ πόλεμοι καὶ γενικώτερον ἡ ἀφαίρεσις τῆς ζωῆς ἀνθρώπων συνεχίζονται. Ὁ θρῆνος καὶ ἡ ἀγωνία τῶν θυμάτων, διαδιδόμενοι μάλιστα ταχύτατα διὰ τῶν συγχρόνων τεχνολογικῶν μέσων, διασχίζουν τὴν ἀτμόσφαιραν καὶ σπαράσσουν τὴν καρδίαν μας. Διὰ τοῦτο οἱ ἡγέται τῆς ἀνθρωπότητος, πολιτικοὶ καὶ πνευματικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοί, ἔχομεν καθῆκον καὶ χρέος ἀγάπης νὰ ἐνεργῶμεν πᾶν ὅ,τι ἐνδείκνυται διὰ τὴν ἀποφυγὴν αὐτῶν τῶν ἐκρύθμων καταστάσεων. Ἐν μέσῳ αὐτοῦ τοῦ σημερινοῦ «κόσμου τοῦ παραλόγου», ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὴν καλὴν μαρτυρίαν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν συνάνθρωπον, ἀγάπης καὶ μόνον.»
Συνειδητοποιώντας την ευθύνη μας απέναντι στο καθημερινό δράμα χιλιάδων συνανθρώπων μας και σε μια προσπάθεια επιστράτευσης δυνάμεων προς διαφύλαξη του «κοινού φυσικού και πολιτισμικού οίκου» μας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας κ. Κλεόπας προσέγγισε τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο της Συριακής Αραμαϊκής Κοινότητας στη Διασπορά κ. Βενιαμίν Atas, για να εκφράσει προς αυτόν και τους συμπατριώτες του την έμπρακτη αλληλεγγύη και αγάπη του ιδίου και του ποιμνίου του.
Συγκεκριμένα, προσκάλεσε τον κ. Βενιαμίν να επισκεφθεί τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, στην Κυριακάτικη λατρευτική σύναξη της 27ης Νοεμβρίου 2016, παρουσία των Εξοχ. Πρέσβεων της Ελλάδος κ. Δημητρίου Τουλούπα και της Κύπρου κ. Ανδρέα Κακουρή.
Στην προσφώνησή του, ο Μητροπολίτης Κλεόπας ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Σεβασμιώτατε, προσφάτως εορτάσατε την επέτειο της 20ετούς αρχιερατικής σας διακονίας από της εκλογή σας ως Αρχιεπισκόπου. Στους εορτασμούς αυτούς είχα την χαρά να παρευρεθώ μετά από την τιμητική σας πρόσκληση. Η εδώ παρουσία σας μας συγκινεί ιδιαίτερα και μας δίνει εκ νέου την ευκαιρία να σας συγχαρούμε από κοντά για την επέτειο της εκλογής και χειροτονίας σας και να σας ευχηθούμε πολλά τα έτη σας και δημιουργικά.
Εκπροσωπείτε την Συριακή Κοινότητα της Διασποράς, η οποία είναι ένα πολύ δραστήριο και ζωντανό κομμάτι της Σουηδικής κοινωνίας. Δυστυχώς, οι θλιβερές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην πατρίδα σας οδήγησαν πάρα πολλούς στον δρόμο της προσφυγιάς και της απομάκρυνσης από τις πατρογονικές εστίες. Τα ψυχικά όμως αποθέματα του λαού σας και η δίψα για ζωή και δημιουργία του επιτρέπουν να διαπρέπει σε όποια νέα γη και να βρεθεί. Σήμερα εδώ, πέρα από την επίσημη υποδοχή σας, έχουμε την ευκαιρία να ενώσουμε τις δεήσεις μας για ειρηνική διευθέτηση του προβλήματος, αλλά και για να εκφράσουμε προσευχητικώς την συμπαράσταση μας για τον δοκιμαζόμενο λαό της Συρίας. Προσωπικά, όπου κι αν βρίσκομαι, σε όποιες συζητήσεις και συναντήσεις συμμετέχω, αλλά και σε κάθε μου επαφή με τον Τύπο, αναφέρομαι συστηματικά στον δεύτερο αυτό μεγαλύτερο διωγμό της Χριστιανοσύνης. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην ανάγκη κατάπαυσης του πυρός στην ευρύτερη περιοχή, αλλά στην ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για ανοικοδόμηση και αναγέννηση της πολύπαθης πατρίδας σας.
Η παρουσία σας σήμερα κοντά μας, καταδεικνύει την ανάγκη της σημερινής Εκκλησίας για εξωστρέφεια, η οποία είναι βασισμένη στον Ευαγγελικό λόγο που είναι ιεραποστολικός και απευθύνεται «εις πάντα τα έθνη». Αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, η συνεργασία και συμπόρευση με εκκλησιαστικούς και πολιτειακούς παράγοντες. Συνεργασία που μας επιτρέπει να γνωρίσουμε ο ένας τον άλλο και να διδαχθούμε ο εις εκ του άλλου. Θα πρέπει η συνεργασία να είναι δεδομένη και να υποστηρίζει το ποθούμενο που είναι η σύσφιξη των σχέσεων. Πρώτοι εμείς, οι πνευματικοί ηγέτες και πατέρες, πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα και να το τονίζουμε, και με τις πράξεις μας να επιβεβαιώνουμε αυτή την συνεργασία. Η παρουσία της Σεβασμιότητός Σας και της ελαχιστότητός μου σήμερα εδώ, ενώπιον του ποιμνίου μας, τονίζει την ανάγκη αυτή. Ανάγκη για αλληλοσεβασμό, αλληλοκατανόηση και αλληλοϋποστήριξη.»
