Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Η μεγάλη απάτη των Οικουμενιστών, η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία της ανθρωπότητας

6.png
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Ἡ λέξη πιστεύω, πίστη περιέχει ἀναπόφευκτα τὸ ἀξίωμα τῆς ἀπολυτότητας. Στὸ λεξικὸ τῆς Νέας Ἑλληνικῆς διαβάζουμε στὸ λῆμμα «πιστεύω» τὰ ἑξῆς:
«1. Εἶμαι βέβαιος, σίγουρος γιὰ κάτι 2. Δέχομαι τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν παρουσία ἀνώτατου ὄντος, καὶ ἰδιαίτερα ὅπως αὐτὴ διατυπώνεται ἀπὸ κάποια θρησκεία ἢ θρησκευτικὸ δόγμα... 4.... δέχομαι τὴν ὕπαρξη, τὴν ἀλήθεια, τὴν ὀρθότητάτου».
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀνθρωπότητας ἡ κάθε εἴδους πίστη ἀξίωνε τὴν κατοχὴ τῆς ἀπόλυτης ἀλήθειας. Δὲν μπορεί κάποιος νὰ λέει, ὅτι πιστεύει καὶ παράλληλα νὰ ἀμφισβητεῖ τὸ γεγονός, ὅτι αὐτὸς κατέχει τὴν ἀλήθεια. Kάποιος ποὺ πιστεύει, εἶναι πεπεισμένος ὅτι αὐτὸ ποὺ πιστεύει ἀποτελεῖ τὴν ἀλήθεια, ἔχει σχέση μὲ τὸ εἶναι του, τὴν οὐσία τῆς ὑπάρξεώς του. Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἴδιου του τοῦ πιστεύω ἀποτελεῖ εἶδος παράνοιας ἢ ἀπύθμενου ψεύδους.
Οἱ Οἰκουμενιστὲς ἀνήκουν στὴν κατηγορία τῆς τελευταίας διαπίστωσης. Διακηρύττουν συνέχεια ὅτι δὲν προδίδουν τὴν πίστη καὶ παράλληλα συμμετέχουν σὲ διαλόγους γιὰ τὴν ἐξεύρεση τῆς ἀλήθειας τῆς Πίστεως, τοῦ ἐπαναπροσδιορισμοῦ τοῦ πιστεύω καὶ τῆς προσαρμογῆς του στὰ νέα δεδομένα· δηλ. ἀμφισβητοῦν ὅτι κατέχουν τὴν ἀλήθεια καὶ διαβεβαιώνουν τοὺς ἑτερόδοξους συνομιλητές τους, ὅτι θὰ τὴν βροῦν μαζί, ἀναζητώντας την σὲ ἀτέρμονα συνέδρια, καὶ κοσμικῆς σημασίας ὀργανισμούς. Μιλοῦν γιὰ τὴν δύναμη τῆς πίστεως τους, ἐνῶ οἱ πράξεις καὶ οἱ δηλώσεις τους δείχνουν ὅτι εἶναι γεμάτοι μὲ ἀμφιβολία καὶ τὴν ἐπακόλουθη προδοσία. Μιλοῦν συνέχεια γιὰ ἀνεκτικότητα καὶ κατηγοροῦν ὅσους ἀντιδροῦν στὴν αἵρεσή τους, ὅσους τοὺς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἀπαγορεύονται ρητὰ ὰπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοση οἱ συμπροσευχές, τὰ συλλείτουργα καὶ ἡ καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ὡς μισαλλόδοξους καὶ φανατικούς, ὡς ἀπόλυτους καὶ σκοταδιστές. Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ ἐποχή μας δὲν εἶναι ἐποχὴ ἀποκλειστικότητας καὶ ἀπολυτότητας στὴν πίστη, ἀλλὰ ἐποχὴ ἀνεκτικότητας καὶ συμβίωσης μὲ τοὺς ἄλλους. Λένε ὅμως τὴν ἀλήθεια;
Ἀναλύοντας τί λένε οἱ ἄλλοι (οἱ ἀποκαλούμενες «Ὁμολογίες καὶ Ἐκκλησίες» καὶ οἱ Θρησκεῖες μετὰ τῶν ὁποίων συνομιλοῦν), θὰ διαπιστώσουμε ὅτι οἱ Οἰκουμενιστὲς ψεύδονται ὁλοσχερῶς καὶ λειτουργοῦν ὑπογείως καὶ ἐπιλεκτικά μὲ σκοπὸ τὴν παραπλάνηση.
