Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς για την οικονομία στη μνημόνευση (ας τον ακούσουν τα πνευματικά του παιδιά) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

Ο π.Ευθύμιος Τρικαμηνάς για την οικονομία στη μνημόνευση (ας τον ακούσουν τα πνευματικά του παιδιά) [ΒΙΝΤΕΟ 2017] 

Σχόλιο π.Νικολάου Μανώλη: Στα περισσότερα συμφωνώ με όσα λέγει ο π. Ευθύμιος εδώ. Για μερικά διατηρώ τις αντιρρήσεις μου, πολύ φυσικό, δεν είναι δυνατόν να συμφωνούμε σε όλα, ιδίως όταν πρόκειται για προσωπικές απόψεις.

Καλό είναι να τον ακούσουν τα πνευματικά του παιδιά τα οποία με περισσή σπουδή και αυστηρότητα καταφέρονται εναντίον της πρακτικής μας να οικονομούμε τα πνευματικά μας παιδιά στο θέμα του Εκκλησιασμού σε Ναούς που μνημονεύονται οι αιρετίζοντες επίσκοποι. Προσωπικά, ακολουθώντας την ακρίβεια του κανόνος, δεν έχω την ίδια απαίτηση από όσους δεν μπορούν να την εφαρμόσουν και τους οικονομώ. Αυτό δεν είναι εκτός της Παράδοσης της Εκκλησίας μας όπως πολύ σωστά παρατηρεί στην Ομιλία του ο πατήρ.

Για το θέμα της απουσίας μας (εμού, του π.Θεοδώρου Ζήση και των υπολοίπων) από την Ημερίδα του Ωραιοκάστρου, απλά να του συστήσω να ακούσει τις δύο Ομιλίες του π. Θεοδώρου που δίνουν απάντηση στην απορία του. Η πρώτη με τίτλο: Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Ο Λόγος που δεν συμμετείχαμε στην Διορθόδοξη Επιστημονική Ημερίδα [ΒΙΝΤΕΟ 2017] και η δεύτερη που θα αναρτηθεί λίγο αργότερα κατά τη σημερινή ημέρα (12-4-2017), με τίτλο: Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Σχετικά με την Ημερίδα στο Ωραιόκαστρο (Σημπληρωματικά και άλλα) [ΒΙΝΤΕΟ 2017]

Ομιλία του π.Ευθυμίου Τρικαμηνά που εκφωνήθηκε 8-4-2017.

3 σχόλια :

