Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΙΕ' ΙΕΡΟΥ ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΒ ' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ...

ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Σύμφωνα με την Ιερά Διδασκαλία των Θεολόγων και Απλανών Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας η Σύνοδος με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί το υπέρτατο νομοθετικό όργανο της Εκκλησίας του Χριστού, της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.
Κατά τον Μέγα Αθανάσιο συγκαλείται πρωτίστως για να υπερασπισθεί την ενότητα της Εκκλησίας και να διασώσει την Ορθόδοξο πίστη.
Ο Πάτερ Δημήτριος Στανιλοάε γράφει σχετικά :
"Οι Σύνοδοι... διέδωσαν την χριστιανική ενότητα και την χριστολογική βάση της Εκκλησίας".
Οι Αποφάσεις μίας "πανορθόδοξου" Συνόδου εκφράζουν επισήμως την Πίστη όλων των μελών του Σώματος της Εκκλησίας που είναι ο κλήρος και ο λαός.
Οι Άγιοι Πατέρες, που συμμετείχαν στην Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 879 - 880 με παρρησία διακήρυξαν ότι κάθε επέμβαση στα παραδοθέντα από των προηγούμενων Θεόπνευστων Εφτά Οικουμενικών Συνόδων καθιστά Αίρεση και Ύβρη :
"Χωρίς να αφαιρούμε τίποτα ούτε να προσθέτουμε ούτε αλλάζοντας ούτε νοθεύοντας.
Γιατί η μεν αφαίρεση και η πρόσθεση ούτε μιας εξαιρουμένης από τα τεχνάσματα του πονηρού ανακινούμενης Αίρεσις, κατάκριση εισάγει αυτών που δεν πρέπει να καταδικαστούν και Ύβρης κατά των Πατέρων που δεν χωράει απολογία.
Το δε, δηλαδή η νοθευμένη αντικατάσταση των Όρων που είπαν οι Πατέρες πολύ χειρότερο από το προηγούμενο είναι ".
Σε αντίθετη περίπτωση η Σύνοδος ανακηρύσσεται Ληστρική Σύνοδος, όπως ομοίως ανακηρύχθηκε Ληστρική και η Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδος της Κρήτης.
Σε επιστολή του προς τον Ηγούμενο Θεόφιλο, ο Όσιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει :
"Αυτά λοιπόν με την δική σου συμφωνία θεώρησα αναγκαίο να υπενθυμίσω την πατρότητα σου.
Όπως γνωρίζεις υπάρχει Αίρεσις.
Φεύγε από την Αίρεση και τους Αιρετικούς, μην έχεις καμία εκκλησιαστική επικοινωνία, ούτε να μνημονεύεις κάποιον από αυτούς στην Θεία Λειτουργία.
Διότι υπάρχουν φοβεροί κανόνες, οι οποίοι απειλούν με μεγάλες ποινές αυτούς που συγκαταβαίνουν προς τους αιρετικούς ακόμη και μέχρι του σημείου της κοινής συνεστιάσεως.
Εάν όμως απορήσει η οσιότης σου, πως αυτό δεν σου το αναφέραμε πριν από την λεηλασία της μονής, αλλά απεναντίας και εμείς στην μόνη του Στουδίου εμνημονεύαμε τους Επισκόπους της Κωνσταντινουπόλεως, θα πρέπει να γνωρίζεις ότι εμνημονεύαμε τότε που δεν είχε γίνει Σύνοδος, ούτε είχε Συνοδικώς εκφωνηθεί το πονηρό δόγμα και ανάθεμα.
Και πριν υπάρξει αυτή η ξεκάθαρη ομολογία και αποδοχή της Αιρέσεως από τους Επισκόπους δεν ήταν ασφαλές να αποκόπουμε τελείως από τους παράνομους αλλά μόνον να αποφεύγουμε την φανερή και δημόσια εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς, να τους μνημονεύουμε δε κατά ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ αχρι καιρού... ".