Ο Μητροπολίτης Σουηδίας καλωσόρισε, επίσης, τον διαπρεπέστατο Σουηδό δικηγόρο κ.  Kjell Jönsson, γνωστό για τους αγώνες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που με σθένος υπερασπίζεται ήδη από την δεκαετία του ’70 και κέρδισε μεγάλο αριθμό από δίκες στο Ανώτατο Δικαστήριο, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα σε εκατοντάδες Χριστιανούς πρόσφυγες από τη Μέση Ανατολή να έρθουν στη Σουηδία.
Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο κ. Βενιαμίν συνόδευσαν οι επιχειρηματίες κ.κ. Besim Agirman και Aydin Melkemichel.
Στο τέλος, ο Σεβασμιώτατος κ. Κλεόπας διεβίβασε τις ευλογίες και τις ευχές της Α. Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου και προσέφερε στον κ. Βενιαμίν ένα αρχιερατικό εγκόλπιο.
Στην αντιφώνησή του, ο κ. Βενιαμίν εξήρε την προσωπικότητα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και χαρακτήρισε ιστορική την 27η Νοεμβρίου 2016, διότι ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε τον Καθεδρικό Ναό στα 20 έτη αρχιερατικής του διακονίας και προσκάλεσε τον Μητροπολίτη Σουηδίας να επισκεφθεί επίσημα τον Καθεδρικό του Ναό που τιμάται επ᾽ ονόματι του Αγίου Εφραίμ, στο προάστιο Södertälje της Στοκχόλμης, στις 8 Ιανουαρίου 2017.
Ακολούθησε γεύμα προς τιμήν του υψηλού προσκεκλημένου και της συνοδείας του στην αίθουσα δεξιώσεων του Καθεδρικού Ναού, προφορά της Προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών κ. Φωτεινής Μπατσέλα.
Ο Μητροπολίτης Κλεόπας απεδέχθη την τιμητική πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου Βενιαμίν και μετέβη στην έδρα του δευτέρου, συνοδεία των κ.κ. Rafail Poumeyrau και Fredrik Strylander, Νομικών Συμβούλων της Ι. Μητροπόλεως Σουηδίας, Νικολάου Ορφανόπουλου, Επιχειρηματία, Φωτεινής Μπατσέλα, Προέδρου της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών του Καθεδρικού Ναού Στοκχόλμης, Δημητρίου Μπατσέλα, Ιεροψάλτου και Σπυρίδωνος Καραμούτσου, συνεργάτου του Ιδιαιτέρου Γραφείου του. Παρόντες ήταν ο Εξοχ. Πρέσβυς της Ελλάδος κ. Δημήτριος Τουλούπας, ο Εντιμ. Βουλευτής κ.Robert Halef, οι Εντιμ. κ.κ. Sulejman Kurt, Alber Varli και Ajdin Zatte Calma, εξέχουσες προσωπικότητες της Συριακής Κοινότητος, καθώς και Σουηδοί πολιτειακοί παράγοντες και επιχειρηματίες Συριακής καταγωγής.
Στην προσφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Βενιαμίν καλωσόρισε τον προσκεκλημένο του και την συνοδεία του, εκφράζοντας την συγκίνησή του για την αποδοχή της προσκλήσεως και ευχήθηκε μία στενή συνεργασία μεταξύ των δύο Εκκλησιών στα πλαίσια αδελφικής εν Χριστώ αγάπης. «Όλες οι εκκλησίες μου είναι στην διάθεση του ποιμνίου σας,» είπε ο Αρχιεπίσκοπος και συνέχισε, λέγοντας:«Σήμερα συνήχθημεν επί τω αυτώ για να πιστοποιήσουμε την κοινή χριστιανική μας πίστη και την κοινή πορεία μας ανά τους αιώνας. Η σχέση αυτή ισχυροποιήθηκε τις δύο τελευταίες χιλιετηρίδες ως Χριστιανοί που είμαστε, με τον ίδιο Θεμελιωτή της πίστεως και τους ίδιους Αγίους Πατέρες. Κοινοί πολιτισμοί, κοινή πίστη, κοινοί αγώνες, κοινές διώξεις, κοινοί μάρτυρες!
Το 1967, 100 Σύριοι ήλθαν στη Σουηδία. Σήμερα είμαστε 100,000. Κτίσαμε αρκετούς ναούς και ιδρύσαμε πολιτιστικούς συλλόγους. Τα παιδιά μας σπουδάζουν σήμερα στα περισσότερα πανεπιστήμια της Σουηδίας. Έχουμε υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς και γιατρούς, που αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που τους έδωσε το βασίλειο της Σουηδίας. Αποτελούμε μία από τις αναγνωρισμένες θρησκευτικές κοινότητες της Σουηδίας και είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας. Οι νέοι μας είναι οι πρεσβευτές της ειρήνης. Οι εκκλησιαστικοί και κοσμικοί Συριακοί φορείς προσπαθούν να ενθαρρύνουν τους Συρίους όλων των ηλικιών να ασχοληθούν με τα κοινά. Είμαστε περήφανοι για το έργο τους και την αφοσίωσή τους.»
