Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος για φανατικούς και ζηλωτές την Κυριακή της Ορθοδοξίας

Σχολιασμός Ιστολόγιον Κατάνυξις: Ας αντισταθούμε στον πειρασμό να αναφερθούμε στην ποιότητα του χαρακτήρος εκείνου που θεωρείται ποιμένας της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και επιλέγει την Κυριακή της Ορθοδοξίας για να κατασκανδαλίσει το λαό.
Ας παραβλέψουμε τη ρητορική του Ιεράρχου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που είναι η ρητορική της Νέας Εποχής, θεμελιωμένη από τον Edward Bernay, (πατέρα της Propaganda) και τον Arthur Schopenhauer ( Ερειστική διαλεκτική : Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο).
Ας σκύψουμε με υϊικό σεβασμό και ενδιαφέρον στην ουσία των λόγων του. Όταν ομιλεί για την αίρεση της Εικονομαχίας, αποσιωπά εντελώς τους αιρετικούς Εικονομάχους. Όταν μιλά για φανατικούς και ζηλωτές στην εποχή μας, αποσιωπά εντελώς τους αιρετικούς Οικουμενιστές. Στη Φυσική ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα, μας λέει πως κάθε δράση προκαλεί ίση και αντίθετη αντίδραση.
Αν στο κήρυγμά του εξηγούσε επαρκώς, πως εκείνους που υπονοεί ως φανατικούς και ζηλωτές, τους προκαλεί, τους ερεθίζει και τους ξεσηκώνει η δράση, οι δηλώσεις, η ρητορική και οι πράξεις, των αιρετικών οικουμενιστών, τότε δε θα μπορούσαμε να του προσάψουμε κάτι. Να ζυγίσει και τους αιρετικούς Οικουμενιστές στον ζυγό της Αλήθειας και της Αγάπης που επικαλείται.
Αφού δεν το κάνει, όλη του η συλλογιστική παραπέμπεται στη συνείδηση του πιστού λαού, ως ύποπτη για ενδεχόμενο δόλο…
     
