Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Το παράδειγμα της Αντιγόνης του Σοφοκλέους, υπόδειγμα στάσης στη θεματική επιβολή για τις ‘’έμφυλες ταυτότητες’’

b00a14e9ce0a58b13a983774a318214f_XL.jpg
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Εξ αφορμής της πρόσφατης διάψευσης του Υπουργείου Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων της Ελλάδας, δημοσιευμάτων που ανεφέροντο στο θέμα της κατάργησης της διδασκαλίας της Αντιγόνης του Σοφοκλέους που διδάσκεται στη Β΄ Λυκείου, ίσως είναι σκόπιμο να αναφερθούμε στο κατ’ εξοχή κατά την άποψή μου μήνυμα που δίδεται από τη διδασκαλία μαθήματος αυτού. Είναι γεγονός ότι το έργο αυτό αποτελεί πηγή δημοκρατικών διδαγμάτων, γι’ αυτό και τα κείμενα που είχαν δημοσιευτεί τις μέρες αυτές, γύρω από το θέμα τούτο είχαν περιστραφεί.

Αντί άλλης επεξηγηματικής αναφοράς στο κατ’ εξοχή κατά την άποψή μου μήνυμα που δίδεται από τη διδασκαλία μαθήματος αυτού, θα αναφέρω κάτι ενδιαφέρον που διάβασα πολύ παλιά, για την Πανευρωπαϊκή συνάντηση θεατρολόγων, σκηνοθετών, παιδαγωγών κ.ά., τόσο Δυτικοευρωπαίων όσο και Ανατολικοευρωπαίων (με βάση την τότε πολιτική διάκριση) που πραγματοποιήθηκε το 1972.
Κατά τη συνάντηση αυτή ο  Σοβιετικός Ταΐρωφ (αν δεν κάνω λάθος στο όνομά του), ανέφερε επαιρόμενος ότι «στη Σοβιετική Ένωση έχουμε τους καλύτερους σκηνοθέτες και θεατρικούς συγγραφείς». Του απάντησε όμως αποστομωτικά Άγγλος θεατρολόγος με τα εξής λόγια : «στην Αθήνα δημιουργήθηκε το θέατρο και όχι στη Σπάρτη. Μόνο ένας λαός που αντιτάσσει το νόμο της ηθικής απέναντι στην πολιτική εξουσία, μπορεί να γράψει ένα θεατρικό  έργο σαν την Αντιγόνη του Σοφοκλέους».
Απλά να υπενθυμίσουμε ότι η Αντιγόνη παρά την απαγόρευση του Κρέοντα, ενταφιάζει στο τέλος το νεκρό αδελφό της Πολυνείκη, αψηφώντας τους Κρεόντειους νόμους. Αυτό δεν αποτελεί ένα απλό μάθημα δημοκρατίας, αλλά ένα μάθημα στάσης ζωής και αντίταξης του ‘’νόμου της ηθικής απέναντι στην πολιτική εξουσία’’, για να χρησιμοποιήσουμε το εύστοχο και αποστομωτικό επιχείρημα του Άγγλου θεατρολόγου.
Στη διάκριση ‘’βιολογικού και κοινωνικού φύλου’’, στην ‘’αποδόμηση  των έμφυλων στερεότυπων’’ και στην ‘’ομοφοβία και τρανσοφοβία στην κοινωνία και το σχολείο’’, θεματικές που δεν είναι σύμφωνες με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, σίγουρα θα αντιμετωπίσουν την πρόταξη του Ορθόδοξου ήθους, καθότι η Εκκλησία μας καταδικάζει τις ομοφυλοφιλικές πράξεις ως θανάσιμα αμαρτήματα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συνηγορήσει σε τέτοια θεματολογία.
Η ορθή στάση της Εκκλησία μας απέναντι στην υλοποίησης της θεματικής εβδομάδας, όπου θα γίνει αναφορά στις ‘’έμφυλες ταυτότητες’’ και που αφορά όλα τα Γυμνάσια της Ελλάδας, δεν αποτελεί απλά στάση δημοκρατικής έκφρασης, αλλά στάση Ορθόδοξου ήθους απέναντι στην πολιτική εξουσία που προσπαθεί να επιβάλει μια θεματολογία που αντιβαίνει στη διδασκαλία της.


