Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Τo οικουμενιστικό αγλάϊσμα της υποκρισίας και του ψεύδους

Αδαμάντιος Τσακίρογλου
Τὸ κείμενο ποὺ ακολουθεῖ, ἀποτελεῖ τὴν διακήρυξη γιὰ τὸ ἐπερχόμενο «Φόρουμ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών», ποὺ θὰ λάβει μέρος στὸ Παρίσι, στὶς 9 -12 Ιανουαρίου 2017. Σὲ αὐτὸ τὸ κείμενο φαίνεται ξεκάθαρα, ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς ψευτοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου κάθε ἄλλο παρὰ κακῶς ἑρμηνευόμενες καὶ λάθος κατανοημένες εἶναι ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους, καὶ κάθε ἄλλο παρὰ μελέτη χρειάζονται, ὅπως διακηρύττουν οἱ φιλοοικουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ ξεκάθαρα κατανοητὲς καὶ αἱρετικές. Τὰ σχόλια ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι τονισμένα μὲ μαῦρο χρῶμα.

Ε’ Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών
Παρίσι, Γαλλία, 9 -12 Ιανουαρίου 2017

Συνέρχεται το 5ον Φόρουμ των Ορθοδόξων Εκκλησιών στην Ευρώπη και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Council of European Bishops’ Conferences of Roman Catholic Church) στο Παρίσι, Γαλλία, μεταξύ 9 και 12 Ιανουαρίου 2017 για να ασχοληθεί με το ζήτημα: “Η Ευρώπη αντιμέτωπη με τον φόβο της τρομοκρατίας, που προκαλεῖται από τον φονταμενταλισμό, και η αξία του ανθρωπίνου προσώπου και η θρησκευτική ελευθερία” (Τὰ Πατριαρχεῖα λοιπὸν συναντιοῦνται μὲ τοὺς Λατίνους να μιλήσουν γιὰ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξία τοῦ προσώπου, ἐνῶ συκοφαντοῦν καὶ διώκουν, ὅσους ἀντιστέκονται στὶς αἱρετικές τους θέσεις. Γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους οὔτε ἴχνος ἐλευθερίας. Ἐὰν αὐτὸ δὲν λέγεται συνειδητὴ διπροσωπία καὶ αἵρεση τότε τί εἶναι;). Τό Φόρουμ αποτελεί πρωτοβουλία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας (Ποιός μπορεῖ πιὰ νὰ ἀμφισβητήσει ὅτι ἐδῶ, δὲν πρόκειται πιὰ γιὰ ἱστορικὲς ὀνομασίες καὶ τὰ τοιαῦτα ἀλλὰ γιὰ καθαρὴ ἀποδοχὴ τοῦ ὅρου «Ἐκκλησία» στοὺς αἱρετικούς) και του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την σύμφωνη γνώμη των Ορθοδόξων Εκκλησιών (ἂς μὴν λένε λοιπὸν οἱ Ἐπίσκοποί μας, ὅτι δὲν συμπράττουν μὲ τὴν αἵρεση) που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη. Την συνάντηση θα φιλοξενήσει η Ρωμαιοκαθολική Αρχιεπισκοπή των Παρισίων... Οι συμμετέχοντεςεκπροσωπούν το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Επισκοπικών συνελεύσεων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ((Πιστεύω σημειώσατε, ὅτι αὐτὴ ἡ ἀνακοίνωση γινεται ἀπὸ “ὀρθοδόξους” κι ὄχι ἀπὸ Παπικούς! Τὸ ἴδιο λάθος, λοιπόν, δὲν γίνεται δύο φορές. «Ἡ δεύτερη φορὰ δὲν εἶναι λάθος. Εἶναι ἐπιλογή», Μενέλαος Λουντέμης) και τις Ορθόδοξες Εκκλησίες στην Ευρώπη.Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι δύο αντιπροσωπείες θα εξετάσουν θέματα πουσχετίζονται με την εξής θεματολογία: Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η θρησκευτική ελευθερία·η απουσία θρησκευτικής ανεκτικότητας, (ὦ τῆς ὑποκρισίας. Τὸ Πατριαρχεῖο μιλάει γιὰ ἀπουσία θρησκευτικῆς ἀνεκτικότητας. Τὸ Πατριαρχεῖο ποὺ ἀπειλεῖ, διώκει, ἐπιβάλλει, μιλάει γιὰ ἀνεκτικότηταπρὸς ὅλους, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀντιτιθέμενους Ὀρθοδόξους· ἀλλὰ ἔτσι ἦταν πάντα οἱ αἱρετικοί) οι διακρίσεις και οι διώξεις·(τελικά, γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστές, στὸ σπίτι τοῦ κρεμασμένου μιλάνε γιὰ σχοινί) φονταμενταλισμός και τρομοκρατία σήμερον,·κοινωνική συνοχή καί τό φαινόμενο του φόβου στην λειτουργία του νόμου, εν σχέσει πρός την αποστολή του νομοθέτου και την συνεισφορά της Εκκλησίας (ποιᾶς Ἐκκλησίας;)·η δέσμευση των Εκκλησιών (τελικὰ θὰ ἀποφασίσουν ἐκεῖ, πόσες Ἐκκλησίες θέλουν νὰ φτιάξουν ἀντιθέτως μὲ τον λόγο τοῦ Χριστοῦ;) στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων και στην προαγωγή του κοινού αγαθού (ποιό εἶναι αὐτό, ποὺ δὲν το εἴχαμε ὡς Ὀρθόδοξοι; Φυσικά, τὸ νέο κοινὸ καλὸ τῆς Πανθρησκείας!) και της αλληλεγγύης και, τέλος, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού (τοῦ «ἄλλου» Χριστοῦ, ποὺ θέλουν νὰ δημιουργήσουν, ἐπιβάλουν αὐτοί) ως απάντηση στην απειλή του φονταμενταλισμού και της τρομοκρατίας. Η συνάντηση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου, μέ την υιοθέτηση τουτελικού μηνύματος από τους συνέδρους. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι σύνεδροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να προσευχηθούν με τις αντίστοιχες τοπικές Χριστιανικές Κοινότητες (μὰ ποιός λογικὸς ἄνθρωπος δὲν καταλαβαίνει, ὅτι μᾶς δουλεύουν; Ποιός θὰ πεῖ, ὅτι δὲν ὑπάρχουν συμπροσευχές;):
Την Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό τουΑγίου Στεφάνου Παρισίων της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Γαλλίας, υπό την αιγίδα του Μητροπολίτη Γαλλίας Εμμανουήλ (Οικουμενικό Πατριαρχείο) (ὦ τῆς φαναριώτικης διπλωματίας καὶ τοῦ ψεύδους! Κρύβουν, ὅτι θὰ εἶναι παρόντες καὶ οἱ ἄλλοι), ενώ την Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, θα λάβει χώρα Οικουμενική Προσευχή (ἐδῶ ὅμως φαίνεται καθαρά, μία σ’ εμᾶς καὶ μία σ’ ἐσᾶς) στον Ρωμαιοκαθολικό Καθεδρικό Ναό Notre Dame , υπό την αιγίδα της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής των Παρισίων. Υπενθυμίζεται ότι τό Φόρουμ Διαλόγου μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών της Ευρώπης αποσκοπεί στην εξέταση κοινωνικών, ποιμαντικών, πολιτιστικών και ανθρωπολογικών θεμάτων που αφορούν τις Χριστιανικές Εκκλησίες (καὶ αὐτὴ «ἱστορικὴ ὀνομασία»;) στην Ευρώπη, θέματα κρίσιμης σημασίας για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας, με απώτερο σκοπό την αναζήτηση κοινής στάσης (τόσα περὶ μεθοδεύσεως) επί κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων, καί δεν ασχολείται με θεολογικά δογματικά ζητήματα (δὲν χρειάζεται πιά, ἀφοῦ συμπροσεύχονται καὶ ἀλληλοαναγνωρίζονται «ὡς Ἐκκλησίες»), τα οποία αντιμετωπίζονται σε άλλα Οικουμενικά Φόρα. (Νὰ λοιπὸν ἡ «πανορθόδοξη» συνεργασία στὴν αἵρεση, ἐπειδὴ μερικοὶ ἡρωοποιοῦν τοὺς ἐκτὸς Ἑλλάδος).