Αμέσως μετά, ο Αρχιεπίσκοπος Βενιαμίν προσέφερε στον Μητροπολίτη Κλεόπα ένα αρχιερατικό εγκόλπιο.
Στην αντιφώνησή του ο Μητροπολίτης Σουηδίας ευχαρίστησε τον κ. Βενιαμίν για την τιμητική πρόσκληση να επισκεφθεί την έδρα της επαρχίας του και τόνισε τα εξής:
«Ξεκινώντας, Σεβασμιώτατε, με ελάχιστες προϋποθέσεις, καταφέρατε, ύστερα από σκληρό και επίπονο 20ετή αγώνα, να φθάσετε στο σημερινό αξιοθαύμαστο σημείο. Επιτύχατε πολλά στο διάστημα αυτό και τα επιτεύγματά σας τα θαυμάζει όλη η Χριστιανική κοινότητα.
Σε αυτό σας τον αγώνα έχετε στο πλευρό σας την Συριακή Αραμαϊκή Κοινότητα στην Διασπορά, η οποία συστήνει ένα καταξιωμένο τμήμα της Σουηδικής κοινωνίας. Η πρόοδος και τα έργα των αδελφών Συρίων αποτελούν και για εμάς κινητήρια δύναμη, καθώς οι δύο λαοί, εκτός από την μακραίωνη φιλία, μοιράζονται τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για πρόοδο, αλλά και την ίδια πίστη και αναφορά στην εθνική τους παράδοση και τις Χριστιανικές αξίες.
Η 1η επίσημη επίσκεψή σας στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης στις 27 Νοεμβρίου 2016 εγκαινίασε μια νέα περίοδο για την προσέγγιση και την συνεργασία των δύο Εκκλησιών. Η επίσκεψή σας αυτή έλαβε χώρα σε μία εποχή, -που όπως αναφέρω συστηματικά στις ομιλίες μου-, η Χριστιανοσύνη υφίσταται τον δεύτερο μεγαλύτερο διωγμό στην υπερ-δυσχιλιετή ιστορία της.
Η ενότητα της Χριστιανοσύνης δεν θα πρέπει να τίθεται εν αμφιβόλω. Η εσωστρέφεια, η ομφαλοσκόπηση και ο απομονωτισμός δοκιμάζουν στα όρια τους τις Χριστιανικές δυνάμεις που μόνον ενωμένες δύνανται να ξεπερνούν τις Συμπληγάδες της εποχής μας.
Οι ειρηνικές επισκέψεις που ανταλλάξαμε δεν θα πρέπει, επ΄ ουδενί τρόπω, να χαρακτηρισθούν τυπικές ή εθιμοτυπικές, αλλά είναι και θα πρέπει να αποδειχθούν ουσιαστικές. Εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο αγαστής συνοδοιπορίας και συνεργασίας.
Προσβλέπουμε στη συστηματική και στενή συνεργασία μαζί σας, Σεβασμιώτατε και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, προς αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων και προκλήσεων που καλούμεθα κάθε μέρα να διαχειρισθούμε. Η συνεργασία αυτή έχει εμπρός της ευρύ πεδίο και ποικίλες κατευθύνσεις, όπως σύμπραξη στις προσπάθειες ειρήνευσης του σύμπαντος κόσμου, στη φιλάνθρωπη συμπαράσταση στον πάσχοντα συνάνθρωπο, στην ενθάρρυνση των νεολαιών μας να ασχοληθούν συστηματικά με τα εκκλησιαστικά δρώμενα, στον τονισμό της ευθύνης όλων μας για την προστασία του περιβάλλοντος, και στην άκρως απαραίτητη για την εποχή και περιοχή που διακονούμε, κοινή ιεραποστολική δράση για τον επανευαγγελισμό του σύγχρονου ανθρώπου.
Για τον λόγο αυτό, θεωρώ την ανταλλαγή των επισκέψεών μας ιστορικής σημασίας. Θα πρέπει να γίνει η προσέγγιση αυτή ευρέως γνωστή στους ποιμενόμενους αδελφούς μας, για να έλθουν αρωγοί στις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες μας.»
Εν τέλει, ο Μητροπολίτης Κλεόπας διεβίβασε τις εγκάρδιες πατρικές ευχές της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, μαζί με τα θερμά του συγχαρητήρια για την 20ετή Αρχιερατική διακονία του Αρχιεπισκόπου Βενιαμίν και του προσέφερε τον τιμητικό τόμο που εκδόθηκε πρόσφατα, αφιερωμένος στα εικοσιπέντε έτη ευκλεούς Πατριαρχίας του Παναγιωτάτου, ένα πόνημα που προβάλλει το θεόπνευστο έργο Του και το βαθυστόχαστο όραμά Του και αναδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχει επιδείξει και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για έναν πιο καθαρό και φιλικό στον άνθρωπο πλανήτη ο «πράσινος Πατριάρχης».
Μετά την ανταλλαγή δώρων, έγινε  επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στον αυλόγυρο του ναού για τα θύματα του 1915, έμπροσθεν του μνημείου που πρόσφατα ανεγέρθη, και παρετέθη ακολούθως επίσημο γεύμα στην αίθουσα δεξιώσεων του Καθεδρικού Ναού με την συμμετοχή 50 περίπου προσκεκλημένων.


