Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": ΒΙΝΤΕΟ με όσα συνέβησαν

Για όσα συνέβησαν χθες, Παρασκευή 24/2/2017, στις 7 το πρωί, έξω και μέσα στον Άγιο Σπυρίδωνα Τριανδρίας, γράψαμε αναλυτικά  εδώ:

Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, παραθέτουμε και το βίντεο :


8 σχόλια :

 1. Πονά η ψυχή μας με αυτά τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν θέλουν;;; Άδειους ναούς;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από το γράμμα των Ορθοδόξων Πατριαρχείων του 1848, ως απάντηση στην εγκύκλιο του πάπα Πίου του 9ου: «Παρ' ἡμῖν...ὁ ὑπερασπιστής τῆς θρησκείας ἐστίν αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτός ὁ λαός... τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας,…ὁ λαός αὐτός φύλαξ καί φρουρός Ὀρθοδοξίας».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τώρα θα δείτε το πραγματικό πρόσωπό τους.
  Πάντως έχω την εντύπωση οτι οι ναοί του νέου ημερολογίου αρχίζουν και ομοιάζουν τους παπικούς ναούς. Αραδιάζουν σε στυλ λατίνων καθίσματα στην σειρά και έχουν ξηλώσει τα στασίδια από το κέντρο που ήτανε το χαρακτριστικό των ορθοδόξων ναών, όπου σου πρόσφερανε ένα μέρος προσευχής και απομόνωσης απο τον κόσμο, και αποκούμπι οταν είσαι όρθιος. Με τα καθίσματα είσαι από παντού εκτεθείμενος, συν τα δυνατά φώτα κάνουν τον πιστό δεν βοηθάνε τον πιστό να έρθει σε κατάνυξη.
  Αν βάλουμε και τον νεωτερισμό σε μερικούς ναούς που αφαιρούν το τέμπλο τοτε τα πράγματα γίνονται χειρότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ορθόδοξη Ομολογία από Ορθόδοξο Εκκλησίασμα. Συγχαρητήρια σε όλους σας.

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αλέξανδρος Γαλανόπουλος Βερολίνο25 Φεβρουαρίου 2017 - 3:59 μ.μ.


  Τα ελεγε ενας αξιος Επισκοπος...

  ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
  π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

  «Όπου ακούεται ορθόδοξο κήρυγμα, όπου υπάρχουν αγωνισταί οι οποίοι διώκονται, σας το τονίζω. Όποιος δεν διώκεται δεν είναι γνήσιος, είναι κάλπικος παράς.
  Όπου διώκεται επίσκοπος, αρχιμανδρίτης, ηγούμενος, κήρυκας του Ευαγγελίου κοντά του να ‘σται, από τους άλλους μακριά. Δεν είναι γνήσια τέκνα της Ορθοδοξίας ή υστερούνται της παρρησίας η οποία είναι το πρώτο προσόν εις τας τοιαύτας κρισίμους στιγμάς».

  «Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται». Ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀποδεικνύεται ἀληθινὸς διὰ μέσου ὅλων τῶν αἰώνων. Θέλετε παραδεί­γμα­τα; Ἀνοῖξτε λοιπὸν τὴν ἁγία Γραφὴ νὰ δῆτε.
  Ἐδιώχθη ὁ Ἄβελ, ὁ ἁγνὸς καὶ δίκαιος ἐκεῖ­νος ἄνθρωπος, ἀπὸ τὸν Κάϊν τὸν δολοφόνο ἀ­δελφό του. Ἐδιώχθη ὁ Ἰακὼβ ἀπὸ τὸν Ἠσαῦ καὶ ἀναγκάστηκε νὰ ἐκπατρισθῇ μακριὰ ἀπὸ τὴ γῆ τῶν πατέρων του. Ἐδιώχθη ὁ πάγκαλος Ἰωσὴφ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς του, ποὺ τὸν φθό­νησαν καὶ τὸν πούλησαν στοὺς Αἰγυπτίους καὶ φυλακίστηκε συκοφαντημένος. Ἐδιώχθη ὁ Δαυῒδ ἀπὸ τὸν ἀχάριστο Σαοὺλ καὶ ἀπὸ τὸ παιδί του τὸν Ἀβεσσαλώμ. Ἐδιώχθησαν οἱ προ­­φῆται, ὁ Ἰερεμίας καὶ ὁ Ἠσαΐας· τὸν μὲν Ἰερε­μία τὸν ἔῤῥιξαν σὲ βόθρο, ὁ δὲ Ἠσαΐας πριονίστηκε μὲ πριόνι. Ἐδιώχθησαν οἱ Τρεῖς Παῖ­δες, ἐπειδὴ δὲν προσκύνησαν τὸ εἴδωλο, καὶ τοὺς ἔῤῥιξαν μέσα στὸ καμίνι. Ἐδιώχθη ὁ προ­φήτης Δανιήλ, ποὺ τὸν ἔῤῥιξαν στὸ λάκκο τῶν λεόν­των. Ἐδιώχθη ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος ἀ­πὸ τὴν αἰσχρὰ Ἡρῳδιάδα, καὶ τὸν ἀποκεφάλισαν.
  Ἀλλὰ περισσότερο ἀπ᾽ ὅλους ἐδιώχθη ἕ­νας· κανείς ἄλλος δὲν ἐδιώχθη τόσο ὅσο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Διότι οἱ ἄλλοι κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ὑπῆρξαν ἁμαρτωλοί, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἦταν ὁ ἀναμάρτητος, ὁ ἅγιος τῶν ἁγίων. Ἐδιώχθη· νήπιο ἀκόμη ἦταν, καὶ ὁ Ἡρῴδης τρόχισε τὰ μαχαίρια του γιὰ νὰ τὸ σφάξῃ. Ἐδιώχθη ἀπὸ γραμματεῖς καὶ φαρισαίους, τοὺς διαστρεβλωτὰς τῶν ἀληθειῶν τοῦ Θεοῦ, ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν Ἄννα καὶ τὸν Καϊάφα, ἐδιώχθη ἀπὸ τὸν Πιλᾶτο, ἐδιώχθη ἀπὸ ἕναν ἀχάριστο λαὸ ποὺ φώναζε «Σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν» (Λουκ. 23,21).
  Τὸ παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ μιμήθηκαν ἔ­πειτα οἱ ἀ­πόστολοι. Ὅλοι εἶχαν μαρτυρικὸ τέλος. Κ’ ἐ­κεῖνος ποὺ ἐδιώχθη περισσότερο ἀπ’ ὅλους εἶνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ὅπως λέει σήμερα. Τὸν ἔῤῥιξαν στὶς φυλακὲς τῆς ῾Ρώμης καὶ ἀπὸ ᾽κεῖ ἔστειλε τὸ μήνυμα αὐτό, «Οἱ θέλοντες εὐσε­βῶς ζῆν… διωχθήσονται».
  Ἐδιώχθησαν καὶ οἱ διάδοχοι τῶν ἀποστόλων. Ἐδιώχθη ὁ Μέγας Βασίλειος ἀπὸ μία μαφία, ποὺ ἐσχεδίαζε τὴν ἐκθρόνισί του· ἐδιώχθη ὁ Γρηγόριος, τὸν ὁποῖο πετροβόλησαν οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Ἀρείου· ἐδιώχθη πρὸ παντὸς ὁ Χρυσόστομος, ποὺ πέθανε στὴν ἐξορία λέγον­τας «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν»...