Την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά την συνάντηση των Παρισίων θα εκπροσωπήσουν οι Μητροπολίτες Σασίμων Καθ. Δρ. Γεννάδιος, Ορθόδοξος συμπρόεδρος, και Γαλλίας Εμμανουήλ, Πρόεδρος της συνέλευσης των εν Γαλλία Ορθοδόξων Επισκόπων, και ο Δευτερεύων των Πατριαρχικών Διακόνων Δρ. Θεόδωρος Μεϊμάρης, Ορθόδοξος Γραμματέας του Φόρουμ (Οικουμενικό Πατριαρχείο), ο εν Παρισίοις και Δυτική Ευρώπη Μητροπολίτης Ιγνάτιος (Πατριαρχείο Αντιοχείας), ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Δρ. Ιλαρίων (Πατριαρχείο Μόσχας), συνοδευόμενος υπό του Ηγουμένου Φιλαρέτου Bulekov, ο Μητροπολίτης Ζάγκρεμπκαι Λουμπλιάνας Πορφύριος (Πατριαρχείο Σερβίας), ο εν Δυτική και Νοτίω Ευρώπη Μητροπολίτης Δρ. Ιωσήφ (Πατριαρχείο Ρουμανίας), ο Πρωτοπρεσβύτερος Καθ. Δρ. Γεώργιος Zviadadze (Πατριαρχείο Γεωργίας), ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Καθ. Δρ. Βασίλειος (Εκκλησία της Κύπρου), ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Kαθ. Δρ. Χρυσόστομος (Εκκλησία της Ελλάδος) (ἐμεῖς νομίζαμε, ὅτι ὁ Μεσσηνίας αὐτὸν τὸν καιρὸ μελετᾶ, κατὰ τὴν Ἱεραρχία τῆς Ἑλλάδος, ἂν τὰ κείμενα τοῦ Κολυμπαρίου εἶναι αἱρετικά), ο Μητροπολίτης Ελμπασάν Αντώνιος (Εκκλησία της Αλβανίας) και ο Μητροπολίτης Μιχαλουπόλεως Δρ. Γεώργιος (Εκκλησία Τσεχίας και Σλοβακίας). Υπό την ιδιότητα του συμβούλου έχουν κληθεί ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας (ΟικουμενικόΠατριαρχείο) και οι Καθηγητές Jean-François Colosimo, Καθηγητής του Ορθόδοξου Θεολογικού Ινστιτούτου «Άγιος Σέργιος» στό Παρίσι, (Πατριαρχική Εξαρχία Ορθοδόξων Παροικιών Ρωσικής Παραδόσεως, Οικουμενικό Πατριαρχείο) και Χρήστος Τσιρώνης, Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
Ὑπάρχει πραγματικὰ κανένας εὐφυὴς ἄνθρωπος, ποὺ δὲν καταλαβαίνει, ὅτι δὲν μᾶς λένε τὴν ἀλήθεια; Ὑπάρχει πραγματικὰ κανένας εὐφυὴς ἄνθρωπος, ποὺ θὰ πιστέψει, ὅτι δὲν ἀναγνώρισαν τοὺς αἱρετικοὺς ὡς «Ἐκκλησίες», ὅτι δὲν συμπροσεύχονται, ὅτι δὲν προωθοῦν ἀκάθεκτοι τὰ ἐμετικὰ καὶ αἱρετικὰ σχέδια τους; Ὑπάρχει πραγματικὰ κανένας ὀρθόδοξος, ποὺ θὰ συνεχίσει νὰ συμπράττει μὲ τὴν στάση του στὴν ὁλοκλήρωση αὐτῆς τῆς μοναδικῆς, ὡς πρὸς τὴν δημιουργία καὶ τὴν διεκπεραίωση, στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία παναίρεσης; Ἂν ἀντιλαμβανόμαστε τὸ οἰκουμενιστικὸ ἀγλάϊσμα τῆς ὑποκρισίας καὶ τοῦ ψεύδους καὶ δὲν ἀντιδράσουμε ἀνάλογα μὲ τοὺς θεραπευτικοὺς καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀποφασισμένους, Ἱεροὺς Κανόνες καὶ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία, τότε σὲ τί διαφέρουμε ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές;
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικὸς Φιλόλογος, Ἱστορικός.

