Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Θριαμβευτική δικαίωση για τους διακόψαντας την μνημόνευση των επισκόπων τους π.Θ. Ζήση, π.Ν. Μανώλη και π.Φ. Βεζύνια

Screenshot.png
Ἐν Πειραιεῖ  24-4-2017                                                  π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ὅπως εἶναι γνωστό οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, π.Θεόδωρος Ζήσης καί π.Νικόλαος Μανώλης, καί ὁ κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης, π.Φώτιος Βεζύνιας, ἐδῶ καί περίπου ἑνάμισυ μήνα προχώρησαν δικαίως στήν παύση τῆς μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων τῶν ἀντιστοίχων οἰκείων Μητροπολιτῶν, τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου καί τοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννου, ἐφαρμόζοντας τόν 31ο Ἀποστολικό Κανόνα[1] καί τόν 15ο Ἱερό Κανόνα τῆς ΑΒ΄ Συνόδου[2]. Οἱ ὡς ἄνω Μητροπολῖτες εἶναι ἔνθερμοι ὑποστηρικτές τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποία κηρύττουν «δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας», κατά τήν ἔκφραση τοῦ 15ου Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου.
Ἀρκετοί ἰσχυρίζονται ὅτι οἱ ὡς ἄνω Μητροπολῖτες δέν εἶναι αἱρετίζοντες, οὔτε οἰκουμενιστές καί γι’αὐτό οἱ ὡς ἄνω πατέρες κακῶς διέκοψαν τήν μνημόνευσή τους. Πρόσφατες, ὅμως, δηλώσεις καί ἐνέργειες τῶν ὡς ἄνω Μητροπολιτῶν ἔρχονται νά δικαιώσουν θριαμβευτικῷ τῷ τρόπῳ τήν σοφή ἀπόφαση τῶν ἀνωτέρω πατέρων περί διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τῶν Ἐπισκόπων τους.
Ὁ μέν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος, τήν Μεγάλη Δευτέρα τό Ἑσπέρας (10-4-2017), στήν Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, κατά τό κήρυγμά του, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τήν πρόσφατη τραγική δολοφονία τῶν συμπαθῶν συνανθρώπων μας, πιστῶν τῆς Κοπτικῆς αἱρέσεως στήν Αἴγυπτο, πού ἔπεσαν θύματα τρομοκρατικῆς ἐπίθεσης μέσα σέ Κοπτικό Ναό, ὀνομάτισε καί βάπτισε τούς αἱρετικούς Κόπτες ὡς χριστιανούς Ὀρθοδόξους.  Συγκεκριμένα εἶπε : «Ἔχουμε ἀπόλυτη ἀνάγκη νά βροῦμε πηγές ἡσυχίας καί ἡρεμίας καί ἐλπίδος μέσα σ’αὐτόν τόν κονιορτόν – παγκοσμίως μιλάω – σ’ὅλο τόν κόσμο, πού ἀκοῦμε. Ἀκόμη καί τά τελευταῖα, πού μᾶς συγκλονίζουν, ὅπως εἶναι τό θέμα τῆς δολοφονίας 25 χριστιανῶν Ὀρθοδόξων στήν Ἀλεξάνδρεια, τό πρωΐ σήμερα»[3].
Ἐπίσης, ὁ κ. Ἄνθιμος τήν ἐρχόμενη Πέμπτη (27-4-2017) θά κηρύξει τήν ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, πού συνδιοργανώνουν ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Α. Π. Θ. καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, μέ θέμα : «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος καί τό μήνυμά της στόν σύγχρονο κόσμο», στήν αἴθουσα Συνεδρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί στό Α’ Ἀμφιθέατρο τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς[4].
Ὁ δέ Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λιτῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννης, σέ συνέντευξή του σέ ἐκκλησιαστικό ραδιόφωνο στίς 19-4-2017, εἶπε ὅτι «ὅποιος διακόπτει τήν σχέση του μέ τόν Ἐπίσκοπο εἶναι σάν νά διακόπτει τήν σχέση του μέ τόν Χριστό».[5] Τό σωστό βεβαίως εἶναι ὅτι ὅποιος διακόπτει τήν σχέση του μέ οἰκουμενιστή Ἐπίσκοπο, αὐτός διατηρεῖ τήν σχέση του μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του.
Ἡ παύση τῆς μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων τῶν ἀνωτέρω δύο Μητροπολιτῶν ἐκ μέρους τῶν τριῶν Πατέρων σχετίζεται ἄμεσα καί μέ τό γεγονός ὅτι οἱ δύο Μητροπολῖτες, ὡς Ἱεράρχες τῶν λεγομένων Νέων Χωρῶν, οἱ ὁποῖες ἀνήκουν πνευματικῶς στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καί διοικητικῶς στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὅταν λειτουργοῦν, μνημονεύουν, ἐκτός ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, καί τόν προωθητή καί προαγωγό τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στόν Ὀρθοδόξο χῶρο καί διοργανωτή καί προεστώτα τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος, συνεχίζοντας ἀκάθεκτος τήν οἰκουμενιστική του τακτική, αὐτές τίς ἡμέρες (20/27-4-2017) βρίσκεται στή Γενεύη[6], ὅπου πραγματοποίησε ἀνοιχτή δημόσια διάλεξη στήν ἔδρα τοῦ λεγομένου «Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων,  ἀναφέρθηκε σέ ζητήματα, πού σχετίζονται μέ τή ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, μέ τίς σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, καί τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν παιδιῶν[7]. Ἐπίσης, ὁ κ. Βαρθολομαῖος θά ἐπισκεφτεῖ στίς 28/29-4-2017 τό Κάϊρο τῆς Αἰγύπτου, ὅπου θά ἔχει συνάντηση μέ τόν αἱρεσιάρχη «Πάπα» Φραγκίσκο, τόν Κόπτη «Πατριάρχη» Θεόδωρο Β', καί τόν Μεγάλο Ἰμάμη τοῦ Ἄλ Ἄζχαρ καί θά λάβει μέρος σέ διεθνή διαθρησκειακή διάσκεψη γιά τήν εἰρήνη[8].
Ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω, ποιός ἐχέφρων ἄνθρωπος θά βρεθεῖ νά κακίσει καί νά δυσφημίσει τούς ἀνωτέρω τρεῖς πατέρες, πού προχώρησαν στή διακοπή μνημοσύνου; Ὁ 15ος Ἱερός Κανών τῆς ΑΒ΄ Συνόδου εἶναι σαφής, ξεκάθαρος καί κρυστάλλινος˙ «οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑπόκεινται πρό συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτούς τῆς προς τόν καλούμενον Ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλά καί τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οὐ γάρ Ἐπισκόπων, ἀλλά ψευδεπισκόπων καί ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καί οὐ σχίσματι τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλά σχισμάτων καί μερισμῶν τήν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ρύσασθαι».      
[1] ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, Πηδάλιον, ἐκδ. Β. Ρηγόπουλος, Θεσ/κη 2003, σσ. 39-40.
[2] Ὅ. π., σ. 358.
[3]11-4-2017 Ξαναπροκαλεῖ ξεδιάντροπα ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος μέ τό Οἰκουμενιστικό του Κήρυγμα [ΒΙΝΤΕΟ 2017] https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/2017_51.html 
[4] 21-4-2017 Ἡ Ἱ. Μητρόπολη Θεσ/νίκης καί ἡ Θεολογική τοῦ ΑΠΘ, προωθοῦν τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης μέ Ἐπιστημονική Ἡμερίδα https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_760.html
[5] 19-4-2017 «Ὅποιος διακόπτει τήν σχέση του μέ τόν Ἐπίσκοπο εἶναι σάν νά διακόπτει τήν σχέση του μέ τόν Χριστό» http://www.pentapostagma.gr/2017/04/δήλωση-αγωνίας-από-τον-μητροπολίτης.html,  https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_356.html
[6] 24-4-2017 Ξεκίνησαν οἱ ἐκδηλώσεις γιά τόν Οἰκ. Πατριάρχη στό Σαμπεζύ (ΦΩΤΟ), https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_736.html
[7] 23-4-2017 Διάλεξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στό Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν στή Γενεύη, https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_831.html
[8] 19-4-2017 Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί ὁ Πάπας Φραγκίσκος θά ἐπισκεφθοῦν μαζί τήν Αίγυπτο, https://katanixis.blogspot.gr/2017/04/blog-post_680.html