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Η Κυριακή της Ορθοδοξίας συνιστά την αδιάκοπη πρόκληση της Εκκλησίας που θέτει σε κρίση κάθε φορά την ποιότητα της δικής μας ορθόδοξης συνείδησης. Και τούτο, διότι μπορεί η ίδια η Ορθοδοξία να είναι το πιο ευωδιαστό άνθος που φύεται πάνω στη γη, κατά τους Αγίους Πατέρες μας, εμείς όμως οι θεωρούμενοι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είναι βέβαιο ότι έχουμε πάντοτε τα υγιή αισθητήρια, προκειμένου να βλέπουμε και να οσφραινόμαστε το άνθος αυτό. Κι αυτό σημαίνει ότι μπορεί η σωτηρία να είναι παρούσα κατάσταση στη γη, οι χριστιανοί, όμως, τελικώς, να μην έχουμε εμπειρία αυτής, μοιάζοντας έτσι με τον διψασμένο που έχει την καθάρια πηγή δίπλα του, αλλά που δεν μπορεί να ξεδιψάσει, γιατί δεν την βλέπει.
Πράγματι: αξίζει, καταρχάς, να θυμηθούμε ότι η νίκη απέναντι στην εικονομαχία ήταν η επιβεβαίωση της πραγματικότητας της ενσάρκωσης του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Η εικονομαχία, με την άρνηση της δυνατότητας εξεικονισμού του Κυρίου και των Αγίων, διότι τάχα έτσι υπήρχε εκτροπή προς την ειδωλολατρία, αρνείτο το πιο καίριο στοιχείο της εν Χριστώ αποκάλυψης: ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος εν προσώπω Ιησού Χριστού. Η άρνηση αυτή, όμως, σήμαινε ταυτοχρόνως και την μη αποδοχή της σωτηρίας του ανθρώπου, δεδομένου ότι σωτηρία υπάρχει εκεί που ο άνθρωπος ενώνεται ζωντανά και αληθινά με τον Θεό. Πάνω σ᾽ αυτήν την πραγματικότητα κρίθηκε απαρχής η αλήθεια της πίστεως από την αίρεση, όπως το διατύπωσε ανάγλυφα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: «Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού εστι. και παν πνεύμα ο μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ εστι»(Α´Ιωάν. 4, 2-3). Η νίκη, λοιπόν, της Εκκλησίας με την αποκατάσταση των εικόνων ήταν η διακήρυξη, για μία ακόμη φορά, ότι «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιωάν. 1, 14) και ότι ταυτοχρόνως με τη σάρκωση του Θεού, αποκαταστάθηκε η ζοφωμένη εικόνα Του στον άνθρωπο.
Έτσι η ύπαρξη των εικόνων στην Εκκλησία μας λειτουργεί αφενός ως ένα είδος εποπτικού Συμβόλου της Πίστεως, αφετέρου ως διαρκής προτροπή για τον ορθό προσανατολισμό του πιστού: να βλέπει ότι ο Χριστός είναι ο σκοπός της ζωής του. Οι εικόνες, δηλαδή, στην Εκκλησία δεν υπάρχουν για λόγους αισθητικής. Αποτελούν την αισθητοποίηση της πίστεως και παραπέμπουν σε ο,τι συνιστά αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας. Δεν είναι τυχαίο ότι συνδέθηκαν απαρχής με την εορτή των Χριστουγέννων. γι᾽ αυτό και η θεολογία των εικόνων συμβαδίζει με τη θεολογία της Γέννησης του Κυρίου. Από την άποψη αυτή, καταλαβαίνει κανείς και τον πολυχρόνιο αγώνα της Εκκλησίας για να κρατήσει τις εικόνες και το μαρτυρικό αίμα που χύθηκε για την πίστη σ᾽ αυτές. Οποια χαρά, συνεπώς, έκανε η Εκκλησία, όταν έβλεπε Αγίους της να επιστρέφουν από την εξορία, την ίδια χαρά έκανε και όταν είδε τις εξόριστες από την πονηρή κρατική εξουσία εικόνες να αναστηλώνονται και πάλι στους ναούς της και να δίνονται προς προσκύνηση στους πιστούς.
Κριτήριο, λοιπόν, στην Ορθοδοξία είναι ο,τι κρατάει ζωντανή τη σχέση του πιστού με τον Χριστό, κι αυτό το κριτήριο λειτούργησε και στον αγώνα για τις εικόνες. Η σχέση με τον Χριστό συνιστά την προτεραιότητα. αυτή αποτελεί τον θησαυρό της πίστεως, γι᾽ αυτό και κάθε τι άλλο υποβαθμίζεται η απορρίπτεται ως ανάξιο λόγου. Κατά τον λόγο του αποστόλου Παύλου «ηγούμαι πάντα σκύβαλα είναι, ίνα Χριστόν κερδήσω» (Φιλ. 3, 8).
Από την άποψη αυτή, καταλαβαίνουμε και το γιατί στην πίστη μας δεν βρήκαν καθόλου χώρο να παγιωθούν οι όποιες, κατά καιρούς, τάσεις παρουσιάστηκαν ιδεολογοποιήσεως της Ορθοδοξίας η κατανόησής της με τρόπο φανατικό και ζηλωτικό. Διότι και η ιδεολογία και ο φανατισμός και ο ζηλωτισμός διαγράφουν εντελώς και διαμιάς τη ζωντανή σχέση με τον Κύριο: στην μεν ιδεολογία ο πιστός εγκλωβίζεται σε μία διανοητικού τύπου θρησκευτικότητα, στον δε φανατισμό και ζηλωτισμό συμφύρεται με τα ταραγμένα του συναισθήματα. Και στις δύο περιπτώσεις ελλείπει ασφαλώς η αγάπη, συνεπώς ο ίδιος ο Θεός. « Ο γαρ Θεός αγάπη εστί» (Α´ Ιωάν. 4, 16).
Κι ακριβώς αυτό προβάλλει πάνω από όλα η Κυριακή της Ορθοδοξίας με την αναστήλωση των εικόνων, γεγονός που συνιστά και την πρόκληση για να μετρήσουμε και τις δικές μας ορθόδοξες αντοχές: το πόσο έχουμε αποδεχτεί τη σάρκωση του Θεού Λόγου μέσα στο ζωντανό σώμα Του, την Εκκλησία, το πόσο, δηλαδή, λειτούργησε ο ερχομός του Χριστού για να ξαναβρούμε τον αυθεντικό εαυτό μας. Και αυθεντικός εαυτός δεν είναι άλλος από την αποκαταστημένη εικόνα του Θεού μέσα μας, η οποία λειτουργεί σωστά, όταν πορεύεται πάνω στις ράγες της αγάπης.
Με άλλα λόγια, η Κυριακή της Ορθοδοξίας εορτάζεται όπως πρέπει, όταν μας βρίσκει να ζούμε ως ο Χριστός επί της γης, έχοντας ως γνώρισμά μας την αγάπη Εκείνου προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπο. Η ύπαρξη της αγάπης είναι αυτή που αποκαλύπτει τον βαθμό της ορθοδοξίας μας και όχι βεβαίως οι εξεζητημένες κραυγές και κινήσεις μας, καθώς πολύ ορθά έχει ειπωθεί. Από την άποψη αυτή, αυτό που προβάλλει η εορτή της Ορθοδοξίας είναι το του Αποστόλου «αληθεύοντες εν αγάπη» (Εφ. 4, 15). Πατάμε στέρεα πάνω στην αλήθεια της παράδοσης του Χριστού και των Αποστόλων και φανερώνουμε το στέρεο αυτό πάτημά μας με το βίωμα της αγάπης μας. Αλήθεια και αγάπη συνυπάρχουν στην πορεία της Εκκλησίας μας και συνεπώς η έκπτωση της μίας εκ των δύο διαστρέφει και τις δύο.
Αγαπητοί μου αδελφοί, σε μία εποχή σαν τη σημερινή, όπου πάμπολλοι παραμορφωτικοί φακοί υπάρχουν που διαστρεβλώνουν την αλήθεια, ακόμη και μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, για μία ακόμη φορά, έρχεται με την ανάμνηση της αναστήλωσης των εικόνων να μας υπενθυμίσει την παρουσία του Θεού μας με την κατά σάρκα Γέννησή Του και το μεγαλείο μας ως ανθρώπων, δηλαδή την αναμόρφωση της εικόνας Του μέσα μας, την ίδια τη θέωσή μας.
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