Τὸ Κοράνι–ἡ ἄλλη ὁδὸς σωτηρίας κατὰ τὸν Βαρθολομαῖο –εἶναι ἀπόλυτο,δὲν συζητάει τὰ Πιστεύω του. Συγκεκριμένα (3:28) ἀναφέρει: «Δὲν θὰ συσχετίζονται οἱ πιστοὶ μὲ τοὺς ἀπίστους ἀντὶ μὲ τοὺς πιστούς. Ὅποιος ἐκ τῶν πιστῶν τὸ πράττει, αὐτὸς δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν Ἀλλάχ...». Στὴν Σούραἐλ-Μάιντε, 5: 51  Ὦ! Σεῖς ποὺ πιστέψατε! Μὴ κάνετε τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Χριστιανούς, φίλους καὶ προστάτες σας! Δὲν εἶναι παρὰ μονάχα μεταξύ τους φίλοι καὶ προστάτες. Καὶ ἐκεῖνος ἀνάμεσά σας ποὺ πιάνει (φιλίες) μ' αὐτούς εἶναι ἕνας ἀπ' αὐτούς. Ὁ Ἀλλὰχ δὲν καθοδηγεῖ τὸν ἄδικο καὶ παράνομο λαό». Στὴν Σούρα Al-Kaferun. 109: «Λέγε (Ὦ Μωάμεθ)! Ὦ ἐσεῖς ποὺ ἀρνεῖστε τὴν Πίστη! Δὲν λατρεύω αὐτὸ ποὺ λατρεύετε. Κι οὔτε λατρεύετε αὐτὸ ποὺ λατρεύω. Καὶ δὲν θὰ λατρεύω αὐτὸ ποὺ λατρέψατε. Κι οὔτε ἐσεῖς θὰ λατρεύετε αὐτὸ ποὺ λατρεύω. Ἔχετε τὴν δική σας θρησκεία κι ἐγὼ ἔχω τὴν δική μου θρησκεία».          
Στὸν Ἰουδαϊσμὸ – ἄλλη μία ὁδὸς σωτηρίας κατὰ τὸν Βαρθολομαῖο –  ὑπάρχει τὸ κεντρικὸ δόγμα στὸν στίχο: «Schema Israel, JHWH Eloheinu, JHWH Echad» «Ἄκουσε Ἰσραήλ, ὁ Γιαχβὲ εἶναι ὁ Θεός μας (φυσικὰ δὲν ἐννοεῖται ἐδῶ ὁ Τριαδικὸς Θεός), ὁ Γιαχβὲ εἶναι ἕνας». Τὸ δόγμα αὐτὸ περιτειχίστηκε τὸν 12ο αἰῶνα ἀπὸ τὸν Ραββίνο Μωυσὴ μπὲν Μαιμονίδη. Στὸ ἔργο του «Σανχεντρίν» καὶ εἰδικὰ στὸ 11ο κεφ. θεμελίωσε 13 ἀρχὲς (Ἰκαρίμ), ἀπὸ τὶς ὁποῖες ξεχωρίζουν οἱ ἀκόλουθες:
2. Ὁ Θεὸς εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός (καὶ φυσικὰ δὲν εἶναι Τριαδικός).
8. Ὁλόκληρη ἡ Τορὰ δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ στὸν Μωυσὴ (ἄρα ἡΚ. Διαθήκη καὶ ὅ,τι χριστιανικὸ δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια)..
9. Ἡ Τορὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ καμία ἄλλη διδασκαλία (οὔτε ἀπὸ τὴν Κ. Διαθήκη).
11. Ὁ Θεὸς ἀμοίβει αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τὶς ἐντολές του καὶ τιμωρεῖ αὐτοὺς ποὺ τὶς ἀψηφοῦν (καὶ τοὺς χριστιανούς).
