Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

Ο κανόνας των Απλανών Πατέρων μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας

Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανός
Κάθισμα Αγίου Νικολάου
Πολύ περισσότερο στα χρόνια μας χρειάζεται ο Χριστιανός να κρατάει τον κανόνα των Απλανών Πατέρων μας, των Αγίων της Εκκλησίας.
Να μη βλέπει σε πρόσωπα αλλά να βλέπει στην Πίστη, αν αυτός  που τα λέει έχει Ορθή Πίστη, την Πίστη των Αγίων της Εκκλησίας,  καθώς ‘’το χαρακτηριστικό γνώρισμα του Χριστιανισμού’’, όπως τονίζει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ’’δεν είναι τα πρόσωπα, αλλά η αληθινή και ακριβής Πίστις ‘’.

Αν βλέπει σε πρόσωπα θα πλανηθεί όπως πλανήθηκαν πολλοί,γιατί στα χρόνια μας διδάσκουν αιρετικές, αντιπατερικές, ανορθόδοξες και μάλιστα βλάσφημες  θεωρίες, φημισμένοι ξακουστοί και “φωτισμένοι” Γέροντες, Πνευματικοί, Ηγούμενοι, Αρχιερείς.
Το ότι δεν ήταν φωτισμένοι αλλά μάλλον σκοτισμένοι το αποδεικνύουν οι σκοτισμένες Θεωρίες που διδάσκουν σύμφωνα με την Οικουμενιστική Αιρετική Σύνοδο της Κρήτης, ενώ βρισκόμαστε σε καιρό Ομολογίας.
Το γνώρισμα των Φωτισμένων είναι ότι αποδέχονται μέχρις λεπτομερειών όλα των Φωτισμένων Αγίων Γερόντων που προηγήθηκαν από αυτούς.
Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι όσοι τα αποδέχονται όλα είναι φωτισμένοι, αλλά όσοι είναι Φωτισμένοι αποδέχονται όλα των προηγούμενων Φωτισμένων.
Αν υπάρχουν τώρα κάποιοι φημισμένοι Γέροντες που ενώ δεν αποδέχονται την Αιρετική Σύνοδο της Κρήτης, αλλά και δεν αντιδρούν, δεν πολεμούν φανερά την Αίρεση του Οικουμενισμου και τους Αιρετικούς Οικουμενιστές, αυτό αποδεικνύει ότι είναι ημιφωτισμένοι, δηλαδή μονόφθαλμοι.
Ο μονόφθαλμος όμως από το ένα μάτι δεν βλέπει καλά, είναι χαλασμένο, δεν παρέχει ασφάλεια, ασφάλεια παρέχει ο Φωτισμένος ο οποίος βλέπει καθαρά και με τα δύο μάτια, δια του Χαρίσματος της αδιαλείπτου Ευχής. Γι αυτό παρακαλούμε πολύ αυτούς τους ξακουστούς Γέροντες με τις φημισμένες και ξακουστές συνοδείες τους, να πάρουν φανερή Ορθόδοξη και Πατερική θέση εναντίον της Αιρέσεως του Οικουμενισμού και των Αιρετικών Οικουμενιστών διότι σε λίγο θα φύγει και αυτή η λίγη Χάρις που έχουν αν δεν έχει ήδη φύγει και από ημιφωτισμένοι – ημισκοτισμένοι θα καταντήσουν τελείως σκοτισμένοι.
Όλοι οι Φωτισμένοι, Θεούμενοι Άγιοι της Εκκλησίας είναι ενωμένοι μεταξύ τους,έχουν κοινή διδασκαλία και κοινή ζωή,την ζωή της Χάρης .
Η μεγάλη αξία των Αγίων βρίσκεται, στο ότι δια της Ορθοδόξου Πίστεως των Αγίων της Εκκλησίας ενωνόμαστε με τον Χριστό.
Κάθε μέρα δεόμεθα στην Θεία Λειτουργία,’’Εις την ενότητα της  Πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος… ‘’διότι αυτός είναι ο τρόπος ενώσεως με τον Χριστό, καθώς διδάσκουν οι Θεολόγοι Πατέρες μας και δια του Χριστού οι Χριστιανοί μεταξύ μας.
Δεν δεόμεθα ‘’Εις την ενότητα του Επισκόπου και την κοινωνία του Επισκόπου… ‘’, καθώς διδάσκουν οι Οικουμενιστές Επίσκοποι, διότι αυτός  είναι ο τρόπος χωρισμού από τον Χριστό και δια του Κακοδόξου Επισκόπου, των Χριστιανών μεταξύ μας .
Οι Οικουμενιστές, όπως μας διαβεβαιώνει και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης για τους Αιρετικούς, δεν έχουν την ίδια Πίστη με τις ευχές που λένε, ούτε έχουν την ίδια Πίστη με τους Αγίους της Εκκλησίας που έγραψαν τις ευχές, γι αυτό το λόγο οι ευχές των Οικουμενιστών Αιρετικών Επισκόπων είναι ανενέργητες.
Μεσότητα στα Πνευματικά δεν μας δίδαξαν οι Θεόπνευστοι Διδάσκαλοι μας, εφόσον οι Αιρετικοι δεν έχουν κοινή διδασκαλία, ούτε κοινή ζωή με τους Θεόπτες Πατέρες μας, απόδειξη ότι στερούνται την ζωή της Χάρης, σημαίνει ότι έχουν την “ζωή”της Πλάνης.
Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναφέρει σχετικά: “Ο Θεός εκλεξάμενος εξήγειρεν Αποστόλους και Προφήτας και Διδασκαλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων, ο δε διάβολος Ψευδαποστόλους δε και Ψευδοπροφήτας και Ψευδοδιδασκάλους κατά της ευσεβείας εκλεξάμενος εξήγειρεν, ώστε και τον παλαιόν πολεμηθήναι νόμον και τον ευαγγελικόν. Ψευδαποστόλους δε και  Ψευδοπροφήτας μόνους νοώ τους αιρετικούς,ων οι λόγοι και οι λογισμοί διεστραμμένοι εισίν.
Ωσπερ ουν ο τους αληθείς Αποστόλους και Διδασκαλους δεχόμενος, Θεόν δέχεται, ούτω  και τους Ψευδαποστόλους και Ψευδοπροφήτας και Ψευδοδιδασκάλους δεχόμενος, τον διάβολο δέχεται”.
Εύχεστε και για εμένα
Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανός
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.

