Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Γέροντας Γαβριήλ του Αγ. Όρους: Πότε δικαιολογείται η ανυπακοή στους πνευματικούς

445230-618.JPG
– Πολλοὶ Πατριάρχες καὶ Δεσπότες γέροντα ἀκοῦμε νὰ λένε πὼς ὁ Πάπας εἶναι ὄντως Ἐκκλησία. Ἐμεῖς τί πρέπει νὰ κάνουμε; Πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοὴ σὲ αὐτούς;

Ὀφείλουμε ὑπακοὴ στοὺς Δεσποτάδες μας, στοὺς πνευματικούς μας, ὅταν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας. Ὅταν ὅμως δὲν ὀρθοτομούν τὸ λόγο τῆς ἀλήθειας καὶ λένε αἱρετικά πράγματα, ὄχι μόνο σὲ αὐτοὺς δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή, ἀλλὰ καὶ σὲ ἕνα Ἄγγελο ἀπὸ τὸν οὐρανό ἂν κατέβει καὶ μᾶς πεῖ ἀντίθετα μὲ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ἡ Ἐκκλησία δὲν πρέπει νὰ κάνουμε ὑπακοή.
Ἔχουμε καθήκοντα πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες καὶ καθήκοντα πρὸς τὸν Θεό. Τά καθήκοντα πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι ὑπέρτερα τῶν καθηκόντων πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες. Ἂν ἕνα καθῆκον πρὸς τοὺς πνευματικούς μας Πατέρες συγκρούεται μὲ τὸ καθῆκον μας πρὸς τὸν Θεόν, τότε παύει νὰ ἰσχύει, καταργεῖται.
Παράδειγμα ἔχουμε τὴν Ἁγία Γραφή. Τί διαβάζουμε στὶς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων; Οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, οἱ Ἰουδαῖοι ἀρχιερεῖς ἤτανε οἱ πνευματικοί ἡγέτες στὴν ἐποχὴ τοῦ Κυρίου μας. Ἔπιασαν τοὺς Ἀποστόλους, τοὺς ἔβαλαν φυλακὴ καὶ τοὺς εἶπαν νὰ μὴ κηρύττουν. Πῆγε Ἄγγελος Κυρίου καὶ τοὺς ἔβγαλε καὶ τοὺς εἶπε νὰ κηρύξουν. Τοὺς ξανάπιασαν καὶ τοὺς εἶπαν:
Τί σᾶς εἴπαμε; Γιατί δὲν κάνετε ὑπακοή; Ἐμεῖς εἴμαστε οἱ πνευματικοί ἡγέτες!
Τότε ἀπολογήθηκε ὁ Ἀπόστολος Πέτρος: «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ άνθρώποις» (Πράξ. 5,29).
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τί λέει πρὸς τοὺς Γαλάτας- (1,8) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εύαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὅ εύηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω».