12 σχόλια :

 1. Υπονοειται η αδιακριτη αποτειχιση. Ετσι ωθειτε σε σχισμα και βλαπτετε τον αντιοικουμενιστικο αγωνα. Πρεπει να συμμαζευτειτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "Τὰ Πατριαρχεῖα λοιπὸν συναντιοῦνται μὲ τοὺς Λατίνους να μιλήσουν γιὰ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ τὴν ἀξία τοῦ προσώπου, ἐνῶ συκοφαντοῦν καὶ διώκουν, ὅσους ἀντιστέκονται στὶς αἱρετικές τους θέσεις. Γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους οὔτε ἴχνος ἐλευθερίας. Ἐὰν αὐτὸ δὲν λέγεται συνειδητὴ διπροσωπία καὶ αἵρεση τότε τί εἶναι;"
  Νομίζω εδώ είναι το ζουμί όλης της υπόθεσης!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο δρόμος για την κόλαση – γιατί εκεί οδηγούν οι αποσχίσεις – είναι στρωμένος για μερικούς με ροδαλά φαντασιοκοπήματα. Ας τους ελεήσει ο Θεός, διότι πολλοί εξ αυτών καθίστανται εν αγνοία θεομάχοι και τούτο βλάπτει προπάντων τους ιδίους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. «όσον ευκόλως δημιουργείται εν σχίσμα, τόσον δυσκόλως καταπαύεται. Ανάγνωθι την ιστορίαν της Εκκλησίας και θα σε καταλάβη τρόμος. Νομίζεις ότι είνε εύκολον να κρατήσωμεν μέχρι τέλους εις πειθαρχίαν το ρεύμα; Καλόν είνε να μη ανοίξωμεν τα στόμια του φράγματος». (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το τραγικό είναι ότι ο Οικουμενισμός δεν είναι η μοναδική αίρεση. Οι Αποτειχιστές κηρύττουν μία τραγική κατάσταση ανθρώπου-αποκομμένου από την Εκκλησία του Χριστού, ως δήθεν κατάσταση ομολογητού ενωμένου με Αυτήν. Η αίρεση της "Αποτειχίσεως" (κάτ΄ ουσίαν "Αποσχίσεως"), από ολόκληρη την Εκκλησία δεν διαφέρει και πολύ από την αιρετική προτεσταντική θεωρία περί "Αόρατης Εκκλησίας". Ως γνωστό, δια της Διαμαρτυρήσεως οι Προτεστάντες βρέθηκαν έξω από τα όρια της ορατής "Εκκλησίας" του Ρωμαιοκαθολικισμού. Έπρεπε λοιπόν, να βρουν μια τέτοια όψη της Εκκλησίας στην οποία εντασσόμενοι αφενός μεν θα πετύχαιναν τους σκοπούς της Διαμαρτυρήσεως, τη ρήξη δηλαδή με την ορατή "Εκκλησία" του Ρωμαιοκαθολικισμού, αφετέρου δε θα διατηρούσαν την αίσθηση ότι είναι ενταγμένοι μέσα στην αληθινή Εκκλησία του Κυρίου. Τέτοια Εκκλησία ήταν μόνο η αόρατη και πνευματική. Περιττό να τονίσουμε ότι από ορθόδοξη άποψη τέτοια εκκλησιολογικά κατασκευάσματα είναι εντελώς κατακριτέα και απαράδεκτα, φοβερά δε επικίνδυνα για την Ορθοδοξία μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το ζουμί φίλτατε δεν είναι εκεί..
  Είναι δηλαδή γνωστό το τι κάνουν πλέον οι Οικουμενιστές και το τι είναι στις προθέσεις τους να κάνουν. Επίσης είναι γνωστό ότι αρκετοί για να μην πω οι περισσότεροι Επίσκοποι έχουν προσβληθεί από το μικρόβιο της αίρεσης. Μέχρι και ο Γόρτυνος Ϊερεμίας που μέχρι πρότινος ήταν υγιέστατος.
  Άρα: To ζουμί είναι το τι πρέπει να κάνουν τα υγιή μέλη της εκκλησίας από δω και στο εξής. Ποια είναι δηλαδή αυτή η κόκκινη γραμμή. Που τελειώνει ο κατήφορος…Πότε θα πουμε το «Στώμεν καλώς»…

  Αυτή τη στιγμή μετέχουμε Μιας εκκλησίας Ορθόδοξης της οποίας κάποια μέλη (βαπτισμένοι χριστιανοί δηλαδή) έχουν αρρωστήσει. Πολλές φορές συνέβη αυτό στην ορθόδοξη Εκκλησία αφού ανέκαθεν υπήρχαν μέλη της εκκλησίας και μάλιστα με Επισκοπικό αξίωμα που είχαν κακόδοξες θέσεις . Ωστόσο ο Κύριος επιτρέπει να παραμένουν τιμονιέρηδες στο καράβι της Εκκλησίας για τους δικούς Του λόγους.