Εδώ θα κάνουμε μια επισήμανση , ότι αυτό βέβαια δεν σημαίνει όσοι Πατέρες προτίμησαμε την Οικονομία σύμφωνα με τον λόγο του Αγίου και μνημονεύαμε στην Θεία Λειτουργία τον Αιρετικό - Εχθρό του Θεού, κατ 'όνομα Πατριάρχη Βαρθολομαίο και υβριστή των Αγίων της Εκκλησίας, πριν γίνει η Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης πράξαμε καλώς.
Αντιθέτως μάλιστα εκ των αποτελεσμάτων πράξαμε πάρα πολύ κακώς.
Ούτε βεβαίως σημαίνει, ότι όσοι Πατέρες φύλαξαν την Ακρίβεια και διέκοψαν την μνημόνευση στην Θεία Λειτουργία του Αιρετικού-Εχθρού του Θεού, κατ' όνομα Πατριάρχη Βαρθολομαίου και υβριστή των Αγίων της Εκκλησίας, πριν γίνει η Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδος της Κρήτης έπραξαν κακώς.
Αντιθέτως μάλιστα εκ των αποτελεσμάτων έπραξαν πάρα πολύ καλώς.
Παρόλα αυτά εδώ σε αυτό το σημείο χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση.
Πληροφορούμε τους γοχ-ζηλωτές αδελφούς ότι,
οι Άγιοι Πατέρες του Ιερού Κανόνα της ΑΒ ' Συνόδου ορίζουν, καθώς σαφώς ομοίως ορίζουν με λόγο και με έργο όλοι οι Άγιοι Ομολογητές της Καθολικής Του Χριστού Εκκλησίας, διακοπή μνημόνευσης του οικείου Αιρετικού Ψευδοεπισκόπου έως ότου γίνει Ορθόδοξος Σύνοδος, καθαιρεθεί και εκδιωχθεί από τον Επισκοπικό θρόνο ο Αιρετικός Ψευδοεπίσκοπος και στην θέση του μπει Ορθόδοξος Επίσκοπος.
Δεν ορίζουν διακοπή μνημόνευσης του οικείου Αιρετικού Ψευδοεπισκόπου και αλλαγή μνημόνευσης με άλλου Σχισματοαιρετικού Ψευδοεπισκόπου
Γ.Ο.Χ. όπως πλανήθηκαν και έπραξαν οι παρατάξεις των παλαιοημερολογιτών !
Συνεχίζοντας ο Όσιος στην Επιστολή του αποσαφηνίζει :
"Από την ώρα όμως που έγινε φανερή και ξεκάθαρη η Αιρετική ασέβεια και κατοχυρώθηκε Συνοδικώς, πρέπει και εσύ και όλοι οι Ορθόδοξοι να αποφύγετε με παρρησία κάθε εκκλησιαστική επικοινωνία με τους κακόδοξους και να μη μνημονεύετε κάποιον από αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν στην Σύνοδο, ή είναι ομόφρονες με τις αποφάσεις της. Διότι εσύ που αληθώς φέρεις το όνομα του Θεόφιλου είναι δίκαιο και με αυτόν τον τρόπον να αγαπάς τον Θεό.
Επειδή ο ιερός Χρυσόστομος εχθρούς του Θεού δεν εχαρακτήριζε μόνον του αιρετικούς, αλλά και όσους είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί τους ... Αν το μοναχικό τάγμα δεν θεωρήσει ως άχρηστα, μοναστήρια λέγω και ότι υπάρχει σε αυτά, πως ο λαϊκός θα καταφρονήσει γυναίκα, τέκνα και των άλλων; ".
Σύμφωνα με τον λόγο του Αγίου και Ομολογητού της Εκκλησίας Θεόδωρου Στουδίτου, μετά την Αιρετική Οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ούτε την Οικονομία στο θέμα της μνημόνευσεις των Αιρετικών Οικουμενιστών Ψευδεπισκόπων της Αιρετικής Συνόδου της Κρήτης , διότι η Οικονομία έχει γίνει Παρανομία.
Οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε την Ακρίβεια η οποία Ακρίβεια είναι, διακοπή κάθε εκκλησιαστικής επικοινωνίας με τους Αιρετικούς Οικουμενιστές Ψευδοεπισκόπους της Αιρετικής Συνόδου της Κρήτης και με όσους έχουν επικοινωνία με αυτούς.
Καθώς μας διαβεβαιώνει και ο Όσιος στην Επιστολή του, ότι ο Ιερός Χρυσόστομος εχθρούς του Θεού δεν εχαρακτήριζε μόνον του αιρετικούς, αλλά και όσους είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτούς.
Εύχεστε και για εμένα
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.