Ἦταν δυνατὸν ποτέ ἕνας Ἄγγελος νὰ πάει στοὺς Γαλάτας καὶ νὰ κηρύξει ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ πού δίδαξε ὁ Ἀπόστολος Παῦλος; Ὄχι βέβαια! Ἔ, τότε γιατί τὸ γράφει ὁ Ἀπόστολος αὐτό; Ἄσκοπο εἶναι; Περιττό εἶναι; Ἄστοχο εἶναι;
Ἔτσι είκῇ κι ὡς ἔτυχε τὸ ἔβαλε;
Τὸ ἔβαλε γιὰ νὰ μὴ παρασυρθοῦμε καὶ ποῦμε ὁ Δεσπότης μας εἶναι Ἅγιος. Μὲ τὴν προσευχή του ἀνασταίνει νεκρούς, ἀνορθεΐ παραλύτους, ἀνοίγει τὰ μάτια ἀπὸ τυφλούς, μετακομίζει ὄρη μὲ ἕνα πρόσταγμά του. Ὅλα νὰ τὰ κάνει αὐτά, ἐφ᾽ὅσον λέει κάτι ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, δὲν πρέπει νὰ τὸν κάνουμε ὑπακοή.
Διαβάστε στὸ βίο τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου:
Ὁ Ἅγιος θέλει νὰ φύγει ἀπὸ ἡγούμενος καὶ καλεῖ τὸν νέο ἡγούμενο καὶ ὅλη τὴν ἀδελφότητα καὶ τοὺς δίνει συμβουλές. Στὸ τέλος τί τοὺς λέει; Ἂν καὶ αὐτὸς σὰν ἄνθρωπος κάνει κάτι ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν Ἐκκλησία, μὲ αὐτὰ πού διδάσκει ἡ Ἐκκλησία, τότε προσωρινὰ νὰ κάνετε ὑπακοὴ καὶ οἱ γεροντότεροι νὰ πᾶνε νὰ τοῦ ποῦνε νὰ κάνει διόρθωση. Καὶ ἂν δὲν κάνει διόρθωση, ὄχι μόνο σὲ αὐτὸν νὰ μὴ κάνετε ὑπακοὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ σὲ Ἄγγελο ἐξ οὐρανοῦ, ἂν ἔρθει νὰ σᾶς τὸ πεῖ. Αὐτὰ εἶναι λόγια τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου. Ἔρχονται μερικοὶ ἱερεῖς στὸ κελλὶ καὶ μοῦ λένε:
Μοῦ εἶπε ὁ Δεσπότης νὰ στεφανώσω ἕνα ὀρθόδοξο μὲ ἕνα ἑτερόδοξο.
Καὶ ὅταν τοῦ λέω ὅτι αὐτὸ ἀπαγορεύεται, οἱ κανόνες, ὁ Ἅγιος Νικόδημος στὸ Πηδάλιο.
Λέει δὲν εἶναι Ἅγιον. Ἐμεῖς εἴμαστε! Θὰ κάνεις ὑπακοὴ σὲ μᾶς. Τί λέει ὁ Ἀπόστολος; «Πείθεσθε τοῖς ήγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε…» (Έβρ. 13:17).
Καὶ άπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἱερείς νὰ κάνουν ὑπακοὴ καὶ σὲ πράγματα ποὺ εἶναι ἀντίθετα μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Πῶς ἑρμηνεύει ὁ ἱερός Χρυσόστομος τό «Πείθεσθε τοῖς ήγουμένοις ὑμῶν καὶ ύπείκετε…»;
Ρωτάει ὁ Ἅγιος: Τί οὖν, φησίν, ὅταν πονηρός, ᾖ, καὶ μή. Καὶ ρωτάει καὶ προτρέπει ὡς ἑξῆς: Πονηρός, πῶς λέγεις; εἰ μὲν πίστεως ἕνεκεν, φεῦγε αὐτὸν καὶ παραίτησαι, μὴ μόνον ἂν ἄνθρωπος, ἀλλὰ κἄν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ κατιών.
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.