15 σχόλια :

 1. "Ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω, ποιός ἐχέφρων ἄνθρωπος θά βρεθεῖ νά κακίσει καί νά δυσφημίσει τούς ἀνωτέρω τρεῖς πατέρες, πού προχώρησαν στή διακοπή μνημοσύνου;". Μα, οι μή εχέφρωνες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γράφει ο πατήρ Άγγελος και πολύ σωστά και μπράβο του :

  "Οἱ ὡς ἄνω Μητροπολῖτες εἶναι ἔνθερμοι ὑποστηρικτές τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τήν ὁποία κηρύττουν «δημοσίᾳ καί γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ’ Ἐκκλησίας», κατά τήν ἔκφραση τοῦ 15ου Ἱεροῦ Κανόνος τῆς ΑΒ΄ Συνόδου."

  Μερικές ερωτήσεις επειδή μπερδεύτηκα λίγο :

  Ο Πειραιώς Σεραφείμ που ανήκει στην Σύνοδο της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος με Αρχιεπίσκοπο τον Ιερώνυμο, όταν μνημονεύει στη λειτουργία που κάνει την Σύνοδό του, ταυτόχρονα αυτό δεν ισοδυναμεί με μνημόνευση και όλων των μελών που αποτελούν τη Σύνοδο ?