Ἂς πᾶμε τώρα στὸν Παπισμό. Μὲ τὸ δογματικό θέσπισμα «PastorAeternus» τῆς 1ης Βατικάνειας Συνόδου στὶς 18. 07. 1870 ἀποφασίστηκε: «...Ὅταν ὁ Ρωμαῖος ποντίφικας ὁμιλεῖ ἐκ καθέδρας, δηλαδή ὅταν ὑπὸ τὴν ἰδιότητα τοῦ ποιμένα καὶ διδάσκαλου ὅλων τῶν χριστιανῶν, δυνάμει τῆς ὑπέρτατης ἀποστολικῆς του ἐξουσίας, ὁρίζει ὅτι κάθε διδασκαλία ποὺ ἀφορᾶ στὴν πίστη καὶ τὴν χριστιανικὴ ἠθικὴ πρέπει νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ὡς ἀληθὴς ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἐκκλησία, βάσει τῆς Θείας Ἐπιφοιτήσεως ὑποσχεθείσης σ' ἐκεῖνον διὰ τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, τότε χαίρει τοῦ ἀλαθήτου ἐκείνου ποὺ ὁ Θεῖος Λυτρωτής θέλησε νὰ χαρίσει στὴν Ἐκκλησία του... Ἐὰν κάποιος ἀμφισβητήσει τὸ παραπάνω δόγμα ἀνάθεμα». Καὶ στὴν ἀπόφαση τῆς 2ης Βατικάνειας Συνόδου τὸ 1965 διαβάζουμε: «Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι ποὺ ἀμφισβητοῦν τὸ ἀπὸ τὸν Θεὸ παραχωρημένο σωτηριολογικὸ ἔργο τῆς «Καθολικῆς Ἐκκλησίας» ἢ δὲν εἰσέρχονται σ’αυτήν, δὲν μποροῦν νὰ σωθοῦν». Καὶ στὴν ἀπόφαση τῆς παπικῆς συνόδου τῆς Φλωρεντίας τὸ 1439 σχετικὰ μὲ τοὺς Ἕλληνες διαβάζουμε «Ὅποιος δὲν ὑποταχτεῖ στὸν ρωμαῖο Ποντίφηκα δὲν μπορεῖ νὰ σωθεῖ... Ὁ ρωμαῖος Ποντίφικας ἔχει τὴν ἐξουσία πάνω σὲ ὅλον τὸν κόσμο».
Ὅσον ἀφορᾶ τοὺς Προτεστάντες τὰ πράγματα γίνονται ἀκόμα πιὸ παράφορα. Ἡ Σύνοδος τῆς «Προτεσταντικῆς Ἐκκλησίας» τῆς Γερμανίας ἀναφέρει στὴν «Ἀλφάβητο τῆς Πίστεως»: «Ὅποιος παραμένει σταθερὰ σὲ δόγματα, δὲν ἔχει ἐγκυρότητα στὴν κοινωνία καὶ στὴν δημοσιότητα καὶ θεωρεῖται πεισματάρης καὶ ἀνεπήδευτος μαθήσεως». Ἐδῶ μένει ὁ κάθε ὑγιῶς σκεπτόμενος ἄναυδος μὲ τὶς μεθοδεύσεις τῶν αἱρετικῶν. Οἱ Προτεστάντες κατηγοροῦν τοὺς πιστοὺς ποὺ ὑπερασπίζουν τὰ δόγματα (μήπως μᾶς θυμίζει κάτι αὐτό;) ἐπιφανειακὰ μὲν ἀδογμάτιστα, πρακτικὰ δὲ μὲ διατυπώσεις δογματικοῦ χαρακτῆρα. Γιατὶ αὐτὸ ποὺ πρεσβεύουν εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του καὶ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ αὐτοὺς ὠς δόγμα. Θέλουν δηλ. νὰ καταργήσουν τὸ δόγμα (ποὺ φυσικὰ τοὺς ἐλέγχει) καὶ τοὺς ὑπερασπιστές του καὶ νὰ θεμελιώσουν τὸ δικό τους νέο δόγμα.
Μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀναφορὲς γεννιέται τὸ ἑξῆς λογικὸ ἐρώτημα: Πῶς εἶναι δυνατόν, αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἀδιαπραγμάτευτες καὶ μὴ ἀποκηρυγμένες δογματικὲς θέσεις στὴν πίστη τους –τὸ ὁποῖο φυσικὰ εἶναι δικαίωμά τους, ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι –νὰ ἀπαιτοῦν ἀνεκτικότητα καὶ κατάργηση τῶν δογμάτων τῶν ἄλλων –ἡ ὁποία ἀπαίτηση δὲν εἶναι δικαίωμά τους– καὶ νὰ καταδικάζουν ὅποιον δὲν ὑπακούει; Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη ἀπάτη τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, ὅπως σωστὰ προφήτευσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι. Οἱ Οἰκουμενιστὲς εἶναι ἄνθρωποι διαποτισμένοι ὄχι ἀπὸ πνεῦμα ἀγάπης, διαλλακτικότητας καὶ σεβασμοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ πνεῦμα ἀπολυταρχίας, μένους, ἐξουσιοκρατίας, ἐπισκοποκρατείας, ἀσέβειας, διπροσωπείας καὶ διωγμοῦ. Εἶναι οἱ κατάλληλοι ἐκπρόσωποι τοῦ πνεύματος τῶν ἐσχάτων χρόνων καὶ γι’ αυτὸ πρέπει νὰ πολεμηθοῦν κατὰ τὸν ἁγιοπατερικὸ τρόπο τῆς Ἐκκλησίας.

7 σχόλια :

 1. Σας ευχαριστουμε που μας στηριζετε με το ορθοδοξο αρθρο που ανεβασατε οπως και τον κ. Τσακιρογλου. Ευαγγ. Ζαλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αλέξανδρος Γαλανόπουλος Βερολίνο24 Φεβρουαρίου 2017 - 3:49 μ.μ.

  Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τσακιρογλου, για την αθλιότητα της προδοσίας της Ορθοδόξου πίστεως των παναιρετικων και δολιων οικουμενιστών, που παρασύρουν κόσμο και κοσμάκη με την ψεύτικη και εωσφορική τους δήθεν αγάπη.

  ας δουμε τι έλεγε ένας πραγματικός Ορθόδοξος και προφητικός επίσκοπος, ο μακαριστος Αυγουστίνος Καντιώτης:
  http://agiosioannisprodromos.blogspot.de/search?updated-max=2016-01-20T20:59:00%2B02:00&max-results=1&reverse-paginate=true

  ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΛΕΨΗ ΤΗΝ OΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

  Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
  Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

  Ὁ Χριστιανισμὸς εἶνε δύναμις ὑπερφυσική. Εἶνε ἀποκάλυψις ἑνὸς ὁλοκλήρου κόσμου ἀληθειῶν, εἰς τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέλθῃ μόνον του τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα. Εἶνε ἀποκάλυψις Θεοῦ, εἶνε ἄνωθεν φωτισμός, ποὺ σὲ κάνει νὰ βλέπῃς ὅτι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι τοῦ κόσμου. Κράτα λοιπὸν καλὰ τὴν πίστι σου «ἵνα μηδεὶς λάβει τὸν στέφανόν σου» (Ἀπ. 3,11). Κλεῖσε τ᾽ αὐτιά σου στοὺς ἐχθρούς. Μεῖνε πιστὸς στὴν Ἐκκλησία ποὺ βαπτίσθηκες· προτίμησε θάνατο μᾶλλον παρὰ νὰ χάσῃς τὴν Ὀρθόδοξο ὁμολογία. Λέγε σ᾽ ἀνθρώπους καὶ δαίμονες· Ὀρθόδοξος γεννήθηκα – Ὀρθόδοξος θὰ πεθάνω. Ἔχω ῥίξει τὴν ἄγκυρά μου ἐδῶ καὶ κανένα κῦμα δὲν μὲ παρασύρει ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Ὀρθοδοξίας.

  Εἶνε γνωστὸν ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη πολλὲς αἰρέσεις, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν προσπαθοῦν νὰ σᾶς ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι. Φοβερός εἶνε ἰδίως ὁ κίνδυνος ἐκ μέρους μιᾶς κινήσεως, ποὺ ὀνομάζεται οἰκουμενισμός. Οἱ ὁπαδοὶ τῆς ἀντορθοδόξου αὐτῆς κινήσεως μισοῦν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀγωνίζονται νὰ δημιουργήσουν μία νέα θρησκεία. Ὁ οἰκουμενισμός, ὅπως λέγει ὁ ἀείμνηστος Σέρβος κληρικὸς Ἰουστῖνος Πόποβιτς, εἶνε παναίρεσις, ὡς περιθάλπουσα ὅλας τὰς αἰρέσεις.