5 σχόλια :

 1. Αλέξανδρος Βερολίνο29 Ιανουαρίου 2017 - 7:27 μ.μ.

  http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/filo8eos_zervakos_preservation_from_heresies.htm

  Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος - Προσευχή περί διαφυλάξεως της Αγίας ημών Ορθοδόξου Εκκλησίας εξ αιρέσεων

  ...Πιστεύω Κύριε καὶ Θεέ μου, ὅτι ἐκεῖνο διὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἄλλοι καλύτεροι, εὐσεβέστεροι καὶ ἀνώτεροι ἐμοῦ καὶ ἐγὼ ὁ ἐλάχιστος καὶ ἁμαρτωλὸς δοῦλος Σου ὡς ἄνθρωπος ἀδύνατος, ἐπὶ 49 ἔτη ἠγωνίσθημεν καὶ δὲν ἠδυνήθημεν νὰ εἰρηνεύσωμεν τὴν Ἐκκλησίαν Σου, Σύ, ὡς Θεὸς παντοδύναμος, δύνασαι εἰς μίαν στιγμὴν δι᾿ ἑνὸς λόγου Σου προστακτικοῦ, δι᾿ ἑνὸς μόνον νεύματός Σου νὰ διασκόρπισης πάντας τοὺς ἐχθροὺς καὶ πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας, νὰ συνθλάσης καὶ συντρίψῃς αὐτοὺς ὡς σκεύη κεραμέως καὶ φέρῃς τὴν ὁμόνοιαν καὶ εἰρήνη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ μετατρέψεις τὴν διαίρεσιν εἰς ἑνότητα, τὴν ἔχθρα εἰς γαλήνην καὶ εἰρήνην καὶ τὴν θλῖψιν εἰς χαρὰν καὶ εὐφροσύνην. Ἐὰν δὲν θελήσουν οἱ ἄρχοντες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας καὶ πλεῖστοι κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ νὰ μετανοήσουν, ἀλλ᾿ ἐξακολουθήσουν τὴν διαίρεσιν, τὸ μῖσος, τὴν ἔχθραν, τὴν καταφρόνησιν τῶν Ἀποστολικῶν καὶ Πατρικῶν Παραδόσεων καὶ ἐπινοήσουν νέας καινοτομίας, τότε παρακαλῶ θερμῶς διαφύλαξον τὴν Ἁγίαν Σου Ἐκκλησίαν τὴν Ὀρθόδοξον, ὡς ὑπεσχέθης, ὅτι πύλαι Ἅδου οὐ κατισχύσουσιν Αὐτῆς. Διαφύλαξον τοὺς ἐκλεκτούς Σου Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχοὺς καὶ λαϊκούς, ἐνίσχυσον αὐτοὺς νὰ ἀγωνισθῶσι κατὰ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Διαφύλαξον πάσας τὰς Μονὰς καὶ τοὺς ἐν αὐταῖς βιοῦντας μοναχοὺς καὶ ἱερομονάχους, πάντας τοὺς εὐσεβεῖς καὶ Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὡς καὶ τὰς Ἱερὰς Μονὰς εἰς τὰς ὁποίας μὲ κατέστησας Ἡγούμενον καὶ Πνευματικὸν Πατέρα ἐπὶ 60 ἔτη.