  Μήπως μνημονεύει τα ντουβάρια που στεγάζεται η Σύνοδος του?

  Επομένως αν μνημονεύει τα μέλη της Συνόδου, ταυτόχρονα δεν μνημονεύει και ανθρώπους που προωθούν αίρεση ?

  Επίσης πώς είναι δυνατόν μια Σύνοδος που ορθοτομεί το λόγο της Αλήθειας να αποδέχεται μέσα της μέλη που προωθούν μια αίρεση ?

  Ελπίζω να μην ενοχλούν πολύ οι παραπάνω ερωτήσεις και να δημοσιευθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η αίρεση δε μεταδίδεται με τη μνημόνευση! (αφού μιλάμε για προ συνοδικής καταδίκης επισκόπου)

   "Εις ουδέν γαρ εστι, μνημονευομένου του επισκόπου ορθοδόξου όντος, καν εκείνου φόβω αιρετικόν αναφέροντος τον οικείον μητροπολίτην." Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης

   Μη γινόμαστε παραπάνω ζηλωτές από τον Άγιο Θεόδωρο

   Χαράλαμπος εκ Θεσσαλονίκης

   Διαγραφή
  2. Οι Ορθόδοξοι πατέρες που αντιμάχονται τον Οικουμενισμό και υπερασπίζονται τον Χριστό, είναι κατάκοποι και εξουθενωμένοι στην πρώτη γραμμή από τον πόλεμο των ζηλωτών.
   Όταν το καταλάβουν αυτό οι ζηλωτές, ο αγώνας θα γίνει πιο καρποφόρος.

   Χριστός Ανέστη

   Διαγραφή
  3. Οι συνθήκες της εποχής του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου (σχετικά με τον φόβο που αναφέρετε ) έχουν καμία σχέση με τη δική μας light εποχή ?

   Κινδυνεύει κανένας επίσκοπος να χάσει τη ζωή του ή κάποιο από τα μέλη του ? Μήπως κινδυνεύει κανείς τους να μπει φυλακή ή να εξοριστεί ?

   Εκτός αν εννοείτε τον φόβο απώλειας μισθοδοσίας. Αλλά και πάλι πιστεύετε ότι ο Άγιος Θεόδωρος εννοούσε αυτό τον φόβο ?

   Διαγραφή
  4. Θα συμφωνήσω με τον Χαράλαμπο, ας ακολουθήσουμε την γραμμή των Πατέρων, αυτούς ξέρουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε σε κάθε μας βήμα.

   Διαγραφή
 3. Συγχαίρουμε τον π.Άγγελο για το θάρρος του και την ομολογία του!

  Την ευχή σας!

  Χαράλαμπος εκ Θεσσαλονίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΟΛΥ ΟΡΘΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ π. ΑΓΓΕΛΟΥ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΙΡΕΣΗ.

  Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΟΣΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΔΕΝ ΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.

  ΓΙ' ΑΥΤΟ ΜΟΝΟΝ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΤΟΥ Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, ΤΟΥ π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ π. ΦΩΤΙΟΥ ΒΕΖΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΣΩΝ ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΑΙΡΕΣΕΙΣ.

  ΠΟΛΛΩ ΜΑΛΛΟΝ ΟΣvn ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΙΕΡΑΡΧΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και τι γίνεται κύριε Τελεβάντε όταν ολόκληρες Σύνοδοι (π.χ Σύνοδος της Κρατικής Εκκλησίας της Ελλάδος) αποδέχονται και κηρύττουν άμεσα ή έμμεσα ή σιωπηρά (δια της απραξίας) αίρεση / κακοδοξίες ?

   Όταν Επίσκοποι μνημονεύουν κακόδοξη Σύνοδο αυτό είναι κατά Θεόν ?

   Διαγραφή
  2. ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΙ' ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ

   Διαγραφή
  3. Εχετε ενημέρωση ότι δεν το διάβασαν και μάλιστα δεκάδες; Πόσες ειναι όλες μαζί οι μητροπόλεις δεκάδες είναι....
   Γιατί και γω νόμιζα πως το ο ιερέας δεν θα το διάβαζε και τελικά μας το μοίρασε...

   Διαγραφή
 5. Την ευχή σας άγιοι Πατέρες!
  Είμαστε μαζί σας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ".. ποιός ἐχέφρων ἄνθρωπος θά βρεθεῖ νά κακίσει καί νά δυσφημίσει τούς ἀνωτέρω τρεῖς πατέρες, πού προχώρησαν στή διακοπή μνημοσύνου;.."

  Τι να σκεφτούμε για εκείνους που... σχεδιάζουν την τιμωρία τους;;;;  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Υπάρχει καί ο κανών ό κοινωνών ακοινωνήτω ακοινώνητος εστί...και Ορθόδοξος νά είναι ο αναφέρων καί μνημονεύων τόν ...τούς ...αιρετικούς κατακρίνεται οπως εκείνοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com