  Ἀλλ’ ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιά, μείνετε προσηλωμένοι εἰς τὴν Ὀρθοδοξία…

  «Εἴ τις ὑμᾱς εὐαγγελίζεται παρʼ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω».

  Προσέξατε, τί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος;
  Ἐὰν κανεὶς λέει πράγματα τὰ ὁποῖα εἶνε ἀντίθετα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, τότε αὐτός, «εἴ τις»· ὅποιος νάναι. Μπορεῖ νὰ εἶνε λαϊκός, αὐτὸς ποὺ ζητᾶ, νὰ βάλῃ δυναμίτη καὶ νὰ ἀνατρέψῃ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νὰ εἶνε γυναῖκα· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νὰ εἶνε παπᾶς· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε δεσπότης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε ἀρχιεπίσκοπος· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε πατριάρχης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε βασιλεύς· ἀνάθεμα. Ἀκόμα προχωρᾶ ὁ ἀπόστολος καὶ λέει· Ἀπόστολος ἐγώ· ἀνάθεμα». Ἀν ἀκόμα ὑποθέσουμε ὅτι ἄγγελος ἔρθῃ ἀπὸ τὰ οὐράνια καὶ διδάξῃ ἐνάντια πρὸς τὰ δόγματα· “ἀνάθεμα”. Αὐτό τὸ ἀνάθεμα ἀκούγεται μέσα στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ καὶ σ᾽ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

  Ευλογείτε
  Αλέξανδρος Γαλανόπουλος
  Βερολίνο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο Οικουμενισμός προετοιμάζει το έδαφος, μαζί με άλλα πολιτικά και οικονομικά μέτρα, για την παγκόσμια επικράτηση του Αντιχρίστου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι 2 αλήθειες πασίδηλες, πασιφανείς και αναντίρρητες
  Η μια αλήθεια τι λέει ? Ο Βαρθολομαίος και οι περί αυτόν οικουμενιστές πιστεύουν σε ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΘΕΟ μαζί με τους παπικούς , μονοφυσίτες , πρωτεστάντες κτλ του ΠΣΕ , μαζί με τους μουσουλμάνους και τους Εβραίους αλλά ακόμα και τους Βουδιστές και τους παγανιστές και προσπαθούν να τον "περάσουν" στους πιστούς όλων των πίστεων . Κάνουν αναφορά όχι μόνο στις "ιερές γραφές" των παπικών αλλά και στο "ιερό Κοράνι¨ και τις "ιερές γραφές " των Εβραίων κτλ Τους βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία μαζί σε θρησκευτικές τελετές να λατρεύουν αυτό τον κοινό θεό . Ακόμη προχωρούν σε λειτουργία κοινών ναών και κοινών μοναστηριών πχ ΒΟΣΕ. Και προχωρούν και να διδάσκουν αυτόν τον κοινό Θεό στα παιδιά . Το βλέπουμε στα νεα βιβλία θρησκευτικών αλλά και πχ με το τμήμα για ΙΣΛΑΜ στην Θεολογική Θεσσαλονίκης.Και τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού οδηγούνται για προσευχή στο τζαμί ή στο να φυλάνε το χέρι του ΠΑΠΑ ... Νέες "αξίες " αυτού του κοινού Θεού είναι πχ το να θεωρούνται οι ομοφυλόφιλοι , λεσβίες , παιδεραστές και κτηνοβάτες κάτι φυσιολογικό . Και μάλιστα έχουμε στο ΠΣΕ και πολιτική προώθηση τέτοιων ατόμων σε θέσεις ιερέων και επισκόπων . Με αυτές τις νέες "αξίες " προωθούνται παγκόσμια νόμοι για το γάμο πχ των ομοφυλόφιλων και ποινικοποίηση της "ομοφοβικής" όπως λένε συμπεριφοράς αλλά και η εξοικείωση μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος των παιδιών με την ομοφυλοφιλία κτλ .