6 σχόλια :

 1. Φωτογραφία που δείχνει το ΑΙΣΧΟΣ.
  Τι να πω ρε παιδί μου...
  Ή είναι άσχετοι ή είναι υπερβολικά θρασείς ή είναι απλά ΛΑΘΡΕΠΙΒΆΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

  ΕΞΩ ΟΙ ΛΑΘΡΕΠΙΒΆΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΉ ΗΓΕΣΙΑ.
  ΚΥΝΔΙΝΕΥΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπράβο Πατέρα Μακάριε,σας ευχαριστούμε για το Χαριτωμένο οξυγόνο!
  Τι είπε ο Κύριος;" Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς υμάς εν ενδύμασι προβάτων, έσωθεν δε εισι λύκοι άρπαγες. από των καρπών αυτών επιγνώσεσθε αυτούς…
  Ου πας ο λέγων μοι Κύριε Κύριε, εισελεύσεται εις την βασιλείαν των ουρανών, αλλ’ ο ποιών το θέλημα του πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. πολλοί ερούσί μοι εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, ου τω σω ονόματι προεφητεύσαμεν, και τω σω ονόματι δαιμόνια εξεβάλομεν, και τω σω ονόματι δυνάμεις πολλάς εποιήσαμεν; και τότε ομολογήσω αυτοίς ότι ουδέποτε έγνων υμάς• αποχωρείτε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. "
  Γέμισε ο τόπος από τοιούτους απατεώνες,πλάνους και άχαρους....Ευχαριστούμε και πάλι Πατέρα Μακάριε,ο Θεός μαζί σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΙΟΥ22 Ιανουαρίου 2017 - 7:52 μ.μ.

  ΤΙ ΛΥΠΗ ΜΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ.Ο ΛΑΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΞΥΠΝΙΟΣ.ΝΑ ΦΟΒΑΣΤΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πατέρα Μακάριε ο Θεός μεθ' υμών!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 5. ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΤΕΡ ΜΑΚΑΡΙΕ Ν ΑΓΙΑΣΕΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ. ΤΑ ΛΕΣ ΑΠΛΑ ΔΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΡΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΕΣ. ΕΙΣΑΙ ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΚΑΠΟΤΕ ΠΟΥ ΤΑ ΕΛΕΓΕΣ ΤΟΣΟ ΩΡΑΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΑΡΙΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ. ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ Τ ΑΠΟΛΑΥΣΑ ΟΣΟ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ.

  ΠΕΣΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΞΗΛΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΙΑΚΡΙΤΗ ΥΠΑΚΟΗ. ΝΑ ΤΑ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΆ... ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡ ΟΛΑ ΤΑΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΣΥΜΠΑΘΗΣ, ΤΟ ΤΙ ΕΛΕΓΕ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΟΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΚΑΤ.


  ΜΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΣΟΥ ΤΟΝ ΧΑΡΙΤΩΝΕΙ Ο ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΕΣ.

  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com