 1. Noμίζω οτι χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία τί θα πεί ο κανόνας είναι ΄΄δυνητικός ΄΄ Δέν νομίζω οτι ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος μίλησε για έναν κανόνα ορντέβρ ,για επιδόρπιο, όπως δυστυχώς τον μεταχειρίζονται πολλοί υπό την ΄΄δυνητική ΄΄του έννοια Εχει δίκιο ο π. Ευθύμιος και οι αγιορείτες πατέρες ,οτι κανένας κανόνας δέν είναι ορντέβρ,άν θέλουμε παίρνουμε και άν δέν θέλουμε λέμε ευχαριστώ δέν θα πάρω Το ΄΄δυνητικό ΄΄ του κανόνος δέν καταργεί την ομολογία ,την ανάγκη διαφοροποιήσεώς μας από τους αιρετικούς επισκόπους και κληρικούς Κάποιοι δυνάμει του ΄΄δυνητικού ΄΄ καταργούν και την ομολογία Η ομολογία δέν είναι ΄΄δυνητική΄΄ ούτε καταργεί το ΄΄δυνητικό ΄΄ τον έπαινο που αποδίδει ο κανόνας στην ομολογία διά της αποτειχίσεως Η αποτείχιση επαινείται και δέν συκοφαντείται Ο π. Επιφάνιος ήταν ένας ομολογιακότατος πατήρ και μέ κανένα τρόπο δέν έδωσε αυτή την ερμηνεία ως κατάργηση της αποτειχίσεως όπως θέλουν κάποιοι να τον παρουσιάζουν τυγχάνοντες μάλιστα πνευματική κληρονομιά του μακαριστού γέροντος Αυτό είναι μία σκύλευση του γέροντος εκ μέρους αχαρίστων τέκνων του ....Ο π.Επιφάνιος δέν άφησε μόνο αυτούς τους ιδιόμορφους κληρικούς ως πνευματική του κληρονομιά Αφησε ένα πλήθος άλλων καλών θεολόγων μέ λόγο Γιατί δέν βγαίνουν να αποκαταστήσουν τά πράγματα ,εφ'όσον βλέπουν οτι έχει δημιουργηθέι εκκλησιαστικό πρόβλημα ,το ΄΄δυνητικό ΄΄του κανόνος επικαλείται ως κατάργηση του κανόνος και συκοφαντήσεως της αποτειχίσεως συνάμα και του πνευματικού πατρός ; Ο π. Επιφάνιος έδωσε αυτή την ερμηνεία για να επιλύσει ποιμαντικά προβλήματα καί όχι για να δημιουργήσει σύγχυση και ασυδοσία ....Όταν ο πατήρ μιλά για την ανάγκη ΄΄συντεταγμένης΄΄ και μαζικής αποτειχίσεως δέν εννοεί οτι πρέπει όλοι ,όσοι είναι δυνατόν ,νά την στηρίξουν ώστε να γίνει ΄΄συντεταγμένη΄΄ και όσοι δέν μπορούν να το κάνουν τουλάχιστον άς το βουλώνουν και νά μήν την πολεμούν από πάνω ; Μήπως το ΄΄δυνητική ΄΄ έρχεται σέ μία αντίθεση μέ το ΄΄συντεταγμένη΄΄ ; Δεν ξέρουμε ο μακαριστός πατήρ να έλεγε ασυναρτησίες ,αλλά ό,τι έλεγε ήταν πολύ καλά δομημένο επάνω στους νόμους της λογικής Επίσης από το ΄΄συντεταγμένη ΄΄ δέν προκύπτει η ανάγκη οργανώσεως και υπάρξεως ενός ηγετικού προσώπου μέ ακτινοβολία ,το οποίο να στηρίζεται και όχι να πολεμείται ; Αυθόρμητα εξέφρασα κάποιες σκέψεις μου μέ μία αγανάκτηση για τά όσα ακούμε και βλέπουμε να γίνονται και για την παρερμηνεία των όσων ο π. Επιφάνιος είπε σχετικά μέ τον 15ο κανόνα Θα παρακαλούσαμε κάποιον καλό θεολόγο πνευματικό του παιδί ή όχι να αποκαταστήσει τά πράγματα, γιατί τελευταίως μας έχει σκανδαλίσει ο διασυρμός του μακαριστού γέροντα .....