  10 εντολές έδωσε ο Θεός ...ε και οι 10 διαστρεβλώνονται ώστε τελικά να η αρετή να φαίνεται "πεπαλαιωμένη " ανεδαφική κτλ και η κακία να προβάλετε σαν αρετή .
  Η πρώτη και η δεύτερη εντολή αντικαταστάθηκε με το είναι εγωιστικό ρατσιστικό ξενοφοβικό και παράνομο να λές οτι μόνο ο Θεός σου είναι αληθινός και οι άλλοι ψεύτικοι . Ξανάκτισαν το ΠΑΝΘΕΟ της Ρώμης Η δεύτερη εντολή Το " ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω " ε δεν είναι μάταιο το εμπόριο του θεού και το κέρδος πχ το εμπόριο των Χριστουγέννων και ο Αϊ Βασίλης της Κόκα Κόλα που η Νάσα τον πιάνει στα ραντάρ της Αλλά ακόμα και η νοερά προσευχή , η επίκληση του Θείου Ονόματος μπαίνει στην υπηρεσία όχι της μέθεξης του Χριστού αλλά του Χρυσού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Λοιπόν στα πλαίσια του οικουμενισμού . διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο http://www.theo.auth.gr/el/node/1445 τις νέες κατευθύνσεις της οικουμενιστικής θεολογίας του "ίνα πάντεσ εν ώσιν " τα εξής :
  "Ημερίδα "Νοερά Προσευχή & σύγχρονες επιχειρήσεις"
  Θέμα: «Διοργάνωση επιστημονικής Ημερίδας με θέμα η Νοερά Προσευχή ωςοδηγός ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις καιοργανισμούς.»
  To Εργαστήριο Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίαςκαι Σπάρτης, διοργανώνει Επιστημονική Ημερίδα, με θέμα «Η Νοερά Προσευχή ω οδηγός ανάπτυξης και ενδυνάμωσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς»,τη Δευτέρα στις 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:00, στο αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στη Σπάρτη. Σκοπός της ημερίδας αποτελεί η προσέγγιση της έννοιας και της μεθόδου -
  τεχνικής της Νοεράς Προσευχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδρασή της και στα οφέλητης στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς (στελέχη του ιδιωτικού, δημόσιου, μη κερδοσκοπικού τομέα). Επίσης η συσχέτιση της Νοεράς Προσευχής με την αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων...."
  Βέβαια εκτός της μεθέξεως του χρυσού είναι και η μέθεξη ... του Μωάμεθ . Εργο αυτής της οικουμενιστικής θεολογικής σχολής είναι και η διδασκαλία του κατά τον Βαρθολομαίο " ιερού " Κορανίου ... και να και η σχετική αίτηση την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε απο την ιστοσελίδα . Στην δε πάνω γωνία της αίτησης και η εικόνα του Αγ Δημητρίου .... Αχ! Ποιός θα στο λέγε Αγ Δημήτρη μου ...
  Σπεύσατε οι φερέλπιδες οικουμενιστές αρχιμανδρίτες γιατί πλέον δεν αρκεί για την καριέρα σας το οθωμανικό "προσόν" πρέπει να συνοδεύεται και απο επίσημο πτυχίο . Η 4 εντολή περί Κυριακής αργίας με νόμο επιβάλετέ η κατάλυσις της
  Η 5 "ου μοιχεύσεις" αποποινικοποιήθηκε η μοιχεία , ξεσάλωσε η πορνεία ευλογημένοι οι γάμοι με αιρετικούς αλλά Το "πάρεξ λόγου πορνείας " παλιομοδίτικο και ευλογούνται και τα διαζύγια για κάθε λόγο και αιτία .
  η 7 " ου κλέψεις " τέρμα . Η κλοπή και η απάτη βαπτίστηκαν Επιχειρηματικότητα και πολιτική . Με νόμο η κλοπή μισθών συντάξεων αποταμιεύσεων
  η 8 " ου φονεύσεις " η εκκλησία ευλογεί πλέον το να παίρνουν καρδιά απο ζωντανούς για Μεταμοσχεύσεις άσε που πολλοί οικουμενιστές είναι και υπέρ των εκτρώσεων ως "δικαίωμα " της γυναίκας και βρήκανε μάλιστα και την διδασκαλία " ΑΓΙΩΝ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ " περί μή εξεικόνισης των εμβρύων σαν δικαιολογία .
