Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα

                                               
Easter.jpg
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Ώρα ωσεί έκτη
και το σκότος την οικουμένην εκάλυψεν.

Ο φυλακτήρ της οικουμένης
ησφαλισμένος εν τω Τάφω.

Ο Φωτοδότης Κύριος
εν τω μνημείω σωματικώς.
Κουστωδία τηρεί τον Τάφον
μετά Λογγίνου του Κεντυρίωνος.

Ο Ζωοδότης Κύριος
εν τω Τάφω σωματικώς ημέρας τρείς.

Οψέ των Σαββάτων
το έλεος Αυτού
τας μυροφόρους προήγεν
τον Τάφον θεωρήσαι.

Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα
η των Προφητών πρόρρησις εβεβαιώθη
ο Δεσπότης πάντων ηγέρθη.

Ο Κεντυρίων ουκ ακούει τας εντολάς του Πιλάτου
εκ νυκτός αγνωσίας εξέρχεται
τοις πάσι καταγγέλλων ότι ηγέρθη ο Κύριος.

Ο αντιμετρών τας προθέσεις* ημών Κύριος
την του Λογγίνου πρόθεσιν ιδών
το έπαθλον της χαράς Αυτού εδωρήσατο αυτώ.

Ο ξενίσας αυτόν Τάφος Ζωοδόχος γέγονεν.
Ανέστη ο Ζωοδότης Κύριος
χαρά εν όλω τω  κόσμω γέγονεν.

Ανέστη ο του θανατου νικητής
της λύπης ο όλεθρος μέγας.

Ανέστη ο Κύριος.
Ανέστη ο Κύριος.
Ανέστη ο Κύριος.

 *«Κατά τας προθέσεις ημών αντιμετρεί τα έπαθλα και τα του Πνεύματος εκάστου χαρίσματα» (Αγίου Συμεών – Λόγος περί της του Χριστού Αναστάσεως, ‘’Λόγος ΙΓ’’)

2 σχόλια :

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com