18 σχόλια :

 1. Γι' αὐτή τήν ἀπαράδεκτη ὁμιλία (ἀπαράδεκτος ὁ ὁμιλητής καί ἐκεῖνοι πού τόν ὥρισαν ἐπίσης ἀπαράδεκτοι καί προκλητικοί!) ἕνα σχόλιο ταιριάζει: Θέλει ὁ αἱρετικός νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει!.....Κάτω ἀπό τίς λέξεις της κρύβεται ὅλη ἡ πλάνη καί τό δηλητήριο τοῦ παναιρετικοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς νέας ἐποχῆς!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Να μου το θυμηθείτε αυτός θα είναι ο επόμενος "Αρχιεπίσκοπος" της Κρατικής και Οικουμενιστικής "Εκκλησίας" της Ελλάδος.

  Κυριάκος Βαρβέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατί όχι και πατριάρχης μελοντικά;ΚΆΠΟΙΟΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΦΉΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΌΦΛΑ ΤΟΥ-ΣΥΓΓΝΏΜΗ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΤΟΥ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ...

   Διαγραφή
 3. Το κήρυγμα της αγαπολογίας του εν λόγω ιεράρχη,είναι αντάξιο με τη γραφή μιας έκθεσης ιδεών ενός δεκάχρονου παιδιού..γίναμε πετιμέζι απο την πολλή αγάπη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οσοι δηλαδη σεβασμιωτατε εχουν αντιθετες απο σας αποψεις στα της Πιστης μας, εναι ....φανατικοι και....ζηλωτες ;;;;κι ας ειναι θεολογικα ορθες ;
  Κατι τετοιο χαρακτηριζετε κι εκεινους που δεν θελουν να βανδαλιζονται τα ιερα συγγραμματα, ερμηνευοντας τα καποιοι στην δημοτικη με τις ευλογιες σας ;;;;
  Κ ρ ι μ α !!!!!  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. OLO GIA AGAPES MILANE, ENO APO AYTA POU KANOUN DIXNOUN POS DEN GNORIZOUN TON XRISTO ! PIA AGAPI XORIS EKEINON??? KRIMA GIA TOUS PATERES POLI KRIMA. mirofora

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η νεα ταξη πραγματων επειδη ειναι στρατηγημα του διαβολου,ακολουθει συγκεκριμενο τροπο δρασης για να πετυχει την "ταξη"της.Η κατηγορια για ζηλωτισμο,εντασεται στον ιδιο χωρο με την κατηγορια για φασισμο,που αποδιδεται εναντι οσων αντιδρουν στη νομιμοποιηση των σεξουαλικων ανωμαλιων.Ειναι το γνωστο νεου τυπου οχημα της αγαπολογιας ανευ αληθειας ανευ κανενος νομου του θεου,αλλα εναντι μονο των ανθρωπινων θελησεων,και κακως εννοουμενων δικαιωματων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ένας που εχει βγάλει μόνο δημοτικό12 Μαρτίου 2017 - 2:33 π.μ.