6 σχόλια :

 1. ΑΠΟΡΙΑ.ΚΑΛΩΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ. ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΜΩΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ 15ο ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ Α/Β ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;ΠΟΤΕ ΕΚΗΡΥΞΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΝΕΝΔΟΙΑΣΤΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤ. ΑΠΟΨΕΙΣ;ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ,Η ΔΙΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΕΠΑΜΦΟΤΕΡΙΖΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ,Η ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΉΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΑΓΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. θα πω επιγραμματικα καποια πραγματα, καθως αυτη την ωρα που θα κανουνε τοσες επιθεσεις και συκοφαντιες στον Π. Νικολαο, δεν ειναι η καταλληλη στιγμη για να συζητηθουν τετοια θεματα. Μακαρι να εκλειψουν οι οπαδισμοι κι οι εμπαθειες και καποια στιγμη μελλοντικα να γινει γονιμος-ουσιαστικος διαλογος, μεταξυ ΑΔΕΛΦΩΝ. Ο Πατερ Νικολαος καταλαβαινω οτι διαχωριζει την θεση του, καθως εκτος των αλλων, θα τον κατηγορησουνε και για Παλαιοημερολογιτη,ενώ πολυ σωστα συμπαρασταθηκε στην διωξη της Ι.Μ. Εσφιγμενου, καθως διωκεται η Πιστη, όχι μονο οι Εσφιγμενιτες....και μπραβο του αυτες τις δυσκολες στιγμες που περναει
  Επιγραμματικα λοιπόν :
  1) μεγαλη σημασια έχει ποιος εκανε το Σχισμα, που δεν ειναι του παροντος, αλλα εδω υπαρχει ιστορικο αιωνων και πονηραδα κι οχι καποιοι μεινανε κολλημενοι σε 13 μερες που αλλαξαν ξαφνικα...και καποιοι δεν θα πρεπε να μιλανε τοσο ασχημα, για τους πρωτους τουλάχιστον, οι οποίοι αντιμετώπισαν ακραίους διωγμούς
  2) ο Κανών ΛΓ της Λαοδικείας οριζει αποτειχιση απο Σχισματικούς (Σχισματικοι για ιάσιμα ζητήματα κι ο ορισμος συμφωνα με Α΄Κανων Μεγάλου Βασιλείου) :
  Αἱρέσεις μέν, τοὺς παντελῶς ἀπεῤῥηγμένους καὶ κατ' αὐτὴν τὴν πίστιν ἀπηλλοτριωμένους, ΣΧΙΣΜΑΤΑ δέ, τοὺς δι' αἰτίας τινὰς ἐκκλησιαστικὰς καὶ ζητήματα ἰάσιμα πρὸς ἀλλήλους διενεχθέντας…
  H αποτειχιση του 1924 στηριζεται και σε αλλους κανονες κι αποφασεις, που δεν ειναι του παροντος κι όχι στον 15ο που αφορα αιρεσεις
  3) Τα πρωτα χρονια, μεχρι δηλαδή το 1935 που αποτειχιστηκαν 3 Επισκοποι απ το νεο, δεν μνημονευαν αλλο Επισκοπο. Στη συνεχεια μνημονευαν τους αποτειχισθεντες και μετα την κοίμησή τους κι ενω τόσα χρόνια δεν αποτειχίστηκε αλλος Επισκοπος, προεκυψε αναγκη για χειροτονια Ιερεων κ.λ.π. Εδω ομως υπαρχουν μεγαλες ιδιαιτεροτητες, δηλαδή δεν εχουμε να κανουμε με μεμονωμενο Σχισματικο Επισκοπο, ώστε να περιμενουν Συνοδο να τον καθαιρεσει αλλα με Σύνολο. Όπως και σημερα δεν εχουμε να κανουμε με μεμονωμενους ακολουθουντες κεκκριμμενες αιρεσεις, αλλα με Συνολο κι αυτο δημιουργει πολλούς κινδυνους, όχι απλά την μόλυνση κοινωνίας των παλαιότερων δεκαετιών...
  4) Απο κει και περα βεβαια ακολουθησαν πολλά λαθη στο Πατριο, με την δημιουργία μεγάλου πληθους Επισκοπων, υπερζηλωτικές, ανεύθυνες και άκαιρες θέσεις για άκυρα Μυστήρια νεο/των κ.α. που διεύρυναν το χάσμα- Σχισμα με το νέο
  Αυτα εν ολίγοις και καλή δύναμη στον Π. Νικόλαο

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μια ακόμα παρατηρηση επί του κειμένου
  "Και πριν υπάρξει αυτή η ξεκάθαρη ομολογία και αποδοχή της Αιρέσεως από τους Επισκόπους..."
  Αυτη ειναι η σωστη πρακτική, όταν π.χ. οι Επισκοποι υπογραφουν τα σωστα, αλλα στην πραξη κανουν στραβα ματια σε παρανομιες ή κανουν κι οι ιδιοι συγκεκαλλυμενα τις παρανομιες, δηλαδη δεν κηρυττουν αιρετικα γυμνη τη κεφαλη.
  Αυτη η αναμονη ομως, δεν ξερω αν λεγεται Οικονομια ή απλά υπευθυνοτητα, έναντι μιας τόσο σοβαρης αποφασεως, όπως η αποτειχιση. Οικονομια ΙΣΩΣ (μπορει να κανω λαθος) θα μπορουσε να ονομαστει, να περιμενεις ενα ΜΙΚΡΟ χρονικο διαστημα π.χ. για κοινη αποτειχιση με αλλους αδελφους, οι οποίοι ειναι αποφασισμενοι κι αυτοι κι όχι δεν προκειται να "ζυμωσουν" ποτε κι απλα χρονοτριβουν κι οδηγουν σε λαθος μονοπατια (όπως π.χ. ειδαμε στις μερες μας, απ την "αδελφικη" πολεμικη που δεχτηκε ο Πατερ Νικολαος από καποια μελη συγκεκριμενης ομαδας, αντι να τον στηριξουν..)
  Και με ολο τον σεβασμό προς τον Μοναχο που αθρογραφεί, ο Βαρθολομαιος κηρυττει γυμνη τη κεφαλη αιρεση εδω και πολλα χρονια, όπως κι άλλοι "Επισκοποι" μέσα στο νέο κι εν προκειμενου ο Ανθιμος εχει κανει τοσα και τοσα...Κι επειδη δεν γινανε στον καιρο τους οι πρεπουσες αποτειχισεις, φτασαμε εδω. Κι αυτο επισης συνετέλεσε στην διευρυνση του χασματος με το Πατριο, γινανε δηλαδη εκατερωθεν λαθη.