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὁ π. Εὐθύμιος, ἐνῷ γενικῶς ὁμιλεῖ ὀρθοδόξως, ἐν τούτοις ἐπαναλαμβάνει καί πάλιν τά γνωστά λάθη του, ὅτι δῆθεν οἱ Π/Ηται ἔχουν κάνει σχίσμα καί ὅτι δῆθεν ἔχουν ἀναγάγει τό Ἰουλιανόν Ἡμερολόγιον εἰς δόγμα Πίστεως! Λησμονεῖ, ὅμως, ὅτι οἱ Π/Ηται ἔμειναν ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ εἰς τά πρό τοῦ 1924 ἰσχύοντα, πού σημαίνει ὅτι ἀποτελοῦν τήν συνέχειαν τῆς πρό τοῦ 1924 ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας καί ὅτι οἱ Οἰκουμενισταί εἶναι αὐτοί πού ἔκαναν τό σχίσμα. Λησμονεῖ ἐπίσης ὅτι ὅτι τό Γρηγοριανόν Ἡμερολόγιον ἔχει Συνοδικῶς ἀναθεματισθῆ τόν 16ον αἰῶνα, ἄρα ἦτο ἐκ τῶν προτέρων γνωστόν ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι ΔΕΝ θά ἀκολουθοῦσαν, διό καί ἡ εἰσαγωγή του προεκάλεσε σχίσμα. Αὐτό, ὅμως, σημαίνει ὅτι ἡ καινοτομία τοῦ νέου ἡμερολογίου (ν.ἡ.) ἔβλαψε τό δόγμα τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας. Ἑπομένως, ναί μέν ἀφ' ἑαυτοῦ τό ν.ἡ. δέν εἶναι θέμα πίστεως, πού σημαίνει ὅτι: (1) ἄν δέν ὑπῆρχαν τά ἀναθέματα τοῦ 16ου αἰῶνος κατά τοῦ ν.ἡ., (2) ἄν ὑπῆρχε κάποια ποιμαντική ἀνάγκη νά εἰσαχθῇ τό ν.ἡ., καί (3) ἄν ὑπῆρχε Πανορθόδοξος συμφωνία γιά τήν εἰσαγωγήν τοῦ ν.ἡ., τότε θά μποροῦσε νομίμως νά καθιερωθῇ τό ν.ἡ., ἀπό τήν στιγμήν ὅμως πού ἔβλαψε τό δόγμα τῆς ἑνότητος, ὅπως ἀκριβῶς ἀνεμένετο νά συμβῇ, ἕπεται ὅτι τό ν. ἡ. εἶναι αἵρεσις. Ὑπάρχει, ὅμως, καί δεύτερος λόγος ὁ ὁποῖος προσδίδει στό ἡμερολογιακόν ζήτημα δογματικόν χαρακτῆρα: τό ν.ἡ. εἰσήχθη χάριν τῆς προωθήσεως τῆς αἱρέσεως του Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως λέγουν εὐθαρσῶς τά ἐπίσημα κείμενα τῶν Οἰκουμενιστῶν (βλ. π.χ. τήν Πατρ/κήν Ἐγκύκλιον τοῦ 1920) καί ὅπως ἔχουν ἀποδείξει περιτράνως τά γεγονότα. Προφανῶς, λοιπόν, ὁ π. Εὐθύμιος δέν ἔχει κατανοήσει ἐπαρκῶς τό ζήτημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σε όλους τους κανόνες υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και κάποιοι δεν είναι υποχρεωτικοί, όπως αυτός της διακοπής μνημοσύνου, διαφορετικά δεν θα υπήρχε λόγος να εγκωμιαστεί αυτός που θα επιλέξει να τον τηρήσει, αλλά θα έπρεπε να επιβάλλει την ανάλογη ποινή για τους παραβάτες, όπως γίνεται με όλους τους υποχρεωτικούς κανόνες. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία ποινή, άρα δεν θεωρείται ο κανόνας αυτός υποχρεωτικός.
  Αυτοί που ζητάνε πρωτοκαθεδρίες, είναι αυτοί που δεν αφήνουν να ακουστεί η γνώμη των άλλων, επειδή δεν συμφωνούν με αυτήν.Δεν είναι όμως δημοκρατική η στάση αυτή, υπάρχει σοβαρό θέμα και ανάγκη της οικονομίας,αλλά μάλλον δεν αγγίζει το πρόβλημα αυτό κάποιους πατέρες, ούτε και οι επιπτώσεις που θα έχει στο ποίμνιο η απομάκρυνσή του από τον Χριστό, την Θεία Κοινωνία και τα Μυστήρια της Εκκλησίας, σε μια εποχή γεμάτη πειρασμούς να ψάχνουμε και να μη βρίσκουμε Εκκλησία να λειτουργηθούμε, να χάνουμε τον προορισμό μας και την σωτηρία της ψυχής μας. Ευτυχώς που οι σεβαστοί μας πατέρες απομακρύνθηκαν από αυτή τη λογική, διότι τα αποτελέσματα αυτής της ακραίας τοποθέτησης θα είχαν καταστροφικές συνέπειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com