  Το ίδιο βέβαια ισχύουν και για το ψεύδος και το " ουκ επιθυμήσεις ... όσα τω πλησίον σου εστί." Αναπαλαίωσαν τις εντολές . Το ψεύδος έγινε επιστήμη για την κατάκτηση του χρήματος και της εξουσίας και της δύναμης σαν μέσα για να πάρουν όσα επιθυμούν απο εκείνα που είναι του πλησίον ακόμα και αυτά είναι τα ποιο απαραίτητα για την επιβίωση του .Λοιπόν για να ολοκληρώσω την πρώτη αυτή αλήθεια είναι οτι αυτός ο κοινός Θεός είναι ο θεός των μασόνων είναι ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΟΣ "ΙΣΟΥΣ" της νέας εποχής ο πανάρχαιος ΣΑΤΑΝΑΣ . Και τώρα που κερδίσανε την σύνοδο λέτε να μετανοιώσουν ? Διαβάζω για τους διωγμούς του π. Παναγιώτη Μητριτσάκη , του π Κυπριανὸ Στάϊκου , του π Σπύρου , του π Σάββα κτλ και σκέφτομαι όσα είχε πεί στάρετς και μάρτυς, Ανατόλιος ο νεότερος, της Όπτινα (+1922), στον υποτακτικό του, για το πως θα καταλάβουν τα ηνία στην Εκκλησία και τα Μοναστήρια οι άνθρωποι που προετοιμάζουν την άφιξη του Αντιχρίστου:
  «Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να οδηγήσει στην αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή απώθηση των δογμάτων της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος του Κ. Ιησού Χριστού, και της παρθενίας της Θεοτόκου, αλλά θα ξεκινήσει ανεπαίσθητα να καταστρέφει τις διδασκαλίες και τις παραδόσεις της Εκκλησίας και την μεγάλη τους πνευματικότητα, που έφτασε σε μας μέσω των Αγίων Πατέρων, από το Άγιον Πνεύμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λίγοι θα παρατηρήσουν αυτά τα καλοπιάσματα του εχθρού, μόνον εκείνοι που είναι πολύ πεπειραμένοι στην πνευματική ζωή. Οι αιρετικοί θα αποκτήσουν ισχύ πάνω στην Εκκλησία, και θα τοποθετήσουν τους υπηρέτες των παντού.
  Οι ευλαβείς θα ατενίζονται καταφρονητικά. Ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι από τους καρπούς των θα τους αναγνωρίσετε, και έτσι, από τους καρπούς των καθώς και από τις ενέργειές των αιρετικών,
  προσπαθήστε να τους διακρίνετε από τους αληθινούς ποιμένες.
  Αυτοί είναι πνευματικοί κλέφτες, διαρπάζοντες τη πνευματική ποίμνη, και θα εισέλθουν στο μαντρί (την Εκκλησία), σκαρφαλώνοντας με κάποιο άλλο τρόπο, χρησιμοποιώντας δύναμη και καταπατώντας τους ιερούς κανόνες.
  Ο Κύριος καλεί αυτούς ληστές (Ευαγ. Ιω. 10/1). Πράγματι, η πρώτη τους ενέργεια θα είναι η καταδίωξη των αληθινών ποιμένων, η φυλάκιση και η εξορία τους, διότι χωρίς αυτό θα είναι αδύνατο γι” αυτούς να διαρπάσουν το ποίμνιο ...."O οικουμενισμός ήρθε για να μείνει ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ . Τα πράγματα όπως δείχνουν χειρότερα θα γίνουν καλλίτερα δεν προβλέπεται .
  Η Δεύτερη αλήθεια είναι επίσης απλή . Οι ορθόδοξοι , αυτοί οι λίγοι ορθόδοξοι που έχουμε απομείνει πρέπει να ακούσουμε την φωνή των Αγίων μας . Ας ακούσουμε τι λέει η Προφητεία του Αγίου Λαυρεντίου τού Chernigof (+1950) Λίγο καιρό πρίν τήν βασιλεία τού Αντίχριστου, ακόμη και εκείνες οι Εκκλησίες που έχουν κλείσει θα επισκευαστούν και θα αποκατασταθούν, όχι μόνο εξωτερικά αλλά καί στό εσωτερικό τους...