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στο συγκεκριμενο δηλαδη ιστορικο παραδειγμα του λόγου του Αγίου, έγινε απροκάλυπτα η αποδοχή αιρεσεως μέσα από μια ψευτοσυνοδο, πιο πριν ηταν συγκεκαλλυμενη. Αυτο δεν σημαινει όμως οτι γινεται απροκαλυπτα η αποδοχη αιρεσεως μονο μεσω μιας ψευτοσυνοδου. Όπως βλεπουμε δηλαδη να γινεται εδώ και πολλά χρόνια (από Αθηναγόρα αλλα και παλιοτερα απο Οικουμενιστικη Εγκυκλιο 1920), δηλαδη να κηρυττουν και να πραττουν δημοσιως αιρετικα κι όχι απλα αιρετικα αλλα να αποδεχονται οδο σωτηριας και για αλλοθρησκους
  Το επιπλεον που εγινε στην ψευτοσυνοδο, ητανε η αποδοχη κι επισημα πια από το συνολο των "Επισκοπων" κεκκριμενων αιρεσων, (καθως δεν μπορουν να ξεγελουν πια με την διγλωσσια τους και την διχασμενη συμπεριφορα τους καποιοι "αντι-Οικουμενιστες"), κι αυτο οδηγει στο επομενο επικινδυνο σταδιο, καθως δεν μιλαμε για μη κεκκριμενες αιρεσεις...

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Εάν πράγματι η διακοπή της μνημόνευσης ήτανε υποχρεωτική, δεν θα υπήρχε λόγος να αποδίδονται τιμές και έπαινοι σε αυτόν που θα διαλέξει να την εφαρμόσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αποδίδονται τιμες και επαινοι, καθώς στον αμεσως προηγουμενο κανονα αποδιδονται βαρια επιτιμια σε όσους κανουν αναιτια αποτειχιση ή αποτειχιση για προσωπικα αμαρτηματα του Επισκοπου κι όχι θεματα Πίστεως. Ολοι αυτοι οι κανονες πανε μαζι, γι΄αυτο υπαρχει αυτη η διατυπωση. Δεν μπορούσαν οι Πατερες να ορισουν υποχρεωτικη την αποτειχιση, αν δεν εθεταν τις δικλειδες ασφαλειας ή να χρησιμοποιησουν αλλη διατυπωση, γιατι ο καθενας θα σηκωνε το μπαϊρακι του και θα επικαλειτο λογους Πιστεως ή αμφιβολες - συγκεκαλλυμενες παρανομιες του Επισκοπου και θα τις διογκωνε ως δημοσιως πεπραγμενες (γυμνη τη κεφαλη) κι υπηρχαν πολλες τετοιες περιπτωσεις
  Αν ητανε δυνητικη, θα ητανε απλη νουθεσια Πατερων και δεν θα γραφοτανε στο Ιερό Πηδάλιο ως ΚΑΝΟΝΑΣ.
  Κι αν ακομη καποιοι πιστευαν σε ενα μικρο ποσοστο 10-20% Οικονομιας-Δυνητικοτητας (που δεν ισχυει), αυτο θα ητανε για ενα μικρο χρονικο διαστημα κι οχι για τα τερατα και σημεια που εχουν γινει τις τελευταιες δεκαετίες. Κι ειναι δυνατον ακομα σημερα να συζηταμε αυτο ;
  Ο Πατερ Επιφανιος όμως δεν ητανε στο 10-20% μη αποτειχιση, αλλα εγερνε οπως ο Πυργος της Πιζας προς την μη αποτειχιση κι ειχε ολεθρια επιρροη. Ο Θεος να δει τα καλα του και να τον αναπαυσει

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com