  ...Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, εἶπε ὅτι ἡ πίστις θὰ διωχθῇ. Δὲν εἶπε ὅμως καὶ ὅτι θὰ συντριβῇ. Ὄχι. Μιὰ ἰδέα, ὅσο τὴν πολε­μᾷς, τόσο ῥιζώνει. Εἶνε σὰν τὸ καρφί, ποὺ ὅσο τὸ χτυ­πᾷς τόσο βαθύτερα ἐμπήγνυται στὴ σάρκα τοῦ ξύλου. Καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ὅ­σο δι­ώκεται, τόσο κατακτᾷ τὶς ψυχές. Καμμία δύνα­μις, τὸ πιστεύω ἀκραδάντως, δὲ θὰ τὴ νικήσῃ. Ὅσοι διωγμοὶ κι ἂν γίνουν, ὅσοι ποταμοὶ αἱμά­των κι ἂν χυθοῦν, ὅσοι Νέρωνες καὶ Διοκλητι­ανοὶ καὶ Ἰουλιανοὶ Παραβάται κι ἂν παρουσια­στοῦν καὶ ὅποια μέσα κι ἂν μεταχειριστοῦν, ἡ πίστι μας ἔχει βαθειὰ ῥίζα· αὐτὸ ποὺ θὰ κά­νουν εἶνε νὰ ἐπισπεύσουν τὸν θρίαμβό της.
  Οἱ πιστοὶ «διωχθήσονται», ἀλλ’ οὐ συντριβή­σονται. Ἄλλοι θὰ συντριβοῦν. Θὰ συντριβοῦν οἱ διῶκται. Παρ᾽ ὅλο τὸ αἷμα ποὺ χύνουν, παρ᾽ ὅλη τὴ βία ποὺ ἀσκοῦν, παρ᾽ ὅλα τὰ στρατόπε­δα καὶ τὰ μέσα ἐξοντώσεως ποὺ διαθέτουν, τὸ τέλος τους θά ’νε οἰκτρό. Ἡ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ μας θὰ μείνῃ – ἰδιαιτέρως δὲ στὴν πα­τρίδα μας τὴν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία μὲ κάθε τρόπο καὶ σὲ ὅλες τὶς σελίδες τῆς ἱστορίας της αἰνεῖ καὶ δοξάζει Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

  † ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

  (ἱ. ναὸς Ἁγ. Γεωργίου πόλεως Φλωρίνης 12-2-1984)


  Γι αυτό διώκεται και ο Πατήρ Νικόλαος Μανώλης. Ας μην σιωπούμε λοιπόν οι πιστοί. Η σιωπή είναι προδοσία σε τέτοιες στιγμές, είναι υποταγή στους προδότες του Θεού τους οικουμενιστές. Σήμερα το μόνο που μας έμεινε είναι η Ομολογία.

  Ευλογειτε

  Αλέξανδρος Γαλανόπουλος
  Βερολίνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έτσι ακριβώς! Οι ευχές του αγίου επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη να συνοδεύουν τον άγιο ιερέα π. Νικόλαο Μανώλη και να τον ενισχύουν στο μαρτυρικό δρόμο. Κι εμείς μαζί επειδή έχουμε χρέος να φυλάγουμε την πίστη μας.

   Διαγραφή
 6. δόξα τω Θεώ,οι ορθόδοξοι χριστιανοί που βγήκαν εκτός του ναού είναι εντός εκκλησίας και ο αιρετικός παπάς που λειτούργησε εντός του ναού είναι εκτός εκκλησίας.Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com