  Θα επιχρυσώσουν τούς θόλους τών καμπαναριών και τών Καθεδρικών ναών, και όταν θα ολοκληρώσουν και τον κύριο ναό, τότε θα έχει έρθει ο καιρός για την ενθρόνιση του Αντίχριστου.
  Προσευχηθείτε, ό Θεός να μακραίνει εκείνον τον χρόνο, για να ενθαρρυνθούμε και να στηριχτούμε. Θά είναι μιά φοβερή χρονική περίοδος, αυτή πού μάς περιμένει...
  Αυτή, ή αποκατάσταση τών Καθεδρικών ναών θα συνεχιστεί μέχρι την στιγμή της στέψης του Αντίχριστου. Θα έχουμε τότε μιά πρωτοφανή λαμπρότητα...
  Ο πατήρ Λαυρέντιος συνήθιζε νά λέει δακρύζοντας:
  "Βλέπετε, πόσο πανούργα και ύπουλα προετοιμάζεται όλο αυτό τό κακό; Όλοι οι Καθεδρικοί ναοί τότε θα είναι υπερβολικά θαυμάσιοι, όπως ποτέ πρίν τά περασμένα χρόνια, αλλά δεν πρέπει εσείς τότε, να μπαίνετε στούς ναούς αυτούς, για την αναίμακτη θυσία τού Ιησού Χριστού.
  Προσέξτε καί θυμηθείτε !
  Θά υπάρχουν τότε Εκκλησίες , αλλά οί Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν πρέπει να παρευρεθούν μέσα σ΄ αυτές.
  Όσοι θά μπαίνουν εκεί, θά συναθροίζονται ώς πλήρη "Σατανική συναγωγή" (Aποκ. 2.9)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Επαναλαμβάνω γιά μία ακόμη φορά,προσέξτε, γιατί κανείς δεν πρέπει να παρευρεθεί σ΄ εκείνους τούς Καθεδρικούς ναούς. Δέν θα υπάρξει καμία επιείκεια από τόν Χριστό, σ΄ αυτούς πού θα πάνε τότε, εκεί μέσα..."
  Αδέλφια σας λέω την ΣΩΖΟΥΣΑ ΑΛΗΘΕΙΑ οτι δηλαδή ο Βαρθολομαίος και οι συν αυτώ ομολογούν δημόσια τον ΙΔΙΟ "ΘΕΟ" που στην ουσία είναι ο σατανάς με τους παπικούς , τους αιρετικούς του εβραίους και τους μουσουλμάνους , προσεύχονται δημόσια απο κοινού σε αυτόν και με τα μυστήρια τους ενώνονται με αυτόν .
  Πάρε το απόφαση ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΘΕΟ όπως λένε και οι ίδιοι λατρεύουν ο Παπας και ο Βαρθολομαίος και όσοι τον μνημονεύουν και οι αλλοι του ΠΣΕ , οι μουσουλμάνοι και οι εβραίοι . κτλ Αν αυτός είναι ο θεός σου μνημόνευε και μέτεχε στα μυστήρια τους να ενωθείς μαζί του και κάνε και υπακοή σε όσα σου λένε
  Δικαίωμα σου να στρώνεις το κρεβατάκι σου να κοιμηθείς όπου στην καλίτερη περίπτωση οι αζυμίτες παπικοι και οι αμύρωτοι εβραίοι και μουσουλμανοι αναπαύονται .
  Εγω δεν θα το κάνω .
  Θα απαντήσω με τα λόγια του Άγιος Θεόδωρου ο Στουδίτη
  «Ἀλλά σύ μέν προτίμησον, εἰ δοκεῖ, τοῦ σωζομένου Νῶε, τό ὑποβρύχιον πλῆθος· ἐμοί δέ συγχώρησον τοῖς ὀλίγοις τῇ Κιβωτῷ προσδραμεῖν... Καί πάλιν, εἰ βούλει, τάξον σεαυτόν μετά τῶν πολλῶν ἐν Σοδόμοις. Ἐγώ δέ συνοδεύσω τῷ Λώτ, κἄν μόνος τῶν ὄχλων συμφερόντως χωρίζηται». (P.G. 99, 1084

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com