1 σχόλιο :

 1. Δήλωση ἁπαλλαγῆς τοῦ τέκνου μου, ἀπὸ τὴν θεματικὴ ἑβδομάδα «Ἔμφυλες ταυτότητες»!

  http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2017/01/blog-post_24.html

  Δήλωση ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν θεματικὴ ἑβδομάδα. Δὲν ἐπιθυμῶ τὸ τέκνο στὸ ὁποῖο ἀσκῶ ὡς γονέας νομίμως τὴν ἐπιμέλεια καὶ γενικῶς τὴ γονικὴ μέριμνα νὰ παρακολουθήσει καὶ νὰ συμμετέχει καθ’ οἱονδήποτε τρόπο στὴν παρουσίαση τοῦ τρίτου ἄξονα μὲ τίτλο «Ἔμφυλες ταυτότητες»!
  Διαβάστε καὶ διαδῶστε τὴν δήλωση ἀπαλλαγῆς…  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

  (ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ) του /της ____________________________________________ του ____________

  κατοίκου __________________________________________________________

  κηδεμόνα του/της μαθητ____ __________________________________________

  του Γυμνασίου _____________________________________________

  Αξιότιμ__ κ Διευθυν_____

  Το Υπουργείο Παιδείας

  Έρευνας και Θρησκευμάτων όρισε με το

  υπ΄αριθ. Φ20.1/220482/Δ2
  23-12-
  2016 ΕΠ έγγραφό του την υποχρεωτική υλοποίηση στα Γυμνάσια "Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης"

  με τρείς άξονες: α) τη διατροφή και την ποιότητα ζωής, β) την πρόληψη του εθισμού και των εξαρτήσεων και γ) τις έμφυλες ταυτότητες. Πληροφορήθηκα από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ το εκπαιδευτικό

  υλικό
  : http://www.iep.edu.gr/index.php/el/fakelos-ekpaideftikoy-ylikoy-2016-2017,
  που αποτελεί την υποχρεωτική πηγή τροφοδοσίας

  της Θεματικής Εβδομάδας, σύμφωνα με το άνω έγγραφο του Υπουργείου.
  ΑΣΚΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΥ

  που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε

  την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ

  ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής

  "Δικαίωμα στην εκπαίδευση" που ορίζει ότι :

  "Ουδείς δύναται να στερηθή του δικαιώματος όπως εκπαιδευθή. Παν Κράτος εν

  τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών

  θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις"

  ΔΗΛΩΝΩ

  ότι δεν επιθυμώ το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη γονική μέριμνα

  να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’

  οιονδήποτε τρόπο στην παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο
  "
  Έμφυλες ταυτότητες
  " διότι το περιεχόμενό του είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο

  και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος.

  Κατά

  την ώρα της ανάπτυξης του εν λόγω "άξονα", θα πρέπει το τέκνο να απασχοληθεί στο σχολείο με εναλλακτικό τρόπο, σύμφωνα με ενδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους, που δεν θα θίγει την προσωπικότητά του, ούτε την διαφορετικότητά του από άλλους μαθητές. Σε περίπτωση που ο "άξονας" αυτός υλοποιηθεί τις τελευταίες ώρες του σχολικού

  ωραρίου, δίνω τη συγκατάθεσή μου να φύγει το τέκνο νωρίτερα από το σχολείο, αφού πρώτα ενημερωθώ τηλεφωνικώς στον αριθμό επικοινωνίας
  ,
  που ήδη σας έχω δηλώσει. Με όλο το σεβασμό στο κοπιώδες έργο σας που επιτελείτε για τα παιδιά

  μας και κατανοώντας ότι δεν είναι δική σας πρωτοβουλία ο θεματικός αυτός άξονας, οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι έχετε υποχρέωση να κάνετε δεκτή την παρούσα δήλωσή μου
  .
  Σε διαφορετική περίπτωση, για οποιαδήποτε

  βλάβη υποστούμε είτε ο υπογράφων
  ,
  είτε ο/η άνω μαθητής/τρια
  ,
  επιφυλάσσομαι να ζητήσω αστικές, ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες από κάθε υπαίτιο

  που συνέπραξε
  .
  Με εκτίμηση

  Ο
  /
  Η κηδεμόνας

  Show me more about this topic

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com