Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Κυκλοφορεί το φύλλον 24.3.17 του «Ορθοδόξου Τύπου

Logo.gif
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ὑπεύθυνος ἀπάντησις εἰς καθηγητὴν Πανεπιστημίου. Καλοπροαίρετοι Ἱεράρχαι καὶ Καθηγηταὶ ἀναζητοῦν ἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» ἐνημέρωσιν διὰ τὴν «Βαπτισματικὴν Θεολογίαν». Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.
➢ Ἀνοικτὸν τὸ ἐκκλησιαστικόν! Τί ἀπεκάλυψεν ὁ μακαριστὸς εἰς τὸν «Ο.Τ.»; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς.
➢ Οἱ «γκρίζες ζῶνες» ἐπεκτείνονται.Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ἱ. Κοινότητος διὰ τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης». Γράφει ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Νικόλαος.
➢ Ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς ἐλεγχόμενος. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπινιάρη, Διπλ. Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ΜΔΕ Τεχν. Πυρηνικῶν Ἀντιδραστήρων.
➢ Ὁδοιπορικὸν διχοτομήσεως Μητροπόλεως. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, ἐκκλ. συνηγόρου, ἐπ. πρ. Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Ποία ἡ δρᾶσις τῶν παπικῶν σχολείων;
➢ Πειρασμοὶ καὶ τήρησις ἐντολῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Ἔμφυλες ταυτότητες»: Διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας. Τοῦ κ . Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
➢ Τὸ Στάδιον διὰ τοὺς ἀθλητὰς ἤνοιξε τὰς πύλας. Γράφει ὁ κ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἡ Κύπρος ὡς θῦμα τῆς ἀντιπαραθέσεως Ἑλλάδος – Τουρκίας ἢ μᾶλλον τῆς διαμάχης μεταξύ πατριωτῶν καὶ προδοτῶν.
➢ 1821: Ἡ Μάχη τῶν Βασιλικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Μπαλάφας, θεολόγος.
➢ Διχασμὸς εἰς τὸν Παπισμὸν ἀπὸ τὰ παίγνια ἐξουσίας.
➢ Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
➢ Ἐπίκεινται κοσμογονικὰ γεγονότα; Γράφει κ. ὁ Κωνσταντῖνος Γάτος.
➢ Ἡ διαχρονική Ἑλληνορθόδοξος παιδεία. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, δημοσιογράφος.
➢ Οἱ ἔμποροι τῆς πτώχειας, τοῦ τρόμου καὶ ἡ ἀπόγνωσις τῆς ἀνθρωπότητος -ἡ συνέχεια τοῦ ἀγῶνος τῆς 25ης Μαρτίου 1821-. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης.
➢ Ὁ ἄθεος κ. Τσίπρας καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης τῆς Bildeberg διαγκωνίζονται διὰ τὴν εὔνοιαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
➢ Ἀθῷος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ ἔνοχος τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

5 σχόλια :