8 σχόλια :

 1. Την ευχη σας γεροντα. Ευχαριστουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστοί, πρέπει να κάνουν τα επόμενα τρία:

  1) Να απομακρύνονται γρήγορα από τους ιερούς Ορθόδοξους ναούς, όπου γίνονται συμπροσευχές με ετερόδοξους αιρετικούς ή με αλλόθρησκους.

  2) Να απομακρύνονται αποφασιστικά από τους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, στους οποίους αρέσει να συμπροσεύχονται συχνά με ετερόδοξους αιρετικούς ή με αλλόθρησκους.

  3) Να απομακρύνονται από τους κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι λένε ότι οι συμπροσευχές με ΜΗ Ορθόδοξους Χριστιανούς, είναι κάτι το καλό, το ωφέλιμο και το φυσιολογικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δόξα τώ Θεώ, πολύ ωραία όλα αυτά.

  Γιατί δεν τον ρωτάνε εάν θα πρέπει να μνημονεύουν οι ιερείς μιας μητροπόλεως τον οικείο επίσκοπο, όταν αυτός δεν κηρύττει με λόγια αιρετικά πράγματα, αλλά δεν μιλάει καθόλου για την Σύνοδο της Κρήτης, δεν μιλάει στο ποίμνιο για τον οικουμενισμό, δεν προειδοποιεί το ποίμνιό του να φυλάγεται από αιρετικές δοξασίες άλλων μή καθηρημένων επισκόπων και ιερέων; όταν δεν μιλάει καθόλου και δεν καταδικάζει τις αιρετικές δράσεις και τα αιρετικά λόγια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και αρνείται να μιλήσει για τον οικουμενισμό.
  Όπως π.χ. κάνει ο λείαν αγαπητός Εδέσσης Ιωήλ...
  Θα πρέπει λοιπόν έναν σαν κι αυτόν να τον μνημονεύουν οι ιερείς της μητροπόλεώς του;

  Η ερώτηση λοιπόν είναι εάν πρέπει να μνημονεύουν αυτούς που δεν κηρύττουν αίρεση με λόγια, αλλά δεν κόβουν και το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, ο οποίος αίρετίζει άγρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ αδελφέ Νικόλαε, η αίρεση από επίσκοπο κηρυσσεται τυπικά και ουσιαστικά με τους εξής τρόπους (συδιαστικά ή μεμονωμένα) :

   1) με τους λόγους του Επισκόπου
   2) με τα έργα και τις ενέργειες του Επισκόπου
   3) με τη σιωπή του Επισκόπου
   4) με τη μνημόνευση από τον Επίσκοπο , συνόδου ή πατριάρχη που έχουν αποδεχθεί( είτε με λόγους, είτε με έργα και ενέργειες, είτε με τη σιωπή είτε συδιαστικά τα παραπάνω) κακοδοξιες, όπως αυτές της ψευτο-συνόδου της Κρήτης .
   5) Όταν παρατηρήσεις στον Επίσκοπό σου ή στη σύνοδο που μνημονεύει ο Επίσκοπός σου ή στον πατριάρχη που μνημονέυει ο επίσκοπος αντιφάσεις ( μικρές ή μεγάλες) μεταξύ λόγων και έργων αναφορικά με τις κακοδοξίες όπως αυτές της Κρήτης.

   Ελπίζω να βοήθησα λιγάκι.

   Κυριάκος Βαρβέρης - ένας απλός λαϊκός.

   Διαγραφή
  2. Η μνημόνευση είναι προσδιοριστικό της κοινωνίας της πίστεως που έχει είτε ένας Ιερέας είτε ένας Επισκοπος.

   Για παράδειγμα εάν ένας επίσκοπος μνημονεύει τη Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία έχει αποδεχθεί δια της υπογραφής του Ιερώνυμου και των συν αυτω, δια της σιωπής της, και πρωτίστως δια της εκκλησιαστικης κοινωνίας και επικοινωνίας της με το φανάρι, την ψευτο-σύνοδο της Κρήτης, τότε ταυτίζεται με αυτό που πιστεύει η σύνοδός του όσο και αν στα λόγια είναι ένας λέων του αντι-οικουμενισμού.

   Εάν ο Επίσκοπος μνημονεύει απευθείας τον αμετανόητο Βαρθολομαίο, τότε τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Έχει το ίδιο πιστεύω με τον Βαρθολομαίο.

   Διαγραφή
  3. ο τιμιος προδρομος ειχε ποιμνιο που εξομολογουσε και βαπτιζε στον ιορδανη και το αφησε προσωρινα για να ελεγξει την παρανομια του Ηρωδη διοτι ηταν το εργο του -δευτερο εργο ηταν το ποιμνιο και αυτο το αναφερω διοτι οι επισκοποι λενε -εγω εχω το ποιμνιο με αυτα θα ασχοληθουν αλλοι εγω εχω το ποιμνιο να ασχοληθω αρα το ποιμνιο (μηπως τα εσοδα) να υπαρχει και ας γινεται αιρεσις

   Διαγραφή
  4. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ήδη με αυτά που λες. Απλώς θέλω να το ακούσω δια στόματος Γέροντος Γαβριήλ.

   Διαγραφή
  5. Μόνο όταν ένας Επίσκοπος κηρύττει "γυμνή τη κεφαλή" αίρεση, επιτρέπεται η διακοπή του μνημόσυνου του προ Συνοδικής κρίσεως, σε καμια άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται.

   Διαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com