  Διαφύλαξον τὰ ἁπανταχοῦ τῆς Οἰκουμένης πνευματικά μοι τέκνα τὰ ὁποῖα μοι ἔδωκας καὶ παράλαβε τὸ Πνεῦμά μου διὰ νὰ μὴ βλέπω τὴν ἀξιοθρήνητον κατάστασιν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας καὶ διότι ἐγήρασα καὶ οἴμοι, ὅτι ἡ παροικία μου ἐμακρύνθη κατοίκων μετὰ τῶν σκηνωμάτων Κηδάρ.

  Μετανοῶ ἐκ καρδίας διότι Σὲ λύπησα μὲ τὰς πολλάς μου ἁμαρτίας καὶ παρακαλῶ δέξαι τὴν μετάνοιάν μου καὶ συγχωρῆσόν μοι πάσας τὰς ἁμαρτίας, τὰς ὁποίας ἐποίησα ἐν ἔργῳ, ἐν λόγῳ, ἐν γνώσει, ἐν ἀγνοίᾳ, ἐν νῷ καὶ διάνοια, ἑκουσίως καὶ ἀκουσίως καὶ ἀνάπαυσον τὸ πνεῦμά μου εἰς τὰ ἀγαπητὰ σκηνώματα τοῦ Παραδείσου ἐν ταῖς σκηναῖς τῶν ἐκλεκτῶν Σου καὶ ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων Σου.

  Ἀμήν.

  Φιλόθεος ἐν Ἱερομονάχοις ἐλάχιστος,
  πανεντελής, ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος.

  ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΚΥΡΙΕ ΔΟΞΑ ΣΟΙ

  Αλέξανδρος Βερολίνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Επίσκοποι της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ΔΕΝ πιστεύουν στα προφητικά λόγια του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

  (Σχόλιο: γιατί δεν πιστεύουν στις προφητείες του Αγίου Παϊσίου; διότι προφανώς είναι άπιστοι και σε όσα άλλα διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία με τους Αγίους της).

  Μιλά Μητροπολίτης Μόρφου.

  https://www.youtube.com/watch?v=6jXk9FvO9OU

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν μπορεί, κάπου θα υπάρχει στην ΕΠΕ κάτι παρόμοιο με τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να συνεορτάζει με κάποιον από τους αιρετικούς ιεράρχες της εποχής του και να του λέει τόσο γλυκά λόγια «Στους εορτασμούς αυτούς είχα την χαρά να παρευρεθώ μετά από την τιμητική σας πρόσκληση» και να στάζει μέλι το στόμα του. Δέν μπορεί...
  Και δώρα κι αγκαλιές και χαρά μεγάλη. Μαζί θα προχωρήσουμε...

  Όοξω ρε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αυτοί στην μητροπολη Σουηδίας έχουνε ενωθει με τους μονοφυσίτες. Κοιτάξετε ποστ από 29 έως 2 Δεκεμβρίου στον μητροπολίτικο ναο στο Όσλο, να δείτε φωτογραφίες από αρτοκλασια και μετα φαγητό, φακές, με τους μονοφυσίτες. Για αυτούς είναι όλοι ορθοδοξοι. https://www.facebook.com/greskkirke/?fref=ts

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Συγγνώμη, 29 Νοεμβρίου με 2 Δεκεμβρίου 2016 εννοούσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com