  Η εκκλησία κινείται εν Αγίω Πνευματι συνοδικώ τω τρόπω. Ωστόσο υπήρξαν και περιπτώσεις που κάποιοι υπερασπίσθηκαν την εκκλησία με άριστα αποτελέσματα Ζηλωτικώ το τρόπω, υπερασπιζόμενοι τους Εκκλησιαστικούς Κανόνες.

  Οι Εκκλησιαστικοί κανόνες ωστόσο δεν υπάρχουν με την έννοια της Στρατιωτικής πειθαρχίας. Οι κανόνες είναι ουσιαστικά δηλωτικοί του μέχρι που μπορεί να φτάσει μια αντίδραση. Περιχαρακώνουν δηλαδή τις αντιδράσεις των αγανακτισμένων Χριστιανών. Στη σημερινή εποχή ας πούμε μπορεί κάποιος Ιερέας να έχει ορθοδοξότατες θέσεις και να μνημονεύει έναν αιρετικό Επίσκοπο. Δεν εγκλημάτησε αυτός ο Ιερέας και κανείς δε μπορεί να του προσβάλει τα φρονήματα. Δεν έχει αυτός τις αιρετικές θέσεις αλλά ο Επίσκοπός του.

  Λαμπρότερη ωστόσο είναι η αντίδραση εκείνου που δεν μνημονεύει. Αυτός που δεν μνημονεύει στην ουσία ελέγχει τις αιρετικές θέσεις του Επισκόπου και περιφρουρεί την Αλήθεια .

  Μέχρις εκεί όμως.. Όποιος βγει από την εκκλησία και πει στους άλλους εσείς δεν είστε εκκλησία και δεν έχετε μυστήρια (χωρίς να έχει προηγηθεί ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ) ένεκα της Ιερής κατά τα άλλα Αγανάκτησης του , εκείνος αποκόπτεται από το δένδρο της Σωτηρίας καθώς βλασφημεί κατά του Αγίου Πνεύματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποιός και πού γράφει αυτά που υποστηρίζετε και μάλιστα ανωνύμως;
   Ευχαριστώ για την διευκρίνιση.
   Κ. Μ.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ 5:09 συνεπώς είναι καλό να αρχίσει η παύση μνημόνευσης των οικουμενιστων για να σταματήσει κάποτε ο κατήφορος.
   Μιλώ για ΠΑΥΣΗ ΜΝΗΜΟΝΕΥΗΣ των αιρετικών οικουμενιστων και όχι για αποκοπή από την εκκλησία.

   Διαγραφή
  3. Τι ειναι αυτα που λετε? Οταν η εκκλησια γινεται αιρετικη ΠΑΥΕΙ να ειναι αληθινη εκκλησια.. εννοειται λοιπον οτι ο πιστος δε πρεπει να εχει καμια σχεση με μια ψευδοεκκλησια. Για ποια σωτηρια μιλατε? Ειναι δυνατο να υπαρχει σωτηρια απο αιρετικη εκκλησια? Δηλαδη μας λετε οτι εσεις εχετε πιο πολυ δικιο απο τους Αγ. Πατερες? Εγω νομιζω αγαπητε μου οτι ειστε πρακτορας οικουμενιστικης προπαγανδας η εντελως ασχετος.

   Διαγραφή
 7. Καλημέρα , σας αναφέρω τις πηγές μου για όσα έγραψα στις 5:09.Από τον μακαριστό π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο. Συμφωνώ απόλυτα με την παύση μνημόνευσης όσων ασπάζονται αιρετικές δοξασίες πχ οτι ο Παπισμός δεν είναι αίρεση.

  Από 31:50-41:33
  https://www.youtube.com/watch?v=B1CX0ZfOpy0
  Και επίσης

  https://www.youtube.com/watch?v=8N63-Bp1km4
  από 1:38-7:23

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πως γίνεται να μάθουμε ποιοι μητροπολίτες έχουν συμφωνήσει με την σύνοδο ή μνημονεύουν Ιερώνυμο? Εννοώ τον μνημονεύουν όλοι οι μητροπολίτες από κάθε περιοχή της Ελλάδας, ή υπάρχουν κάποιοι που δεν το κάνουν? Ψάχνω αλλά κανείς δεν αναφέρει μια λίστα με τα ονόματα ΟΛΩΝ των επισκόπων που έχουν συμφωνήσει με το καινούργιο αιρετικό καθεστώς. Αν γνωρίζετε λεπτομέρειες πείτε μου σας παρακαλώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com