  Με πολύ αγάπη θέλω να σχολιάσω πρώτο το " αληθευοντες εν αγαπη"και δεύτερον περί ζηλωτισμου και φανατισμου. Στο (εφ.4,15)λέει όντως "αληθευοντες εν αγαπη"στο (εφ.4,14)έναν στίχο πιο πάνω μας λέει γιατί το λέει.Και λέει ο Απόστολος παυλος."ινα μηκετι ωμεν νησιού,κλυδωνιζομενοι και περιφερομενοι παντι ανεμω τηςδιδασκαλίας,εν τη κυβεια των ανθρώπων, εν πανουργια προς την μεθοδειαν της πλανης. Και δεύτερον περί ζηλωτισμου.Αποκαλυψις Ιωάννου "κεφ.γ,στιχος 13 μέχρι 16."Ο έχων ους ακουσατω τι το πνεύμα λέγει ταις εκκλησιαις.Και τω αγγελω της εν Λαοδικεια εκκλησίας γραψον.τάδε λέγει ο αμήν, ο μαρτυς ο πιστός και αληθινος, η αρχή της κτισεως του Θεού . οίδα σου τα έργα,ότι ούτε ψυχρος ει ούτε ζεστός.οφελον ψυχρος ης η ζεστός.ούτως ότι χλιαρος ει,και ούτε ζεστός ούτε ψυχρος,μελλω σε εμεσαι εκ του στόματος μου.Και συνέχεια στον 17 στίχο."ότι λεγεις ότι πλουσιος ειμι και πεπλουτηκα και ουδενος χρειαν έχω, -και ουκ οιδας ότι συ ει ο ταλαιπωρος και ο ελεεινος και πτωχος και τυφλός και γυμνός.Όταν λοιπόν οι επισκοποι" αληθευοντες εν αγαπη"θα πρέπει να λένε την αλήθεια με αγάπη, στον παπα, και στον κάθε αιρετικο.Όσο για την καραμέλα του ζηλωτισμου και φανατισμου την απάντηση την δίνει ο κύριος ημών Ιησούς χριστός, εάν είμαστε χλιαροι θα μας κάνει εμετό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ίσα-ίσα, η αναστήλωση των ιερών εικόνων μας υπενθυμίζει τον φανατισμό και τον ζηλωτισμό που βρήκαν χώρο σε όλους όσους δεν είχαν ζωντανή σχέση με τον Κύριο, δηλ. αυτούς που δεν αγάπησαν αληθινά τον Θεό, ούτε τους Αγίους Αυτού, με τραγικό αποτέλεσμα να φτάνουν στο σημείο σήμερα να μην σέβονται και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, με λίγα λόγια μας υπενθυμίζει όλους αυτούς που πέφτουν στην αίρεση του Οικουμενισμού και σαν άλλοι εικονομάχοι απομακρύνονται με την στάση τους από την αγάπη του Χριστού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. "Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΑΣ"ΣΥΓΝΩΜΗ.ΔΕΝ ΗΞΕΡΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΟΜΕΤΡΟ.ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ,Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ.Η ΑΠΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΕΓΩΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΠΩΣ ΘΕΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΝΟΜΙΖΑ ΟΤΙ ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΠΕΙΔΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΣΑ ΛΕΕΙ Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΑΥΤΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΑΜΟΛΥΝΤΑ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΟΥ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ,ΤΟΝ ΒΟΥΔΑ,ΤΟΝ Κ.ΑΛΑΘΗΤΟ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΩΣ ΟΔΟΥΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ.ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΩΣΦΩΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ "ΑΔΕΡΦΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ" ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΤΑ ΔΟΞΗΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΘΑ ΦΕΝΕΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΑΚΑΤΗΧΗΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ.ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΚΡΙΜΑ.ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η ΠΟΝΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΞΟΡΙΣΕ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Η ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ,ΙΑΧΩΒΑΔΕΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ,ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΑ...ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΝΕ.ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΒΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΑΘΑΝΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΕΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com