 1. Η ιστορική εφημερίδα ΄΄Όρθόδοξος Τύπος ΄΄ ΑΠΕΘΑΝΕ και ΕΤΑΦΗ κάτω από την ατυχή διεύθυνση του σεβαστού κατά τάλλα π.Β.Βολουδάκη ,ο οποίος μετά την κοίμησιν του π. Μάρκου Μανώλη και του μακαριστου Γεωργίου Ζερβού ΄΄ήρπασε΄΄ την διεύθυνσιν της εφημερίδος με μόνο το επιχειρημα οτι ήτο κοντά στον π. Μάρκο Μανώλη και εδικαιούτο την κληρονομιά του ορθοδόξου τύπου χωρίς κανείς ποτέ να του την έχει χαρίσει Αγνόησε την παρουσία στην καθοδηγητική ομάδα του ορθοδόξου Τύπου αξιοτέρων του και ανωτέρων του μορφών του εκκλησιαστικού χώρου που ο ίδιος ο π. Μάρκος είχε τοποθετήσει στην καθοδηγητική ομάδα και σταδιακά ο π. Β. υπονόμευσε και απομάκρυνε Μόνο η ευγένεια τους δεν άφησε να φανεί το πρόβλημα ίσως με την ελπίδα ότι θα ήθελε τελικώς να ασκήσει την διεύθυνση της εφημερίδος με πνεύμα διακονίας και συνεργασίας με τά πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο των εκκλησιαστικών εξελίξεων με ηγετικό ρόλο Όμως ο π. Βολουδάκης δυστυχώς θέλησε να καταστήσει την ιστορική εφημερίδα ένα δικό του έντυπο που να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις και όχι την συνείδηση της εκκλησίας επιτραπείτω μοι χωρίς σεβασμό στην ιστορία της εφημερίδος Αυτό φάνηκε στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εκκλησιαστικής επικαιρότητος δηλαδή της Συνόδου του Κολυμπαρίου και των παραμέτρων της ,ενώ συγχρόνως ήσκει ένα πόλεμο εναντίον των προσώπων αυτών με΄ υπαινιγμούς και υπονοούμενα σαφώς εικονίζοντάς τους Ο Ορθόδοξος Τυπος σήμερα έχει μείνει πίσω από τις εξελίξεις , δεν εκφράζει ως άλλοτε την συνείδηση της εκκλησίας ,αλλά εισάγει την διάσπαση του αντιοικουμενιστικού χώρου ,έχει απωλέσει την καθολικότητά του και ιδιωτεύει σε ένα στενό περίγυρο χειραγωγούμενο από τον ουσιαστικό διευθύνοντα π. Βολουδάκη Συνέχεια .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το αναγνωστικό κοινό του Ορθοδόξου Τύπου , που δεν έχει πρόσβαση στα διαδικτυακά ιστολόγια , μένει ανενημέρωτο ως προς τις συγκλονιστικές εκκλησιαστικές εξελίξεις που παρήγαγε η Σύνοδος του Κολυμπαρίου Απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ ο π. Μάρκος είχει αφιερώσει πολλά πρωτοσέλιδα στην δίωξη του π. Θεοδώρου Ζήση από τον μακαριστο Χριστόδουλο –άς μην πάμε στην απώτερη ιστορία του 65 του 75 κ.τ.λ. ---σήμερα ο π. Βολουδάκης δεν αφιέρωσε κανένα στις διώξεις των κληρικών και μοναχών που έχουν μετέλθει την εφαρμογή του 15ου Κανόνος της Α/Β Δηλαδή έτσι αξιολογεί ο σεβαστός π. Βολουδάκης τά γεγονότα ; Θεωρεί τις πράξεις αυτές ασήμαντες, άνευ τινος βαρύτητος ; Είναι βαρεια η ιστορία της εφημερίδος για να περιοριστεί σε ένα ρόλο αναπαραγωγής εκκλησιαστικών ειδήσεων αποποιούμενη τον καθοδηγητικό της ρόλο με σταθερές θέσεις , αγωνιστικότητα , επιθετικότητα στην πρώτη γραμμή του αγώνος , καλύπτοντας τις εκκλησιαστικές εξελίξεις και δημιουργώντας ένα εκκλησιαστικό φρόνημα Η θέση του Ορθοδόξου Τύπου δεν είναι στα μετόπισθεν , αλλά στην πρώτη γραμμή Ο οποιοσδήποτε άλλος ρόλος δεν της ταιριαζει και ισοδυναμεί με το ΑΠΕΘΑΝΕ καί ΕΤΑΦΗ κάτω από το βάρος της ανθρώπινης αδυναμίας και ανομολόγητων παθών ανάρμοστων για τον χώρο της εκκλησίας και για την κληρονομιά αγίων μορφών του εκκλησιαστικού χώρου που κόσμησαν την πνευματική διεύθυνση της εφημερίδος ,αλλά και την αρθρογραφία της Τελειώνουμε με την ευχή να δούμε την εφημερίδα πάλι στο ύψος της με πνεύμα διακονίας και όχι με άκαμπτες εγωϊστικές αγκυλώσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ούτε σε αυτό το φύλλο (!!!) κάνει αναφορά στην διακοπή μνημοσύνου από τους π. Νικόλαο Μανώλη και π. Θεόδωρο Ζήση ο «Ορθόδοξος Τύπος»!! Οι υποψίες μας έρχονται μάλλον να επιβεβαιωθούν: Προκειμένουν η νυν διεύθυνση της εφημερίδας να τα έχει καλά με «αντι - οικουμενιστές» Μητροπολίτες, ΑΠΟΚΡΥΠΤΕΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΝΕΙ ένα σημαντικότατο θέμα, στερώντας την αντικειμενική ενημέρωση από τους αναγνώστες της, όπως ορθά επισημαίνει η κ. Λωρίτου!

  Ακόμα κι αν παραγνωρίσουμε το γεγονός της απόκρυψης αυτής, είναι τουλάχιστον ΑΠΡΕΠΕΙΑ στον π. Θεόδωρο Ζήση, που επί χρόνια αρθρογραφούσε στην εν λόγω εφημερίδα, να μην υπάρχει ούτε ένα...μονόστηλο για την άδικη δίωξή του!

  Είναι κρίμα, ένα ιστορικό έντυπο να καταντά έρμαιο μιας στενής «κλίκας» που αποφασίζει τι θα δημοσιεύσει και τι όχι, κινούμενη από προσωπικές συμπάθειες και αντιπάθειες! Λέγεται αυτό δημοσιογραφία; Λέγεται αντι - οικουμενιστικός αγώνας;

  Προσωπικά, θεωρώ πολύ χειρότερη αυτή τη στάση, παρά την αντίστοιχη απόκρυψη από «πρακτορεία εκκλησιαστικών ειδήσεων». Τουλάχιστον οι δεύτεροι δεν παρουσιάζονται ως προβατόσχημοι λύκοι, «ορθόδοξοι» κατά τα άλλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μήπως μπορεί ο π. Βολουδάκης να μας πεί ποιόν εκφράζει ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τόν εαυτό του και τις πλάνες του!! Δικό του δημιούργημα είναι ή "Κοινωνία", στην οποία πρεσβεύει ότι πρέπει όπως και δήποτε να ενταχθούμε ΟΛΟΙ οι πιστοί!! Για να μήν θυμηθούμε τις πρό ετών πλάνες του ότι δεν πειράζει άν πάρουμε το 666!Τελευταία,άνοιξε μέτωπο και με τον κ.Μηλιαράκη της Χριστιανική Δημοκρατίας για την μασονία. Ο π.Σαράντης μάς συνιστά να αποφεύγουμε συναναστροφές με αυτούς, γιατί είναι πλανεμένοι!!

   Διαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com